Co nowego w serwisie

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 26 października – 1 listopada 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację dotyczącą tego, że na PUE ZUS już można sprawdzić informacje o kwarantannie i izolacji

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników (art. 15f ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację rozdziału

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Co z obowiązkiem informacyjnym wobec członków zarządu osób prawnych? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs – zobacz aktualizację (nowy podrozdział z wyjaśnieniami UODO: Czy związek zawodowy może mieć dostęp do danych z wniosków o przyznanie świadczeń z zfśs?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs – zobacz aktualizację (nowy podrozdział z wyjaśnieniami UODO: Przetwarzanie danych osobowych rodziny pracownika korzystającego z zfśs)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację: wyjaśnienia ZUS dotyczące m.in. zmian na PUE ZUS.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czas pracy nauczycieli – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 21-10-2020 r. – I UK 83/19 – zobacz nowy wyrok

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – przeliczanie świadczeń chorobowych obniżonych wskutek redukcji wymiaru etatu z powodu COVID-19 – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację: nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację: zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871).

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrąceń – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 19 – 25 października 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację: wyjaśnienia ZUS dotyczące tego, że ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Obowiązki związane z PPK – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 15-10-2020 r. w sprawie oskładkowania umów zleceń – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiana czasu letniego na zimowy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac 2021 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców – zobacz jak sporządzać listy płac w 2021 r.

Aktualizacje 12 – 18 października 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Wyjaśnienia dotyczące wdrożenia PPK w sektorze publicznym – zobacz nowe wyjaśnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa) – zobacz aktualizację podrozdziału: wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Multimedia
Podcasty – zobacz nową kategorię, w której będą publikowanie m.in. webinaria, szkolenia online z obszaru kadr i płac, a także podcasty omawiające najnowsze i najciekwasze orzeczenia sądowe, interpretacje PIT i ZUS, stanowiska PIP i resortu pracy oraz zmiany przepisów z obszaru kadr i płac (do odsłuchania w dowolnym momencie, np. podczas podróży, ćwiczeń, codziennych zajęć domowych czy w chwilach relaksu)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów – zobacz aktualizację – wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #2 – zobacz nowy przegląd nowości, orzeczeń, wyjaśnień resortu pracy oraz interpretacji PIT i ZUS z zakresu kadr i płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz aktualizację związaną z nowymi kwotami wolnymi od potrąceń obowiązującymi od 2021 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator potrąceń z umowy zlecenia – zobacz aktualizację kalkulatora (m.in. dodanie możliwości dokonywania wyliczeń dotyczących 2021 r.)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz aktualizację kalkulatora (m.in. dodanie możliwości dokonywania wyliczeń dotyczących 2021 r.)

Aktualizacje 5 – 11 października 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 6-10-2020 r. – WPI/200000/43/679/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy podlegają ozusowaniu dokonywane na rzecz członków rady nadzorczej zwroty kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia wypłacanych w związku z odbywanymi posiedzeniami rady nadzorczej w sytuacji, gdy stanowią one należności z tytułu podróży służbowej?)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 16-9-2020 r. – WPI/200000/43/606/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od różnicy pomiędzy należnym pracownikowi ustawowym wynagrodzeniem minimalnym w Polsce a wynagrodzeniem faktycznie osiągniętym przez pracownika w Polsce?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz nowy podrozdział: Objaśnienia prawne resortu pracy w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-9-2020 r. – WPI/200000/43/655/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Szczepienia przeciwko grypie finansowane przez pracodawcę a składki ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Szykują się zmiany w zerowym PIT dla osób do 26. roku życia)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Rozliczanie kosztów podróży służbowej do Polski odbywanej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak obliczać ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 28 września – 4 października 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Współczynnik do ekwiwalentu 2021 + kalkulator
Współczynnik do ekwiwalentu 2021 + kalkulator – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – współczynnik do ekwiwalentu – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21-09-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.117.2020.1.MH – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie w świetle przepisów podatkowych są zasady dokonywania przez pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (np. odprawy)? Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia ma być dokonywany w kwocie brutto?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-9-2020 r. – WPI/200000/43/615/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zasady oskładkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa) – zobacz nowy podrozdział: Dofinansowanie i refundacja z PFRON dla korzystających z rozwiązań Tarczy 5.0

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Wymiar czasu pracy 2021
Wymiar czasu pracy 2021 – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – wymiar czasu pracy 2021 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa PEL – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz nowy podrozdział: Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na podstawie art.15gg

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym z 28 września 2020 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału: Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczenie składnika pensji opodatkowanego lecz zwolnionego z ozusowania – zobacz listę płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Uchwała Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Inspektor pracy z PIP może pozywać tylko w kwestii istnienia stosunku pracy

Aktualizacje 21 – 27 września 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa) – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15-9-2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 Ministra Finansów z 11-9-2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-9-2020 r. – WPI/200000/43/672/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zasady ustalania podstawy składek ZUS przy oddelegowaniu pracownika za granicę, w razie np. braku przychodu w danym miesiącu lub skumulowaniu kilku wypłat w jednym miesiącu)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 8-9-2020 r. – WPI/200000/43/662/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy umowa o pracę zawarta z obcokrajowcem nie podlega w Polsce ozusowaniu?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 4-9-2020 r. – WPI/200000/43/628/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy odszkodowanie zasądzone byłemu pracownikowi przez Sąd należy oskładkować?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
30 września mija termin na przekazanie II raty odpisów na zfśs – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 14 – 20 września 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Działania PIP w czasie pandemii – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe – zobacz nową książkę online

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Najnowszy Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja
Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja – zobacz wyjaśnienia

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
To już pewne – płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Jakie są plany resortu pracy w kwestii pełnego oskładkowania umów zlecenia? – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Deklaracje, wnioski, oświadczenia PPK
Deklaracje, wnioski, oświadczenia PPK – gdzie, kiedy i w jakiej formie można je złożyć? – zobacz wyjaśnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kto jest administratorem danych osobowych w przypadku PKZP działającej przy pracodawcy? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Zatrudniliśmy osobę z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Ważność oświadczenia minęła pod czas stanu epidemii. Przez tydzień pracownik nie pracował, a po tym zgłosił się żeby podpisać nową umowę. Czy w takim przypadku mamy składać na nowe oświadczenie czy możemy podpisać z nim umowę z mocy prawa (zgodnie z tarczą antykryzysową)?)

Aktualizacje 7 – 13 września 2020 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Orzeczenie lekarskie od innego lekarza medycyny pracy niż ten, z którym pracodawca ma podpisaną umowę – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Zatrudnianie osób w wieku 50+ – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Odpis na zfśs w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Wzory
Wzory dokumentów z zakresu PPK – zobacz nowe wzory

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – zobacz aktualizację rozdziału: zmiany obowiązujące od 5 września 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #1 – zobacz nowy przegląd orzeczeń, wyjaśnień resortu pracy oraz interpretacji PIT i ZUS z zakresu kadr i płac

Aktualizacje 31 sierpnia – 6 września 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz aktualizację (uzupełnienie poradnika o najnowsze wyjaśnienia PIP)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31-08-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu a przychód. Czy zwrot kosztów zakupu biletów lotniczych w związku z odwołaniem zgody na urlop pracownika podlega opodatkowaniu?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-08-2020 r. – WPI/200000/43/656/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy odszkodowanie zasądzone byłemu pracownikowi przez Sąd należy oskładkować?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy dotyczące m.in. zmian w przepisach polegających na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy dokonanej na podstawi ustawy antykryzysowej

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-08-2020 r. – WPI/200000/43/618/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy umowy o pracę lub aneksy do umów o pracę stanowią źródła prawa pracy w myśl art. 9 Kodeksu pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenie składkowego?)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczenie podatkowo – składkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą – zobacz listę płac

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz aktualizację (uzupełnienie poradnika o praktyczne kwestie dotyczące m.in. zasad opodatkowania i oskładkowania oddelegowanych)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – rozliczanie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, czy zdaniem MRPiPS odprawy emerytalno – rentowe podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowe poradniki zusowskie: ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach; Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych; ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację – przygotowane przez resort pracy najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące „wznowionego” zasiłku opiekuńczego

Aktualizacje 24 – 30 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z opublikowaniem w Dz.U. pod poz. 1489 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz nowy poradnik uwzględniający zmiany, które obowiązują od 30 lipca 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 5-08-2020 r. – WPI/200000/43/499/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy mozna nie naliczać składek ZUS od ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej wypłacanego zleceniobiorcom lub pracownikom tymczasowym?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, iż od września 2020 r. znów będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a orzeczenie o niepełnosprawności pracownika – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Objaśnienia prawne Ministerstwa Rozwoju w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik: Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze zwolnieni ze służby. Tryb i zasady opłacania składek do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych – zobacz poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Objaśnienia prawne Ministerstwa Rozwoju w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. Tarczy finansowej)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Objaśnienia prawne Ministerstwa Rozwoju w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Koszty uzyskania przychodów pracownika – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Podwyższone koszty pracownicze a praca zdalna)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych – zobacz nowy rozdział (najnowsze wyjaśnienia UODO)

Aktualizacje 17 – 23 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Ending employment – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Postępowanie kontrolne PIP – rola zwyczaju, gdy brak konkretnej normy prawnej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Obowiązki zleceniodawcy względem zleceniobiorcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 19-8-2020 r. w sprawie pracy zdalnej – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z wyjaśnieniami resortu pracy dotyczącymi zagadnienia: Dofinansowanie z FGŚP za czas przestoju ekonomicznego a urlop wypoczynkowy pracownika)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację związaną z tym, że 20 września 2020 r. wchodzą w życie zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy pomniejszać świadczenie urlopowe wypłacane w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 września 2020 r. nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – obniżanie KUP do przychodu i składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek (zasiłek i wynagrodzenie w jednym miesiącu) – zobacz listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Praca zdalna na dłużej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Dokumentacja pracownicza po najnowszych zmianach
Dokumentacja PPK – jak długo należy ją przechowywać w firmie? – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11-08-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.439.2020.1.RS – zobacz interpretację (Jak stosować miesięczne koszty uzyskania przychodu w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu uzyskuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.76.2020.3.JR – zobacz interpretację (Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu składki na PPK finansowanej przez pracodawcę (w przypadku np. gdy składka taka zostanie opłacona do instytucji finansowej w tym samym miesiącu, w którym została naliczona przez zakład pracy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika (np. z prywatnego numeru telefonu)? – zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników – poradnik – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 10 – 16 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontrolowanie poczty elektronicznej – zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zmiany w monitoringu pracowników – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Kamery w miejscu pracy – o czym należy pamiętać – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.52.2020.3.KK – zobacz interpretację (Jak rozliczać świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników? Czy podlega opodatkowaniu dodatek szkoleniowy przyznany na podstawie umowy szkoleniowej i zapisów regulaminu wewnątrzzakładowego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.57.2020.1.ASZ – zobacz interpretację (Zmiana kwalifikacji wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przychód ze stosunku pracy a korekta PIT-11 i PIT-4R. Podatkowe skutki uznania umowy zlecenia za umowę o pracę)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy otrzymanie przez członka rodziny pracownika dodatku solidarnościowego po zwolnieniu z pracy wpływa na możliwość zastosowania wyższej kwoty od potrąceń?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-07-2020 r. – DI/100000/43/474/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS wartość nagrody jubileuszowej z okazji jubileuszu pracodawcy przysługującej pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 16-7-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Dobrowolna zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia musi dotyczyć konkretnych kwot

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 30-07-2020 r. – DI/100000/43/494/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: W jakiej wysokości płatnik może ustalać na potrzeby składkowe w przepisach wewnątrzzakładowych ekwiwalent określający wartość pieniężną świadczeń w naturze? Jak ustalać podstawę składek ZUS w przypadku świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikom i zleceniobiorcom zakwaterowania w lokalu mieszkalnym?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokie temperatury a organizacja pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – zobacz aktualizację: nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 3 – 9 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym (wyjaśnienia dotyczące tego, czy w związku z wejściem w życie art. 15ge ustawy antykryzysowej konieczna jest korekta kosztów podatkowych pracodawcy?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy wyższe kwoty wolne można stosować także w odniesieniu do umów zlecenia?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-6-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Czy umowa o dzieło i umowa rezultatu to pojęcia tożsame? Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-6-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Wartość świadczenia w postaci umożliwienia pracownikowi wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jako przychód ze stosunku pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 4-6-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Jak stosować zasadę równego traktowania pracowników wykonujących taką samą pracę

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z nowymi wytycznymi w kwestii rozliczania dofin. oraz udostępnieniem przez resort pracy kalkulatora służącego do rozliczenia dofinansowania z FGŚP za niepełne m-ce i instrukcji jego wypełniania)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: O wysokości kwoty wolnej przesądza to, za jaki okres należne jest wynagrodzenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontrola w firmie a RODO. Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe? – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Informowanie o wydajności i efektach pracy w świetle RODO – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Aktualizacje 27 lipca – 2 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału zatytułowanego Zwolnienie z opłacania składek ZUS także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia ZUS z 31 lipca)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a składki ZUS – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację dotyczącą zagadnień związanych z naruszeniem warunków otrzymanego dofinansowania

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym (wyjaśnienia dotyczące m.in. sposobu rozliczenia odpisów socjalnych w przypadku zawieszenia tworzenia zfśs na okres obejmujący część roku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, czy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i wyn. za czas pozostawania bez pracy podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej oraz czy limitowanie to ma zastosowanie także do tych roszczeń pracowniczych, które powstały przed 24 czerwca?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24-07-2020 r. – 0113-KDIPT2-2.4011.453.2020.2.AKU – zobacz interpretację (Rozliczanie zleceniobiorcy – cudzoziemca po przedłożeniu przez niego certyfikatu rezydencji podatkowej. Czy zleceniodawca może wystąpić o nadpłatę podatku, gdy obcokrajowiec dostarczył certyfikat już po wypłacie wynagrodzenia i odprowadzeniu należności podatkowej?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Przedsiębiorcy, którzy mają współmałżonka jako pracownika, mogą ubiegać się o pomoc z Traczy Finansowej PFR)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie preferencji wprowadzonych z powodu COVID-19
Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie preferencji wprowadzonych z powodu COVID-19 – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Płaca minimalna w 2021 r. – propozycja Rady Ministrów – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
Poradnik PPK dla kadr i płac – zobacz aktualizację (nowe wydanie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, iż od 27 lipca dodatkowy zasiłek opiekuńczy już nie przysługuje

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację (aktualizacja związana jest ze zmianą wzorów wniosków o ponowną wypłatę świadczenia postojowego RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z udostępnieniem przez resort pracy kalkulatora służącego do rozliczenia dofinansowania z FGŚP i instrukcji jego wypełniania)

Aktualizacje 20 – 26 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowości w zakresie przyznawania świadczenia postojowego – zobacz aktualizację podrozdziału (dodanie informacji o udostępnieniu na platformie PUE ZUS nowego wniosku RSP-CZ)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie odmowy wypłaty świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie przepisów dotyczących wystawiania świadectw pracy – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/292/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Pakiety medyczne dla pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS. O jakich aktach prawnych (wewnątrzzakładowych) jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? Czy obwieszczenie o dodatkowych świadczeniach można zaliczyć do przepisów o wynagradzaniu?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19 – od 25 lipca)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Legalny pobyt – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatek solidarnościowy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń zdrowotnych – informacja NFZ)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Jak rozliczać dofinansowanie / dopłaty do wypoczynku pracownika i dzieci – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Dokonywanie potrąceń z dofinansowania)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, jakiego rodzaju świadczenia podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację rodziału (dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 13 – 19 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – ważne informacje)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a proces rekrutacyjny – zobacz aktualizację (rozdział uzupełniony o najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dotacje na kapitał obrotowy – zobacz nowy podrozdział: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – Ustalanie limitu czasowego umów terminowych – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 6 – 12 lipca 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/409/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Posiłki a składki ZUS. Czy wartość posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim pracownikom poprzez zapewnienie im dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej zakup dań gotowych do kwoty nie przekraczającej 190 zł miesięcznie zwolnione są z ozusowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z wydłużeniem zasiłku do 26 lipca

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zerowy PIT – jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Jakie dane ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP za doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP)

Aktualizacje 29 czerwca – 5 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej? – zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zmiana wymiaru etatu a podstawa „chorobówki” – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-7-2020 r. w sprawie wydłużenia terminu przyznawania zasiłku opiekuńczego – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
The employment of workers and co-workers – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30-06-2020 r. – 0114-KDIP3-2.4011.120.2020.4.JK3 – zobacz interpretację (Czy sfinansowanie pracownikowi w całości lub w części biletów miesięcznych komunikacji miejskiej stanowi przychód? Co powinien zrobić płatnik, gdy nie ma faktycznej możliwości pobrania zaliczki na podatek z dochodu pracownika?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26-06-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.178.2020.2.AMN – zobacz interpretację (Czy podlega opodatkowaniu zwrot pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, dotyczy również świadczeń pieniężnych?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23-06-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.304.2020.2.ENB – zobacz interpretację (Jakie są zasady opodatkowania pracowników oddelegowanych do pracy za granicą? Kiedy zastosowanie powinien znaleźć art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 17-06-2020 r. – WPI/200000/43/464/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy dokonuje się obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy za członka Rady nadzorczej Spółdzielni?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy spoza UE – zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone od 3 lipca 2020 r.)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie przepisów Tarczy 4.0

Aktualizacje 22-28 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0 oraz z wydłużeniem zasiłku do 12 lipca

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację (opis najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy tarczy 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatek solidarnościowy – zobacz nowy rozdział

Aktualizacje 15-21 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Koszty uzyskania przychodów pracownika – zobacz aktualizację (praktyczne wyjaśnienia i przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi: Czy świadczenie postojowe jest należne przedsiębiorcy również w sytuacji, w której przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł?; Czy osoba, która ma umowę o pracę, ale przebywa na urlopie bezpłatnym i jednocześnie w okresie tym prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymać świadczenie postojowe?; Czy wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej mogą dostać świadczenie postojowe?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 9-06-2020 r. – WPI/200000/43/347/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Wolny zawód a możliwość korzystania z „małego ZUS plus”.)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5-06-2020 r. – 0114-KDIP3-1.4011.256.2020.1.MZ – zobacz interpretację (wynagrodzenie wypłacane w ramach umów zlecenia z tytułu praw autorskich a możliwość zastosowania „zerowego PIT”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej? – zobacz aktualizację (zmiany obowiązujące od 13 czerwca 2020 r.)

Aktualizacje 8-14 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację (otwarcie granic od 13 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Maternity allowance. Care allowance – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – Wyliczanie świadczeń chorobowych – zobacz nowy kalkulator, dzięki któremu obliczysz bezbłędnie świadczenia chorobowe

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dotacje na kapitał obrotowy – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim – zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 2-6-2020 r. w sprawie wynagrodzenia za czas przestoju – zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację (objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Aktualizacje 1-7 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (komunikat ZUS z 7 czerwca odnośnie uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zobacz aktualizację (dodanie sekcji: pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Sickness allowance, rehabilitation benefit, compensatory allowance – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-6-2020 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują? – zobacz aktualizację (podrozdział uzupełniony o stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku RDZ)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 czerwca 2020 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 25-31 maja 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-05-2020 r. – WPI/200000/43/391/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca kwestii tego, czy podlegają ozusowaniu diety i inne należności za podróże odbywane przez zleceniobiorców, wykonujących zlecone im czynności poza terytorium Polski)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Sytuacja cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (zerowy PIT) – zobacz jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
ZFŚS – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii terminu przelania I raty odpisów na zfśs w 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zobacz aktualizację (nowy etap „odmrażania”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku o świadczenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – propozycje kolejnych zmian przepisów – zobacz aktualizację (nowy podrozdział – tarcza 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego – zobacz nowy rozdział (stanowisko UODO z 25 maja 2020 r.)

Aktualizacje 18-24 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? – zobacz aktualizację (nowe wyjaśnienia resortu pracy + zmiany zaplanowane w ramach tarczy 4.0)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-05-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.262.2020.1.AMN – zobacz interpretację (zapewnienie przez pracodawcę pracownikowi noclegu a przychód)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-05-2020 r. – WPI/200000/43/386/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca oskładkowania obcokrajowców zatrudnionych w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (kwestia sposobu ustalania kwoty 50% składek zwolnionej z zapłaty)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (objaśnienia prawne MRPiPS w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (projekt ustawy przywracającej uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek. z mocą od 25 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (jak poprawić wniosek RSP-D, jeśli był w nim błąd)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (zmiany wchodzące w życie od 25 maja 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tarcza 3.0 – kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zobacz aktualizację (opisanie zmian m.in. wprowadzonych od 16 maja 2020 r.)

Aktualizacje 11-17 maja 2020 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz aktualizację (zmiany w związku z podniesieniem kwoty wolnej od potrąceń z powodu COVID-19)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 14 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6-05-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.146.2020.1.MD – zobacz interpretację (podatek a wypłata ekwiwalentu w postaci ryczałtu, jako zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania pojazdów stanowiących ich własność, w jazdach lokalnych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Nowy poradnik: Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obniżenie kosztów delegacji – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a ewidencja czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii – zobacz aktualizację (stanowisko UODO z 12 maja 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – zobacz aktualizację (udostępnienie na PUE ZUS nowego wzoru wniosku RDZ)

Aktualizacje 4-10 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację (nowe wzory wniosków: RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zalecenia dla zakładów pracy – Bezpieczny powrót do pracy – zobacz aktualizację (zalecenia PIP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała? – zobacz aktualizację (stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację (dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe a praca zdalna)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację rozdziału (od 4 maja bez kwarantanny dla mieszkańców regionów przygranicznych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa – zobacz aktualizację podrozdziału (wyjaśnienia resortu pracy)

Aktualizacje 27 kwietnia-3 maja 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przydatne linki dla Kadr i Płac – zobacz ciekawe linki z obszaru kadr i płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 24 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odroczenie niektórych obowiązków – zobacz aktualizację (użyteczna tabela)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Lista płac 2020 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację (jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik: ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących – zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa – zobacz nowy komentarz

Aktualizacje 20-26 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (przedłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (najnowsze pytania i odpowiedzi zebrane / skonsultowane z WUP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa – zobacz aktualizację (nowe stanowisko GIP z 20 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
2 nowe poradniki: Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców – zobacz aktualizację rozdziału (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ułatwienia dla osób którym ZUS wypłaca zasiłek macierzyński – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców – zobacz aktualizację (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? – zobacz aktualizację (linki do nowych wzorów wniosków RDZ i RSP-C oraz RSP-D)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK) – zobacz aktualizację (omówienie kwestii dotyczących możliwości odstąpienia od konieczności dokonywania wpłat na PPK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zobacz aktualizację (nowe rozporządzenie RM z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Aktualizacje 13-19 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (praktyczne przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w tarczy antykryzysowej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-04-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.68.2020.2.TR – zobacz interpretację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią – zobacz aktualizację

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi dla młodych (zwanej zerowy PIT) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią do 31 maja 2020 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Instrukcja krok po kroku jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zobacz instrukcję

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 06-12 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Lista płac a umorzenie składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa – jak wyliczyć podatek i wynagrodzenie netto – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (dodatkowy zasiłek do 26 kwietnia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – od 1 kwietnia 2020 r. na preferencyjnych zasadach – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację (nowe wzory oświadczeń o kwarantannie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela – zobacz aktualizację (nowe limity zwolnień z PIT)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi oraz instrukcja jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego krok po kroku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? – zobacz nowy podrozdział z odnośnikami do wzorów wniosków i instrukcji wskazujących jak je wypełniać

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2020 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-03-2020 r. – DI/100000/43/229/2020 – zobacz interpretację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 19-2-2020 r. – III UK 104/19 – zobacz orzeczenie

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *