fbpx

Co nowego w serwisie (Aktualizacje 15 – 21 lipca 2024 r.)

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 15 – 21 lipca 2024 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po przejściu z pensji stałej na zmienną – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 19-06-2024 r. – DI/100000/43/997/2022 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Ekwiwalent za nocleg dla kierowcy a składki ZUS)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy, w których pracownik wcale nie pracował – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy bez ani jednego dnia pracy – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 8 – 14 lipca 2024 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców – zobacz nowy mini-poradnik

Kategoria: Szkolenia
Interaktywny pakiet szkoleń płacowych „Mistrz Płac” w innowacyjnej formie cyklu ćwiczeń płacowych – zobacz specjalny bonus w formie aplikacji (po kilku poprawkach)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w wymiarze godzinowym oraz nieobecności nieusprawiedliwonej w tym samym miesiącu – zobacz aktualizację przedstawiającą przykład uzupełnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej w jednym miesiącu – zobacz aktualizację przedstawiającą przykład uzupełnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na lipiec 2024 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ochrona sygnalistów – zobacz nowy rozdział

Aktualizacje 1 – 7 lipca 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Okres przechowywania przez pracodawcę danych zawartych w orzeczeniach o niepełnosprawności – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby PFRON – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Szkolenia
Interaktywny pakiet szkoleń płacowych „Mistrz Płac” w innowacyjnej formie cyklu ćwiczeń płacowych – zobacz specjalny bonus w formie aplikacji

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany w obszarze zatrudniania obywateli Ukrainy od 1 lipca 2024 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiana od 29 czerwca 2024 r. w zakresie ochrony pracowników przed szkodliwymi czynnikami w pracy – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 24 – 30 czerwca 2024 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 10-06-2024 r. – DI/200000/43/514/2024 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie są zasady obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej pracownika lub zleceniobiorcy? Czy przy obniżaniu uwzględnia się wartość świadczeń zwolnionych z ozusowania?)

Kategoria: Szkolenia
Interaktywny pakiet szkoleń płacowych „Mistrz Płac” w innowacyjnej formie cyklu ćwiczeń płacowych – zobacz specjalny bonus w formie aplikacji

Aktualizacje 17 – 23 czerwca 2024 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop po zmianie płacy minimalnej – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej od 1 lipca 2024 – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 10 – 16 czerwca 2024 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 9.1.2024 r. – I PSKP 39/22 – zobacz wyrok (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Różnicowanie wynagrodzeń pracowników musi być uzasadnione obiektywnymi kryteriami. Kiedy dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Program „Aktywny Rodzic” od 1 października 2024 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwroty za sanitariaty a składki ZUS – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź ZUS na pytanie czym różnią się interpretacje z 25 kwietnia i 7 maja dotyczące oskładkowania zwrotów za sanitariaty

Aktualizacje 3 – 9 czerwca 2024 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak rozliczać zleceniobiorcę oddelegowanego do pracy za granicą – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady ustalania podstawy składkowej oddelegowanego, gdy w jednym miesiącu otrzymuje on wynagrodzenie za okres dwóch miesięcy – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie wpłat na PPK w praktyce – PPK dla osób zatrudnionych w zagranicznych podmiotach zatrudniających – zobacz aktualizację przedstawiającą wyjaśnienia PFR

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na czerwiec 2024 r. – zobacz terminarz

Aktualizacje 27 maja – 2 czerwca 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwroty za sanitariaty a składki ZUS – zobacz aktualizację jeszcze raz omawiającą i uwypuklającą nowy aspekt dwóch interpretacji ZUS istotnych z punktu widzenia wpływu na podstawę oskładkowania kwot wypłacanych tytułem zwrotów za tzw. sanitariaty dla kierowców

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obliczyć kwotę potrącenia z pensji pracownika za czerwiec płatnej w lipcu – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 20 – 26 maja 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwroty za sanitariaty a składki ZUS – zobacz aktualizację omawiającą dwie interpretacje ZUS istotne z punktu widzenia wpływu na podstawę oskładkowania kwot wypłacanych tytułem zwrotów za tzw. sanitariaty dla kierowców

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 7-05-2024 r. – DI/200000/43/251/2024 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy i kiedy wypłacany kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega oskładkowaniu? Czy uwzględniać ten zwrot w przychodzie, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia ze składek ZUS w postaci „wirtualnych diet”?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak wyliczać świadczenia chorobowe (np. zasiłki) kierowców „międzynarodowych” – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych – zobacz aktualizację, która odnosi się do kwestii planów pełnego ozusowania umów cywilnoporawnych

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obliczyć kwotę potrącenia niealimentacyjnego u pracownika otrzymującego w jednym miesiącu wynagrodzenie za pracę i chorobę oraz zasiłek z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowy lub opiekuńczy) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. wyliczyć wynagrodzenie gdy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim pracownik łączy pracę z urlopem rodzicielskim – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca gdy urlop rodzicielski łączony z pracą kończy się w trakcie miesiąca – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 13 – 19 maja 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podstawa urlopowa i ekwiwalentowa – Decydująca jest data wypłaty składnika, a nie miesiąc, za jaki jest on należny – zobacz aktualizację wyjaśniającą w jaki sposób uwzględniać w podstawie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop zaległe wypłaty np. wynagrodzenia za nadgodziny

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak wyliczyć wynagrodzenie i zasiłek gdy pracownik łączy pracę i urlop rodzicielski – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak wyliczać wynagrodzenie i inne świadczenia za okres łączenia pracy z urlopem rodzicielskim – zobacz aktualizację rozwijającą wątek wyliczania pensji za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z rodzicielstwem

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca przy łączeniu pracy z urlopem rodzicielskim – sprawdź nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Popularne świadczenia pozapłacowe a składki ZUS i PIT – zobacz aktualizację rozwijającą wątek: czy prezenty, upominki lub karty podarunkowe mogą / powinny być traktowane jako darowizna na rzecz pracownika?

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki
Szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania Ukraińców na dłużej – projekt – zobacz aktualizację informującą o projekcie ponownie wydłużającym szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania Ukraińców

Aktualizacje 6 – 12 maja 2024 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Aktualizacja Kalkulatora 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia kierowców – zleceniobiorców (pakiet mobilności) – brutto na netto i netto na brutto – zaktualizowanie kalkulatora w zakresie ustalania podstawy oskładkowania z uwzględnieniem należności stanowiących zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, o których mowa w art. 26g pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców (np. SANITARIATY) – aktualizacja wynika z interpretacji ZUS o sygn. DI/100000/43/362/2024

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Aktualizacja Kalkulatora 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia kierowców – pracowników (pakiet mobilności) – brutto na netto i netto na brutto – zaktualizowanie kalkulatora w zakresie ustalania podstawy oskładkowania z uwzględnieniem należności stanowiących zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, o których mowa w art. 26g pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców (np. SANITARIATY) – aktualizacja wynika z interpretacji ZUS o sygn. DI/100000/43/362/2024

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 25-04-2024 r. – DI/100000/43/362/2024 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy należny kierowcom wykonującym przewozy międzynarodowe zwrot za sanitariaty podlega ozusowaniu? Czy wliczać sanitariaty do przychodu, który decyduje o możliwości zastosowania zwolnienia z oskładkowania w postaci „wirtualnych diet”?)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory Kadrowe
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – staż urlopowy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Rozliczanie w 2024 r. nadpłaty wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca bez zgody pracownika – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wypoczynkowy – zobacz aktualizację przedstawiającą odpowiedź na pytanie: Jak udokumentować staż pracy za granicą, aby pracodawca zaliczył go do uprawnień pracowniczych? Czy wystarczy potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24-4-2024 r. – 0115-KDIT2.4011.78.2024.2.ENB – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy wiza turystyczna i pieczątki w paszporcie wystarczą do skorzystania z ulgi na powrót w ramach tzw. „zerowego PIT”?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na maj 2024 r. – zobacz terminarz

Aktualizacje 22 – 28 kwietnia 2024 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Wyliczanie w 2024 r. kwoty potrącenia pracownika otrzymującego także świadczenia pozapłacowe – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Aktualizacja Kalkulatora 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia pracowników oddelegowanych – zobacz aktualizację kalkulatora dodającą możliwość przeliczania wynagrodzenia z netto na brutto – opcja udostępniona w zakładce: „netto-brutto-2024”

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki
Najważniejsze zagadnienia z zakresu BHP – zobacz odpowiedź na pytanie: Hałas w miejscu pracy – jak chronić pracowników?

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Dłużnicy alimentacyjni w stosunku pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Specyfika zatrudnienia w samorządach – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2024 r. – informacje ZUS – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 15 – 21 kwietnia 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych – zobacz aktualizację, która odnosi się do kwestii planów pełnego ozusowania umów zlecenia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ochrona wynagrodzenia za umowę zlecenia taka sama w procedurze cywilnej i w procedurze administracyjnej – zobacz aktualizację przedstawiającą dodatkową argumentację

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak dokonywać potrąceń dobrowolnych przy zbiegu z egzekucją alimentów – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. dokonywać potrącenia dobrowolnego przy zbiegu z egzekucją należności alimentacyjnej – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 8 – 14 kwietnia 2024 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Aktualizacja Kalkulatora 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia kierowców – pracowników (pakiet mobilności) – brutto na netto i netto na brutto – dodanie do kalkulatora możliwości przeliczania z NETTO na BRUTTO również należności stanowiących zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, o których mowa w art. 26g pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców (np. SANITARIATY) – opcja udostępniona w zakładce: netto-brutto-po-wpisaniu-diet-2024

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2024 r. listę płac zleceniobiorcy, który otrzymał zasiłek chorobowy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź m.in. na pytanie: czy w kontekście kontrolnych badań lekarskich istotne jest, aby okresy poszczególnych absencji chorobowych następowały bezpośrednio po sobie czyli bez przerwy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a proces rekrutacyjny – zobacz aktualizację mówiącą o zmianie podejścia do kwestii przetwarzania przez pracodawców danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 20.2.2024 r. – III OSK 2700/22 – zobacz wyrok (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Przetwarzanie danych osobowych (zawartych np. w CV) po zakończeniu rekrutacji w kontekście RODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ochrona wynagrodzenia za umowę zlecenia taka sama w procedurze cywilnej i w procedurze administracyjnej – zobacz aktualizację – nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop „na żądanie” – zobacz aktualizację przedstawiającą wyjaśnienia PIP

Aktualizacje 1 – 7 kwietnia 2024 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 15-01-2024 r. – DI/200000/43/4/2024 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy dodatek za rozłąkę (wypłacany np. pracownikowi oddelegowanemu do pracy poza granicami Polski) wolny jest od składek ZUS?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ustawa o ochronie sygnalistów – projekt przyjęty przez Radę Ministrów – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na kwiecień 2024 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie wpłat na PPK w praktyce – zobacz aktualizację przedstawiającą wyjaśnienia PFR dotyczące zagadnienia: Zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej pracodawcy wymagają zmiany umowy o zarządzanie PPK

Aktualizacje 25 – 31 marca 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana stóp procentowych składki wypadkowej dla niektórych płatników na okres od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 19.4.2023 r. – III PSK 32/22 – zobacz wyrok (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Czy istnieje możliwość ustalenia w umowie o pracę mieszanego systemu wynagradzania pracownika, a jeśli tak to na jakich warunkach?)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak dokonywać potrąceń przy zbiegu egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Potrącenie w 2024 r. przy zbiegu egzekucji należności alimentacyjnej i niealimentacyjnej – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w potrąceniach na poczet egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r. – zobacz aktualizację – przypomnienie o wejściu w życie od 25 marca 2024 r. zmian w egzekucji administracyjnej

Aktualizacje 18 – 24 marca 2024 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Stanowiska wyposażone w monitory ekranowe – zmiany przepisów bhp – wyjaśnienia PIP – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 5.4.2023 r. – II PSKP 34/22 – zobacz wyrok (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Jak wygląda kwestia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe w przypadku braku prowadzenia przez pracodawcę ewidencji czasu pracy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację przedstawiającą najnowsze wyjaśnienia ZUS z 20 marca 2024 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.34.2024.1.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy i kiedy zleceniobiorca może zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionej przy realizacji umowy zlecenie?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wakacje składkowe przedsiębiorców czyli urlop od opłacania składek ZUS – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Czynności powtarzające się wykonywane przez wspólnika spółki a składki ZUS (art. 176 K.s.h.) – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Domniemanie istnienia stosunku pracy i pełne oskładkowanie umów zlecenia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Rozliczanie nadpłaty składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 11 – 17 marca 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odpracowanie wyjścia prywatnego – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie, czy pracownik może odpracować wyjście prywatne zanim ono wystąpiło

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienie tego, od kiedy można stosować „ulgę na powrót”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia GIP na pytania dotyczące tego, kiedy wymagane są badania kontrolne po chorobie pracownika

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia może trafiać do pracownika dopiero po zakończonym okresie jego absencji w pracy

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak skorygować nadpłatę składek ZUS – zobacz nową listę płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia / Multimedia
Listy płac 2024 / instrukcja video – Obliczanie pensji przy zmianie etatu / płacy i różnych nieobecnościach – zobacz nową listę płac / instrukcję video

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obliczyć wynagrodzenie w razie wystąpienia w jednym miesiącu urlopu bezpłatnego oraz choroby – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 29-12-2023 r. – DI/200000/43/1094/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy podlega oskładkowaniu wartość nabytej ze środków obrotowych pracodawcy paczki świątecznej, którą współfinansuje sam pracownik? Czy paczka np. na Święta Wielkanocne zakupiona ze środków obrotowych zakładu pracy może korzystać ze zwolnienia z ozusowania na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego?)

Aktualizacje 4 – 10 marca 2024 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obliczać wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach w jednym miesiącu – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja (wersja 3.0) – przypomnienie o udostępnieniu za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Adnotacja o stanie zdrowia na skierowaniu na badania stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Uchwała SN z 21.2.2024 r. – III UZP 8/23 – zobacz uchwałę (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 18-1-2024 r. – DI/100000/43/1263/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (nie zaś w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje?)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. rozliczać dwie umowy o pracę zawarte z tym samym pracownikiem – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem – zobacz nową listę płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać dwie umowy o pracę zawarte z tym samym pracownikiem– zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na marzec 2024 r. – zobacz terminarz

Aktualizacje 26 lutego – 3 marca 2024 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak rozliczać wypłaty dokonane po ustaniu stosunku pracy (czyli na rzecz byłego pracownika) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. rozliczać wypłatę dokonaną po rozwiązaniu umowy o pracę – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie, czy pracownikowi który korzystał w 2023 r. z urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, rodzicielskiego lub opiekuńczego należy się trzynastka w sytuacji, gdy w 2023 r. przepracował mniej niż 6 miesięcy?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie trzynastki na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku choroby i zatrudnienia przez okres krótszy niż rok – zobacz aktualizację

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę składek na ub. emerytalne i rentowe – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika (na mocy art. 87 § 7 K.p.) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki
Szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania i rozliczania Ukraińców na dłużej – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. ustawy z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Aktualizacje 19 – 25 lutego 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zobacz aktualizację opisującą zagadnienie prawa do świadczeń z zfśs emeryta – byłego pracownika

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za umowę o pracę + różnice między tymi dwoma umowami – wyjaśnienia PIP – zobacz aktualizację podrozdziału Zawierającą wyjaśnienia PIP

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać potrącenia z zasiłków w okresie: 1.3.2024-28.2.2025) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwoty chronione przed potrąceniami w przypadku zasiłków z ubezpieczenia społecznego – zobacz aktualizację wskazującą nowe kwoty wolne od potrącen obowiązujące w okresie od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację przedstawiającą wyjaśnienia resortu pracy zawarte w piśmie będącym odpowiedzią na zapytanie naszej redakcji

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14-2-2024 r. – 0112-KDIL2-1.4011.39.2024.2.DJ – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy pobierać podatek od wartości prezentów i upominków wręczanych pracownikom z tytułu różnych okoliczności? Czy fiskus uznaje tego typu nieodpłatne świadczenia za przychód ze stosunku pracy?)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wysokość odpisów na zfśs w 2024 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2024 r.– zobacz aktualizację

Aktualizacje 12 – 18 lutego 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło
Wszystko o umowach zlecenia i o dzieło – zobacz aktualizację publikacji na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców
Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców – zobacz aktualizację publikacji na 2024 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki
Szczególne rozwiązania dotyczące zatrudniania i rozliczania Ukraińców na dłużej – zobacz nowy poradnik opisujący najważniejszy modyfikacje zapisane w ustawie z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nadpłata wynagrodzenia lub zasiłku – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź MF na pytanie o to, jak podatkowo powinno rozliczać się nadpłatę zasiłku z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Poradnik dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą – Najczęściej zadawane pytania o koordynację zabezpieczenia społecznego – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podleganie ubezpieczeniom zusowskim przez osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, ile po 31 grudnia 2023 r. wynosi podstawa składki zdrowotnej w przypadku osób na urlopie wychowawczym

Aktualizacje 5 – 11 lutego 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na luty 2024 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak obniżać składkę zdrowotną do zaliczki na podatek z uwzględnieniem PPK – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2024 r. obniżać składkę zdrowotną do podatku (z uwzględnieniem wpłat na PPK) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego poza obszar Polski – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2024 r. wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy poza granicami Polski – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Składka zdrowotna w 2024 r. dla przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 29 stycznia – 4 lutego 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia – skutki podatkowe i składkowe – zobacz aktualizację podrozdziału na rok 2024

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odpisy na zfśs i świadczenie urlopowe w 2024 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17-1-2024 r. – 0114-KDIP3-2.4011.1032.2023.1.MJ – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zwrot dla pracownika za zakup mebli potrzebny do pracy zdalnej. Czy dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy home office podlega zwolnieniu z  opodatkowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r.
Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r. – zobacz aktualizację prezentującą komunikat MF zatytułowany: Płatniku, sprawdź, czy wpisałeś prawidłowy nr PESEL/NIP podatnika

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację mówiącą o zmianie stanowiska ZUS

Aktualizacje 22 – 28 stycznia 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r.
Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r. – zobacz odpowiedź na pytanie: W której pozycji PIT-11 wykazać w przypadku pracownika korzystającego z ulgi dla młodych przychód wynikający z przekroczenia limitu zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację wyjaśniającą kilka kwestii dotyczących wniosku o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Umowy zlecenia 2024 (kiedy stosować, jak rozliczać + wzór i kalkulator) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) – zobacz aktualizację podrozdziału na rok 2024

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podstawa świadczenia chorobowego przy chorobie w pierwszym lub drugim miesiącu zatrudnienia – zobacz aktualizację podrozdziału

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składki ZUS a świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty za te świadczenia – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie, czy obecnie sfinansowanie okularów / szkieł kontaktowych korekcyjnych pracownikowi pomiędzy okresowymi badaniami kontrolnymi korzysta ze zwolnienia składkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r.
Jak sporządzić PIT-11 za 2023 r. – zobacz nową publikację

Aktualizacje 15 – 21 stycznia 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie dla płatników pobierających PIT – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Świadczenie rehabilitacyjne – zobacz aktualizację wskazującą dokumenty niezbędne do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego po ostatniej nowelizacji przepisów

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja (wersja 3.0) – przypomnienie o udostępnieniu za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy na okres do 90 dni

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak w 2024 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak w 2024 dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak w 2024 dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz publikację zaktualizowaną na 2024 r.

Aktualizacje 8 – 14 stycznia 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podleganie ubezpieczeniom zusowskim przez osoby na urlopach związanych z rodzicielstwem – zobacz aktualizację na rok 2024

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak w 2024 r. obliczać i rozliczać wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych – zobacz nowy podrozdział uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego – zobacz aktualizację wskazującą dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku macierzyńskiego po ostatniej nowelizacji przepisów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację wskazującą dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku opiekuńczego po ostatniej nowelizacji przepisów

Aktualizacje 1 – 7 stycznia 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Korzyści materialne, w tym finansowanie przez pracodawcę przejazdów środkami lokomocji – zobacz aktualizację rozwijającą wątek tego, co powinniśmy rozumieć przez przepisy o wynagradzaniu w kontekście § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych związanych m.in. z nowelą z 9 marca 2023 r. – zobacz aktualizację związaną z publikacją w Dz.U. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastkę) – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy / zwolnienie od pracy – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak wyliczać odprawy pieniężne należne pracownikom – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać kwotę składnika wynagrodzenia należnego za czas nieobecności w pracy – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie w razie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać świadczenia chorobowe (w tym zasiłek i wynagrodzenie za chorobę) – zobacz aktualizację kalkulatora

Aktualizacje 25 – 31 grudnia 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać umowy opodatkowane ryczałtowo (umowy zlecenia i o dzieło do 200 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2024 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać kontrakt menedżerski w 2024 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak wyliczać w 2023 r. kwotę potrącenia niealimentacyjnego niepełnoetatowego pracownika będącego uczestnikiem PPK – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczyć w 2023 r. kwotę potrącenia niealimentacyjnego z zasiłku chorobowego – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności /orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony – zobacz aktualizację mówiącą o przedłużaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać listy płac cudzoziemców – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać kilka wypłat w miesiącu pracownika – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym przy zerowym PIT – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać umowy zlecenia z własnym pracownikiem – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 18 – 24 grudnia 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Przeliczanie w 2024 r. netto na brutto pracownika (umowa o pracę) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Przeliczanie w 2024 r. netto na brutto wyn. zleceniobiorcy (umowa zlecenia / o dzieło) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia pracowników z uwzględnieniem autorskich kosztów uzyskania przychodu 50% – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak w 2023 r. rozliczać pracownika uprawnionego do autorskich kosztów uzyskania przychodu – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac pracownika z autorskimi kosztami uzyskania przychodu – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia zleceniobiorców oddelegowanych – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia pracowników oddelegowanych – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia kierowców – zleceniobiorców (pakiet mobilności) – brutto na netto i netto na brutto – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. rozliczać wynagrodzenie i inne świadczenia kierowców – pracowników (pakiet mobilności) – brutto na netto i netto na brutto – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 11 – 17 grudnia 2023 r.

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja (wersja 3.0) – zobacz aktualizację – udostępnienie za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE najnowszej pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy na okres do 90 dni

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski po zmianach przepisów – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze 2, 5 tygodnia. Czy mogę udzielić mu takiego urlopu?

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Umowa zlecenia i o dzieło (lista płac zleceniobiorcy) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator wynagrodzeń 2024 – Osobisty Ekspert – Umowa o pracę (lista płac pracownika) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (umowa zlecenia) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Jak w 2024 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 4 – 10 grudnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe wymagania bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zobacz aktualizację przedstawiąjącą odpowiedź na pytanie: Kto powinien zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie podstawkę pod laptopa lub dodatkowy monitor?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe wymagania bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zobacz aktualizację przedstawiąjącą odpowiedź na pytanie: Kiedy pracodawca musi zapewnić pracownikowi użytkującemu monitor ekranowy soczewki kontaktowe korygujące wzrok?

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2024 – Osobisty Ekspert – Wskaźniki i parametry kadrowo-płacowe 2024 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek w 2024 r. – zobacz aktualizację związaną z opublikowaniem obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 4 grudnia 2023 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2024 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę uwzględniającą przekroczenie progu podatkowego – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę uwzględniającą „zerowy PIT” przy przekroczeniu progu 85.528 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak rozumieć „dzień pobytu” i „okres pobytu” w kontekście rozliczeń podatkowo-składkowych kierowców – zobacz aktualizację

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Uwzględnianie w podstawie zasiłku wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Uwzględnianie w 2023 r. w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać świadczenie chorobowe, gdy pracownik utracił prawo do przyznanego na dany okres składnika płacy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja – zobacz aktualizację – udostępnienie za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy na okres 90 dni

Aktualizacje 27 listopada – 3 grudnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w potrąceniach na poczet egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kalkulowania kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty na PPK – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział wskazujący wysokości dodatków na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników zatrudnionych na część etatu – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Umowa zlecenia a PIT-2 (wnioski i oświadczenia w zakresie podatku zleceniobiorcy) – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 20 – 26 listopada 2023 r.

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja – zobacz aktualizację – udostępnienie za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy na okres 90 dni

 

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych – zobacz aktualizację zawierającą najnowsze wyjaśnienia ZUS dotyczące skrócenia czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak w 2023 r. od 19 sierpnia rozliczać wynagrodzenie pracownika – kierowcy „międzynarodowego” – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie pracownika – kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe po zmianach od 19 sierpnia – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy oddelegowanego za granicę – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy poza granicami Polski – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 13 – 19 listopada 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe wymagania bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zobacz aktualizację

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2023 – 2024 – Umowa o pracę z kosztami autorskimi 50% (lista płac pracownika w ujęciu rocznym) – zobacz nowy kalkulator umożliwiający dokonywanie rozliczeń płacowych w ujęciu rocznym nie tylko w 2023 r. ale również w 2024 r.

Aktualizacje 6 – 12 listopada 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Limit godzin nadliczbowych – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, czy nadgodziny, które zrekompensowano czasem wolnym wyłącza się z dopuszczalnego, rocznego limitu „nadliczbówek”

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Zasiłek i wynagrodzenie za pracę zleceniobiorcy (+pomniejszanie płacy za chorobę) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2023 – 2024 – Przeliczanie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w ujęciu rocznym – zobacz nowy kalkulator umożliwiający dokonywanie przeliczeń netto na brutto w ujęciu rocznym nie tylko w 2023 r. ale również w 2024 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Rozbudowany Kalkulator wynagrodzeń 2023-2024 w ujęciu rocznym – Umowa o pracę (lista płac pracownika) – zobacz nowy kalkulator umożliwiający dokonywanie rozliczeń płacowych w ujęciu rocznym nie tylko w 2023 r. ale również w 2024 r.

 

Aktualizacje 30 października – 5 listopada 2023 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, jakim dzielnikiem powinniśmy się posługiwać przy ustalaniu stawki godzinowej będącej punktem wyjścia do kolejnych obliczeń

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość zasiłku macierzyńskiego – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, kiedy można wystąpić z wyrównaniem zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru na mocy art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych – zobacz aktualizację, która odnosi się do interpretacji ZUS z 25-9-2023 r. (znak DI/200000/43/890/2023), która porusza kwestię tego, czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia, czy może w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 25-9-2023 r. – DI/200000/43/890/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (nie zaś w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje?)

Aktualizacje 23 – 29 października 2023 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granicę – zobacz nową listę płac pokazującą prawidłowy sposób rozliczenia w sytuacji, w której podstawa składek ZUS w danym miesiącu okazuje się być wyższa niż przychód oddelegowanego pomniejszony o zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy poza granicami Polski – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwalifikowanie godzin pracy pracownika niepełnoetatowego – zobacz aktualizację omawiającą ważny wyrok TSUE z 19 października 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację wyjaśniającą, czy zwolnienie od pracy na okoliczność działania siły wyższej może być udzielane np. na pół godziny

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 28.6.2023 r. – I PSKP 28/22 – zobacz wyrok SN odpowiadający na pytanie czy zatrucie w czasie przerwy od pracy posiłkiem przygotowanym w domu jest wypadkiem przy pracy

Aktualizacje 16 – 22 października 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (2016 – 2024) – nowy kalkulator

Aktualizacje 9 – 15 października 2023 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – przekroczenie progu podatkowego i limitu składek ZUS – zobacz nową listę płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w 2024 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ubezpieczenie zdrowotne studentów – informacja NFZ – zobacz aktualizację zawierającą informację NFZ dotyczącą zasad obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym studentów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna z zagranicy w kontekście składek ubezpieczeniowych – zobacz aktualizację związaną w podejściu ZUS do pracy zdalnej z zagranicy w kontekście składek ubezpieczeniowych

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 13-9-2023 r. w sprawie pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej w trakcie zwolnienia lekarskiego lub pobierania różnego rodzaju świadczeń – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 26-7-2023 r. w sprawie tego czy posiłki / wyżywienie dla pracowników mogą być finansowane z zfśs – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Współczynnik ekwiwalentowy w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 2 – 8 października 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 14.9.2023 r. – II FSK 2632/20 – zobacz korzystny wyrok NSA dotyczący zagadnienia: Podatek (przychód) a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zmiany w Kadrach i Płacach 2023 / 2024
Zmiany w Kadrach i Płacach 2023 / 2024 – zobacz nową publikację

Aktualizacje 25 września – 1 października 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na okres próbny – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie czy wydłużenie umowy na czas próbny o okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy powinno być dokonywane również o dni wolne od pracy (gdy np. zwolnienie lekarskie obejmuje cały tydzień włącznie z sobotą i niedzielą)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PFR dotyczące zagadnienia: Różnicowanie wpłaty dodatkowej pracodawcy)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w prawie pracy (w kadrach i płacach) 2023 / 2024 – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy – kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe przed i od 19 sierpnia 2023 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ogólne zasady wyznaczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika – zobacz nowy podrozdział zatytułowany: „Zestawienie „nowości” w zakresie ustalania podstawy świadczeń chorobowych pracowników w nowym komentarzu ZUS do ustawy zasiłkowej”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Rozpatrywanie wniosku pracownika o pracę zdalną w związku z niepełnosprawnością osoby trzeciej w świetle RODO – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Szkolenia z zakresu RODO w związku z przejściem personelu w grupie przedsiębiorstw – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontakt telefoniczny pracodawcy z chorym pracownikiem – co na to RODO? – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 18 – 24 września 2023 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak ustalać minimalne wynagrodzenie za pracę netto – zobacz nowe listy płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2023 – Przeliczanie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w ujęciu rocznym (2023) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik miał prawo wyłącznie do wynagrodzenia za urlop oraz świadczenia chorobowego? – zobacz aktualizację informującą o otrzymanych przez redakcję SerwisKadrowego.pl wyjaśnieniach z PIP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Aktualizacje 11 – 17 września 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Poradnik – Jak otrzymać zaświadczenie A1 – zobacz nowy poradnik zusowski

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2023
Informator Kadrowo-Płacowy 2023 – zobacz zaktualizowaną publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Listy płac 2023
Listy płac 2023 – zobacz zaktualizowaną publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację wyjaśniającą, czy pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu udzielenia zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, gdy pracownik na okres korzystania z tego zwolnienia skorzystał ze zwolnienia lekarskiego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego – zobacz aktualizację przedstawiającą nowe wyjaśnienia ZUS

Aktualizacje 4 – 10 września 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa – zobacz aktualizację informującą o odpowiedzi ZUS w kwestii tego, od kiedy stosować nowe zasady uwzględniania w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za umowy cywilnoprawne realizowane przez własnego pracownika

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – zobacz aktualizację omawiającą raz jeszcze kwestię oskładkowania umów zlecenia zawartych z własnym pracownikiem w okresie korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego

Aktualizacje 28 sierpnia – 3 września 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa – zobacz aktualizację informującą o istotnej zmianie po stronie ZUS podejścia do uwzględniania w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za umowy cywilnoprawne realizowane na rzecz własnego pracodawcy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na wrzesień 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację dotyczącą zasad udzielania dodatkowych przerw w pracy

Kategoria: Komentarze Do Przepisów
Tytuł: Komentarz do rozporządzenia składkowego
Komentarz do rozporządzenia składkowego – zobacz aktualizację komentarza dokonaną w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac zleceniobiorcy – cudzoziemca, który nie jest polskim rezydentem podatkowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 21 – 27 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Komentarze Do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy zasiłkowej
Najnowszy zusowski komentarz do ustawy zasiłkowej 2023 – zobacz nowy komentarz / poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowelizacja rozporządzenia składkowego od 1 września 2023 r. – zobacz aktualizację informującą o znowelizowaniu rozporządzenia składkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków a składki ZUS – zobacz aktualizację informującą o podwyższeniu limitu zwolnienia składkowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie młodocianego – zobacz aktualizację informującą o podwyższeniu stawek procentowych wyn. młodocianych pracowników na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz. U. z 2023 r. poz. 1348

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowy parasol ochronny nad zwalnianymi pracownikami – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu noweli w Dz.U.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wyn. za przepracowaną część m-ca przy nieobecności nieusprawiedliwionej – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 14 – 20 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Koniec pracowniczego zatrudnienia – Porozumienie stron – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowy parasol ochronny nad zwalnianymi pracownikami – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy pracodawca może zmienić pracownikowi rozkład czasu pracy z dnia na dzień?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2023 r. – zobacz aktualizację informującą o wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. podwyżkę wysokości odpisów na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wysokość odpisów na zfśs w 2023 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zakwaterowanie zatrudnionych – zobacz aktualizację zawierającą informację o interesującym wyroku NSA z 1 sierpnia 2023 r.

Aktualizacje 7 – 13 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację pokazującą przykład rozliczenia wynagrodzenia kierowcy z zastosowaniem nowości wynikających z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Składki ZUS zależne od wysokości dochodu („mały ZUS plus”) w 2023 r.– zobacz aktualizację zawierającą pytania i odpowiedzi przygotowane przez ZUS

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy po zakończeniu jednej umowy o pracę i zawarciu z pracownikiem kolejnej, pracodawca musi przekazywać mu nową informację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. – zobacz aktualizację mówiącą o tym, czy wyrównywać świadczenia urlopowe wypłacone przed podwyżką odpisów na zfśs

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – zobacz aktualizację przybliżającą kwestię oskładkowania umów zlecenia zawartych z własnym pracownikiem w okresie korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Aktualizacje 31 lipca – 6 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-7-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Praca zdalna (home office) a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację informującą o podpisaniu przez Prezydenta ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek – zobacz aktualizację związaną ze zmianą w trakcie roku w ustawie budżetowej prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wynagrodzenie za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Składki ZUS zależne od wysokości dochodu („mały ZUS plus”) w 2023 r.– zobacz aktualizację dotyczącą przedłużenia ulgi o dodatkowe 12 miesięcy „małego ZUS plus”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na sierpień 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Szkolenia bhp po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację związaną z wydłużeniem terminu na wykonanie zaległych szkoleń bhp w związku odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy urlopy związane z rodzicielstwem (chodzi o urlop macierzyński, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielski i ojcowski) należy wykazywać w informacji o warunkach zatrudnienia

Aktualizacje 24 – 30 lipca 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 9-6-2023 r. – DI/100000/43/441/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem – uczniem / studentem w wieku do 26 lat, np. obywatelem Ukrainy?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
PPK w przypadku osób zatrudnianych na krótki okres (np. na wakacje) – zobacz artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy w przypadku pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie noweli z 9 marca 2023 r., którzy nie wystąpili z wnioskiem o uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia, obowiązek poinformowania o zmianie warunków pracy dotyczy tylko tych danych wskazanych w informacji, przekazanych im zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 26 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych związanych m.in. z nowelą z 9 marca 2023 r. – zobacz aktualizację związaną z publikacją w Dz.U. nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji – zobacz aktualizację

Aktualizacje 17 – 23 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na okres próbny – zobacz aktualizację tłumaczącą w oparciu o wyjaśnienia GIP to, jak rozumieć zamiar dalszego zatrudniania pracownika po okresie próby, o którym mowa w art. 25 K.p.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac zleceniobiorcy, który złożył oświadczenie PIT-2 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Reguły, które muszą być przestrzegane przy ustalaniu grafików pracy – zobacz aktualizację pokazującą przykład, który wyjaśnia czy pracownikowi pracującemu na niepełny etat tylko w niektóre dni tygodnia trzeba wyznaczać inny dzień wolny za święto 15 sierpnia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, czy użyte w art. 293 K.p. pojęcie „bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy”, uprawnia pracownika do żądania awansu lub podwyżki

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowy międzynarodowe / porozumienia dotyczące ubezpieczenia społecznego – zobacz aktualizację mówiącą o porozumieniu ramowym w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przedłużanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację mówiącą o przedłużaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Aktualizacje 10 – 16 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla sytuacji prawnej cudzoziemców – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania profilaktyczne po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia PIP

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać wyn. za przepracowaną część miesiąca przy zmianie wymiaru etatu w trakcie urlopu opiekuńczego – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwolnienie ze składek wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski po zmianach przepisów – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy w aktualnym stanie prawnym, pracownik – ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego w czasie, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim albo od pierwszych dni po urodzeniu dziecka pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację informującą o zmianach wynikających z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Aktualizacje 3 – 9 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację wjaśniającą jaki praktyczny skutek powinna wywoływać aktualizacja art. 188 K.p. wprowadzona od 26 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwota wolna na przełomie roku / po zmianie wysokości płacy minimalnej – zobacz aktualizację poruszającą wątek wątpliwości odnośnie tego, na bazie jakiego wynagrodzenia minimalnego powinniśmy ustalać kwotę wolną od potrąceń przy wypłacaniu poborów przysługujących grudzień danego roku w styczniu następnego roku albo za czerwiec danego roku w lipcu tego samego roku, gdy mamy do czynienia z podniesieniem ustawowego minimum płacowego w połowie roku

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Zleceniobiorca – kierowca (pakiet mobilności po zmianach) – zobacz nowy kalkulator uwzględniający zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Pracownik – kierowca (pakiet mobilności po zmianach) – zobacz nowy kalkulator uwzględniający zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na lipiec 2023 r. – zobacz terminarz

Aktualizacje 26 czerwca – 2 lipca 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wyn. za urlop wypoczynkowy ze stałych i zmiennych składników na przełomie miesięcy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zasadach odbierania zaległych urlopów – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wypowiadanie umowy o zakazie konkurencji – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odprawy i odszkodowania od pracodawcy – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Szkolenia bhp po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania profilaktyczne po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przedłożenie / dostarczenie zwalnianemu pisma wypowiadającego / rozwiązującego umowę o pracę – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego i powrotem fikcji doręczenia przesyłek dwukrotnie awizowanych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obowiązki z zakresu zfśs – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca – zobacz artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2023 r. i jego wpływ na rozliczenia – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 19 – 25 czerwca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą informację o nowelizacji ustawy okołobudżetowej i wynikającej z niej m.in. podwyżce wysokości odpisów na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wypoczynkowy – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni, bez kierowania go na badania kontrolne?

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac z należnościami za delegację przekraczającymi limity zwolnione z ZUS i PIT – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Pracownik z niepełnosprawnością a wyjście prywatne – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 16-6-2023 r. w sprawie przeliczenia kwoty zasiłków macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianie przepisów – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Skutki dla pracodawców odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wynagrodzenie niepełnoetatowca zatrudnionego w trakcie miesiąca – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wynagrodzenie za nadgodziny przy akordzie – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 czerwca 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 13-6-2023 r. w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

 

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Poradnik dla pracodawców zagranicznych, którzy nie mają siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce – zobacz nowy poradnik zusowski

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową – zobacz nowy podrozdział mówiący o modyfikacjach przewidzianych w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane zmiany w rozliczaniu list płac kierowców w transporcie międzynarodowym + kalkulator – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą informację o nowelizacji ustawy okołobudżetowej i wynikającej z niej m.in. podwyżce wysokości odpisów na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac zleceniobiorcy – obywatela Ukrainy, który złożył oświadczenie o rezydencji – zobacz nowy kalkulator

 

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który złożył PIT-2 – zobacz nową listę płac

Aktualizacje 5 – 11 czerwca 2023 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – zobacz wpis dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez PIP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację – dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać wyn. za przepracowaną część miesiąca przy urlopie bezpłatnym i chorobie – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 29 maja – 4 czerwca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na czerwiec 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 17-5-2023 r. w sprawie gwarancji jawności poziomu wynagrodzenia – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 26-4-2023 r. – DI/200000/43/355/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie przedmiotowym z tym samym pracodawcą)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 22-2-2023 r. – III PSKP 50/22 – zobacz wyrok (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Ponowna konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia. Zbyt długi okres między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową a datą wypowiedzenia umowy o pracę)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać zasiłek i wynagrodzenie za chorobę oraz za pracę niższe od kwoty KUP – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – obliczanie odprawy emerytalnej – zobacz nową listę płac

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *