Co nowego w serwisie (Aktualizacje 3 – 9 października 2022 r.)

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 3 – 9 października 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika (na mocy art. 87 § 7 K.p.) – nowy kalkulator

Aktualizacje 26 września – 2 października 2022 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2022 r. listę ze świadczeniem z zfśs w części zwolnionym z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit zwolnienia podatkowego) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Informacja dotycząca składania wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-9-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.252.2022.2.KS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zapomoga dla pracownika z Ukrainy. Czy wypłacona Ukraińcowi pracującemu na umowę o pracę zapomoga korzysta ze zwolnienia podatkowego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9-9-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.680.2022.1.AC – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy przychód wolny od podatku w ramach ulg „zerowy PIT” uwzględnia się przy ustalaniu, czy roczny dochód przekroczył próg skali podatkowej? W jakiej wysokości pobierać podatek po przekroczeniu progu zwolnienia „zerowy PIT” wynoszącego 85528 zł?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15-9-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.471.2022.2.IR – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek i PIT-11 / IFT-1 a zwrot na rzecz cudzoziemców kosztów dojazdów na rekrutację (dotyczących np. wizy, opłaty za ubezpieczenie, biletów lotniczych / autobusowych)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2022 r. listę uwzględniającą „zerowy PIT” przy przekroczeniu progu 85.528 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac ze świadczeniem z zfśs w części zwolnionym z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit zwolnienia podatkowego) – zobacz nową listę płac

Aktualizacje 19 – 25 września 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców – projekt zmian – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
Poradnik oszczędzającego w PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (2016 – 2023) – kalkulator – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 września 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego zleceniobiorcy od lipca 2022 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Wzory
OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek do stosowania od 1 stycznia 2023 r. (w tym PIT-2) – zobacz nowy wzór

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listy płac kierowców – zleceniobiorców po zmianach od lipca 2022 (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto – nowy kalkulator

Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności a umowy zlecenie) – zobacz aktualizację informującą o tym, że ZUS podobnie jak Ministerstwo Infrastruktury, uważa, że mimo brzmienia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, składki zusowskie kierowców – zleceniobiorców realizujących przejazdy międzynarodowe należy rozliczać na tych samych zasadach co pracowników – kierowców

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 26-8-2022 r. – WPI/200000/43/941/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Umowa zlecenia a pakiet mobilności. Czy zleceniobiorcy – kierowcy wykonujący przejazdy międzynarodowe powinni w zakresie składek ZUS być rozliczani tak jak pracownicy?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Jak wypełnić i skorygować – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu zerowego PIT (ulgi dla rodzin 4+) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowe zasady składania wniosków o wydanie wiz krajowych przez Ukraińców i Białorusinów – zobacz aktualizację

Aktualizacje 5 – 11 września 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź resortu pracy z 5 września 2022 r. na interpelację nr 35419 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących uregulowania prawnego kwestii dodatku lub ryczałtu do wynagrodzenia pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych zdalnie z miejsca zamieszkania

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu podatkowego i limitu składek ZUS – zobacz nową listę płac

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
II rata odpisów na zfśs do 30 września 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców
Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców – zobacz nową publikację

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 29 sierpnia – 4 września 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego – zobacz aktualizację podkreślającą zasadność występowania z wnioskami o wydanie interpetacji indywidualnej i późniejsze odwoływanie się od niej do sądu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zakwaterowanie zatrudnionych – zobacz aktualizację zawierającą omówienie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.417.2022.2.SJ, a także wyroków NSA: z 16 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1435/19 oraz z 23 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II FSK 3268/19)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 22 – 28 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Deklaracje, wnioski i oświadczenia w PPK – wzory z komentarzem (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-8-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.663.2022.2.BM – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Umowa zlecenie a ulga dla młodych. Czy honorarium autorskie zleceniobiorcy może korzystać ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 26-4-2022 r. – III PSK 151/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Dyskryminacja a „zwykłe” nierówne traktowanie pracowników przy jednakowym wypełnianiu takich samych obowiązków. Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 9-3-2022 r. – III PSKP 62/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Krytyka pracodawcy a zwolnienie pracownika z pracy. Reguły i przyczyny rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia czyli w trybie dyscyplinarnym na mocy art. 52 K.p.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 11-8-2022 r. – DI/100000/43/672/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Świadczenia z zfśs a składki ZUS. Czy zawsze trzeba stosować kryterium socjalne, by świadczenia z zfśs były zwolnione z ozusowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym – zobacz aktualizację

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczenie niskiego wynagrodzenia i świadczenia urlopowego przy zerowym PIT – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie: Czy kobieta – pracownica, która na podstawie art. 180[1] § 1 K.p. korzysta ze skróconego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka, może w trakcie trwania tego urlopu skrócić jego okres i powrócić wcześniej do pracy, czy musi wykorzystać go w pełnym 8 – tygodniowym wymiarze?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie: Czy urlop ojcowski przysługujący na podstawie art. 182[3] § 1 K.p., ulega przerwaniu w sytuacji, gdy w trakcie trwania tego urlopu nastąpi zgon dziecka?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wychowawczy – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie: Czy wymiar urlopu wychowawczego ulega obniżeniu o czas korzystania przez pracownika z obniżonego na podstawie art. 186[7] K.p. wymiaru czasu pracy?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 29-6-2022 r. – DI/100000/43/559/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS za cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce? Ubezpieczenia zusowskie a obcokrajowiec oddelegowany przez zagraniczną firmę na teren Rzeczpospolitej)

Aktualizacje 15 – 21 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – WPI/200000/43/698/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Ryczałt / ekwiwalent za pranie a składki ZUS. Kiedy świadczenie za pranie odzieży może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą odpowiedź na pytanie: Czy limit 6000 zł wskazany w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej odnosi się on oddzielnie do każdego tytułu ubezpieczeniowego, o którym mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy PIT, czy do wszystkich tych tytułów łącznie? A zatem czy dany płatnik powinien uwzględniać także określone w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy PIT przychody ubezpieczonego uzyskiwane przez niego od innych podmiotów?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą odpowiedź na pytanie: Czy osoby uzyskujące przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy PIT, które zostały zgłoszone przed lipcem 2022 r. do ubezpieczenia zdrowotnego (a nie uzyskały przychodu w wysokości przekraczającej 6000 zł) powinny zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia z datą, z którą zostały pierwotnie zgłoszone do ZUS (czyli z datą sprzed lipca)? Czy należy zwracać im składki zdrowotne opłacone za okres pierwszych 6 miesięcy 2022 r.?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacje przewidziane w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0 – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź resortu finansów na wątpliwości RPO ws. negatywnych dla obywateli konsekwencji podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie 2.0

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców – zobacz nowy artykuł informujący o tym, że Ministerstwo Infrastruktury przewidziało czasowe rozwiązanie polegające na tym, iż w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (podwyżka i choroba) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 21-7-2022 r. – DI/100000/43/855/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Prokurent a ubezpieczenie zdrowotne. Czy w przypadku prokurentów należy obniżać składkę zdrowotną do 0 zł z powodu niepobierania zaliczki podatkowej od ich świadczeń?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowy wzór PIT-2 – konsultacje – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 8 – 14 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – WPI/200000/43/854/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Premia należna za czas pobierania świadczeń chorobowych a składki ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: W jaki sposób emeryt i rencista mogą odzyskać podatek zryczałtowany, jeżeli został zapłacony przed zmianą przepisów od kwoty powyżej 3000 zł (obecnie 4500 zł)? Czy musi wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do US czy korekty podatku może (powinien?) dokonać płatnik tego podatku?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ulgi dla pracujących seniorów

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28-7-2022 r. – 0115-KDIT2.4011.233.2022.2.RS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Finansowanie pracownikowi ładowania auta elektrycznego a przychód. Czy interpretacja ogólna Minister Finansów z 11 września 2020 r. odnosi się także do samochodów elektrycznych?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Podatki (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 1 – 7 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – DI/100000/43/691/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Jak ustalać podstawę wymiaru składek ZUS kierowcy wykonującego przejazdy międzynarodowe w razie jego nieobecności w pracy przez część miesiąca, np. z powodu urlopu bezpłatnego)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 3-8-2022 r. w sprawie warunków pracy w czasie upałów – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie czy obliczaną wedle reguł z 2021 r. na potrzeby obniżenia składki zdrowotnej zaliczkę podatkową należy pomniejszać o 7,75% podstawy składki zdrowotnej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie, czy zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego od 2022 r. powinny mieć wpływ na liczenie okresów choroby, o których mowa w art. 53 K.p.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
PPK w praktyce – poradnik PPK dla kadr i płac (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-7-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.489.2022.2.MR – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Działalność gospodarcza i umowa o pracę a PIT-2. Czy przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do złożenia pracodawcy PIT-2?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany od 29 lipca 2022 r. w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nadgodziny w robocze niedziele lub święta – zobacz aktualizację wyjaśniającą kwestię, jakie są różnicę w rekompensowaniu pracy w niedzielę pomiędzy pracownikiem, który nie pracuje w niedziele (wszystkie niedziele ma wolne) a pracownikiem, który w daną niedzielę zgodnie z grafikiem miał wyznaczony dzień pracy (chodzi także o pracę ponad 8 godz. w niedzielę)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie listy płac z dietą za delegację, której wysokość przewyższa 38 zł (Polski Ład 2.0) – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Seria nowych poradników ZUS dotyczących m.in. tego jak wypełniać i korygować ZUS RCA, ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS IWA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA – zobacz nowe poradniki

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w K.p. – zobacz aktualizację wyjaśniającą, czy dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywa work-life balance muszą zostać zaimplementowane, by polscy pracodawcy musieli zacząć stosować rozwiązania z nich wynikające

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1-7-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.403.2022.1.IN – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Odprawa emerytalna a ulga dla seniorów. Czy przychód zwolniony z oskładkowania korzysta z ulgi dla pracujących emerytów (zerowy PIT)?)

Aktualizacje 25 – 31 lipca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Używanie służbowego auta do celów prywatnych – zobacz aktualizację wyjaśniającą jaki wpływ na rozliczenie podatkowe ma obciążanie pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej – zobacz aktualizację ifnormującą o zmianach wynikających z podwyższenia od 28 lipca 2022 r. diety krajowej za podróż służbową

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać od lipca 2022 r. listę płac z dietami ponad 38 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie listy płac z dofinansowaniem do wypoczynku dziecka (Polski Ład 2.0) – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Aktualizacje 18 – 24 lipca 2022 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać od lipca 2022 r. listę płac z dofinansowaniem do wypoczynku dziecka – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
PIT-11 za 2022 r. – zobacz nowy rozdział mówiący o wprowadzeniu nowego wzoru PIT-11 w wersji 29

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą wyjaśnienia ZUS i resortu zdrowia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-6-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.377.2022.1.AC – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Soczewki kontaktowe dla pracownika a podatek. Kiedy zwrot za okulary lub soczewki wolny jest od podatku?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kontrola trzeźwości – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w K.p. – zobacz aktualizację

Aktualizacje 11 – 17 lipca 2022 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wyższa dieta krajowa za podróż służbową od 28 lipca 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia z czerwcowej interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS dotyczącej tego jakie są reguły stosowania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od umów zlecenia na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy PIT i czy zleceniodawca musi weryfikować wysokość dochodów zleceniobiorcy do 30000 zł?

Aktualizacje 4 – 10 lipca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane w 2022 r. zmiany w Kodeksie pracy implementujące dyrektywy unijne – zobacz aktualizację – dodanie nowego podrozdziału opisującego spodziewane zmiany w Kodeksie pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz nowe wydanie uwzględniające najnowsze zmiany wynikające z Polskiego Ładu 2.0 oraz z z ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jak w 2022 r. krok po kroku zatrudnić obywatela Ukrainy – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie pracownika do ZUS – zobacz aktualizację (wyjaśnienia NFZ dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Szkolenia
Szkolenie online „Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r.” – Polski Ład 2.0. – zobacz nowe szkolenie, w czasie którego przez ponad 4 godziny kompleksowo omawiane są nowe zasady rozliczania list płac wg przepisów Polskiego Ładu 2.0.

Aktualizacje 27 czerwca – 3 lipca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego od lipca 2022 r.– zobacz aktualizację związaną ze zmianami przewidzianymi w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie listy płac z potrąceniem komorniczym od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0) – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w regułach ustalania kwot wolnych od potrąceń – zobacz aktualizację opisującą zmiany wynikające z ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22-4-2022 r. – 0112-KDIL2-1.4011.111.2022.2.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie są reguły stosowania ulgi dla seniora na mocy art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT? Czy pracodawca może uwzględnić ww. zwolnienie podatkowe w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu już po wypłacie pensji pobierze emeryturę?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu epidemii – zobacz aktualizację

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład 2.0) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło od 1 lipca 2022 – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku umów zlecenia i o dzieło – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku pracownika – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżenie zryczałtowanej stawki podatkowej – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Doprecyzowanie w ramach Polskiego Ładu 2.0 przepisów dotyczących obniżania składki zdrowotnej – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przykład z rozliczaniem przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ograniczenie odpowiedzialności płatnika – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”) – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objęcie zasiłku macierzyńskiego „zerowym PIT” – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Metodologia wyliczania i pobierania pracowniczych zaliczek podatkowych po zmianach – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odejście od 1 lipca 2022 r. od mechanizmu odraczania poboru zaliczek na podatek – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Mechanizm odraczania zaliczek podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Skala podatkowa w 2022 r. i wysokość stawek podatku – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżenie stawki podatku – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacje przewidziane w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0 – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Aktualizacje 20 – 26 czerwca 2022 r.

Kategoria: Multimedia
Polski Ład 2.0 – odpowiedź na 3 najczęściej powtarzające się pytania – zobacz nagranie video

Aktualizacje 13 – 19 czerwca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. (w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej) – zobacz aktualizację przedstawiającą kolejne pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące nadchodzących zmian podatkowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany dotyczące PPK, których data wejścia w życie to 21 maja, 4 czerwca i 21 listopada 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia PFR w temacie zmiany terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawcy grozi kara za niezgłoszenie do UODO zagubienia świadectwa pracy pracownika – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie pensji w ujęciu rocznym po zmianach od lipca 2022 r. – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Aktualizacje 6 – 12 czerwca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację przedstawiającą wysokość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących od lipca 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – projekt zmian przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 maja 2022 r.– zobacz aktualizację przedstawiająca założenia projektu z 24 maja 2022 r. wprowadzającego do Kodeksu pracy pracę zdalną i zmiany dotyczące badania trzeźwości

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r. – Ebook
Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r. – zobacz nowy ebook

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby – zobacz aktualizację wskazującą na rozbieżności w kwestii tego, co należy rozumieć przez okres 3 miesiący niezdolności do pracy pracownika do pracy z powodu jego choroby, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p.

Aktualizacje 30 maja – 5 czerwca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany dotyczące PPK, których data wejścia w życie to 21 maja, 4 czerwca i 21 listopada 2022 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 25.1.2022 r. – II FSK 1037/19 – zobacz wyrok NSA stwierdzający, że zapłata zaległych składek ZUS przez pracodawcę za zatrudnionego (np. pracownika lub zleceniobiorcę) nie stanowi jego przychodu

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika od lipca 2022 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie zasiłków przy „zerowym PIT” po zmianach od lipca 2022 r. – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od lipca 2022 r. – nowy kalkulator

Aktualizacje 23 – 29 maja 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Wizy krajowe ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury – stosowanie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw w zakresie wynagradzania kierowców realizujących międzynarodowe przewozy drogowe)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od 1 lipca 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.7.2022 r. do 28.2.2023 r.) – nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Obniżanie składki zdrowotnej do zaliczki PIT po zmianach od 1 lipca 2022 r. – zobacz rozliczenie listy płac

Aktualizacje 16 – 22 maja 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania okresowe w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego czyli po odwołaniu stanu epidemii – zobacz aktualizację przedstawiającą wyjaśnienia PIP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Ułatwienia w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. (w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej) – zobacz aktualizację przedstawiającą kolejne pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące nadchodzących zmian podatkowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego przez pracownika – kontrola firmy zewnętrznej a RODO – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Jak od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie (listy płac) kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń kierowców po zmianach od lipca 2022 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto – nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Jak krok po kroku od 1 lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie (listy płac) pracowników – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 5-5-2022 r. w sprawie przeprowadzania kontroli osób przebywających na zwolnieniu lekarskim – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Aktualizacje 9 – 15 maja 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane w 2022 r. zmiany w Kodeksie pracy implementujące dyrektywy unijne – zobacz aktualizację – dodanie odpowiedzi MRiPS z 9 maja 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji Kodeksu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 8-4-2022 r. – WPI/200000/43/301/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS kierowcy wykonującego przejazdy międzynarodowe po zmianach od 2 lutego 2022 r.)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 8-3-2022 r. – DI/100000/43/189/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Prokurent a obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących emerytów) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów) – nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac (Polski Ład) – umowa zlecenia z własnym pracownikiem – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. (w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej) – zobacz aktualizację przedstawiającą pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące nadchodzących zmian podatkowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą opis nadchodzących zmian w rozliczaniu umów zlecenia i o dzieło

Aktualizacje 2 – 8 maja 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-5-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.1099.2021.2.MS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jaki pobrać podatek od wynagrodzenia zleceniobiorcy – obywatela Ukrainy, który złożył oświadczenie o przeniesieniu ośrodka interesów życiowych i który nie ma numeru PESEL)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki
Wytyczne KE w zakresie stosowania i przestrzegania przepisów ws. delegowania kierowców – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Wizy krajowe ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zawieszenie biegu terminów załatwiania spraw przez urzędy wojewódzkie – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby – zobacz aktualizację doprecyzowującą, jak liczyć okres 6-miesięcznego zatrudnienia

Aktualizacje 25 kwietnia – 1 maja 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnieniem zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. (w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej) – zobacz aktualizację zawierającą opis nadchodzących zmian podatkowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację (zwolnienia od pracy i urlopy bezpłatne przewidziane w ustawie o obronie Ojczyzny)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracownik nie może zastępować administratora w realizacji jego obowiązków – zobacz nowy rozdział opierający się na wyroku WSA, w którym stwierdzono, że ograniczenie się przez administratora tylko do szkolenia dla pracowników, pomijając przy tym zastosowanie zabezpieczeń technicznych, nie może być uznane za wdrożenie odpowiednich środków technicznych czy organizacyjnych

Aktualizacje 18 – 24 kwietnia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany wynikające z ustawy o obronie Ojczyzny istotne dla pracodawców – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Wzory
Dokumenty z zakresu PPK w języku ukraińskim i polskim – zobacz nowe wzory

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany w prawie migracyjnym – zobacz aktualizację opisującą zmiany w prawie migracyjnym wprowadzone ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Komentarz do ustawy zasiłkowej (2022 r.) – zobacz najnowszy komentarz do ustawy zasiłkowej z 2022 r. (uwzględniający wyjaśnienia ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ułatwienia w rozliczaniu obywateli Ukrainy – zobacz aktualizację zawierającą informację, iż zmiana mająca uprościć podatkowe rozliczanie przychodów Ukraińców obowiązuje od 15 kwietnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 15-4-2022 r. w sprawie wdrożenia przez Polskę dyrektywy work-life balance – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 4-4-2022 r. w sprawie ustalania norm i zakresu pracy – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Aktualizacje 11 – 17 kwietnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24-3-2022 r. – 0112-KDIL2-1.4011.3.2022.2.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak rozliczyć wynagrodzenie obywatela Ukrainy zatrudnionego przez polską firmę na umowę o pracę i pracującego zdalnie na Ukrainie. Podatek a praca cudzoziemca poza Polską)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach
Ochrona sygnalistów czyli osób zgłaszających naruszenia prawa – zobacz aktualizację opisującą nowy projekt (z dnia 12 kwietnia 2022 r.) ustawy o ochronie sygnalistów

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Kontrola ZUS – ważny wyrok NSA dla pracodawców – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne w 2022 r. zmiany podatkowe w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej – zobacz aktualizację zawierającą informację o zmianach w proponowanych przepisach

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r. – zobacz aktualizację informującą o wejściu w życie z dniem 13 kwietnia 2022 r. ustawy nowelizującej, w myśl której m.in. przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej powinny być uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
W jakim języku wypełnić obowiązek informacyjny z zakresu RODO względem cudzoziemca – zobacz nowy podrozdział zawierający najnowsze wyjaśnienia UODO

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
W jakim języku należy wypełnić obowiązek informacyjny z zakresu RODO? – zobacz nowy rozdział zawierający najnowsze wyjaśnienia UODO

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ułatwienia w rozliczaniu obywateli Ukrainy – szykują się zmiany – zobacz aktualizację zawierającą nowy podrozdział opisujący projekt zmian mających uprościć podatkowe rozliczanie przychodów Ukraińców

Kategoria: Wzory
Oświadczenie o przeniesieniu do Polski ośrodka interesów życiowych w języku ukraińskim i polskim – zobacz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację informującą o nowym wzorze PIT-2

Aktualizacje 4 – 10 kwietnia 2022 r.

Kategoria: Wzory
Informacja o warunkach zatrudnienia w języku ukraińskim i polskim – zobacz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Ułatwienia w rozliczaniu obywateli Ukrainy – projekt zmian – zobacz aktualizację zawierającą nowy podrozdział opisujący projekt zmian mających uprościć podatkowe rozliczanie przychodów Ukraińców

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie czy słusznym jest przyjęcie zasady, w myśl której obniżenia składki zdrowotnej w przypadku pracownika będącego uczestnikiem PPK, należy dokonywać do zaliczki podatkowej, przy obliczaniu której nie należy uwzględniać wartości wpłaty na PPK finansowanej przez pracodawcę, jako, że wpłata ta nie podlega ozusowaniu?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Obowiązek wizowy dotyczący Niemiec dla kierowców samochodów ciężarowych z państw trzecich – zobacz aktualizację zawierającą nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r. – zobacz aktualizację informującą o podpisaniu przez Prezydenta ustawy nowelizującej, w myśl której m.in. przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej powinny być uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP dotyczące tego, czy pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia zwolnienia, o którym mowa w art. 188 K.p.)

Aktualizacje 28 marca – 3 kwietnia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady oskładkowania oddelegowanego – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia ZUS dotyczące zmienionych od 29 marca 2022 r. zasad ustalania miejsca zamieszkania w kontekście zaświadczenia A1 i ubezpieczeń społecznych w przypadku obywateli państw trzecich

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady oskładkowania oddelegowanego – zobacz aktualizację przypominającą, że od 1 kwietnia 2022 r. wnioski o zaświadczenia A1 należy składać do ZUS wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Kategoria: Wzory
Rezygnacja z dokonywania wpłat na PPK w języku angielskim – zobacz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby – zobacz aktualizację podkreślającą, że do zastosowania art. 53 § 1 K.p. nie jest niezbędne uzyskanie przez pracownika prawa do świadczenia rehabilitacyjnego oraz tłumaczącą czy i jaki wpływ na rozwiązywanie umowy o pracę z powodu choroby mają obowiązujące od 2022 r. zmiany w zasadach ustalania okresu zasiłkowego

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 24-3-2022 r. w sprawie wymiaru czasu pracy cudzoziemców – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 23-3-2022 r. w sprawie wiadomości służbowych wysyłanych poza godzinami pracy – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r. – nowy kalkulator, który dodatkowo pokazuje porównanie wyliczeń dla okresów: 2021 r., I-VI 2022 r. oraz VII-XII 2022 r.

Aktualizacje 21 – 27 marca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zapowiedź kolejnych w 2022 r. zmian podatkowych w tym obniżenia podatku do 12% i likwidacji ulgi dla klasy średniej – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Jak wypełniać i korygować ZUS ZSWA – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem propozycji zmian mających obowiązywać od 1 lipca 2022 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne w 2022 r. zmiany podatkowe w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Postępowania ws. udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy prowadzone w szczególnym trybie od 29 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2022 r. (pobór zaliczki PIT) – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Ochrona czasowa dla cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Informacja ws. wiz krajowych ukraińskich kierowców transportu międzynarodowego – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9-3-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.19.2022.1.KS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Dwie umowy o pracę w jednym zakładzie a zryczałtowane koszty uzyskania przychodu)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać po zmianach listę płac z uwzględnieniem wpłat PPK – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład) w 2022 r. – nowy kalkulator

Aktualizacje 14 – 20 marca 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład) w 2022 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać „wieloskładnikową” listę płac ze świadczeniami chorobowymi i pensją za pracę – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jak w 2022 r. krok po kroku zatrudnić obywatela Ukrainy – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowcy (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto – dodanie do kalkulatora opcji wyliczania składek ZUS fin. przez pracowdawcę oraz opcji generowania skróconego widoku listy płac w wersji rozliczenia, w którym to użytkownik sam wpisuje kwoty diet wirtualnych

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe wzory deklaracji wpłat na PFRON – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 7 – 13 marca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Szkolenie pokazujące praktyczne rozliczenia na listach płac w 2022 r. (w tym po zmianach obowiązujących od 10 marca 2022 r.) – zobacz aktualizację – szkolenie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane w 2022 r. zmiany w Kodeksie pracy implementujące dyrektywy unijne – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację przedstawiająca założenia projektu z 8 lutego 2022 r. wprowadzającego pracę zdalną do Kodeksu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie opublikowanej w Dz. U. z 2022 r. pod poz. 558 ustawy z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie opublikowanej w Dz. U. z 2022 r. pod poz. 558 ustawy z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie opublikowanej w Dz. U. z 2022 r. pod poz. 558 ustawy z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpływ nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek na kwoty potrąceń – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – zobacz aktualizację – wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące prokurentów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) – zobacz aktualizację przedstawiającą wyjaśnienia MRiPS z 3-3-2022 r. w sprawie obliczenia tzw. trzynastki dla pracowników samorządowych

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac (Polski Ład) – „rolowanie” zaliczek podatkowych w ujęciu rocznym – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczanie kierowcy międzynarodowego po zmianach – zobacz rozliczenie listy płac

Aktualizacje 28 lutego – 6 marca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jak w 2022 r. krok po kroku zatrudnić obywatela Ukrainy – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Changes in the Act on Foreigners (2022) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna – zobacz aktualizację – nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych a składka zdrowotna – zobacz aktualizację – nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Świadczenie teleinformatyczne – zobacz aktualizację – podrozdział opisujący nowe zwolnienie zusowskie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków – zobacz aktualizację wskazującą nowy limit zwolnienia zusowskiego

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator Osobisty Ekspert – Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2022 r. do 28.2.2023 r.) – zobacz nowy kalkulator uwzględniajacy nowe kwoty wolne od potrąceń obowiązujące przy potrąceniach z zasiłków należnych za okres od 1.3.2022 r. do 28.2.2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – zobacz aktualizację – wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia dotyczące prokurentów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział wskazujący nowe zasady sporządzania list płac dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe)

Aktualizacje 21 – 27 lutego 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwoty chronione przed potrąceniami w przypadku zasiłków z ubezpieczenia społecznego – zobacz aktualizację wskazującą nowe kwoty wolne od potrąceń obowiązującego od 1 marca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowcy (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto – zobacz nowy kalkulator służący rozliczaniu wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe uwzględniający zmiany w 2022 r. (pakiet mobilności)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2022 kierowcy (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto – zobacz nowy kalkulator służący rozliczaniu wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe uwzględniający zmiany w 2022 r. (pakiet mobilności)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 25-1-2022 r. w sprawie pracy zdalnej – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Jak wypełnić i korygować ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 14 – 20 lutego 2022 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w prawie pracy 2022 – projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi – zobacz aktualizację związaną z najnowszymi wyjaśnieniami UODO w kwestii tego, czy w związku ze zmianą przepisów dokonaną w ramach Polskiego Ładu można udostępnić związkom zawodowym informację o wysokości składki członkowskiej?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Jak należy określać czas przechowywania upoważnień do przetwarzania danych byłego pracownika? – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o umowach zlecenie i o dzieło
Wszystko o umowach zlecenie i o dzieło – zobacz aktualizację (nowe wydanie na 2022 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach
Informator Kadrowo-Płacowy 2022. Polski Ład w Kadrach i Płacach – zobacz nową publikację

Aktualizacje 7 – 13 lutego 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r. – zobacz aktualizację opisującą uchwaloną przez Sejm zmianę w ustalaniu dochodu, od którego wyliczana będzie składka zdrowotna niektórych przedsiębiorców

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 25-1-2022 r. w sprawie dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w niedzielę lub sobotę – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 1-2-2022 r. w sprawie honorowania orzeczeń lekarskich i szkoleń BHP pracowników delegowanych do pracy w Polsce – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Planowane w 2022 r. zmiany w Kodeksie pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna / izolacja pracownika – zobacz aktualizację informującą o zmianach od 11 i 15 lutego 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady oskładkowania oddelegowanego – zobacz aktualizację opisującą zasady rozliczeń podatkowo-składkowych kierowców po zmianach obowiązujących od 2 lutego 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pakiet Mobilności – zobacz aktualizację – nowy podrozdział opisujący zmiany dotyczące kierowców

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi dotyczące umowy o pracę i stosunku pracy – zobacz aktualizację – nowy rozdział zawierający wyjaśnienia PIP

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Poradnik dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (ulga dla młodych / ulga na powrót / ulga dla podatników z co najmniej 4 dzieci / ulga dla pracujących seniorów) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Aktualizacje 31 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Wszystko o ZFŚS w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 lutego 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Nowe wzory dokumentów ZUS DRA i ZUS RCA oraz likwidacja ZUS RZA– zobacz aktualizację – nowy rozdział

Aktualizacje 24 – 30 stycznia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy pracownik ze złożonym w naszym zakładzie PIT-2 i zawartą z nami dodatkowo umową zlecenia, może złożyć rezygnację ze stosowania nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych w stosunku do przechodów ze zlecenia?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz nowe wydanie na 2022 r. uwzględniające najnowsze zmiany w przepisach Polskiego Ładu

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana reguł składania PIT-2 – zobacz aktualizację informującą o propozycji zmienienia zasad składania PIT-2

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiana reguł składania PIT-2 – zobacz aktualizację informującą o propozycji zmienienia zasad składania PIT-2

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Obniżanie składki zdrowotnej przy rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu lub przy podatku 32% – zobacz aktualizację związaną z wyjaśnieniami resortu finansów dotyczącymi sposobu wyliczania zaliczki podatkowej według zasad z 31 grudnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany od 29 stycznia 2022 r. w przepisach dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców – zobacz nowy rozdział opisujący najnowsze zmiany w zakresie kwestii i związanych z pobytem i pracą cudzoziemców

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację informującą o zmianach od 25 stycznia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT – zobacz aktualizację – nowy rozdział opisujący projekt ustawy przenoszącej uregulowania z rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. do ustawy PIT

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) w 2022 r. – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Polski Ład – Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika z umową zlecenia na rzecz swego pracodawcy w 2022 r. – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika z uwzględnieniem 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek jednak w ustawie PIT – zobacz aktualizację – nowy rozdział opisujący projekt ustawy przenoszącej uregulowania z rozporządzenia MF z 7 stycznia 2022 r. do ustawy PIT

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Składka zdrowotna w 2022 r.
Składka zdrowotna w 2022 r. (zmiany w ramach Polskiego Ładu) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2022 r. – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Aktualizacje 17 – 23 stycznia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację informującą o nowym wzorze PIT-2 oraz zawierającą wyjaśnienia resortu finansów oraz pytania i odpowiedzi dotyczące PIT-2

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
ZUS udostępnił kalkulator do obliczania składki zdrowotnej – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację – objaśnienia Ministerstwa Finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Resort finansów udostępnił formularz on-line do zadawania pytań dot. Polskiego Ładu – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację – stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację – stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac po zmianach od 8 stycznia 2022 r. – rozliczanie na jednej liście pensji i świadczeń chorobowych – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia zleceniobiorcy w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia zleceniobiorcy w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP (Polski Ład) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. (Polski Ład) – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r. – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Aktualizacje 10 – 16 stycznia 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r. – zobacz aktualizację kalkulatora (uwzględnienie nowego mechanizmu poboru zaliczek podatkowych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dokumentacja dotycząca wynagradzania – zobacz aktualizację – wskazanie nowych terminów przekazywania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej oraz informacja o uchyleniu raportu ZUS RZA

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak obliczać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zobacz aktualizację parametrów kalkulatora

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulatory – Osobisty Ekspert uwzględniające nowy mechanizm poboru zaliczek na podatek – zobacz nowe kalkulatory

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Wzory
Wzory Dokumentów – Polski Ład – zobacz aktualizację (dodanie edytowalnego wzoru: WNIOSEK o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Ebook
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację – nowy ebook do pobrania uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem MF z 7 stycznia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac – E-book z aktualizacją
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację (dodanie e-booka w formacie pdf opisującego zmiany obowiązujące od 8 stycznia 2022 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac – Wzory
Wzory Dokumentów – Polski Ład – zobacz aktualizację (dodanie edytowalnego wzoru: WNIOSEK o niestosowanie rozporządzenia z 7 stycznia 2022)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika w ujęciu rocznym (pobór podatku) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie z umowy zlecenia – Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy w ujęciu rocznym (pobór podatku) – Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r. – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Aktualizacje 3 – 9 stycznia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zapowiedź resortu finansów dotycząca rozporządzenia modyfikującego zasady naliczania zaliczek podatkowych – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Ulga dla klasy średniej a emeryt-pracownik. Czy ulga przysługuje pracującemu emerytowi? Czy pracownik będący również emerytem pobierający emeryturę z ZUS, pracujący u nas na 3/4 etatu i osiągający przychody w wysokości 5701 zł w danym miesiącu, powinien mieć zastosowaną ulgę dla klasy średniej?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację (nowe podrozdziały: „Pracownik – emeryt lub rencista a PIT-2” oraz „Polski Ład nie zmienił zasad składania PIT-2 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Obniżanie składki zdrowotnej przy rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu lub przy podatku 32% – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – zobacz aktualizację (wyjaśnienia dotyczące następujących zagadnień: czy składce zdrowotnej podlega tylko wynagrodzenie należne z tytułu powołania, jakie są zasady zgłaszania i wykazywania w dokumentacji ZUS członków zarządu oraz jakie możliwości daje zastosowanie art. 176 Ksh)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz nowe wydanie na 2022 r.

Aktualizacje 27 grudnia 2021 r. – 2 stycznia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Nowe ulgi a składka zdrowotna – zobacz aktualizację – aktualizacja związana z opublikowaniem w Dz.U. nowelizacji likwidującej lukę w przepisach, przez którą osoby korzystające z trzech nowych ulg przewidzianych w Polskim Ładzie, nie byłyby obciążane składką zdrowotną

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (wyjaśnienia ZUS i resortu pracy dotyczące prawa do zasiłku w przypadku zamknięcia tylko klasy lub grupy)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie, czy od 2022 r. ub. zdrowotnym powinni zostać objęci także powołani członkowie zarządu – obcokrajowcy będący rezydentami innego kraju niż Polska)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – zobacz aktualizację – zagadnienie wątpliwości dotyczących prokurentów

Aktualizacje 20 – 26 grudnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kolejna Tarcza branżowa – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
O konieczności stosowania nowych zasad rozliczeń decyduje moment powstania przychodu – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy aby móc rozliczyć pensje według „starych” zasad można przyspieszyć wypłaty grudniowe?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów (250 zł) dotyczy tylko pracowników czy może również osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nadgodziny kadry zarządzającej – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 13 – 19 grudnia 2021 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przekroczenie terminu na złożenienie wniosku Wn-D, Wn-U-G, Wn-U-A – wyjaśnienia PFRON – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak za 2021 r. wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Jak za 2021 r. wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców – zobacz nową publikację z kalkulatorami pokazującymi jak wypełniać PIT-11 za 2021

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Infolinia dotycząca programu Polski Ład – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac (Polski Ład) – rozliczanie na jednej liście pensji i świadczenia w postaci jazd prywatnych służbowym autem (VI) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Wpływ zmian podatkowych na świadczenia emerytalno-rentowe od 2022 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy pracodawca może pozyskiwać od pracownika informacje na temat powodów odejścia z pracy? – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Aktualizacje 6 – 12 grudnia 2021 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie członków zarządu – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r. + wyjaśnienia resortu zdrowia i ZUS dotyczące naliczania składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania – zobacz aktualizację – wyjaśnienia resortu zdrowia i ZUS dotyczące naliczania składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac – Wzory
Wzory Dokumentów – Polski Ład – zobacz aktualizację (dodanie wzorów związanych z Polskim Ładem)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady opodatkowania oddelegowanego – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r. (m.in. poruszenie kwestii ulgi dla klasy średniej w kontekście oddelegowanych pracowników)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady opodatkowania oddelegowanego – zobacz aktualizację związaną ze zmianą w 2022 r. kwoty przeciętnego wynagrodzenia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie członków zarządu – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autorskie koszty uzyskania przychodu w 2022 r. – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczenia umów zlecenia i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od 2022 r. – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwolnienie z opodatkowania odsetek od przychodów wolnych od podatku – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań w spółkach z większością głosów Skarbu Państwa lub samorządu – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno” – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe ulgi podatkowe do uwzględnienia na liście płac na podstawie oświadczenia podatnika – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”) – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących emerytów („ulga dla emerytów”) – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak stosować nowe ulgi na liście płac – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pracownicze koszty uzyskania przychodów – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r. (możliwość złożenia przez pracownika wniosku o niestosowanie KUP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Skala podatkowa w 2022 r. i metodologia wyliczania zaliczek podatkowych – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla tzw. klasy średniej przy kilku wypłatach w jednym miesiącu – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla tzw. klasy średniej na listach płac rozliczających zarówno pensję jak i świadczenia chorobowe – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o niestosowanie ulgi – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga w ujęciu miesięcznym – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga w ujęciu rocznym – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla tzw. klasy średniej – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki – zobacz aktualizację związaną z Polskim Ładem i zmianami od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wartości odpisów na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2022 r. – zobacz aktualizację

Aktualizacje 29 listopada – 5 grudnia 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka a zasiłek opiekuńczy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Mam pytanie odnośnie ryczałtu za samochód służbowy. Od stycznia 2022 r. praktycznie w przypadku wszystkich pracowników użytkujących auta firmowe także do celów prywatnych zmienia się wysokość generowanego z tego tytułu przychodu z 250 zł na 400 zł. Czy uwzględniając fakt, iż mamy przesunięcie wypłaty wynagrodzeń na 10 następnego miesiąca, przychód za grudzień z racji jazd pozasłużbowych samochodami pracodawcy powinien być ustalony według nowych zasad przewidzianych w Polskim Ładzie?

Aktualizacje 22 – 28 listopada 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania osób i „pracy na czarno” – zobacz aktualizację – wyjaśnienia ZUS i PIP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Jak wygląda naliczanie wynagrodzenia dla pracownika, któremu przysługuje ulga dla klasy średniej – zarabia 6500 zł i dodatkowo otrzymuje drugą należność – ryczałt za korzystanie ze swojego samochodu w celach służbowych w wysokości 100,30 zł brutto i jest to kwota opodatkowana, ale nieozusowana?
Czy należy traktować te obie wypłaty jak 2 odrębne listy płac – jak przy umowie zlecenie gdzie nie przysługuje ulga, czy naliczać narastająco – jak w przypadku gdy jedna wypłata to płaca zasadnicza a druga to np. nagroda? Jeżeli narastająco, a jest to kwota nieozusowana, to czy w ramach pakietu jest dostępny do rozliczenia tego kalkulator?
Analogicznie jak traktować wypłaty z zfśs? Gdy nie przekroczymy kwoty wolnej od podatku to jest to osobny byt i nie sumujemy wynagrodzeń? A co po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku w przypadku danego świadczenia z zfśs?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia – zobacz aktualizację – doprecyzowanie kwestii, kiedy podatnik (np. zleceniobiorca) będzie mógł złożyć pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Zmiana terminów przesyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej i opłacania składek – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. Ustawa ogłoszona w Dzienniku Ustaw – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy pracownik, który nie ukończył 26 roku życia ma w 2022 r. możliwość:
1. zawnioskowania o naliczanie lub nienaliczanie zaliczek podatkowych?
2. zawnioskowania o uwzględnianie lub nieuwzględnianie przy rozliczaniu jego wynagrodzenia kosztów uzyskania przychodów?
Czy „stare” zwolnienia z podatku już nie obowiązują z automatu?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz aktualizację informującą o ogłoszeniu obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1056)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulatory z uwzględnieniem zasad przewidzianych w Polskim Ładzie – zobacz nowe kalkulatory uwzględniające przepisy Polskiego Ładu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Nowe ulgi a składka zdrowotna – zobacz aktualizację – aktualizacja związana z przygotowaniem przez ustawodawcę nowelizacji likwidującej lukę w przepisach, przez którą osoby korzystające z trzech nowych ulg przewidzianych w Polskim Ładzie, nie byłyby obciążane składką zdrowotną

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Przeliczanie netto na brutto wyn. pracownika w ujęciu rocznym w 2022 r. (pobór podatku) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Polski Ład – Jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika z uwględneiniem 50% KUP w ujęciu rocznym (pobór podatku) – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 15 – 21 listopada 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy pracownik działu kadr powinien w swoim zakresie od nowego roku informować pracowników o możliwości złożenia oświadczenia PIT-2 oraz czy w gestii pracownika działu kadr jest również przeliczanie / doradzanie ile straci lub ile zyska na Polskim Ładzie? Czy może pozostanie to bez zmian, gdzie zostało przyjęte że pracownik sam się już rozlicza w rozliczeniu rocznym?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany planowane w przepisach dotyczących pobytu i pracy cudzoziemców – zobacz aktualizację rozdziału wskazującą, że Sejm w dniu 17 listopada 2021 r. przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 8-11-2021 r. w sprawie braku adresu zameldowania zatrudnianej osoby – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Roczny limit podstawy wymiaru składek ZUS w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac po zmianach w ramach Polskiego Ładu – rozliczanie na jednej liście pensji i świadczeń chorobowych (IV) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Pracownik zarabia 6810,00 zł brutto z tytułu umowy o pracę na cały etat (jest uczestnikiem PPK), dodatkowo ma zawarte 3 umowy zlecenie, z których odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, w następujących kwotach: W firmie A: 1650,00 zł brutto/ m-c, w firmie B 600 zł brutto/ m-c i w firmie C 300 zł brutto/ m-c. Czy w takiej sytuacji, Pracownik może złożyć u Zleceniodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od przychodów z tytułu umów cywilnoprawnych? W firmie A, roczny dochód jest na poziomie 20 tys. zł, w firmie B: 7000,00 zł, w firmie C: 3600,00 zł. Czy ze stosunku pracy należy stosować ulgę dla klasy średniej mimo osiągania przychodów z innych źródeł, tj. z tych umów zlecenie? Jak będzie kształtowało się wynagrodzenie tej osoby z uwzględnieniem zmian wchodzących od 2022 r.?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Polski Ład – Jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy 50% KUP w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulatory z uwzględnieniem zasad przewidzianych w Polskim Ładzie – zobacz nowe kalkulatory uwzględniające przepisy Polskiego Ładu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Polski Ład od 1 stycznia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Szkolenie – zobacz dwa nowe nagrania video

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Słyszałam, że w przypadku przychodów, do których stosuje się autorskie koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% nowa ulga dla tzw. klasy średniej nie ma zastosowania. Czy tak jest w istocie?

Aktualizacje 8 – 14 listopada 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Polski Ład – Przeliczenie netto na brutto pracownika w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy rzeczywiście Polski Ład od przyszłego roku spowoduje konieczność przypisywania pracownikom korzystającym z aut służbowych do celów prywatnych wyższego przychodu z tego tytułu?

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac po zmianach w ramach Polskiego Ładu – rozliczanie świadczeń świątecznych (III) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs – zobacz aktualizację (nowy podrozdział z wyjaśnieniami UODO: Czy przedstawiciel związku zawodowego może mieć dostęp do danych we wnioskach o przyznanie świadczeń z zfśs?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy to prawda, że jeśli pracownik osiągnie dochód w roku 30000 zł to pracodawca powinien zaprzestać w 2022 r. stosować kwotę zmniejszającą miesięczne zaliczki podatkowe (425 zł)?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – Kalkulatory
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika (Polski Ład) w 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 1 – 7 listopada 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
PIT-11 dla obcokrajowca – zobacz aktualizację – nowy podrozdział: Ciąg cyfr w PIT-11 za 2021 r. zamiast numeru PESEL obcokrajowca dozwolony – wyjaśnienie resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Sekcja Q&A (Pytania i Odpowiedzi) – zobacz aktualizację – odpowiedź na nowe pytanie: Czy zasiłek chorobowy lub macierzyński należy uwzględniać przy liczeniu ulgi dla klasy średniej, a jeśli nie to dlaczego skoro to również wypłaty z umowy o pracę?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Nowe ulgi a składka zdrowotna – zobacz aktualizację – pierwsze wstępne wyjaśnienia resortu finansów w temacie składki zdrowotnej przy stosowaniu nowych ulg podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Korekty wpłat do PPK – zobacz aktualizację – nowy podrozdział: Korekt wpłat do PPK dokonuje się tylko na zasadzie bilansowania – wyjaśnienia PFR

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2022 z ćwiczeniami – Jak rozliczać listę płac pracownika (Polski Ład) – zobacz nowy kalkulator z ćwiczeniami uwzględniający przepisy Polskiego Ładu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie
Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie – zobacz nową publikację (pakiet)

Aktualizacje 25 – 31 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany przewidziane w programie “Polski Ład” – zobacz aktualizację informującą o rozpatrzeniu przez Sejm poprawek Senatu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Ciąg cyfr w PIT-11 zamiast numeru PESEL obcokrajowca nadal dopuszczalny – wyjaśnienie resortu finansów – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od 2022 r. – zobacz nowy podrozdział w rozdziale „Rozliczanie umów cywilnoprawnych”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kompendium Kadr i Płac
Jakie są zasady uzupełniania (dopełniania) podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego? – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP z 19 września 2021 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Czy pracodawca może pozyskiwać adres zamieszkania i/lub do korespondencji od pracownika / kandydata do pracy? – zobacz nowy podrozdział w rozdziale „RODO w kadrach i płacach”

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zasiłek opiekuńczy a choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację wskazującą sposób wyliczeń kwot wolnych od potrąceń z 2022 r. przy różnych założeniach (z uwzględnieniem zmian przewidzianych w Polskim Ładzie)

Aktualizacje 18 – 24 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Resort Finansów znów przypomina o właściwym PESEL lub NIP zatrudnionych osób – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany planowane w przepisach dotyczących cudzoziemców – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-9-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.456.2021.3.NM – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podwójne koszty uzyskania przychodu a dwie umowy o pracę w jednym zakładzie. Czy pracownikowi przysługują dwa razy podwyższone koszty uzyskania przychodu w przypadku zatrudnienia w ramach dwóch umów o pracę przez tego samego pracodawcę?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, jak obliczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 22-9-2021 r. – DI/100000/43/640/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a nagrody jubileuszowe pracowników w postaci rzeczowej)

Aktualizacje 11 – 17 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kiedy pracodawca ma prawo pozyskać adres zameldowania oraz adres do korespondencji od zatrudnianego pracownika? – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zmiana osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Korekty związane z nienaliczeniem należnych składek ZUS i podatku od świadczeń pozapłacowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP udzielone w odpowiedzi na zapytanie redakcji SerwisKadrowego.pl)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r. – zobacz aktualizację (podsumowanie zmian)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację (dodanie wyjaśnień dotyczących możliwości przerywania urlopu ojcowskiego)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy – zobacz nowy kalkulator uwzględniający założenia Polskiego Ładu

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz nowy kalkulator uwzględniający założenia Polskiego Ładu

Aktualizacje 4 – 10 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpłaty do PPK a przychód zatrudnionego – zobacz aktualizację (dodanie wyjaśnień dotyczących zasad opodatkowania wpłaty do PPK w sytuacji, gdy pracownik podlega opodatkowaniu poza granicami RP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy – zobacz aktualizację (dodanie kalkulatora służącego ustalaniu wymiaru czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym z lat 2016 – 2022)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (2016 – 2022) – kalkulator – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy – zobacz aktualizację (dodanie kalkulatora służącego ustalaniu wymiaru czasu pracy w 2022 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację ze wskazaniem kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2022 r. (wyliczonych z uwzględnieniem założeń Polskiego Ładu)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły – zobacz aktualizację ze wskazaniem obliczenia wysokości „podstawowej” kwoty wolnej od potrąceń w 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2021 r. oraz w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wysokości dodatków na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2021 r. oraz w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wysokości świadczenia na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2021 r. oraz w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wartości odpisów na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – wymiar czasu pracy 2022 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników zatrudnionych na część etatu – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, czy w kontekście obowiązków związanych z PPK mikroprzedsiębiorca może czasami zatrudniać więcej niż 10 osób?)

Aktualizacje 27 września – 3 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
II rata odpisów na zfśs do 30 września – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Okres zasiłkowy – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ta sama podstawa wymiaru – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stawki procentowe świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r. – zobacz nowy podrozdział opisujący zmiany dotyczące świadczeń chorobowych, które obowiązują od 2022 r.

Aktualizacje 20 – 26 września 2021 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła w 2022 r. wg założeń programu Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR ponownie udostępniona dla dużych firm (PFR) – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (objaśnienia dotyczące zagadnienia związanego z tym, iż uczestnikiem PPK jest się nawet po rozstaniu z pracodawcą)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację podrozdziału przedstawiającą minimalne podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i minimalne stawki dzienne ww. świadczeń obowiązujące w 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9-9-2021 r. – 0112-KDWL.4011.124.2021.2.JK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Pakiety medyczne umożliwiające korzystanie przez pracowników ze świadczeń zdrowotnych w zakresie Medycyny Pracy i innych dodatkowych świadczeń a przychód)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-9-2021 r. – 0114-KDIP3-1.4011.689.2021.2.MK1 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy finansowanie menadżerom na kontrakcie szkoleń stanowi dla nich przychód podatkowy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wykorzystywanie zaległych urlopów – zobacz aktualizację podrozdziału wskazującą przykładowy wzór pisma do pracownika informującego go o konieczności wykorzystania zaległego urlopu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak rozliczać z podatku świadczenia pozapłacowe pracowników w przypadku ich całomiesięcznych nieobecności – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 13 – 19 września 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składka wypadkowa – zobacz aktualizację opisującą zmiany, które weszły w życie 18 września

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Praca zdalna a RODO czyli ochrona danych osobowych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2022 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (objaśnienia dotyczące zagadnienia związanego z transferem środków z PPK po zmianie pracodawcy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK
Poradnik – Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Weryfikowanie przez pracodawcę uprawnień pracownika do kierowania pojazdami – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wynagrodzenie minimalne w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, czy trzeba wydawać informację o przechowywaniu dokumentacji, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu się umowy o pracę następuje nawiązanie z tym samym pracownikiem kolejnej umowy (lub gdy dochodzi do tego w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy), a pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych – zobacz aktualizację podrozdziału zawierającego wyjaśnienia ZUS na temat: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa dla ubezpieczonych, którzy pobierają dodatek covidowy albo zwiększone wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi – zobacz aktualizację związaną z najnowszymi wyjaśnieniami UODO w kwestii tego, jak informować związek zawodowy o wysokości składek odprowadzanych na jego rzecz od poszczególnych pracowników?

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Istotne zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy wypadkowej od 18 września 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych – nowe przepisy – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 6 – 12 września 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3-9-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.547.2021.1.GG – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a ekwiwalent wypłacony pracownikom w związku z pracą zdalną)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, kiedy przedsiębiorca nie musi zawierać umowy o zarządzanie PPK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, czy pracownik może uczestniczyć w szkoleniach / kursach lub pracować u innego pracodawcy przebywając na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany planowane w przepisach dotyczących cudzoziemców – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Plany Rządu w zakresie uproszczenia procedur dotyczących legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału: Wyjaśnienia PFR SA – Poprzednie zatrudnienie u pracodawcy może przyśpieszyć zapisanie pracownika do PPK

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału: Zaległe wpłaty do PPK

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31-8-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.598.2021.1.ID – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak rozliczać podatkowo należności wypłacane za podróże osób niebędących pracownikami związane ze szkoleniami?)

Aktualizacje 30 sierpnia – 5 września 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację odpowiedzi na pytanie: Na co mogą liczyć cudzoziemcy na polskim rynku pracy? – dodanie podrozdziału: Wsparcie cudzoziemców – informacje w językach paszto i dari)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18-8-2021 r. – 0112-KDWL.4011.62.2021.2.DK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy zwrot za korzystanie przez pracownika z samochodu prywatnego dla celów służbowych podlega opodatkowaniu?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wyższe składki ZUS w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału doprecyzowującą kwestie zasad obniżania finansowanych przez pracownika wpłat na PPK

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawca musi dbać o zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku – kalkulator – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 23 – 29 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop w wymiarze proporcjonalnym – zobacz aktualizację wzbogacającą podrozdział o praktyczny kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy – zobacz aktualizację wzbogacającą podrozdział o praktyczny kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy istnieje możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi w wyższym lub niższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin niż określone w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Na co mogą liczyć cudzoziemcy na polskim rynku pracy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć w Polsce cudzoziemcy? Jakie warunki muszą spełnić, by ją otrzymać?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Czy należne jest świadczenie chorobowe za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej? – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny / izolacji domowej – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 20.8.2021 r. – II GSK 283/21 – zobacz interpretację (najnowszy wyrok wskazujący na to, że jeśli ZUS lub NFZ żąda składek ZUS od umowy o dzieło to powinien udowodnić, że przedmiotem umowy w istocie nie było wykonanie dzieła)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18-8-2021 r. – 0112-KDWL.4011.57.2021.1.TW – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy pobierać podatek od cudzoziemców, np. zleceniobiorców – obywateli Ukrainy?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/503/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a kwota wypłacona byłemu pracownikowi na mocy ugody pozasądowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału wyjaśniającą to, iż status uczestnika PPK nie zależy od tytułu do ubezpieczeń

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przydatne linki dla Kadr i Płac – zobacz zestawienie ciekawych linków z obszaru kadr i płac uzupełnione o stronę z materiałami o PPK

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wydłużenie kadencji organów związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz społecznych inspektorów pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany reguł wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 16 – 22 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w formularzach podatkowych NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3 – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Okres przedawnienia – zobacz aktualizację rozdziału – wyjaśnienia PIP dotyczące okresu przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wychowawczy – zobacz aktualizację (dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Osoby chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP doprecyzowujące to, do których umów ma zastosowanie art. 177 § 3 K.p.)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 4-8-2021 r. – DI/100000/43/484/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od premii oraz nagrody uznaniowej wypłacanej pracownikom w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/477/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy trzeba opłacać składki ZUS w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium Białorusi?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ogólne zasady udzielania urlopu – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP w kwestii tego, czy do 14-dniowego wypoczynku wlicza się dni wolne od pracy)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpłaty do PPK a koszty uzyskania przychodu zatrudnionego – zobacz aktualizację rozdziału zawierającą wyjaśnienia ze strony www.mojeppk.pl dotyczące tego, czy do wpłat PPK można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału doprecyzowującą np. kwestię dotyczącą tego co z wpłatami na PPK w przypadku osób przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz uropie macierzyńskim lub bezpłatnym

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 20-7-2021 r. – WPI/200000/43/495/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a paczki świąteczne dla pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz pobierających z tego tytułu zasiłek macierzyński)

Aktualizacje 9 – 15 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń – Jak rozliczać listę płac pracownika w 2022 r. wg założeń programu Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Forma i treść wypowiedzenia – zobacz aktualizację rozdziału w części dotyczącej składania oświadczeń o wypowiedzeniu / rozwiązaniu umowy o pracę w formie elektronicznej

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac po zmianach w PIT w ramach Polskiego Ładu – ulga dla klasy średniej (II) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac po zmianach w PIT w ramach Polskiego Ładu (I) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ogólne zasady udzielania urlopu – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: Nieudzielenie co najmniej 14-dniowego urlopu nie grozi grzywną)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Płaca zasadnicza a minimalne wynagrodzenie za pracę na przykładzie pracowników w podmiotach leczniczych – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 2 – 8 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
PPK w praktyce – poradnik: Podział majątku po rozwodzie i dziedziczenie środków uczestnika – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane zmiany w zakresie świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy – zobacz aktualizację podrozdziału związaną ze zmianami wprowadzonymi do projektu ustawy wprowadzającej przepisy o pracy zdalnej do Kodeksku pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kompendium Kadr i Płac
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni zgodna z Konstytucją RP – zobacz aktualizację (nowy wyrok TK)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Delegowanie pracowników na teren RP – aspekty praktyczne – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 26 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla pracodawców – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12-7-2021 r. – 0112-KDIL2-1.4011.389.2021.3.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak podatkowo rozliczać zakwaterowanie zagranicznych zleceniobiorców?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany przewidziane w programie “Polski Ład” – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń przygotowany przez resort finansów – Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwolnienia z polskiej ustawy podatkowej dotyczą zarówno rezydentów jak i nierezydentów)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 7-7-2021 r. – WPI/200000/43/480/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a rekompensata za zagraniczną podróż służbową)

Aktualizacje 19 – 25 lipca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kolejna nowelizacja przepisów antykryzysowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2022 r. – projekt rozporządzenia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: Podział na podczęści w aktach osobowych nie musi być taki sam dla wszystkich pracowników)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19? – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 15-7-2021 r. – WPI/200000/43/491/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy wartość pakietu medycznego wolna jest od składek ZUS?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację w związku z opublikowaniem w Dz.U. pod poz. 1316 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację (doprecyzowanie kwestii, kiedy pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Uchwała Sądu Najwyższego z 16-6-2021 r. – III UZP 2/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w razie niestawienia się na badania

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14-7-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.421.2021.1.MS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zwrot kosztów zakupionego przez pracowników sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz zryczałtowana refundacja z tytułu wykupionego dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej w trakcie pracy zdalnej w okresie do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w Polsce oraz po upływie tego okresu)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy pensja za dany m-c wypłacana jest w m-cu kolejnym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 lipca 2021 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy w niektórych miesiącach nie należały się pracownikowi zmienne składniki – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Świadectwo pracy – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Pytania i odpowiedzi. Wyjaśniono w nim m.in. kwestię tego, czy w świadectwie pracy wskazuje się okres przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 24-6-2021 r. – WPI/200000/43/270/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Które odprawy wypłacane pracownikom wolne są od składek ZUS?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zaniechanie poboru podatku z umorzonej subwencji PFR – projekt rozporządzenia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Jak ustalać wymiar czasu pracy w niepełnym okresie rozliczeniowym)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 5 – 11 lipca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zasady przetwarzania wizerunku pracowników (RODO a organizacja, nagrywanie i udostępnianie nagrań z telekonferencji) – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierajacy wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak wyliczać i rozliczać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, gdy z pracownikiem po skończeniu jednej umowy nawiązywana jest kolejna – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 1.6.2021 r. – II FSK 472/21 – zobacz wyrok (najnowszy wyrok NSA dotyczący zagadnienia: Jaka dokumentacja uzasadnia stosowanie pracowniczych kosztów autorskich?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminy odprowadzania wpłat do PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii skutków spóźnienia się przez pracodawcę z wpłatą do instytucji finansowej)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Urlop rodzinny na opiekę nad członkiem rodziny – propozycja zmian – zobacz nowy artykuł

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.