fbpx

Szkolenie – Ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (audio)

Materiały audiowizualne do szkolenia / cyklu ćwiczeń płacowych z tematyki: Wyliczanie ekwiwalentu i wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy ze stałych składników

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy ze stałych i zmiennych składników

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy pensja za dany m-c wypłacana jest w m-cu kolejnym

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy w niektórych miesiącach nie należały się pracownikowi zmienne składniki

 

 

Analizowanie tego, jakie składniki przyjmować do podstawy urlopowej

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy trwający na przełomie miesięcy

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy gdy okres zatrudnienia przed urlopem jest krótki (wynosi np. dwa miesiące)

 

 

Obliczenie ze zmiennych składników pensji wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy wykorzystywany w pierwszym miesiącu zatrudnienia

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy z pracownikiem po skończeniu jednej umowy nawiązywana jest kolejna

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy po zaległej wypłacie zmiennych składników płacy (np. zaległego wyn. za nadgodziny)

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy w przypadku długotrwałej nieobecności w pracy

 

 

Wyn. urlopowe w sytuacji, gdy pracownik był nieobecny cały m-c z powodu urlopu wypoczynkowego i choroby, opieki lub macierzyństwa / rodzicielstwa

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy trwającego na przełomie m-cy, w których pracownik nie przepracował ani jednego dnia z powodu urlopu i choroby

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy po zmianie wysokości określonych składników płacowych

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy po przejściu z wynagrodzenia zmiennego na stałe

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy po przejściu z wynagrodzenia stałego na zmienne (np. na wyn. prowizyjne lub akordowe)

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy po zmianie wysokości ustawowej płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r.

 

 

Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie wymiaru etatu

 

 

Obliczenie wyn. za urlop wypoczynkowy po zmianie wysokości ustawowej płacy minimalnej od 1 lipca 2024 r.

 

 

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy ze stałych składników dla pełnoetatowca

 

 

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pełnoetatowca ze stałych i zmiennych składników należnych za okresy nie dłuższe niż miesiąc

 

 

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnoetatowego

 

 

Dopełnianie / uzupełnianie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 

 

Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy nieobecnościach nieusprawiedliwionych

 

 

Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy krótkim okresie zatrudnienia

 

 

Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy dodatkowej pracy w dni wolne

 

 

Dopełnianie podstawy ekwiwalentu u osób zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy

 

 

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika niepełnosprawnego

 

 

Obliczenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w przypadku dłuższej nieobecności w pracy

 

 

Obliczenie ekwiwalentu urlopowego po zmianie wysokości określonych składników płacowych

 

 

Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego po zmianie wymiaru etatu

 

 

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *