fbpx

Kalkulator – Jak w 2024 r. obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim„ Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy go udzielającego w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku: urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy; pojawiają się…

zobacz więcej ➤➤

Kalkulator – Jak wyliczać odprawy pieniężne należne pracownikom

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Kalkulator – Jak wyliczać odprawy pieniężne” Przy świadczeniach takich jak odszkodowania i odprawy pieniężne należne pracownikom (np. odprawa emerytalna, rentowa, za zwolnienie z pracy), zwykle stosuje się zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, z tym zastrzeżeniem, że nie ma potrzeby dzielenia sumy miesięcznych pensji przez współczynnik ekwiwalentowy. Wystarczy poprzestać na skalkulowaniu przeciętnej płacy za miesiąc, co zostało…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę)„   Wyliczanie trzynastki czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego zasadniczo powinno sprowadzać się do 2 kroków: Krok 1. Wyznaczenie właściwej podstawy obliczeń uwzględniającej: wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak rozliczać zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej„ Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu ★premium.SerwisKadrowego.pl★ Opłata jednorazowa.…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach„   Wyliczanie kwoty wynagrodzenia brutto za przepracowaną część miesiąca bywa trudnym zadaniem szczególnie w przypadku: zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji (podwyżki / obniżki) w trakcie miesiąca oraz wystąpienia dodatkowo różnych nieobecności w pracy (tych, za które przysługuje świadczenie chorobowe oraz tych, za które…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe„ Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu ★premium.SerwisKadrowego.pl★ Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy„   Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego można podzielić na następujące etapy: Etap 1. Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy ekwiwalentowej. Etap 2. Wyznaczenie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (z zastosowaniem tzw. dopełnienia podstawy). Etap 3. Obliczenie stawki za godzinę ekwiwalentu poprzez podzielenie uzyskanej podstawy przez współczynnik ekwiwalentowy ustalany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy„   Wyliczanie wynagrodzenie urlopowego można podzielić na następujące etapy: Etap 1. Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy urlopowej. Etap 2. Wyznaczenie podstawy wynagrodzenia za urlop. Etap 3. Finalne skalkulowanie wynagrodzenia za urlop poprzez pomnożenie ustalonej urlopowej stawki godzinowej przez liczbę godzin urlopu. Zobacz kilka przykładowych „widoków” kalkulatora Dostęp do treści premium…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy / zwolnienie od pracy

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy / zwolnienie od pracy„ Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu ★premium.SerwisKadrowego.pl★ Opłata…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie w razie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie w razie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca„   Wyliczenie kwoty wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji (podwyżki / obniżki) w trakcie miesiąca, powinno przebiegać w pięciu krokach: Krok 1. podzielenie pensji przysługującej pracownikowi przed modyfikacją warunków zatrudnienia przez liczbę godzin, które przypadały do przepracowania przez cały miesiąc. Krok 2.…

zobacz więcej ➤➤
1 2