Kalkulator – Jak wyliczać odprawy pieniężne należne pracownikom

Kalkulator Online „Kalkulator – Jak wyliczać odprawy pieniężne”

Przy świadczeniach takich jak odszkodowania i odprawy pieniężne należne pracownikom (np. odprawa emerytalna, rentowa, za zwolnienie z pracy), zwykle stosuje się zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, z tym zastrzeżeniem, że nie ma potrzeby dzielenia sumy miesięcznych pensji przez współczynnik ekwiwalentowy. Wystarczy poprzestać na skalkulowaniu przeciętnej płacy za miesiąc, co zostało potwierdzone w uzasadnieniu uchwały SN z 9 maja 2000 (sygn. akt III ZP 12/00). Odnosi się to także do należności w wysokości wynagrodzenia 2-tygodniowego, które stanowią połowę miesięcznego wynagrodzenia.



Zobacz wszystkie Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.