fbpx

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać nadpłatę składek na ub. emerytalne i rentowe

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę składek na ub. emerytalne i rentowe„ Przygotowany kalkulator: rozlicza zgodnie z przepisami kwotę nadpłaty składek emerytalno-rentowych na liście płac; wskazuje dokładny opis poszczególnych wyliczeń; pozwala uniknąć błędów przy sporządzaniu korekty rozliczeń płacowych. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365…

zobacz więcej ➤➤

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT)„ Przygotowany kalkulator: oblicza kwotę nadpłaty wynagrodzenia (np. w sytuacji, gdy pensja w danym m-cu została wypłacona pracownikowi w zawyżonej wysokości), uwzględniając art. 41b ustawy PIT, który stanowi, że zwrotowi z racji nadpłaconej należności podlega kwota nadpłaty netto powiększona o kwotę zaliczki…

zobacz więcej ➤➤

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez zgody pracownika

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń Online „Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika (na mocy art. 87 § 7 K.p.)„ Przygotowany kalkulator: oblicza kwotę nadpłaty wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca powstałą wskutek wypłacenia pracownikowi pensji za okres, za który mu się ona nie należała (np. w sytuacji, gdy już po zrealizowaniu przelewów płacowych…

zobacz więcej ➤➤