Co nowego w serwisie (Aktualizacje 25 – 31 października 2021 r.)

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 25 – 31 października 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zasiłek opiekuńczy a choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację wskazującą sposób wyliczeń kwot wolnych od potrąceń z 2022 r. przy różnych założeniach (z uwzględnieniem zmian przewidzianych w Polskim Ładzie)

Aktualizacje 18 – 24 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Resort Finansów znów przypomina o właściwym PESEL lub NIP zatrudnionych osób – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany planowane w przepisach dotyczących cudzoziemców – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-9-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.456.2021.3.NM – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podwójne koszty uzyskania przychodu a dwie umowy o pracę w jednym zakładzie. Czy pracownikowi przysługują dwa razy podwyższone koszty uzyskania przychodu w przypadku zatrudnienia w ramach dwóch umów o pracę przez tego samego pracodawcę?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, jak obliczyć 3-miesięczny okres zatrudnienia, potrzebny do zawarcia umowy o prowadzenie PPK?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 22-9-2021 r. – DI/100000/43/640/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a nagrody jubileuszowe pracowników w postaci rzeczowej)

Aktualizacje 11 – 17 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kiedy pracodawca ma prawo pozyskać adres zameldowania oraz adres do korespondencji od zatrudnianego pracownika? – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zmiana osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, który wyznaczył IOD – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Korekty związane z nienaliczeniem należnych składek ZUS i podatku od świadczeń pozapłacowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP udzielone w odpowiedzi na zapytanie redakcji SerwisKadrowego.pl)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r. – zobacz aktualizację (podsumowanie zmian)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację (dodanie wyjaśnień dotyczących możliwości przerywania urlopu ojcowskiego)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy – zobacz nowy kalkulator uwzględniający założenia Polskiego Ładu

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak w 2022 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz nowy kalkulator uwzględniający założenia Polskiego Ładu

Aktualizacje 4 – 10 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpłaty do PPK a przychód zatrudnionego – zobacz aktualizację (dodanie wyjaśnień dotyczących zasad opodatkowania wpłaty do PPK w sytuacji, gdy pracownik podlega opodatkowaniu poza granicami RP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy – zobacz aktualizację (dodanie kalkulatora służącego ustalaniu wymiaru czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym z lat 2016 – 2022)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (2016 – 2022) – kalkulator – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy – zobacz aktualizację (dodanie kalkulatora służącego ustalaniu wymiaru czasu pracy w 2022 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację ze wskazaniem kwot wolnych od potrąceń obowiązujących w 2022 r. (wyliczonych z uwzględnieniem założeń Polskiego Ładu)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły – zobacz aktualizację ze wskazaniem obliczenia wysokości „podstawowej” kwoty wolnej od potrąceń w 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2021 r. oraz w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wysokości dodatków na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2021 r. oraz w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wysokości świadczenia na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2021 r. oraz w 2022 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wartości odpisów na 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – wymiar czasu pracy 2022 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2022 r. pracowników zatrudnionych na część etatu – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, czy w kontekście obowiązków związanych z PPK mikroprzedsiębiorca może czasami zatrudniać więcej niż 10 osób?)

Aktualizacje 27 września – 3 października 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Współczynnik ekwiwalentowy w 2022 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
II rata odpisów na zfśs do 30 września – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Okres zasiłkowy – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ta sama podstawa wymiaru – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stawki procentowe świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany, które obowiązują od 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych od 2022 r. – zobacz nowy podrozdział opisujący zmiany dotyczące świadczeń chorobowych, które obowiązują od 2022 r.

Aktualizacje 20 – 26 września 2021 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła w 2022 r. wg założeń programu Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR ponownie udostępniona dla dużych firm (PFR) – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (objaśnienia dotyczące zagadnienia związanego z tym, iż uczestnikiem PPK jest się nawet po rozstaniu z pracodawcą)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację podrozdziału przedstawiającą minimalne podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i minimalne stawki dzienne ww. świadczeń obowiązujące w 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9-9-2021 r. – 0112-KDWL.4011.124.2021.2.JK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Pakiety medyczne umożliwiające korzystanie przez pracowników ze świadczeń zdrowotnych w zakresie Medycyny Pracy i innych dodatkowych świadczeń a przychód)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-9-2021 r. – 0114-KDIP3-1.4011.689.2021.2.MK1 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy finansowanie menadżerom na kontrakcie szkoleń stanowi dla nich przychód podatkowy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wykorzystywanie zaległych urlopów – zobacz aktualizację podrozdziału wskazującą przykładowy wzór pisma do pracownika informującego go o konieczności wykorzystania zaległego urlopu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak rozliczać z podatku świadczenia pozapłacowe pracowników w przypadku ich całomiesięcznych nieobecności – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 13 – 19 września 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składka wypadkowa – zobacz aktualizację opisującą zmiany, które weszły w życie 18 września

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Praca zdalna a RODO czyli ochrona danych osobowych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2022 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (objaśnienia dotyczące zagadnienia związanego z transferem środków z PPK po zmianie pracodawcy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK
Poradnik – Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Weryfikowanie przez pracodawcę uprawnień pracownika do kierowania pojazdami – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wynagrodzenie minimalne w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, czy trzeba wydawać informację o przechowywaniu dokumentacji, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu się umowy o pracę następuje nawiązanie z tym samym pracownikiem kolejnej umowy (lub gdy dochodzi do tego w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy), a pracownik wystąpił z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych – zobacz aktualizację podrozdziału zawierającego wyjaśnienia ZUS na temat: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa dla ubezpieczonych, którzy pobierają dodatek covidowy albo zwiększone wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi – zobacz aktualizację związaną z najnowszymi wyjaśnieniami UODO w kwestii tego, jak informować związek zawodowy o wysokości składek odprowadzanych na jego rzecz od poszczególnych pracowników?

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Istotne zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy wypadkowej od 18 września 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych – nowe przepisy – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 6 – 12 września 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3-9-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.547.2021.1.GG – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a ekwiwalent wypłacony pracownikom w związku z pracą zdalną)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, kiedy przedsiębiorca nie musi zawierać umowy o zarządzanie PPK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii, czy pracownik może uczestniczyć w szkoleniach / kursach lub pracować u innego pracodawcy przebywając na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany planowane w przepisach dotyczących cudzoziemców – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Plany Rządu w zakresie uproszczenia procedur dotyczących legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału: Wyjaśnienia PFR SA – Poprzednie zatrudnienie u pracodawcy może przyśpieszyć zapisanie pracownika do PPK

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału: Zaległe wpłaty do PPK

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31-8-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.598.2021.1.ID – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak rozliczać podatkowo należności wypłacane za podróże osób niebędących pracownikami związane ze szkoleniami?)

Aktualizacje 30 sierpnia – 5 września 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację odpowiedzi na pytanie: Na co mogą liczyć cudzoziemcy na polskim rynku pracy? – dodanie podrozdziału: Wsparcie cudzoziemców – informacje w językach paszto i dari)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18-8-2021 r. – 0112-KDWL.4011.62.2021.2.DK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy zwrot za korzystanie przez pracownika z samochodu prywatnego dla celów służbowych podlega opodatkowaniu?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wyższe składki ZUS w 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału doprecyzowującą kwestie zasad obniżania finansowanych przez pracownika wpłat na PPK

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawca musi dbać o zabezpieczenie nośników z danymi osobowymi – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar urlopu wypoczynkowego za dany okres bieżącego roku – kalkulator – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 23 – 29 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop w wymiarze proporcjonalnym – zobacz aktualizację wzbogacającą podrozdział o praktyczny kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy – zobacz aktualizację wzbogacającą podrozdział o praktyczny kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy istnieje możliwość powierzenia pracy cudzoziemcowi w wyższym lub niższym wymiarze czasu pracy albo liczbie godzin niż określone w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Na co mogą liczyć cudzoziemcy na polskim rynku pracy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Na jakie wsparcie w ramach pomocy społecznej mogą liczyć w Polsce cudzoziemcy? Jakie warunki muszą spełnić, by ją otrzymać?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Czy należne jest świadczenie chorobowe za czas kwarantanny w razie wykonywania pracy zdalnej? – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wypoczynkowy w czasie kwarantanny / izolacji domowej – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 20.8.2021 r. – II GSK 283/21 – zobacz interpretację (najnowszy wyrok wskazujący na to, że jeśli ZUS lub NFZ żąda składek ZUS od umowy o dzieło to powinien udowodnić, że przedmiotem umowy w istocie nie było wykonanie dzieła)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18-8-2021 r. – 0112-KDWL.4011.57.2021.1.TW – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy pobierać podatek od cudzoziemców, np. zleceniobiorców – obywateli Ukrainy?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/503/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a kwota wypłacona byłemu pracownikowi na mocy ugody pozasądowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału wyjaśniającą to, iż status uczestnika PPK nie zależy od tytułu do ubezpieczeń

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przydatne linki dla Kadr i Płac – zobacz zestawienie ciekawych linków z obszaru kadr i płac uzupełnione o stronę z materiałami o PPK

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wydłużenie kadencji organów związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz społecznych inspektorów pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany reguł wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 16 – 22 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w formularzach podatkowych NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3 – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Okres przedawnienia – zobacz aktualizację rozdziału – wyjaśnienia PIP dotyczące okresu przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wychowawczy – zobacz aktualizację (dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Osoby chronione przed wypowiedzeniem umowy o pracę – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP doprecyzowujące to, do których umów ma zastosowanie art. 177 § 3 K.p.)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 4-8-2021 r. – DI/100000/43/484/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od premii oraz nagrody uznaniowej wypłacanej pracownikom w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 6-8-2021 r. – DI/100000/43/477/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy trzeba opłacać składki ZUS w Polsce z tytułu zatrudnienia pracownika do pracy na terytorium Białorusi?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ogólne zasady udzielania urlopu – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PIP w kwestii tego, czy do 14-dniowego wypoczynku wlicza się dni wolne od pracy)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpłaty do PPK a koszty uzyskania przychodu zatrudnionego – zobacz aktualizację rozdziału zawierającą wyjaśnienia ze strony www.mojeppk.pl dotyczące tego, czy do wpłat PPK można stosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału doprecyzowującą np. kwestię dotyczącą tego co z wpłatami na PPK w przypadku osób przebywających na zwolnieniu lekarskim oraz uropie macierzyńskim lub bezpłatnym

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 20-7-2021 r. – WPI/200000/43/495/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a paczki świąteczne dla pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim oraz pobierających z tego tytułu zasiłek macierzyński)

Aktualizacje 9 – 15 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń – Jak rozliczać listę płac pracownika w 2022 r. wg założeń programu Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Forma i treść wypowiedzenia – zobacz aktualizację rozdziału w części dotyczącej składania oświadczeń o wypowiedzeniu / rozwiązaniu umowy o pracę w formie elektronicznej

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac po zmianach w PIT w ramach Polskiego Ładu – ulga dla klasy średniej (II) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie list płac po zmianach w PIT w ramach Polskiego Ładu (I) – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ogólne zasady udzielania urlopu – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: Nieudzielenie co najmniej 14-dniowego urlopu nie grozi grzywną)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Płaca zasadnicza a minimalne wynagrodzenie za pracę na przykładzie pracowników w podmiotach leczniczych – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 2 – 8 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
PPK w praktyce – poradnik: Podział majątku po rozwodzie i dziedziczenie środków uczestnika – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane zmiany w zakresie świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy – zobacz aktualizację podrozdziału związaną ze zmianami wprowadzonymi do projektu ustawy wprowadzającej przepisy o pracy zdalnej do Kodeksku pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kompendium Kadr i Płac
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni zgodna z Konstytucją RP – zobacz aktualizację (nowy wyrok TK)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Delegowanie pracowników na teren RP – aspekty praktyczne – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 26 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla pracodawców – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12-7-2021 r. – 0112-KDIL2-1.4011.389.2021.3.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak podatkowo rozliczać zakwaterowanie zagranicznych zleceniobiorców?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany przewidziane w programie “Polski Ład” – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń przygotowany przez resort finansów – Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwolnienia z polskiej ustawy podatkowej dotyczą zarówno rezydentów jak i nierezydentów)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 7-7-2021 r. – WPI/200000/43/480/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a rekompensata za zagraniczną podróż służbową)

Aktualizacje 19 – 25 lipca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kolejna nowelizacja przepisów antykryzysowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2022 r. – projekt rozporządzenia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: Podział na podczęści w aktach osobowych nie musi być taki sam dla wszystkich pracowników)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19? – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 15-7-2021 r. – WPI/200000/43/491/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy wartość pakietu medycznego wolna jest od składek ZUS?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację w związku z opublikowaniem w Dz.U. pod poz. 1316 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację (doprecyzowanie kwestii, kiedy pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Uchwała Sądu Najwyższego z 16-6-2021 r. – III UZP 2/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w razie niestawienia się na badania

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14-7-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.421.2021.1.MS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zwrot kosztów zakupionego przez pracowników sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz zryczałtowana refundacja z tytułu wykupionego dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej w trakcie pracy zdalnej w okresie do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w Polsce oraz po upływie tego okresu)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy pensja za dany m-c wypłacana jest w m-cu kolejnym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 lipca 2021 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy w niektórych miesiącach nie należały się pracownikowi zmienne składniki – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Świadectwo pracy – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Pytania i odpowiedzi. Wyjaśniono w nim m.in. kwestię tego, czy w świadectwie pracy wskazuje się okres przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 24-6-2021 r. – WPI/200000/43/270/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Które odprawy wypłacane pracownikom wolne są od składek ZUS?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zaniechanie poboru podatku z umorzonej subwencji PFR – projekt rozporządzenia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Jak ustalać wymiar czasu pracy w niepełnym okresie rozliczeniowym)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 5 – 11 lipca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zasady przetwarzania wizerunku pracowników (RODO a organizacja, nagrywanie i udostępnianie nagrań z telekonferencji) – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierajacy wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak wyliczać i rozliczać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, gdy z pracownikiem po skończeniu jednej umowy nawiązywana jest kolejna – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 1.6.2021 r. – II FSK 472/21 – zobacz wyrok (najnowszy wyrok NSA dotyczący zagadnienia: Jaka dokumentacja uzasadnia stosowanie pracowniczych kosztów autorskich?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminy odprowadzania wpłat do PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii skutków spóźnienia się przez pracodawcę z wpłatą do instytucji finansowej)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Urlop rodzinny na opiekę nad członkiem rodziny – propozycja zmian – zobacz nowy artykuł

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *