Listy płac 2023 – rozliczanie wynagrodzenia pracownika z zajęciem komorniczym

Z poniższego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2023 r. prawidłowo powinno rozliczać się pracownika, którego pensja w części została zajęta przez komornika.

Przykład

Zatrudniony na ¾ etatu 33-letni pracownik (niebędący uczestnikiem PPK) otrzymuje w każdym miesiącu wynagrodzenie zasadnicze wynoszące 3.600 zł brutto. Ma on prawo do podstawowych KUP oraz do 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł).

Z jego pensji pracodawca od lutego 2023 r. co miesiąc musi dokonywać potrącenia na rzecz komornika tytułem niespłaconego kredytu bankowego – maksymalnie 50% wynagrodzenia netto z zachowaniem kwoty wolnej od potrąceń.

W rozstrzyganym przypadku rozliczenie jego lutowej listy płac powinno wyglądać następująco:

Składniki Działanie Kwota
Wynagrodzenie za pracę brutto 3.600,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych 3600 zł 3.600,00 zł
Składka na ubezpieczenie emerytalne 3600 zł × 9,76% 351,36 zł
Składki na ubezpieczenia rentowe 3600 zł × 1,5% 54,00 zł
Składka na ubezpieczenie chorobowe 3600 zł × 2,45% 88,20 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 351,36 zł + 54 zł + 88,2 zł 493,56 zł
Koszty uzyskania przychodu 250,00 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 3600 zł – 493,56 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2.856,00 zł
Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 150,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2856 zł × 12%) – 150 zł 192,72 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3600 zł – 493,56 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 3.106,44 zł
Składka zdrowotna (*skł. nie została obniżona do wyliczonego na tej liście podatku, gdyż od 2022 r. obniżenie stosuje się do kwoty zaliczki PIT obliczonej zgodnie z regułami z 31.12.2021 r.) 3106,44 zł × 9% 279,58 zł
Zaliczka na podatek do przekazania na rachunek US 192,72 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 193,00 zł
Kwota netto 3600 zł – 493,56 zł – 279,58 zł – 193 zł 2.633,86 zł
Wyliczenia kwoty potrącenia
Finalna kwota wolna od potrąceń (Dokładne wyliczenie kwoty wolnej znajduje się w tabeli poniżej) 1.964,36 zł
Maksymalna kwota możliwa do potrącenia przy uwzględnieniu kwoty wolnej od potrąceń i rodzaju potrącenia 2633,86 zł (netto) – 1964,36 zł (kwota wolna) = 669,5 zł (wyższego potrącenia nie da się zrealizować, gdyż naruszyłoby to kwotę wolną) 669,50 zł
Wyliczenie finalnej kwoty wolnej od potrąceń
Składniki Działanie Kwota
Minimalne wyn. brutto ustalone proporcjonalnie do wymiaru etatu 3490 zł (płaca minimalna brutto) x 3/4 = 2617,5 zł (brutto) 2.617,50 zł
Suma składek na ubezpieczenie społeczne 255,47 zł + 39,26 zł + 64,13 zł 358,86 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych 2617,5 zł – 358,86 zł (skł. społeczne finans. przez zatrudnionego) – 250 zł – 0 zł 2.009,00 zł
Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (2009 zł × 12%) – 150 zł 91,08 zł
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 2617,5 zł – 358,86 zł (skł. społ. fin. przez zatrud.) 2.258,64 zł
Składka zdrowotna 2258,64 zł × 9% 203,28 zł
Finalna zaliczka na podatek 91,08 zł po zaokrągleniu do pełnych zł 91,00 zł
Kwota wolna od potrąceń 2617,5 zł – 358,86 zł – 203,28 zł – 91 zł 1.964,36 zł

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *