fbpx

Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać dwie umowy z tym samym pracownikiem

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać dwie umowy o pracę zawarte z tym samym pracownikiem w 2024 r. Kalkulator służący rozliczaniu list płac w sytuacji, gdy pracodawca zawarł dwie umowy o pracę (dwa stosunki pracy) z tym samym pracownikiem. Dzięki niemu w prawidłowy sposób naliczysz składki ZUS i zaliczkę podatkową od przychodów należnych z dwóch umów o…

zobacz więcej ➤➤

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać nadpłatę składek na ub. emerytalne i rentowe

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę składek na ub. emerytalne i rentowe„ Przygotowany kalkulator: rozlicza zgodnie z przepisami kwotę nadpłaty składek emerytalno-rentowych na liście płac; wskazuje dokładny opis poszczególnych wyliczeń; pozwala uniknąć błędów przy sporządzaniu korekty rozliczeń płacowych. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365…

zobacz więcej ➤➤

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT)„ Przygotowany kalkulator: oblicza kwotę nadpłaty wynagrodzenia (np. w sytuacji, gdy pensja w danym m-cu została wypłacona pracownikowi w zawyżonej wysokości), uwzględniając art. 41b ustawy PIT, który stanowi, że zwrotowi z racji nadpłaconej należności podlega kwota nadpłaty netto powiększona o kwotę zaliczki…

zobacz więcej ➤➤

Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez zgody pracownika

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń Online „Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika (na mocy art. 87 § 7 K.p.)„ Przygotowany kalkulator: oblicza kwotę nadpłaty wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca powstałą wskutek wypłacenia pracownikowi pensji za okres, za który mu się ona nie należała (np. w sytuacji, gdy już po zrealizowaniu przelewów płacowych…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres: 1.3.2024-28.2.2025)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2024 r. do 28.2.2025 r.)„ Kalkulator, który niezawodnie wylicza kwoty potrąceń (np. komorniczych alimentacyjnych i niealimentacyjnych) z zasiłków z ubezpieczenia społecznego należnych w razie choroby, macierzyństwa, opieki czy wypadku (uwzględniając ustawowe ograniczenia w potrąceniach, w tym kwotę wolną od potrąceń wyliczaną w sposób proporcjonalny do liczy dni…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Umowa o pracę – zerowy PIT (lista płac pracownika w ujęciu rocznym)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń 2024 „Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać listę płac pracownika przy zerowym PIT w ujęciu rocznym„ Niniejszy kalkulator: rozlicza w ujęciu rocznym różne należności pracownika uprawnionego do „zerowego PIT” czyli ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów; prezentuje w zrozumiały sposób dokładny opis rozliczenia w miesiącu, w którym…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Umowa o pracę z kosztami autorskimi 50% (lista płac pracownika w ujęciu rocznym)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń „Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. i 2024 r. rozliczać w ujęciu rocznym listy płac pracownika uprawnionego do KUP 50%„ Przygotowany kalkulator: rozlicza w ujęciu rocznym należności pracownika uprawnionego do autorskich kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% (nie tylko wynagrodzenie za pracę ale także np. zasiłki oraz wpłaty na PPK); wskazuje dokładny opis rozliczenia w miesiącu, w którym…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Rozbudowany Kalkulator wynagrodzeń 2024 w ujęciu rocznym – Umowa o pracę (lista płac pracownika)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Rozbudowany Kalkulator Wynagrodzeń 2024 „Osobisty Ekspert – Jak w 2024 rozliczać listę płac pracownika w ujęciu rocznym„ Kalkulator w jeszcze bardziej rozbudowanej wersji, który m.in.: rozlicza w ujęciu rocznym należności pracownika (nie tylko składniki wynagrodzenia za pracę ale także np. zasiłki z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia pozapłacowe, w tym wpłaty na PPK); wskazuje dokładny opis rozliczenia w miesiącu, w którym:…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń – Jak w 2024 rozliczać umowy opodatkowane ryczałtowo („małe” umowy zlecenia i o dzieło do 200 zł)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Wynagrodzeń Online „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać umowy opodatkowane ryczałtowo („małe” umowy zlecenia i o dzieło do 200 zł) w 2024 r.„ Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365…

zobacz więcej ➤➤

Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2024 (pobór zaliczki PIT)

Kalkulatory dla kadr i płac na 2024 r.

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2024 r. (pobór zaliczki PIT)„ Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu…

zobacz więcej ➤➤
1 2 3