Co nowego w serwisie

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 1-7 czerwca 2020 r.

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Sickness allowance, rehabilitation benefit, compensatory allowance zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-6-2020 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują? zobacz aktualizację (podrozdział uzupełniony o stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku RDZ)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 czerwca 2020 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 25-31 maja 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-05-2020 r. – WPI/200000/43/391/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca kwestii tego, czy podlegają ozusowaniu diety i inne należności za podróże odbywane przez zleceniobiorców, wykonujących zlecone im czynności poza terytorium Polski)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Sytuacja cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 – pytania i odpowiedzi zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (zerowy PIT) zobacz jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
ZFŚS zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii terminu przelania I raty odpisów na zfśs w 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem zobacz aktualizację (nowy etap „odmrażania”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku o świadczenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – propozycje kolejnych zmian przepisów zobacz aktualizację (nowy podrozdział – tarcza 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego zobacz nowy rozdział (stanowisko UODO z 25 maja 2020 r.)

Aktualizacje 18-24 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? zobacz aktualizację (nowe wyjaśnienia resortu pracy + zmiany zaplanowane w ramach tarczy 4.0)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-05-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.262.2020.1.AMN zobacz interpretację (zapewnienie przez pracodawcę pracownikowi noclegu a przychód)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-05-2020 r. – WPI/200000/43/386/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca oskładkowania obcokrajowców zatrudnionych w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (kwestia sposobu ustalania kwoty 50% składek zwolnionej z zapłaty)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (objaśnienia prawne MRPiPS w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (projekt ustawy przywracającej uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek. z mocą od 25 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (jak poprawić wniosek RSP-D, jeśli był w nim błąd)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (zmiany wchodzące w życie od 25 maja 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tarcza 3.0 – kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zobacz aktualizację (opisanie zmian m.in. wprowadzonych od 16 maja 2020 r.)

Aktualizacje 11-17 maja 2020 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę zobacz aktualizację (zmiany w związku z podniesieniem kwoty wolnej od potrąceń z powodu COVID-19)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 14 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6-05-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.146.2020.1.MD zobacz interpretację (podatek a wypłata ekwiwalentu w postaci ryczałtu, jako zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania pojazdów stanowiących ich własność, w jazdach lokalnych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Nowy poradnik: Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obniżenie kosztów delegacji zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a ewidencja czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii zobacz aktualizację (stanowisko UODO z 12 maja 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS zobacz aktualizację (udostępnienie na PUE ZUS nowego wzoru wniosku RDZ)

Aktualizacje 4-10 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację (nowe wzory wniosków: RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zalecenia dla zakładów pracy – Bezpieczny powrót do pracy zobacz aktualizację (zalecenia PIP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała? zobacz aktualizację (stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej zobacz aktualizację (dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe a praca zdalna)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację rozdziału (od 4 maja bez kwarantanny dla mieszkańców regionów przygranicznych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa zobacz aktualizację podrozdziału (wyjaśnienia resortu pracy)

Aktualizacje 27 kwietnia-3 maja 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przydatne linki dla Kadr i Płac zobacz ciekawe linki z obszaru kadr i płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 24 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odroczenie niektórych obowiązków zobacz aktualizację (użyteczna tabela)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Lista płac 2020 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł zobacz aktualizację (jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik: ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa zobacz nowy komentarz

Aktualizacje 20-26 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (przedłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (najnowsze pytania i odpowiedzi zebrane / skonsultowane z WUP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa zobacz aktualizację (nowe stanowisko GIP z 20 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
2 nowe poradniki: Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców zobacz aktualizację rozdziału (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ułatwienia dla osób którym ZUS wypłaca zasiłek macierzyński zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców zobacz aktualizację (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? zobacz aktualizację (linki do nowych wzorów wniosków RDZ i RSP-C oraz RSP-D)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK) zobacz aktualizację (omówienie kwestii dotyczących możliwości odstąpienia od konieczności dokonywania wpłat na PPK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem zobacz aktualizację (nowe rozporządzenie RM z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Aktualizacje 13-19 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (praktyczne przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w tarczy antykryzysowej zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-04-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.68.2020.2.TR zobacz interpretację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią zobacz aktualizację

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi dla młodych (zwanej zerowy PIT) zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią do 31 maja 2020 r. zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Instrukcja krok po kroku jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą zobacz instrukcję

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 06-12 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Lista płac a umorzenie składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa – jak wyliczyć podatek i wynagrodzenie netto zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (dodatkowy zasiłek do 26 kwietnia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – od 1 kwietnia 2020 r. na preferencyjnych zasadach zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację (nowe wzory oświadczeń o kwarantannie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela zobacz aktualizację (nowe limity zwolnień z PIT)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi oraz instrukcja jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego krok po kroku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? zobacz nowy podrozdział z odnośnikami do wzorów wniosków i instrukcji wskazujących jak je wypełniać

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2020 r. zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-03-2020 r. – DI/100000/43/229/2020 zobacz interpretację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 19-2-2020 r. – III UK 104/19 zobacz orzeczenie

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *