fbpx

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło – wydanie 2024

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Prawdopodobnie najlepsza publikacja opisująca umowy zlecenia i umowy o dzieło w przystępny i zrozumiały sposób. Na jej stronach odnajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu zatrudniania zleceniobiorców i wykonawców. Zawiera aktualne wzory umów, oświadczeń i klauzule informacyjne RODO

Spis treści

Wzory Dokumentów

Najnowsze zmiany Kalkulatory

Umowy zlecenia

Ogólna charakterystyka umowy zlecenia
Nie nazwa umowy jest przesądzająca lecz sposób jej realizacji
Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia
Nowe reguły rozliczania zleceń / usług
Kogo dotyczą zmiany
Samozatrudnieni a minimalna stawka godzinowa
Niektórych umów nowe przepisy nie obejmują
Jak określić miejsce realizacji umowy by „uciec” od stawki minimalnej?
Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe w kontekście stawki minimalnej
Czy kontrakt menedżerski podlega pod nowe regulacje?
Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych ustnie?
Minimalna stawka godzinowa
Minimalna stawka godzinowa a VAT
Czy za dyżur / gotowość do pracy zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową?
Forma wypłaty wynagrodzenia
Zakaz zrzekania się minimalnej stawki godzinowej
Ewidencja godzin realizacji umowy
Co zrobić, gdy zatrudniona osoba nie przedstawia informacji o godzinach pracy?
Termin wypłaty wynagrodzenia
Czy w nowym stanie prawnym mogą funkcjonować nieodpłatne umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług?
Jak kontrolować liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia?
Jakie są najczęstsze próby unikania płacenia stawki minimalnej
Sankcje za niedostosowanie się do zmian
Umowa zlecenia a kwestia dokonywania potrąceń
Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy zlecenia
Zakaz zastępowania umowy o pracę umową zlecenia
Różnice między umową o pracę a umową zlecenia
Zawieranie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
Jakich błędów unikać przy korzystaniu z umów zlecenie?

Umowa o dzieło

Ogólna charakterystyka umowy o dzieło
Aspekty istotne przy umowach o dzieło
Co może być przedmiotem umowy o dzieło (przykłady z praktyki i orzecznictwa)
Jakiego rodzaju aktywność / prace nie powinny być przedmiotem umowy o dzieło (z orzecznictwa)
Wynagrodzenie za dzieło
Wynagrodzenie kosztorysowe
Wynagrodzenie ryczałtowe
Inne sposoby ustalenia wysokości wynagrodzenia
Termin zapłaty wynagrodzenia
Jaki sposób określenia wynagrodzenia stosować?
Odbieranie dzieła
Odpowiedzialność z tytułu umowy o dzieło
Odstąpienie od umowy o dzieło
Roszczenia wynikające z umowy o dzieło
Argumenty / orzeczenia, które trzeba znać, aby obronić się przed ZUS
Różnice między umową o dzieło a umową zlecenia
Wyjazdy w ramach realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło
Szkolenia bhp i badania przy umowach zlecenia i o dzieło
Podstawowe obowiązki przy zatrudnianiu osoby w ramach umowy o dzieło lub zlecenia
Jakie zapisy stosować, by chronić interesy zakładu pracy
Zapisy, których trzeba unikać w umowach cywilnoprawnych
Wyliczanie zasiłków dla zleceniobiorców

Umowy cywilnoprawne a RODO

Rozliczenia z podatku i składek ZUS umów zlecenia i o dzieło

Podatek dochodowy
Skala podatkowa od 2022 r.
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od 2022 r.
Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika
Mechanizm odraczania zaliczek podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.
Odejście od 1 lipca 2022 r. od mechanizmu odraczania poboru zaliczek na podatek
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia
Umowy opiewające na kwoty do 200 zł
Obniżenie zryczałtowanej stawki podatkowej w ramach Polskiego Ładu 2.0
Zlecenie / dzieło w ramach prowadzonej działalności
Koszty uzyskania przychodu
Świadczenia pozapłacowe a autorskie koszty w wysokości 50%
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat
Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku
Rozliczanie wpłat do PPK przy umowach zlecenia
Wyłączenia podatkowe dotyczące zleceniobiorców i wykonawców
Składki ZUS
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń (ujęcie tabelaryczne)
Umowa zlecenia zawarta z osobą korzystającą z ulgi na start a składki ZUS
Jak weryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy?
Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia / schematu podlegania ubezpieczeniom
Rozliczenia umów zlecenia i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem
Rozliczanie umowy realizowanej na rzecz własnego pracodawcy przez pracownika, który ją zawarł z podmiotem trzecim
Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Składka na FP i Fundusz Solidarnościowy
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło
Wyłączenia składkowe dotyczące zleceniobiorców
Rozliczanie podatkowo-składkowe obcokrajowców
Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umów zlecenia i o dzieło
Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia – skutki podatkowe i składkowe
Zaległe składki a przychód osoby, za którą zostały one opłacone
Sądy nie traktują opłacenia składek za podwładnego jako jego przychodu
PIT bez korekt po zakwestionowaniu umowy o dzieło
Odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS
Gdzie i w jakiej formie wnieść odwołanie
Termin na odwołanie
Bez opłat
Co się dzieje po wniesieniu odwołania?
Wskazówki
Wzór odwołania

Instrukcja zawierania, procedowania i rozliczania umów cywilnoprawnych

 

 

 

Copyright © by Mariusz Pigulski
Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Dystrybucja:

https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl
ISBN 978-83-952279-6-7
Publikacja „Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło” chroniona jest prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autora i Wydawcy – jest zabronione. Książka została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autora. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autor oraz Wydawca publikacji „Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) w niej zamieszczonych.

 

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *