fbpx

Mistrz Kadr i Płac – Spis Treści – Książka

Mistrz Kadr i Płac - książka kadry płace

Mistrz Kadr i Płac – książka

Wydanie na 2024 rok
Publikacja Aktualizowana Na Bieżąco „Mistrz Kadr i Płac” to publikacja, która z osób znajdujących się na początku swej drogi kadrowo-płacowej uczyni specjalistów, zaś specjalistów przemieni w ekspertów, będących w stanie rozwikłać każdy problem w codziennej pracy. Książka jest owocem ponad dwudziestoletniego doświadczenia Autora w obszarze kadr i płac. Proces jej tworzenia trwał przeszło 10 lat. Tyle właśnie czasu zajęło staranne dobieranie zagadnień, analizowanie orzecznictwa sądowego i urzędowych interpretacji, tworzenie praktycznych przykładów oraz opisywanie prostym językiem skomplikowanych stanów prawnych. Całą dekadę Autor poświęcił także tworzeniu i dopracowywaniu w każdym szczególe unikalnych kalkulatorów, do których dostęp posiada każdy nabywca „Mistrza Kadr i Płac”.

Jak znaleźć informacje o aktualizacjach:
• w spisie treści oznaczamy specjalnym zielonym znacznikiem Najnowsze zmiany to co zostało dodane / zaktualizowane
• ponadto w poście: https://premium.serwiskadrowego.pl/co-nowego-w-serwisie/ informujemy dokładnie o tym, co zostało zaktualizowane (chodzi o wyróżnione pomarańczowym znacznikiem pozycje opisane tytułem: Mistrz Kadr i Płac)
• co więcej, raz w miesiącu każdemu posiadaczowi pakietu wysyłamy maila z odnośnikami do zmienionych / dodanych treści

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp Premium na 365 dni
teraz -50% zamiast 599 zł
za jedyne 299 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 299zł]

Dostęp Premium na 183 dni
tylko teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 183 dni do wszystkich treści premium serwisu premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 249zł]

/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 365 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/

Faktura VAT zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności w ciągu 3 dni.

Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Zapłać szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp tradycyjnym przelewem bankowym kliknij:
[kup w naszym sklepie Sklep.SerwisKadrowego.pl].

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Spis treści

Specjalna Oferta Tylko Dla Pakietu „Mistrz Kadr i Płac”

Wzory Dokumentów 2023 – Work-Life Balance

Wzory Dokumentów – Praca zdalna (po zmianach od 7 kwietnia 2023 r.)

Wzory Dokumentów

Wzory Dokumentów – Polski Ład

Najnowsze zmiany Kalkulatory – Osobisty Ekspert

Najnowsze zmiany Ćwiczenia Płacowe – idealne do praktycznej nauki

Wykaz skrótów

Najnowsze zmiany Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy

Najnowsze zmiany Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych

Najnowsze zmiany Skutki dla pracodawców odwołania stanu zagrożenia epidemicznego

Umowa o pracę

Najnowsze zmiany Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na czas określony
Ograniczenia dotyczące umów terminowych
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Najnowsze zmiany Elementy umowy o pracę
Miejsce wykonywania pracy
Wysokość wynagrodzenia
Najnowsze zmiany Daty na umowie o pracę
Pytania i odpowiedzi dotyczące umowy o pracę i stosunku pracy
Najnowsze zmiany Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy
Profilaktyczne badania wstępne, kontrolne i okresowe w czasie „epidemicznym” i po odwołaniu stanu zagrożenia epidemią
Najnowsze zmiany Informacja o warunkach zatrudnienia
Potwierdzenie zapoznania pracownika z przepisami BHP, wewnątrzzakładowymi oraz z zakresu RODO
Szkolenia z zakresu BHP
Najnowsze zmiany Zmiany w obszarze BHP
Najnowsze zmiany Zgłoszenie pracownika do ZUS

Najnowsze zmiany Praca zdalna

Praca zdalna w Kodeksie pracy
Najnowsze zmiany Regularna praca zdalna a praca zdalna okazjonalna

Najnowsze zmiany Kontrola trzeźwości

Zmiany wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny istotne dla pracodawców

Urlop wypoczynkowy

Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy
Ogólne zasady udzielania urlopu
Urlop w wymiarze proporcjonalnym
Odwołanie z urlopu wypoczynkowego
Urlop w okresie wypowiedzenia
Urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny / izolacji domowej
Urlop „na żądanie”
Wykorzystywanie zaległych urlopów
Zmiany w zasadach odbierania zaległych urlopów
Okres przedawnienia
Urlop wypoczynkowy – pytania i odpowiedzi

Dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego pracownika

Najnowsze zmiany Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę

Najnowsze zmiany Urlopy / zasiłki związane z rodzicielstwem (ogólne reguły)

Najnowsze zmiany Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński
Najnowsze zmiany Urlop rodzicielski / zasiłek macierzyński
Najnowsze zmiany Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński
Najnowsze zmiany Urlop wychowawczy
Najnowsze zmiany Zmiana formy wniosków o uprawnienia rodzicielskie
Najnowsze zmiany Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
Najnowsze zmiany Zmiany w urlopach i zasiłkach związanych z rodzicielstwem – pytania i odpowiedzi

Dokumentacja pracownicza i akta osobowe po zmianach

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Procedura skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Co się stanie, jeśli pracodawca zadeklaruje złożenie raportów, a tego nie zrobi?
Skąd pracownik zatrudniony po 1998 r. dowie się, ile będzie przechowywana jego dokumentacja?
Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy
Najnowsze zmiany Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych
Sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Najnowsze zmiany Część dokumentacji przechowuje się osobno
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów
Elektronizacja akt
Część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej a część w elektronicznej
Ponowne zatrudnienie pracownika a akta osobowe (dokumentacja pracownicza)
Ewidencja czasu pracy po zmianach
Najnowsze zmiany Ewidencja czasu pracy musi zawierać ściśle określone elementy
Jak długo przechowywać ewidencję czasu pracy?
Gdzie trzymać papierową ewidencję czasu pracy?
Odbiór przez pracownika dokumentacji pracowniczej
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują?
Czy wolno przechowywać w aktach osobowych pracownika kopię dowodu osobistego oraz paszportu?
Jakie informacje można umieszczać na liście obecności pracowników?
Świadectwo pracy
Najnowsze zmiany Treść świadectwa pracy
Sposób wypełniania świadectwa pracy
Kopia świadectwa pracy
Dokumentacja dotycząca wynagradzania
Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą – podsumowanie

RODO w kadrach i płacach

Rejestrowanie czynności przetwarzania
Ułatwianie pracownikom realizacji ich praw wskazanych w RODO
Ustawa wdrażająca RODO
Zmodyfikowany katalog danych osobowych kandydata do pracy
Zmodyfikowany katalog danych osobowych pracownika
Zgoda na udostępnienie danych osobowych
Zmiany w monitoringu pracowników
Badania medycyny pracy a kwestie przetwarzania danych
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs
Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika (np. z prywatnego numeru telefonu)?
Czy pracodawca może pozyskiwać adres zamieszkania i/lub do korespondencji od pracownika / kandydata do pracy?
W jakim języku wypełnić obowiązek informacyjny z zakresu RODO względem cudzoziemca?

Koniec pracowniczego zatrudnienia

Porozumienie stron
Rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta
Wypowiedzenie umowy o pracę
Najnowsze zmiany Osoby chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę
Najnowsze zmiany Nowe reguły wypowiadania umowy o pracę zawartej na czas określony
Przyczyny wypowiadania umów o pracę
Okresy wypowiedzenia umów o pracę
Forma i treść wypowiedzenia
Kiedy trzeba konsultować wypowiedzenie z organizacją związkową
Przedłożenie / dostarczenie zwalnianemu pisma wypowiadającego
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym)
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby
Wygaśnięcie umowy o pracę
Najnowsze zmiany Nowy parasol ochronny nad zwalnianymi pracownikami

Ogólne zasady rozliczania listy płac dla pracowników

Podatek dochodowy od umów o pracę

Modyfikacje przewidziane w Polskim Ładzie
Wyznaczanie przychodu
Moment powstania przychodu
Zmiana progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki
Obniżenie stawki podatku
Skala podatkowa i wysokość stawek podatku
Najnowsze zmiany Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek
Najnowsze zmiany Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
Najnowsze zmiany Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 oraz oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek
Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku
Likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej
Ulga w ujęciu rocznym
Ulga w ujęciu miesięcznym
Ulga dla tzw. klasy średniej na listach płac rozliczających zarówno pensję jak i świadczenia chorobowe
Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu
Wniosek o niestosowanie ulgi
Najnowsze zmiany Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu
Mechanizm odraczania zaliczek podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT
Dwa równoległe rozliczenia
Instrukcja pobierania i przekazywania należnych od przychodów pracowników zaliczek na podatek
Zmiany dotyczą także umów zlecenie
Objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2022 r. wydane przez resort finansów
„Nadwyżka” do zwrócenia pracownikowi / zleceniobiorcy
Kilka wypłat w miesiącu a nowy mechanizm poboru podatku
Rezygnacja z przesunięcia terminu poboru części zaliczki na podatek

Odejście od 1 lipca 2022 r. od mechanizmu odraczania poboru zaliczek na podatek
Najnowsze zmiany Metodologia wyliczania i pobierania pracowniczych zaliczek podatkowych po zmianach
Przykłady z zastosowaniem nowych zasad rozliczania list płac
Pracownicze koszty uzyskania przychodów
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat
Zwolnienie tylko do dnia 26. urodzin
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych
Pytania i odpowiedzi
Najnowsze zmiany Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące „ulgi dla młodych”

Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika
Objęcie zasiłku macierzyńskiego „zerowym PIT”
Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”)
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”)
Jak stosować nowe ulgi na liście płac
Jak prawidłowo rozliczać kilka wypłat w jednym miesiącu
Pozostałe zmiany w ramach Polskiego Ładu
Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno”
Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań w spółkach z większością głosów Skarbu Państwa lub samorządu
Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek
Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu
Ograniczenie odpowiedzialności płatnika
Najnowsze zmiany Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r.
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów
Najnowsze zmiany Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r.

Składki ZUS od umów o pracę

Składka wypadkowa
Najnowsze zmiany Podleganie ubezpieczeniom zusowskim przez osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem
Najnowsze zmiany Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach
Doprecyzowanie w ramach Polskiego Ładu 2.0 przepisów dotyczących obniżania składki zdrowotnej
Najnowsze zmiany Obniżanie od 2023 r. składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy umowie zlecenia
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna
Zasady naliczania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP oraz reguły zwolnienia z obowiązku ich opłacania

Najnowsze zmiany Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

Najnowsze zmiany Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek

Najnowsze zmiany Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

Wyłączenie dodatku stażowego z płacy minimalnej
Najnowsze zmiany Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej
Składniki pensji wliczane i pomijane w kwocie minimalnego wynagrodzenia
Wyrównanie do płacy minimalnej

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r.

Najnowsze zmiany Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w 2023 r. i 2024 r.

Najnowsze zmiany Dodatki za pracę w porze nocnej

Ryczałt za godziny nocne

Najnowsze zmiany Odszkodowania i odprawy w 2023 r. oraz w 2024 r.

Odszkodowanie za mobbing i naruszenie zasady równego traktowania
Odprawa za zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Wynagrodzenie przestojowe

Rozliczanie czasu pracy

Wymiar czasu pracy
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r.
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Najnowsze zmiany Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2024 r.
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r.
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2023 r.
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r.
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r.
Normy czasu pracy
Czas pracy młodocianego
Normy czasu pracy niepełnosprawnego
Normy czasu pracy w podmiotach leczniczych
Systemy czasu pracy
Rozkłady i harmonogramy czasu pracy
Najnowsze zmiany Zmiany w harmonogramie czasu pracy
Ruchomy czas pracy
Reguły, które muszą być przestrzegane przy ustalaniu grafików pracy
Praca w godzinach nadliczbowych
Nadgodziny kadry zarządzającej
Przekroczenie dobowej normy czasu pracy
Przekroczenie tygodniowej normy czasu pracy
Święto przypadające w sobotę
Najnowsze zmiany Kwalifikowanie godzin pracy pracownika niepełnoetatowego
Sposoby określania limitu w umowie o pracę niepełnoetatowca
Czas wolny za pracę nadliczbową
Czas wolny na wniosek pracownika
Czas wolny z inicjatywy pracodawcy
Czas wolny za pracę w niedzielę, święto lub inny dzień wolny od pracy
Pracownik nie powinien być stratny finansowo wskutek skorzystania z dnia wolnego
Choroba lub urlop w dzień wolny udzielony w zamian za pracę w wolną sobotę, niedzielę lub święto
Wpływ odbioru nadgodzin na wynagrodzenie
Rekompensata dodatkowej pracy niepełnoetatowca
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Terminy wypłaty normalnego wynagrodzenia i dodatków
Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Dodatki za godziny nadliczbowe
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zmianie stawki pensji w trakcie miesiąca
Przykłady obliczeniowe
Nadgodziny w robocze niedziele lub święta
Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego
Czas wolny na część dnia a praca w nadgodzinach w tym dniu
Ryczałt za nadgodziny

Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca. Problemy z praktyki

Dwa algorytmy wyliczeń
Jakich dokonywać zaokrągleń?
Odliczenie za chorobę z poprzedniego miesiąca
Liczba godzin przypadających do przepracowania
Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy rozkład pracy jest nierównomierny i wymiar czasu pracy nie pokrywa się z czasem nominalnym w danym miesiącu
Przepracowanie mimo zwolnienia lekarskiego wszystkich roboczych dni danego miesiąca
Wpływ braku prawa do świadczenia chorobowego na wysokość wynagrodzenia
Jak pomniejszać wynagrodzenie, gdy pracownik chorował we wszystkie dni robocze
Choroba przez 30 dni w miesiącu, który ma 31 dni kalendarzowych
Zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca
Wyliczanie kwoty potrącenia pensji za absencje w miesiącu podwyżki
Zwolnienie lekarskie wystawione na dzień, w którym pracownik pracował
Najnowsze zmiany Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik miał prawo wyłącznie do wynagrodzenia za urlop oraz świadczenia chorobowego?
Wynagrodzenie w razie odpracowania wyjścia prywatnego
Najnowsze zmiany Wynagrodzenie młodocianego za część miesiąca
Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku choroby

Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy urlopowej
Ważny jest charakter danego składnika a nie jego nazwa
Niewypłacenie należnego składnika a podstawa urlopowa
Wyznaczenie podstawy wynagrodzenia za urlop
Decydująca jest data wypłaty składnika, a nie miesiąc, za jaki jest on należny
Niektóre miesiące pomijamy przy budowaniu podstawy urlopowej
Krótki okres zatrudnienia a podstawa urlopowa
Zmiany w płacy utrudniają wyliczenia
Przy urlopie na przełomie miesięcy stosujemy tę samą stawkę

Jak kalkulować ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Najnowsze zmiany Współczynnik ekwiwalentowy w 2024 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2023 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r.

Współczynnik ekwiwalentowy w 2021 r.
Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy ekwiwalentowej
Składniki o charakterze stałym
Składniki zmienne miesięczne i za okresy dłuższe niż miesiąc
Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej
Niektóre miesiące pomija się przy budowaniu podstawy ekwiwalentowej
Zmiana warunków płacowych lub wymiaru etatu a podstawa do ekwiwalentu
Finalne ustalenie kwoty ekwiwalentu urlopowego

Najnowsze zmiany Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i czas innych zwolnień od pracy

Wynagrodzenie za okres zwolnienia pracownika z obowiązku wykonywania pracy

Należności ustalane na zasadach przewidzianych przy liczeniu ekwiwalentu za urlop

Odprawy i odszkodowania od pracodawcy
Nagroda jubileuszowa

Najnowsze zmiany Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

Jak rekompensować pracownikowi dyżury

Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Najnowsze zmiany Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy

Jak wyliczać wynagrodzenie i inne świadczenia za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

Wypłata i rozliczanie należności w przypadku śmierci pracownika lub zleceniobiorcy

Umowy zlecenia

Ogólna charakterystyka umowy zlecenia
Nie nazwa umowy jest przesądzająca lecz sposób jej realizacji
Odpowiedzialność z tytułu umowy zlecenia
Wypowiedzenie umowy zlecenia
Przedawnienie roszczeń wynikających z umowy zlecenia
Zakaz zastępowania umowy o pracę umową zlecenia
Różnice między umową o pracę a umową zlecenia
Zawieranie umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło

Ogólna charakterystyka umowy o dzieło
Aspekty istotne przy umowach o dzieło
Argumenty / orzeczenia, które trzeba znać, aby obronić się przed ZUS
Różnice między umową o dzieło a umową zlecenia

Wyjazdy w ramach realizacji umowy zlecenia lub umowy o dzieło

Szkolenia bhp i badania przy umowach zlecenia i o dzieło

Podstawowe obowiązki przy zatrudnianiu osoby w ramach umowy o dzieło lub zlecenia

Jakie zapisy stosować, by chronić interesy zakładu pracy

Zapisy, których trzeba unikać w umowach cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne a RODO

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Samozatrudnieni a minimalna stawka godzinowa
Niektórych umów nie dotyczy stawka minimalna
Jak określić miejsce realizacji umowy, które pozwoli nie stosować stawki minimalnej?
Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe w kontekście stawki minimalnej
Czy kontrakt menedżerski podlega pod wymóg stosowania stawki minimalnej?
Czy minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów zawartych ustnie?
Najnowsze zmiany Wysokość minimalnej stawki godzinowej
Minimalna stawka godzinowa a VAT
Czy za dyżur / gotowość do pracy zleceniobiorcy trzeba płacić minimalną stawkę godzinową?
Forma wypłaty wynagrodzenia
Zakaz zrzekania się minimalnej stawki godzinowej
Ewidencja godzin realizacji umowy
Co zrobić, gdy zatrudniona osoba nie przedstawia informacji o godzinach pracy?
Termin wypłaty wynagrodzenia
Czy w nowym stanie prawnym mogą funkcjonować nieodpłatne umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług?
Jak kontrolować liczbę godzin wykonywania umowy zlecenia?
Jakie są najczęstsze próby unikania płacenia stawki minimalnej
Sankcje za niestosowanie stawki minimalnej
Podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych
Najnowsze zmiany Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia
Najnowsze zmiany Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia
Umowy zlecenia a „zerowy PIT”
Umowy opiewające na kwoty do 200 zł
Obniżenie zryczałtowanej stawki podatkowej
Zlecenie / dzieło w ramach prowadzonej działalności
Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy a kwestia poboru podatku i wykazania w PIT-11
Koszty uzyskania przychodu przy umowie zlecenia i umowie o dzieło
Limit kosztów
Kto ma pilnować limitu rocznego?
Co po przekroczeniu limitu kosztów?
Przychód z autorskich praw majątkowych bez ryczałtu
Świadczenia pozapłacowe a autorskie koszty w wysokości 50%
Najnowsze zmiany Składki ZUS od umów cywilnoprawnych
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń
Jak rozstrzygać zbiegi tytułów do ubezpieczeń (ujęcie tabelaryczne)
Umowa zlecenia zawarta z osobą korzystającą z ulgi na start a składki ZUS
Jak weryfikować status ubezpieczeniowy zleceniobiorcy?
Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia / schematu podlegania ubezpieczeniom
Rozliczenia umów zlecenia i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem
Rozliczanie umowy realizowanej na rzecz własnego pracodawcy przez pracownika, który ją zawarł z podmiotem trzecim
Najnowsze zmiany Umowa zlecenie z uczniem lub studentem
Składka na FP i Fundusz Solidarnościowy
Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP
Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – pytania i odpowiedzi
Najczęstsze błędy przy rozliczaniu umów zlecenia i o dzieło

Autorskie koszty uzyskania przychodu

Wyłączenia ze składek ZUS i z podatku

Czy zleceniobiorcy mogą korzystać ze wszystkich zwolnień ze składek?
Przepisy zusowskie interpretować należy ściśle
Nagroda jubileuszowa
Nagrody dla twórców projektów wynalazczych
Odprawy pieniężne należne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane z tytułu utraty pracy
Odszkodowania wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji
Najnowsze zmiany Odprawy dla pracowników powołanych do zasadniczej służby wojskowej
Najnowsze zmiany Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia
Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku
Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, należące do pracownika
Wartość ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalent za ten ubiór
Najnowsze zmiany Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków
Najnowsze zmiany Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Zwrot kosztów przeniesienia służbowego
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej
Część wynagrodzenia zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie
Dodatek za warunki pracy dla nauczycieli z tytułu wykonywania pracy za granicą (dodatek walutowy)
75% wartości dodatków dewizowych należnych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich
Dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne
Świadczenia finansowane z zfśs
Świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe
Świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o zfśs
Zapomogi w przypadku klęsk żywiołowych, indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby
Środki otrzymywane na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych
Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych
Dodatki wypłacane w celu uzupełnienia 70% lub 80% zasiłku chorobowego do 100% przychodu pracownika
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę przejazdów środkami lokomocji
Finansowane przez pracodawcę przejazdy środkami lokomocji
Dodatkowe świadczenia wynikające z kart branżowych
Świadczenie teleinformatyczne
Nagrody za wyniki sportowe, za wybitne osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej
Świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika
Świadczenie w naturze w postaci działki gruntu
Najnowsze zmiany Czynności powtarzające się wykonywane przez wspólnika spółki a składki ZUS (art. 176 K.s.h.)

Świadczenia należne za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

Popularne świadczenia pozapłacowe a składki ZUS i PIT

Świadczenia ozusowane lecz wolne od podatku
Dofinansowanie / dopłaty do wypoczynku pracownika i rodziny
Wypłaty z zfśs
Dofinansowanie wypoczynku dzieci
Dofinansowania wypoczynku ze środków obrotowych zakładu
Rozliczenie podatkowo-składkowe w praktyce
Najnowsze zmiany Zakwaterowanie zatrudnionych
Używanie służbowego auta do celów prywatnych
Udział w imprezach okolicznościowych
Abonamenty / pakiety medyczne a PIT
Jak rozliczać z podatku świadczenia pozapłacowe pracowników w przypadku ich całomiesięcznych nieobecności
Zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu a przychód
Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód
Zwrot kosztów zakupu i używania przez pracowników własnego sprzętu przy pracy zdalnej
Bonusy pozapłacowe finansowane samozatrudnionym a PIT i ZUS
Najnowsze zmiany Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego
Rozliczanie wpłat na PPK w praktyce
Główne założenia / zasady PPK
Zmiany w ustawie o PPK
Rezygnacja z PPK
Najnowsze zmiany Autozapis w PPK
Terminy naliczania i pobierania wpłat do PPK
Terminy odprowadzania wpłat do PPK
Reguły ustalania podstawy wpłat do PPK
Wpłaty do PPK a przychód zatrudnionego
Zerowy PIT a wpłaty do PPK
Wpłaty do PPK w przypadku zleceniobiorców
Wykazywanie wpłat do PPK w ZUS RCA
Korekty wpłat do PPK
Najnowsze zmiany Wpłaty nienależne
Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia uczestnika PPK
Naliczanie wpłat do PPK w przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy
Naliczanie wpłat do PPK w razie śmierci uczestnika PPK
Rezygnacja z PPK a zwrot wpłaty potrąconej z wynagrodzenia

Najnowsze zmiany Rozliczanie członków zarządu

Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a PIT i ZUS

Przychody wolne od składek ZUS – praktyczna tabela

Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela

Ściąga – świadczenia przyznawane / wypłacane przez pracodawcę a podstawa PIT, składek ZUS oraz podstawa urlopowa, ekwiwalentowa i chorobowa

Rozliczenia podatkowe cudzoziemców

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
Konflikt rezydencji podatkowej
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Ustalanie miejsca zamieszkania na gruncie ustawy PIT i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Weryfikacja rezydencji
Opodatkowanie dochodów zagranicznych pracowników
Umowa o pracę realizowana w kraju zamieszkania a PIT
Opodatkowywanie przychodów obcokrajowców niebędących pracownikami
Certyfikat rezydencji
Rozliczanie podatkowe umów cywilnoprawnych nierezydentów
Rozliczanie podatkowe umów cywilnoprawnych po nabyciu statusu rezydenta
„Zerowy PIT” dla cudzoziemców
Zmiana rezydencji podatkowej w trakcie trwania umowy cywilnoprawnej
Wolny zawód i inna działalność o samodzielnym charakterze
Umowy cywilnoprawne realizowane poza Polską a PIT

Składki ZUS od cudzoziemców

Ubezpieczenie zdrowotne
Wyjątki dotyczące obcokrajowców
Reguła jednego ustawodawstwa
Praca najemna w dwóch lub kilku państwach UE
Formularz A1
Umowy międzynarodowe
Zatrudnianie obywateli państw trzecich a ubezpieczenia społeczne w świetle przepisów prawa unijnego
Umowy realizowane wyłącznie poza Polską a składki ZUS

Świadczenia należne w razie choroby, opieki, wypadku lub macierzyństwa

Okres wyczekiwania
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r.
Okres zasiłkowy
Najnowsze zmiany Ogólne zasady wyznaczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika
Ustalenie jakie składniki powinny stanowić podstawę świadczeń chorobowych
Czy nagrodę i premię uznaniową wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego?
Podstawa zasiłkowa a wynagrodzenie oraz ryczałty za nadgodziny i za pracę w nocy
Składniki kwartalne
Składniki półroczne
Składniki roczne
Zatrudnienie przez okres krótszy niż rok, dwa półrocza lub 4 kwartały
Najnowsze zmiany Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy świadczenia chorobowego
Najnowsze zmiany Składniki zmienne uzupełnia się zasadniczo w dwojaki sposób
Uzupełnianie składników za okresy dłuższe niż miesiąc
Urlop wypoczynkowy i choroba w jednym miesiącu a uzupełnienie podstawy zasiłkowej
Baza obliczeniowa świadczeń chorobowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wyznaczenie przeciętnej podstawy wyliczeń
Obliczenie dniówki świadczenia chorobowego
Stawki procentowe świadczeń chorobowych
Finalne ustalanie kwoty świadczenia chorobowego
Zaliczkowa wypłata określonego składnika a podstawa „chorobówki”
Brak wypłaty danego składnika wynagrodzenia
Likwidacja lub przyznanie składnika pensji albo zmiana zasad jego wypłaty a podstawa świadczeń chorobowych
Ta sama podstawa wymiaru
Podwyżka a podstawa świadczeń chorobowych
Składniki wynagrodzenia należne do określonego terminu
Zmiana wymiaru etatu a podstawa „chorobówki”
Przeliczanie po zmianie etatu składników za okresy dłuższe niż miesiąc
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów
Zmiana dotycząca zasiłku chorobowego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego
Wyjaśnienia ZUS (dotyczące stanu prawnego obowiązującego od 16 grudnia 2020 r.)
Najnowsze zmiany Podstawa świadczenia chorobowego przy chorobie w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia
Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
Jak ustalać podstawę świadczeń chorobowych po długiej nieobecności w pracy
Świadczenia należne za chorobę, wypadek lub opiekę przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim
Najnowsze zmiany Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa
Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
Dokumentowanie prawa do wynagrodzenia / zasiłku chorobowego
Świadczenie chorobowe pracownika młodocianego
Najnowsze zmiany Świadczenie rehabilitacyjne
Zasiłek wyrównawczy
Zasiłki przysługujące ubezpieczonym niebędącym pracownikami
Najnowsze zmiany Zasiłek opiekuńczy
Zasiłek macierzyński
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego
Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego
Najnowsze zmiany Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Najnowsze zmiany Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego
Najnowsze zmiany Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych po zmianach

Najnowsze zmiany Potrącenia z należności zatrudnionych osób

Górne granice potrąceń
Obliczenia w 3 krokach
Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły
Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK
Pensję pomniejszamy najpierw o składki, podatek i wpłaty na PPK
Kalkulowania kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty na PPK
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń
Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie
Nieprzepracowanie miesiąca nie wpływa na kwotę wolną
Trzeba uwzględniać zmianę wymiaru etatu w trakcie miesiąca
Jak ustalać kwotę wolną gdy w miesiącu wypłacane są różne świadczenia
Kwota wolna po zmianie wysokości płacy minimalnej
Najnowsze zmiany Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19
Zmiany w regułach ustalania kwot wolnych od potrąceń
Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji
Przy zbiegu tytułów potrąceń decyduje hierarchia wynikająca z przepisów
Potrącenia przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
Wynagrodzenie w kontekście potrąceń rozumiemy szeroko
Nie ze wszystkich świadczeń dokonuje się potrąceń
ZUS i PIT od świadczeń niepieniężnych wpływa na kwotę potrącenia
Egzekucja ze świadczeń z zfśs
Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych
Potrącenia z umowy zlecenia
Nowelizacja przepisów
Jak w praktyce wyliczyć kwotę wolną od potrąceń przy umowie zlecenia
Zasady potrącania zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
Potrącenia z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego
Maksimum potrącenia
Najnowsze zmiany Kwoty chronione przed potrąceniami
Dobrowolne potrącenia z zasiłków
Zasiłek i wynagrodzenie (w tym chorobowe) potrącamy osobno
Najnowsze zmiany Zmiany w potrąceniach na poczet egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r.

Najważniejsze aspekty związane z oddelegowaniem pracownika do pracy poza granicami Polski

Delegowanie krótkoterminowe
Delegowanie długoterminowe
Warunki delegowania dla pracowników tymczasowych
Jak liczyć okresy delegowania
Warunki wynagradzania pracowników delegowanych
Zwrot wydatków na podróże, wyżywienie i zakwaterowanie pracowników delegowanych
Rozliczanie kosztów podróży służbowej do Polski odbywanej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą
Gdzie uzyskać szczegółowe informacje o warunkach delegowania
Które warunki zatrudnienia mają zastosowanie wobec pracowników odbywających podróże służbowe?
Najnowsze zmiany Zasady oskładkowania oddelegowanego
Zasady opodatkowania oddelegowanego
Zmiana przepisów o delegowaniu pracowników na terytorium RP

Najnowsze zmiany Jak w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności)

Korygowanie błędnych rozliczeń płacowych

Najnowsze zmiany Nadpłata wynagrodzenia lub zasiłku
Niedopłata wynagrodzenia
Nadpłacone składki ZUS
Korygowanie świadczeń chorobowych po zwrocie nadpłaconych składek
Nienależnie opłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne – skutki podatkowe
Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia – skutki podatkowe i składkowe
Uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę
Wypłata zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku wypadkowego
Wypłata zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia za chorobę
Korekty związane z nienaliczeniem należnych składek ZUS i podatku od świadczeń pozapłacowych
Najnowsze zmiany Nadpłata zaliczki PIT pobranej ze środków podatnika (osoby zatrudnionej)
Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Najnowsze zmiany Wysokość odpisów na zfśs w latach 2021 – 2024

Świadczenie urlopowe

Wysokość świadczenia urlopowego w latach 2021 – 2024

Najnowsze zmiany Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r.

Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r.

PIT-11 za 2021 r.

Zasady przesyłania deklaracji i informacji podatkowych
Czy dozwolona jest elektroniczna przesyłka PITów do zatrudnionych
Kto musi sporządzać PIT-11
Praktyczne objaśnienia pozycji w części E i G druków PIT-11
Na PIT-11 musi znaleźć się właściwy PESEL lub NIP zatrudnionego
PIT-11 dla obcokrajowca – NIP czy PESEL?
Koszty uzyskania przychodu a PIT-11
Jak wypełniać nowy PIT-11 dla pracowników
Jak wypełniać nowy PIT-11 dla zleceniobiorców
Terminy sporządzania PIT-11
Najczęstsze błędy popełniane przy wypełnianiu PIT-11

Kalkulatory – Osobisty Ekspert

 

KALKULATORY 2024

 

Najnowsze zmiany Wskaźniki i parametry kadrowo-płacowe 2024
Najnowsze zmiany Kalkulator Minimalne wynagrodzenie w 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac pracownika od 1 stycznia 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy od 1 stycznia 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać listę płac pracownika w ujęciu rocznym
Najnowsze zmiany Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2024 r.
Najnowsze zmiany Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać w ujęciu rocznym listy płac pracownika uprawnionego do KUP 50%
Najnowsze zmiany Jak rozliczać listę płac pracownika od 1 stycznia 2024 r. z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%
Najnowsze zmiany Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać listę płac pracownika przy zerowym PIT w ujęciu rocznym
Najnowsze zmiany Rozbudowany Kalkulator – Jak w 2023 r. i 2024 r.  rozliczać listę płac pracownika w ujęciu rocznym
Najnowsze zmiany Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r. i 2024 r. w ujęciu rocznym
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym przy zerowym PIT
Najnowsze zmiany Jak od 1 stycznia 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Najnowsze zmiany Jak od stycznia 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
Najnowsze zmiany Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2024 r. do 28.2.2025 r.)
Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2023 r. do 29.2.2024 r.)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika w 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak od stycznia 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy oddelegowanego
Najnowsze zmiany Jak od stycznia 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego
Najnowsze zmiany Jak od stycznia 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika – kierowcy „międzynarodowego” (pakiet mobilności)
Najnowsze zmiany Jak od stycznia 2024 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy – kierowcy „międzynarodowego” (pakiet mobilności)
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie / listę płac cudzoziemca / cudzoziemców
Najnowsze zmiany Jak rozliczać umowy opodatkowane ryczałtowo – „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło w 2024 r.
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2024 r. (pobór zaliczki PIT)
Najnowsze zmiany Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2024 r. (pobór zaliczki PIT)
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. wyliczać wysokość odpisów na zfśs
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez zgody pracownika
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT)
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę składek na ub. emerytalne i rentowe
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. rozliczać dwie umowy o pracę zawarte z tym samym pracownikiem
Najnowsze zmiany Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej

 

Najnowsze zmiany Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Najnowsze zmiany Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
Najnowsze zmiany Jak wyliczać odprawy pieniężne należne pracownikom
Najnowsze zmiany Jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Najnowsze zmiany Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca
Najnowsze zmiany Jak obliczać wynagrodzenie w razie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca
Najnowsze zmiany Jak obliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy / zwolnienie od pracy
Najnowsze zmiany Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę)
Najnowsze zmiany Jak obliczać świadczenia chorobowe
Najnowsze zmiany Jak obliczać kwotę składnika wynagrodzenia należnego za czas nieobecności w pracy
Najnowsze zmiany Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach w jednym miesiącu
Najnowsze zmiany Jak rozliczać zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 

KALKULATORY 2023

 

Wskaźniki i parametry kadrowo-płacowe 2023
Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r.
Kalkulator Minimalne wynagrodzenie w 2023 r.
Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia)
Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2023 r. do 29.2.2024 r.)
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r.
Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r.
Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
Jak rozliczać listę płac pracownika oddelegowanego w 2023 r.
Jak rozliczać listę płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2023 r.
Jak rozliczać listę płac kierowców – pracowników po zmianach od 19 sierpnia 2023 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Jak rozliczać listę płac kierowców – zleceniobiorców po zmianach od 19 sierpnia 2023 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą po zmianach od stycznia 2023 r.
Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać listę płac pracownika w ujęciu rocznym
Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać listę płac pracownika przy zerowym PIT w ujęciu rocznym
Jak w 2023 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym
Jak w 2023 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym przy zerowym PIT
Jak rozliczać w 2023 r. listę płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50%
Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać w ujęciu rocznym listy płac pracownika uprawnionego do KUP 50%
Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.1.2023 r. do 28.2.2023 r.)
Jak rozliczać „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2023 r. (pobór zaliczki PIT)
Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2023 r. (pobór zaliczki PIT)
Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie / listę płac cudzoziemca / cudzoziemców
Rozbudowany Kalkulator – Jak w 2023 r. i 2024 r.  rozliczać listę płac pracownika w ujęciu rocznym
Jak w 2023 r. wyliczać wysokość odpisów na zfśs
Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r. i 2024 r. w ujęciu rocznym

 

Kalkulatory płacowe uwzględniające stan prawny obowiązujący od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.:

Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 lipca 2022 r.
Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych od 1 lipca 2022 r.
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów)
Kalkulator wynagrodzeń kierowców – pracowników po zmianach od lipca 2022 r. (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.7.2022 r. do 28.2.2023 r.)
Jak od 1 lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Jak od lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP od lipca 2022 r.
Jak od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od lipca 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika od lipca 2022 r.
Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy
Jak od lipca 2022 r. rozliczać listę płac (wynagrodzenie) cudzoziemca / cudzoziemców
Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku pracownika
Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku umów zlecenia i o dzieło
Jak rozliczać „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło od 1 lipca 2022 r.
Jak od lipca 2022 r. rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład 2.0)
Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0)
Kalkulator wynagrodzeń kierowców – zleceniobiorców po zmianach od lipca 2022 r. (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto (Polski Ład 2.0)
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego zleceniobiorcy od lipca 2022 r.
Kalkulator: Jak rozliczać nadpłatę wynagrodzenia z poprzedniego m-ca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika (na mocy art. 87 § 7 K.p.)
Kalkulator: Jak rozliczać nadpłatę wynagrodzenia za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT)
Kalkulator wynagrodzeń kierowców – pracowników po zmianach od 29 listopada do 31 grudnia 2022 r. (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Kalkulator wynagrodzeń kierowców – zleceniobiorców po zmianach od 29 listopada do 31 grudnia 2022 r. (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto (Polski Ład 2.0)
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika od 29 listopada do 31 grudnia 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego zleceniobiorcy od 29 listopada do 31 grudnia 2022 r.

 

 

Kalkulatory płacowe uwzględniające stan prawny obowiązujący do 30 czerwca 2022 r.:

Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Umowa zlecenia  – Polski Ład
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów)
Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r.
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Kalkulator Online – Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego (za okres od 1.3.2022 r. do 28.2.2023 r.)
Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. (Polski Ład)
Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w 2022 r. (Polski Ład)
Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia zleceniobiorcy w 2022 r.
Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) w 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy w 2022 r.
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2022 r.
Kalkulator wynagrodzeń 2022 – kierowca – pracownik wykonujący przewozy międzynarodowe (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto
Jak rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład) w 2022 r.
Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2022 r. (pobór zaliczki PIT)
Jak w 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca

 

 

Kalkulatory uwzględniające reguły sprzed wprowadzeniem mechanizmu „rolowania” zaliczek podatkowych:

Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy (Polski Ład) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Kalkulator – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Kalkulator – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych
Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – przed wprowadzeniem „rolowania” zaliczek podatkowych

 

 

Jak rozliczać w 2021 r. listę płac pracownika
Jak rozliczać w 2021 r. listę płac zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła
Jak rozliczać w 2021 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak rozliczać w 2021 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak rozliczać w 2021 r. wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (zerowy PIT)
Jak rozliczać w 2021 r. wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku)
Jak w 2021 r. rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika
Jak w 2021 r. rozliczać listę płac cudzoziemca
Jak w 2021 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Jak w 2021 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2021 r. do 28.2.2022 r.)

Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dystrybucja:
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl
ISBN 978-83-960937-0-7
Publikacja „Mistrz Kadr i Płac” oraz oferowane wraz z nią kalkulatory chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez pisemnej zgody Autora i Wydawcy – jest zabronione. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia Autora. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.
Autor oraz Wydawca publikacji „Mistrz Kadr i Płac” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do wyliczeń dokonanych za pomocą kalkulatorów oraz do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *