fbpx

Jak w 2024 dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków

Jak w 2024 roku dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków

Jak w 2024 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Zawiera kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzie (kalkulatory online) do liczenia potrąceń z umowy o pracę i umowy zlecenia (oraz umów o podobnym charakterze). Dzięki niemu eliminujesz ryzyko naruszenia m.in. przepisów Kodeksu pracy, ustawy emerytalnej oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Mając dostęp do tej publikacji, zyskujesz kompleksową wiedzę i praktyczne narzędzie do liczenia potrąceń z umowy o pracę i umowy zlecenia (oraz umów o podobnym charakterze). Dzięki niemu wyeliminujesz ryzyko naruszenia m.in. przepisów Kodeksu pracy (m.in. o ochronie wynagrodzenia za pracę), ustawy emerytalnej oraz Kodeksu postępowania cywilnego.

Spis treści

Najnowsze zmiany Kalkulatory Online

Ogólne zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia

Górne granice potrąceń
Obliczenia w 3 krokach

Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły

Polski Ład 2.0 – ogólne założenia

Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK

Pensję pomniejszamy najpierw o składki, podatek i wpłaty na PPK
Kalkulowania kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty na PPK

Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń

Kwoty wolne od potrąceń w praktyce

Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie
Nieprzepracowanie miesiąca nie wpływa na kwotę wolną
Trzeba uwzględniać zmianę wymiaru etatu w trakcie miesiąca
Jak ustalać kwotę wolną gdy w miesiącu wypłacane są różne świadczenia
Kwota wolna po zmianie płacy minimalnej
Wysokość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2024 r. dla pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych

Uchylenie zwiększenia kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19

 Zmiany w regułach ustalania kwot wolnych od potrąceń

Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji

Przy zbiegu tytułów potrąceń decyduje hierarchia wynikająca z przepisów

Jakie informacje przesyłać komornikowi?

Potrącenia przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu

Wynagrodzenie w kontekście potrąceń rozumiemy szeroko

Nie ze wszystkich świadczeń dokonuje się potrąceń

ZUS i PIT od świadczeń niepieniężnych wpływa na kwotę potrącenia
Egzekucja ze świadczeń z zfśs

Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Najnowsze zmiany Zmiany w potrąceniach na poczet egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r.

Potrącenia z umowy zlecenia

Nowelizacja przepisów
Najnowsze zmiany Ochrona wynagrodzenia za umowę zlecenia również w procedurze administracyjnej
Jak w praktyce wyliczyć kwotę wolną od potrąceń przy umowie zlecenia

Zasady potrącania zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia

Potrącenia z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego

Maksimum potrącenia
 Najnowsze zmiany Kwoty chronione przed potrąceniami
Dobrowolne potrącenia z zasiłków
Zasiłek i wynagrodzenie (w tym chorobowe) potrącamy osobno

Kalkulatory Online

Najnowsze zmiany Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2024 r. do 28.2.2025 r.)
Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2023 r. do 29.2.2024 r.)
Najnowsze zmiany Jak od stycznia do grudnia 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę
Najnowsze zmiany Jak od stycznia do grudnia 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy
Najnowsze zmiany Jak od stycznia do grudnia 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej

Copyright © by Mariusz Pigulski
Publikacja wydana przez Recent Way Sp. z o. o.
Dystrybucja:
24/03
https://serwiskadrowego.pl
https://sklep.serwiskadrowego.pl

Publikacja „Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców” oraz załączony do niej kalkulator chronione są prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) materiałów w niej zamieszczonych – bez zgody Autora i Wydawcy – jest zabronione. Publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia Autora. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych konsultacji.

Autor oraz Wydawca publikacji „Jak dokonywać potrąceń w przypadku pracowników i zleceniobiorców” nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do wyliczeń dokonanych za pomocą kalkulatora oraz do treści (w tym wskazówek, przykładów, poglądów) zamieszczonych w tej publikacji.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *