fbpx

Co nowego w serwisie (Aktualizacje 4 – 10 grudnia 2023 r.)

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 4 – 10 grudnia 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę uwzględniającą przekroczenie progu podatkowego – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę uwzględniającą „zerowy PIT” przy przekroczeniu progu 85.528 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak rozumieć „dzień pobytu” i „okres pobytu” w kontekście rozliczeń podatkowo-składkowych kierowców – zobacz aktualizację

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Uwzględnianie w podstawie zasiłku wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Uwzględnianie w 2023 r. w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać świadczenie chorobowe, gdy pracownik utracił prawo do przyznanego na dany okres składnika płacy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja – zobacz aktualizację – udostępnienie za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy na okres 90 dni

Aktualizacje 27 listopada – 3 grudnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w potrąceniach na poczet egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przy niepełnoetatowcach kwoty wolne pomniejszamy proporcjonalnie – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kalkulowania kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty na PPK – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwoty wolne od potrąceń – ogólne reguły – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział wskazujący wysokości dodatków na 2024 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2024 r. pracowników zatrudnionych na część etatu – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Umowa zlecenia a PIT-2 (wnioski i oświadczenia w zakresie podatku zleceniobiorcy) – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 20 – 26 listopada 2023 r.

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja Niezbędnik Płacowy
Niezbędnik Płacowy – Aplikacja – zobacz aktualizację – udostępnienie za darmo posiadaczom dostępów PREMIUM i ONLINE pełnej wersji aplikacji Niezbędnik Płacowy na okres 90 dni

 

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych – zobacz aktualizację zawierającą najnowsze wyjaśnienia ZUS dotyczące skrócenia czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak w 2023 r. od 19 sierpnia rozliczać wynagrodzenie pracownika – kierowcy „międzynarodowego” – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie pracownika – kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe po zmianach od 19 sierpnia – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Jak rozliczać wynagrodzenie zleceniobiorcy oddelegowanego za granicę – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy poza granicami Polski – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 13 – 19 listopada 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe wymagania bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – zobacz aktualizację

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2023 – 2024 – Umowa o pracę z kosztami autorskimi 50% (lista płac pracownika w ujęciu rocznym) – zobacz nowy kalkulator umożliwiający dokonywanie rozliczeń płacowych w ujęciu rocznym nie tylko w 2023 r. ale również w 2024 r.

Aktualizacje 6 – 12 listopada 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Limit godzin nadliczbowych – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, czy nadgodziny, które zrekompensowano czasem wolnym wyłącza się z dopuszczalnego, rocznego limitu „nadliczbówek”

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac – Zasiłek i wynagrodzenie za pracę zleceniobiorcy (+pomniejszanie płacy za chorobę) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2023 – 2024 – Przeliczanie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w ujęciu rocznym – zobacz nowy kalkulator umożliwiający dokonywanie przeliczeń netto na brutto w ujęciu rocznym nie tylko w 2023 r. ale również w 2024 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Rozbudowany Kalkulator wynagrodzeń 2023-2024 w ujęciu rocznym – Umowa o pracę (lista płac pracownika) – zobacz nowy kalkulator umożliwiający dokonywanie rozliczeń płacowych w ujęciu rocznym nie tylko w 2023 r. ale również w 2024 r.

 

Aktualizacje 30 października – 5 listopada 2023 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany wymiaru etatu / wysokości pensji w trakcie miesiąca – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, jakim dzielnikiem powinniśmy się posługiwać przy ustalaniu stawki godzinowej będącej punktem wyjścia do kolejnych obliczeń

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość zasiłku macierzyńskiego – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, kiedy można wystąpić z wyrównaniem zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru na mocy art. 31 ust. 4 ustawy zasiłkowej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych – zobacz aktualizację, która odnosi się do interpretacji ZUS z 25-9-2023 r. (znak DI/200000/43/890/2023), która porusza kwestię tego, czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia, czy może w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 25-9-2023 r. – DI/200000/43/890/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia (nie zaś w okresie, za które to wynagrodzenie przysługuje?)

Aktualizacje 23 – 29 października 2023 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granicę – zobacz nową listę płac pokazującą prawidłowy sposób rozliczenia w sytuacji, w której podstawa składek ZUS w danym miesiącu okazuje się być wyższa niż przychód oddelegowanego pomniejszony o zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy poza granicami Polski – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwalifikowanie godzin pracy pracownika niepełnoetatowego – zobacz aktualizację omawiającą ważny wyrok TSUE z 19 października 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację wyjaśniającą, czy zwolnienie od pracy na okoliczność działania siły wyższej może być udzielane np. na pół godziny

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 28.6.2023 r. – I PSKP 28/22 – zobacz wyrok SN odpowiadający na pytanie czy zatrucie w czasie przerwy od pracy posiłkiem przygotowanym w domu jest wypadkiem przy pracy

Aktualizacje 16 – 22 października 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (2016 – 2024) – nowy kalkulator

Aktualizacje 9 – 15 października 2023 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – przekroczenie progu podatkowego i limitu składek ZUS – zobacz nową listę płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w 2024 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ubezpieczenie zdrowotne studentów – informacja NFZ – zobacz aktualizację zawierającą informację NFZ dotyczącą zasad obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym studentów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna z zagranicy w kontekście składek ubezpieczeniowych – zobacz aktualizację związaną w podejściu ZUS do pracy zdalnej z zagranicy w kontekście składek ubezpieczeniowych

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 13-9-2023 r. w sprawie pełnienia funkcji członka obwodowej komisji wyborczej w trakcie zwolnienia lekarskiego lub pobierania różnego rodzaju świadczeń – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 26-7-2023 r. w sprawie tego czy posiłki / wyżywienie dla pracowników mogą być finansowane z zfśs – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Współczynnik ekwiwalentowy w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 2 – 8 października 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 14.9.2023 r. – II FSK 2632/20 – zobacz korzystny wyrok NSA dotyczący zagadnienia: Podatek (przychód) a ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zmiany w Kadrach i Płacach 2023 / 2024
Zmiany w Kadrach i Płacach 2023 / 2024 – zobacz nową publikację

Aktualizacje 25 września – 1 października 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na okres próbny – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie czy wydłużenie umowy na czas próbny o okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy powinno być dokonywane również o dni wolne od pracy (gdy np. zwolnienie lekarskie obejmuje cały tydzień włącznie z sobotą i niedzielą)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienia PFR dotyczące zagadnienia: Różnicowanie wpłaty dodatkowej pracodawcy)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w prawie pracy (w kadrach i płacach) 2023 / 2024 – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy – kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe przed i od 19 sierpnia 2023 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ogólne zasady wyznaczania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika – zobacz nowy podrozdział zatytułowany: „Zestawienie „nowości” w zakresie ustalania podstawy świadczeń chorobowych pracowników w nowym komentarzu ZUS do ustawy zasiłkowej”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Rozpatrywanie wniosku pracownika o pracę zdalną w związku z niepełnosprawnością osoby trzeciej w świetle RODO – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Szkolenia z zakresu RODO w związku z przejściem personelu w grupie przedsiębiorstw – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontakt telefoniczny pracodawcy z chorym pracownikiem – co na to RODO? – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2024 r. – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 18 – 24 września 2023 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2024 – Jak ustalać minimalne wynagrodzenie za pracę netto – zobacz nowe listy płac

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Osobisty Ekspert – Kalkulator wynagrodzeń 2023 – Przeliczanie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w ujęciu rocznym (2023) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik miał prawo wyłącznie do wynagrodzenia za urlop oraz świadczenia chorobowego? – zobacz aktualizację informującą o otrzymanych przez redakcję SerwisKadrowego.pl wyjaśnieniach z PIP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Aktualizacje 11 – 17 września 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Poradnik – Jak otrzymać zaświadczenie A1 – zobacz nowy poradnik zusowski

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2023
Informator Kadrowo-Płacowy 2023 – zobacz zaktualizowaną publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Listy płac 2023
Listy płac 2023 – zobacz zaktualizowaną publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – zobacz aktualizację wyjaśniającą, czy pracodawca ma obowiązek przesunięcia terminu udzielenia zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej, gdy pracownik na okres korzystania z tego zwolnienia skorzystał ze zwolnienia lekarskiego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego – zobacz aktualizację przedstawiającą nowe wyjaśnienia ZUS

Aktualizacje 4 – 10 września 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa – zobacz aktualizację informującą o odpowiedzi ZUS w kwestii tego, od kiedy stosować nowe zasady uwzględniania w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za umowy cywilnoprawne realizowane przez własnego pracownika

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – zobacz aktualizację omawiającą raz jeszcze kwestię oskładkowania umów zlecenia zawartych z własnym pracownikiem w okresie korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego

Aktualizacje 28 sierpnia – 3 września 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa – zobacz aktualizację informującą o istotnej zmianie po stronie ZUS podejścia do uwzględniania w podstawie świadczeń chorobowych wynagrodzenia za umowy cywilnoprawne realizowane na rzecz własnego pracodawcy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na wrzesień 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację dotyczącą zasad udzielania dodatkowych przerw w pracy

Kategoria: Komentarze Do Przepisów
Tytuł: Komentarz do rozporządzenia składkowego
Komentarz do rozporządzenia składkowego – zobacz aktualizację komentarza dokonaną w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac zleceniobiorcy – cudzoziemca, który nie jest polskim rezydentem podatkowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 21 – 27 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Komentarze Do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy zasiłkowej
Najnowszy zusowski komentarz do ustawy zasiłkowej 2023 – zobacz nowy komentarz / poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowelizacja rozporządzenia składkowego od 1 września 2023 r. – zobacz aktualizację informującą o znowelizowaniu rozporządzenia składkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków a składki ZUS – zobacz aktualizację informującą o podwyższeniu limitu zwolnienia składkowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wynagrodzenie młodocianego – zobacz aktualizację informującą o podwyższeniu stawek procentowych wyn. młodocianych pracowników na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania – Dz. U. z 2023 r. poz. 1348

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowy parasol ochronny nad zwalnianymi pracownikami – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu noweli w Dz.U.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wyn. za przepracowaną część m-ca przy nieobecności nieusprawiedliwionej – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 14 – 20 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Koniec pracowniczego zatrudnienia – Porozumienie stron – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowy parasol ochronny nad zwalnianymi pracownikami – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy pracodawca może zmienić pracownikowi rozkład czasu pracy z dnia na dzień?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2023 r. – zobacz aktualizację informującą o wejściu w życie ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. podwyżkę wysokości odpisów na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wysokość odpisów na zfśs w 2023 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zakwaterowanie zatrudnionych – zobacz aktualizację zawierającą informację o interesującym wyroku NSA z 1 sierpnia 2023 r.

Aktualizacje 7 – 13 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację pokazującą przykład rozliczenia wynagrodzenia kierowcy z zastosowaniem nowości wynikających z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Składki ZUS zależne od wysokości dochodu („mały ZUS plus”) w 2023 r.– zobacz aktualizację zawierającą pytania i odpowiedzi przygotowane przez ZUS

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy po zakończeniu jednej umowy o pracę i zawarciu z pracownikiem kolejnej, pracodawca musi przekazywać mu nową informację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. – zobacz aktualizację mówiącą o tym, czy wyrównywać świadczenia urlopowe wypłacone przed podwyżką odpisów na zfśs

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – zobacz aktualizację przybliżającą kwestię oskładkowania umów zlecenia zawartych z własnym pracownikiem w okresie korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Aktualizacje 31 lipca – 6 sierpnia 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-7-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.433.2023.2.SJ – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Praca zdalna (home office) a prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację informującą o podpisaniu przez Prezydenta ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek – zobacz aktualizację związaną ze zmianą w trakcie roku w ustawie budżetowej prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wynagrodzenie za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Składki ZUS zależne od wysokości dochodu („mały ZUS plus”) w 2023 r.– zobacz aktualizację dotyczącą przedłużenia ulgi o dodatkowe 12 miesięcy „małego ZUS plus”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na sierpień 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Szkolenia bhp po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację związaną z wydłużeniem terminu na wykonanie zaległych szkoleń bhp w związku odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy urlopy związane z rodzicielstwem (chodzi o urlop macierzyński, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielski i ojcowski) należy wykazywać w informacji o warunkach zatrudnienia

Aktualizacje 24 – 30 lipca 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 9-6-2023 r. – DI/100000/43/441/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od umowy zlecenia z cudzoziemcem – uczniem / studentem w wieku do 26 lat, np. obywatelem Ukrainy?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
PPK w przypadku osób zatrudnianych na krótki okres (np. na wakacje) – zobacz artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie czy w przypadku pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie noweli z 9 marca 2023 r., którzy nie wystąpili z wnioskiem o uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia, obowiązek poinformowania o zmianie warunków pracy dotyczy tylko tych danych wskazanych w informacji, przekazanych im zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 26 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych związanych m.in. z nowelą z 9 marca 2023 r. – zobacz aktualizację związaną z publikacją w Dz.U. nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wpływ odwołania stanu zagrożenia epidemicznego na ułatwienia dotyczące certyfikatów rezydencji – zobacz aktualizację

Aktualizacje 17 – 23 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na okres próbny – zobacz aktualizację tłumaczącą w oparciu o wyjaśnienia GIP to, jak rozumieć zamiar dalszego zatrudniania pracownika po okresie próby, o którym mowa w art. 25 K.p.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac zleceniobiorcy, który złożył oświadczenie PIT-2 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Reguły, które muszą być przestrzegane przy ustalaniu grafików pracy – zobacz aktualizację pokazującą przykład, który wyjaśnia czy pracownikowi pracującemu na niepełny etat tylko w niektóre dni tygodnia trzeba wyznaczać inny dzień wolny za święto 15 sierpnia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, czy użyte w art. 293 K.p. pojęcie „bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy”, uprawnia pracownika do żądania awansu lub podwyżki

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowy międzynarodowe / porozumienia dotyczące ubezpieczenia społecznego – zobacz aktualizację mówiącą o porozumieniu ramowym w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Zagadnienia prawne w zakresie ustawy o PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przedłużanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację mówiącą o przedłużaniu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Aktualizacje 10 – 16 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Skutki odwołania stanu zagrożenia epidemicznego dla sytuacji prawnej cudzoziemców – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania profilaktyczne po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia PIP

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać wyn. za przepracowaną część miesiąca przy zmianie wymiaru etatu w trakcie urlopu opiekuńczego – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwolnienie ze składek wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski po zmianach przepisów – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy w aktualnym stanie prawnym, pracownik – ojciec dziecka może korzystać z urlopu rodzicielskiego w czasie, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim albo od pierwszych dni po urodzeniu dziecka pobiera zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym – zobacz aktualizację informującą o zmianach wynikających z ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Aktualizacje 3 – 9 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację wjaśniającą jaki praktyczny skutek powinna wywoływać aktualizacja art. 188 K.p. wprowadzona od 26 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kwota wolna na przełomie roku / po zmianie wysokości płacy minimalnej – zobacz aktualizację poruszającą wątek wątpliwości odnośnie tego, na bazie jakiego wynagrodzenia minimalnego powinniśmy ustalać kwotę wolną od potrąceń przy wypłacaniu poborów przysługujących grudzień danego roku w styczniu następnego roku albo za czerwiec danego roku w lipcu tego samego roku, gdy mamy do czynienia z podniesieniem ustawowego minimum płacowego w połowie roku

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Zleceniobiorca – kierowca (pakiet mobilności po zmianach) – zobacz nowy kalkulator uwzględniający zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Pracownik – kierowca (pakiet mobilności po zmianach) – zobacz nowy kalkulator uwzględniający zmiany przewidziane w ustawie o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na lipiec 2023 r. – zobacz terminarz

Aktualizacje 26 czerwca – 2 lipca 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wyn. za urlop wypoczynkowy ze stałych i zmiennych składników na przełomie miesięcy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zasadach odbierania zaległych urlopów – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wypowiadanie umowy o zakazie konkurencji – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odprawy i odszkodowania od pracodawcy – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Szkolenia bhp po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania profilaktyczne po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przedłożenie / dostarczenie zwalnianemu pisma wypowiadającego / rozwiązującego umowę o pracę – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego i powrotem fikcji doręczenia przesyłek dwukrotnie awizowanych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obowiązki z zakresu zfśs – zobacz aktualizację związaną z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Uprawnienia rodzicielskie pracownika-ojca – zobacz artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 lipca 2023 r. i jego wpływ na rozliczenia – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 19 – 25 czerwca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą informację o nowelizacji ustawy okołobudżetowej i wynikającej z niej m.in. podwyżce wysokości odpisów na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wypoczynkowy – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy można pracownikowi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni, bez kierowania go na badania kontrolne?

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac z należnościami za delegację przekraczającymi limity zwolnione z ZUS i PIT – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Pracownik z niepełnosprawnością a wyjście prywatne – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 16-6-2023 r. w sprawie przeliczenia kwoty zasiłków macierzyńskiego i rodzicielskiego po zmianie przepisów – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Skutki dla pracodawców odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wynagrodzenie niepełnoetatowca zatrudnionego w trakcie miesiąca – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać w 2023 r. wynagrodzenie za nadgodziny przy akordzie – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 czerwca 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 13-6-2023 r. w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

 

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Poradnik dla pracodawców zagranicznych, którzy nie mają siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce – zobacz nowy poradnik zusowski

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Wydłużenie okresu legalnego pobytu obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową – zobacz nowy podrozdział mówiący o modyfikacjach przewidzianych w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane zmiany w rozliczaniu list płac kierowców w transporcie międzynarodowym + kalkulator – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość odpisów na zfśs w 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą informację o nowelizacji ustawy okołobudżetowej i wynikającej z niej m.in. podwyżce wysokości odpisów na zfśs od 1 lipca 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac zleceniobiorcy – obywatela Ukrainy, który złożył oświadczenie o rezydencji – zobacz nowy kalkulator

 

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy, który złożył PIT-2 – zobacz nową listę płac

Aktualizacje 5 – 11 czerwca 2023 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – zobacz wpis dotyczący ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez PIP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację – dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać wyn. za przepracowaną część miesiąca przy urlopie bezpłatnym i chorobie – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 29 maja – 4 czerwca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na czerwiec 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 17-5-2023 r. w sprawie gwarancji jawności poziomu wynagrodzenia – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 26-4-2023 r. – DI/200000/43/355/2023 – zobacz interpretację (interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a dwie umowy zlecenia o podobnym zakresie przedmiotowym z tym samym pracodawcą)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok SN z 22-2-2023 r. – III PSKP 50/22 – zobacz wyrok (orzeczenie dotyczące zagadnienia: Ponowna konsultacja ze związkiem zawodowym wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia. Zbyt długi okres między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową a datą wypowiedzenia umowy o pracę)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać zasiłek i wynagrodzenie za chorobę oraz za pracę niższe od kwoty KUP – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – obliczanie odprawy emerytalnej – zobacz nową listę płac

Aktualizacje 22 – 28 maja 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uzupełnianie wynagrodzenia na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie, czy zwolnienie od pracy z uwagi na działanie siły wyższej powoduje konieczność uzupełnienia wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczyć odprawę emerytalną należną pracownikowi – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w urlopach i zasiłkach związanych z rodzicielstwem – pytania i odpowiedzi opracowane przez ZUS – zobacz aktualizację – nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski po zmianach przepisów – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienie odnoszące się do tego, czy w kontekście art. 27 ustawy z dnia 9 marca 2023 r., pracownik – rodzic dziecka uprawniony do nieprzenoszalnych 9 tygodni urlopu, musi z tej części urlopu skorzystać bezpośrednio po zakończeniu przez „drugiego” rodzica urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie art. 1791 lub art. 1824 K.p.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać umowę zlecenia zawartą z własnym pracownikiem – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 15 – 21 maja 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12-5-2023 r. – 0114-KDIP3-2.4011.341.2023.2.MN – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy ryczałt i ekwiwalent za pracę zdalną podlega opodatkowaniu?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Projekty zmian w przepisach ubezpieczeniowych związanych m.in. z nowelą z 9 marca 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatkowe przerwy w pracy – zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację wyjaśniającą czy w kontekście dodatkowych przerw od pracy decydujący jest faktycznie przepracowany czas czy też czas zaplanowany np. w grafiku

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 23 maja 2023 r.– zobacz / pobierz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Treść świadectwa pracy – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. rozporządzeniea Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśnienia i odpowiedzi ZUS – zobacz nowe wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać dofinansowanie do wypoczynku oskładkowane ale nieopodatkowane – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 8 – 14 maja 2023 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy gdy pensja jest wypłacana w kolejnym m-cu – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy przejazdy na polecenie podmiotu zatrudniającego z miejscowości wykonywania pracy zdalnej do miejscowości, w której mieści się siedziba pracodawcy, powinny być kwalifikowane jako podróże służbowe w rozumieniu Kodeksu pracy?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Część dokumentacji przechowuje się osobno – zobacz aktualizację informującą o zmianach przewidzianych w opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 879 rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ewidencja czasu pracy musi zawierać ściśle określone elementy – zobacz aktualizację informującą o zmianach przewidzianych w opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod poz. 879 rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw pod poz. 879 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Treść świadectwa pracy – zobacz aktualizację podejmującą wątek uwzględniania w „starym” wciąż obowiązującym wzorze świadectwa pracy informacji o skorzystaniu przez pracownika z nowych przywilejów / rozwiązań wynikających z ustawy z 9 marca 2023 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowe poradniki ZUS – zobacz nowe poradniki zusowskie: ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących, ABC płatnika składek – Informacja dla osób fizycznych, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, czyli rozliczają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za urlop okolicznościowy / zwolnienie od pracy – zobacz aktualizację kalkulatora umożliwiającą dokonywanie także obliczeń wynagrodzenia za zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Aktualizacje 1 – 7 maja 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady wyliczania wynagrodzenia za urlop okolicznościowy i innych zwolnień od pracy – zobacz aktualizację przedstawiającą reguły kalkulowania wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyżej

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 28-4-2023 r. w sprawie planu urlopów wypoczynkowych – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na maj 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację informującą o odpowiedzi resortu pracy z 12 kwietnia 2023 r. na interpelację poselską nr 40102 dotyczącą art. 261 K.p.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasady wypełniania i korygowania ZUS RCA oraz ZUS DRA – zobacz nowe poradniki zusowskie

Aktualizacje 24 – 30 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) – zobacz aktualizację informującą, iż do katalogu okoliczności uzasadniających przyznanie pracownikom trzynastki bez względu na okres przepracowany, został dodany także urlop opiekuńczy

Najnowsze zmiany

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kodeks pracy
Kodeks pracy – brzmienie przepisów – zobacz aktualizację treści przepisów Kodeksu pracy (na niebiesko zaznaczono zmiany w przepisach obowiązujące od 26 kwietnia 2023 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski po zmianach przepisów – zobacz aktualizację zawierającą nowe odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w przepisach

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zasiłkach od 26 kwietnia 2023 r. – wyjaśnienia ZUS – zobacz aktualizację

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Zestaw Wzorów Dokumentów – Work-Life Balance – pakiet „Mistrz Kadr i Płac”– zobacz nowe wzory (work-life balance) dodanie do pakietu kolejnych wzorów: Odpowiedź na wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy, Zwrot przez zakład wniosku o urlop rodzicielski złożonego przed 26 kwietnia 2023 r., Wniosek o nową wysokość zasiłku macierzyńskiego

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Odpowiedź na wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Zwrot przez zakład wniosku o urlop rodzicielski złożonego przed 26 kwietnia 2023 r. – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o nową wysokość zasiłku macierzyńskiego – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach – zobacz aktualizację przedstawiającą dodatkowe wyjaśnienia i przykłady odnoszące się do przepisów przejściowych z ustawy z 9 marca 2023 r.

Aktualizacje 17 – 23 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski po zmianach przepisów – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: Czy po nowelizacji K.p., jeśli kobieta urodzi nie pozostając w ubezpieczeniu chorobowym, to ojciec jej dziecka może ubiegać się o urlop rodzicielski?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2023
Informator Kadrowo-Płacowy 2023 – zobacz nową publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach – zobacz aktualizację przedstawiającą przykład obliczeniowy obrazujący obliczanie i rozliczanie zasiłku macierzyńskiego po zmianach przepisów

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – obliczanie i rozliczanie zasiłku macierzyńskiego po zmianach przepisów – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość zasiłku macierzyńskiego po zmianach – zobacz aktualizację przedstawiającą przykłady tłumaczące to, jak rozumieć przepisy przejściowe dotyczące wysokości zasiłku macierzyńskiego zamieszczone w ustawie z 9 marca 2023 r.

Aktualizacje 10 – 16 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego – zobacz aktualizację opisującą interpretację ogólną MF z 30-3-2023 r. nr DD3.8203.1.2023 w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek ZUS, która to interpretacja potwierdza, że opłacenie przez płatnika z własnych środków zaległych składek ZUS za pracownika / zleceniobiorcę w części, która powinna zostać potrącona z wynagrodzenia, nie stanowi przychodu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem – zobacz nowy podrozdział informujący o przygotowaniu przez resort pracy nowego rozporządzenia w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – zobacz aktualizację informującą o planowanych zmianach mających na celu uwzględnienie modyfikacji wprowadzonych do K.p. od 26 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację informującą o tym, że na mocy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, przywilej korzystania z dwóch dni zwolnienia od pracy przez honorowego dawcę krwi, od 20 kwietnia 2023 r. obowiązuje „na stałe”, a więc od wspomnianego dnia dwudniowy wymiar zwolnienia od pracy nie jest już powiązany z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację poruszającą zagadnienie warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym w kontekście możliwości korzystania z ulgi dla pracujących seniorów – stanowisko MF i komentarz redakcji SerwisKadrowego.pl

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą przygotowane przez PIP odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w kwestii pracy zdalnej po zmianach

Aktualizacje 3 – 9 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Zestaw Wzorów Dokumentów – Praca zdalna – pakiet „Mistrz Kadr i Płac”– zobacz nowe wzory

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Indywidualne porozumienie w sprawie wykonywania pracy zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Cofnięcie Polecenia pracy zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o zaprzestanie pracy w formie zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Oświadczenia Pracownika w związku z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia przy pracy zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany w prawie migracyjnym – zobacz nowy podrozdział mówiący o zmianach przewidzianych w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 547).

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski – zobacz aktualizację wyjaśniającą jak rozumieć przepisy przejściowe (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy w sprawie „work-life balance” oraz przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy – zobacz aktualizację informującą o opublikowaniu w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 641 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105), zwanej dalej: dyrektywą 2019/1152 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79), zwanej dalej: dyrektywą 2019/1158

Aktualizacje 27 marca – 2 kwietnia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na kwiecień 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Odmowa uwzględnienia wniosku o pracę zdalną – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Polecenie pracy zdalnej – wzór– zobacz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Uchylenie przepisów szczególnych wprowadzonych na czas pandemii COVID-19 – zobacz nowy podrozdział mówiący o tym, że z dniem 24 sierpnia 2023 r. przestaną obowiązywać specjalne rozwiązania dla cudzoziemców wprowadzone w związku z pandemią COVID-19, gdyż uchyliła je ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana formy wniosków o uprawnienia rodzicielskie – zobacz aktualizację – nowy podrozdział zawierający opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Daty na umowie o pracę – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Elementy umowy o pracę – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Treść świadectwa pracy – zobacz aktualizację zawierającą informację resortu pracy o prowadzonych pracach w zakresie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy 

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy – zobacz aktualizację wspominającą o interpretacji Dyrektora KIS z 23 marca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1095.2022.2.MN), która potwierdza, że były pracownik / zleceniobiorca może już po ustaniu zatrudnienia ponawiać oświadczenia / wnioski z zakresu podatku, by móc skorzystać z określonej ulgi / preferencji przy rozliczaniu jego należności wypłacanej po zakończeniu zatrudnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przewidziane w Kodeksie pracy zmiany implementujące dyrektywy unijne – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian (w ramach tzw. work-life balance) w następujących obszarach: Dopuszczalność równoległego zatrudnienia; Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy i etatu; Nowe zasady dotyczące szkoleń pracowników; Dodatkowe przerwy od pracy; Ograniczenia dotyczące pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 8; Wnioskowanie przez rodzica małego dziecka o elastyczną organizację pracy; Ochrona przed niekorzystnym traktowaniem w zatrudnieniu z powodu korzystania z uprawnień pracowniczych; Doprecyzowujące modyfikacje dotyczące urlopu wychowawczego; Zmiana w przepisie dotyczącym dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem; Rozszerzenie katalogu wykroczeń

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość zasiłku macierzyńskiego – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop rodzicielski – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowe reguły wypowiadania umowy o pracę zawartej na czas określony – zobacz aktualizację – nowy podrozdział zawierający opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na okres próbny – zobacz aktualizację zawierającą opis zmian przewidzianych ustawą nowelizującą z 9 marca 2023 r. (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przewidziane w Kodeksie pracy zmiany implementujące dyrektywy unijne – zobacz aktualizację zawierającą praktyczne zestawienie najważniejszych zmian wdrażających do polskich przepisów postanowienia dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life balance)  

Aktualizacje 20 – 26 marca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Okazjonalna praca zdalna a informacja w świadectwie pracy – zobacz aktualizację zawierającą informację resortu pracy o prowadzonych pracach w zakresie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy 

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą odpowiedź na pytanie: Jak ma postąpić płatnik w przypadku wypłaty wynagrodzenia osobom korzystającym ze zwolnienia do 6000 zł z obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, np. biorącym udział w komisji (art. 13 pkt. 7 ustawy o PIT). Wynagrodzenie jest wypłacane z opóźnieniem za 2022 rok, np. w marcu 2023 roku. Czy pomimo, że wynagrodzenie jest wypłacane w roku kolejnym, a należne jest za 2022 rok, płatnik powinien obliczać limit 6000 zł, od którego nie ma obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne według daty należności, czyli wliczać do limitu przysługującego jeszcze w 2022 roku?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 – zobacz zusowski poradnik o zasadach wypełniania dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok, który określeni płatnicy muszą złożyć do 31 marca 2023 r.

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Pakiet wzorów dokumentów uwzględniających zmiany wynikające z work-life balance– zobacz nowe wzory (work-life balance)

Aktualizacje 13 – 19 marca 2023 r.

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na okres próbny – nowy wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Porozumienie wydłużające umowę na okres próbny – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o nowy urlop opiekuńczy – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Odpowiedź na wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Odpowiedź na wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek pracownika o powrót do poprzedniej organizacji pracy – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony – nowy wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Odpowiedź na wniosek o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia – wzór – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Informacja o możliwości zatrudnienia na cały lub niepełny etat, awansu, wolnych stanowiskach – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację wyjaśniającą kwestię tego, czy pracownik może zrzec się prawa do ekwiwalentu i ryczałtu za prace zdalną

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego – zobacz aktualizację (wyjaśnienia NFZ dotyczące tego, że studenci i doktoranci pochodzenia polskiego nie mają prawa do zgłoszania do ubezpieczenia członków swej rodziny)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Oświadczenia Pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej – wzór – zobacz nowy wzór

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Oświadczenie o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej – wzór – zobacz nowy wzór

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w Kodeksie pracy – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź resortu pracy z 14-3-2023 r. w sprawie nowych przepisów dotyczących urlopów rodzicielskich

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 10-3-2023 r. w sprawie umów o dzieło dotyczących treści autorskich – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podwyższone koszty uzyskania przychodu a praca zdalna świadczona od 7 kwietnia 2023 r. – zobacz aktualizację przedstawiającą stanowisko MF

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację opisującą kwestię ustalania ekwiwalentu i ryczałtu za prace zdalną

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów – zobacz aktualizację informującą o zmianach wynikających z opublikowanego w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 471 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – zobacz aktualizację informującą o zmianach wynikających z opublikowanego w Dz.U. z 2023 r. pod poz. 471 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 6 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia 2023 – nowy wzór (gdy w zakładzie nie obowiązuje regulamin pracy) – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Informacja o warunkach zatrudnienia 2023 – nowy wzór (gdy pracownika obowiązuje regulamin pracy) – zobacz nowy wzór (work-life balance)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Data wypłaty wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia PIP w kwestii tego, kiedy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pracę w przypadku rozwiązania umowy o pracę: w terminie wypłaty wynagrodzenia u danego pracodawcy czy z dniem ustania stosunku pracy?

Aktualizacje 6 – 12 marca 2023 r.

Kategoria: Wzory
Tytuł: Wzory – Mistrz Kadr i Płac
Regulamin pracy zdalnej – zobacz nowy wzór

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Odrzucenie przez Sejm większości senackich poprawek do nowelizacji Kodeksu pracy (work-life balance) – zobacz aktualizację informującą o tym, że posłowie zagłosowali przeciw większości poprawek senatorów, przyjmując głównie te o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Senackie poprawki do nowelizacji Kodeksu pracy (work-life balance) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy – zobacz aktualizację tłumaczącą to, czy były pracownik / zleceniobiorca może już po ustaniu zatrudnienia ponawiać oświadczenia / wnioski z zakresu podatku, by móc skorzystać z określonej ulgi / preferencji przy rozliczaniu jego należności wypłacanej po zakończeniu zatrudnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autozapis w PPK – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Online
Kalkulator rocznej podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność – sprawdź kalkulator przygotowany przez ZUS

Aktualizacje 27 lutego – 5 marca 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autozapis w PPK – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w kwestii pracy zdalnej po zmianach

Kategoria: Aplikacje
Tytuł: Aplikacja EXpert Kadr i Płac
EXpert Kadr i Płac – Aplikacja – zobacz aktualizację – udostępnienie za darmo posiadaczom dostępów na 183 dni i 365 dni do pełnej wersji premium.serwiskadrowego.pl aplikacji EXpert Kadr i Płac na 3 miesiące

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na marzec 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak w 2023 r. obliczać wyn. za przepracowaną część miesiąca przy zmianie płacy i różnych absencjach – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Regularna praca zdalna a praca zdalna okazjonalna – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu pracy (w tym te odnoszące się m.in. do tego, co z limitem 24 dni w przypadku zmiany pracodawcy) 

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kontrola trzeźwości – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu pracy (w tym te odnoszące się do kontroli trzeźwości przy pracy zdalnej) 

Aktualizacje 20 – 26 lutego 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce – zobacz aktualizację omawiającą interpretację indywidualną KIS wyjaśniającą, co może być innym dowodem dokumentującym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do ulgi na powrót

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady korygowania PIT-11 – zobacz aktualizację omawiającą interpretację indywidualną KIS dotyczącą sposobu korygowania PIT-11 w razie nienależnie pobranego podatku i błędnie wykazanego przychodu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odprawy dla pracowników powołanych do służby wojskowej a składki ZUS – zobacz aktualizację informującą o stanowisku ZUS w kwestii możliwości obejmowania aktualnie zwolnieniem z oskładkowania odpraw dla osób powołanych do terytorialnej służby wojskowej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autozapis w PPK – zobacz nowy podrozdział: Autozapis osób 55+

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Autozapis – zobacz aktualizację poradnika przygotowanego przez PFR

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 16-2-2023 r. w sprawie czasu pracy w podróży służbowej pracownika – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kontrola trzeźwości – zobacz aktualizację informującą o wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego badań na obecność w organizmie pracownika alkoholu lub środków działających podobnie 

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.3.2023 r. do 29.2.2024 r.) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Potrącenia z zasiłków – Kwoty chronione przed potrąceniami – zobacz aktualizację informującą o nowych kwotach wolnych od potrąceń z zasiłków obowiązujących od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Aktualizacje 13 – 19 lutego 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie od 2023 r. składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy umowie zlecenia – zobacz aktualizację podkreślającą raz jeszcze, że przy obniżaniu składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej nie stosuje się kwoty zmniejszającej podatek

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r. – zobacz wyjaśnienia MF odnośnie wykazywania w PIT-11 przychodów osób korzystających z „ulgi dla pracujących seniorów”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia PIP dotyczące zmian w zakresie uprawnień „rodzicielskich” rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych niezawodowych

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Auto-enrolment in PPK (Employee Capital Plans) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autozapis w PPK – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w Kodeksie pracy – zobacz aktualizację opisującą odpowiedź resortu pracy z 7-2-2023 r. w sprawie prawa do dodatkowego 9-tygodniowego płatnego urlopu

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – Obliczanie wynagrodzenia przy zmianie etatu w trakcie m-ca i różnych absencjach – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Weryfikacja rezydencji podatkowej – zobacz aktualizację informującą o tym, że ułatwienie w postaci określania rezydencji podatkowej Ukraińców na podstawie oświadczenia, że ich ośrodek interesów życiowych został przeniesiony do Rzeczypospolitej Polskiej, zostało przedłużone do końca 2023 r. mocą art. 4 ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak obliczyć wynagrodzenie przy zmianie etatu / płacy i różnych absencjach w jednym miesiącu – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w sposobie prowadzenia akt osobowych – zobacz aktualizację informującą o projekcie zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, przygotowanym w związku ze zmianami dotyczącymi pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację informującą o tym, że po wejściu w życie uchwalonej przez Sejm ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (a więc po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dz.U.), przywilej korzystania z dwóch dni zwolnienia od pracy przez honorowego dawcy krwi, zacznie obowiązywać „na stałe”, a więc nie będzie już powiązany z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

Aktualizacje 6 – 12 lutego 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w K.p. – zobacz aktualizację informującą o uchwaleniu w dniu 8 lutego 2023 r. ustawy nowelizującej K.p. przez Sejm

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy – zobacz aktualizację informującą o publikacji w Dz.U. nowelizacji K.p. dotyczącą badań profilaktycznych

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – rozliczanie wynagrodzenia pracownika z zajęciem komorniczym – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kontrola trzeźwości – zobacz aktualizację informującą o publikacji nowelizacji w Dz.U.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację informującą o publikacji nowelizacji w Dz.U.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9-1-2023 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.846.2022.1.KKA – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zwrot nadpłaty wynagrodzenia (premii) a korekta podatku)

Aktualizacje 30 stycznia – 5 lutego 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autozapis w PPK – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 oraz oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek – zobacz aktualizację zawierającą wnioski z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 25 stycznia 2023 r. potwierdzającej fakt, że stosunek prawny zleceniobiorcy ze zleceniodawcą trwa do momentu, gdy przyjmujący zlecenie oraz dający zlecenie wykonają względem siebie zobowiązania wynikające z zawartej umowy zlecenia.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminarz / kalendarz dla kadr i płac na luty 2023 r. – zobacz terminarz

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Wskaźniki i parametry kadrowo-płacowe 2023 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – rozliczanie umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem (dwa druki PIT-2) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-11-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.593.2022.2.GG – zobacz interpretację (interpretacja mówiąca o tym, że zapłata zaległych składek ZUS za zatrudnionego, np. pracownika lub zleceniobiorcę, w części, która powinna być potrącona z wynagrodzenia, nie stanowi jego przychodu – zmiana stanowiska fiskusa w poruszonym temacie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego – zobacz aktualizację podkreślającą fakt, iż fiskus wskutek jednolitego orzecznictwa sądowego zaczął w końcu wydawać interpretacje uznające, że opłacenie przez płatnika z własnych środków zaległych składek ZUS za pracownika / zleceniobiorcę w części, która powinna zostać potrącona z wynagrodzenia, nie stanowi przychodu

Kategoria: Wzory
Wzory dokumentów z zakresu PPK w języku polskim, angielskim i ukraińskim – zobacz nowe wzory w formacie docx w tym np. Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK (Autozapis)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
PPK w praktyce – poradnik PPK dla kadr i płac (nowe wydanie) – zobacz aktualizację poradnika

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składka wypadkowa – ZUS IWA – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację informującą o podpisaniu noweli przez Prezydenta oraz zawierającą informację w sprawie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Rozbudowany Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. rozliczać w ujęciu rocznym wynagrodzenie / listę płac pracownika – zobacz nowy kalkulator w jeszcze bardziej rozbudowanej wersji

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana wzoru dokumentu: „Skierowanie na badania” – zobacz nowy wzór – zmiana polega na wskazaniu nowego roku i nr poz. w Dz.U. w odniesieniu do Kodeksu pracy oraz na zmianie brzmienia objaśnienia lit. e

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Regularna praca zdalna a praca zdalna okazjonalna – zobacz nowy podrozdział

Aktualizacje 23 – 29 stycznia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczenia w 2023 r. umów zlecenia i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem – zobacz aktualizację tłumaczącą kwestię tego, jak stosować limit zwolnienia w ramach zerowego PIT i limit dochodów 30000 zł w przypadku wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych na mocy art. 31c ustawy PIT

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców
Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców – zobacz publikację zaktualizowaną na 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie / listę płac cudzoziemca / cudzoziemców – zobacz nowy kalkulator

Tytuł: Jak w 2023 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak w 2023 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz nowe wydanie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 oraz oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek – zobacz aktualizację zawierającą komentarz do poglądu MF mówiącego o tym, że stosunek prawny zleceniobiorcy ze zleceniodawcą trwa do momentu, gdy przyjmujący zlecenie oraz dający zlecenie wykonają względem siebie zobowiązania wynikające z zawartej umowy zlecenia.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r.
Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r. – dodanie możliwości pobrania ebooka w formie PDF

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację poruszającą zagadnienie warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym w kontekście możliwości korzystania z ulgi dla pracujących seniorów

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Autozapis – zobacz aktualizację poradnika przygotowanego przez PFR

Aktualizacje 16 – 22 stycznia 2023 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 28-11-2022 r. w sprawie uelastycznienia przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy – zobacz wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r.
Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r. – zobacz nową publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak sporządzić PIT-11 za 2022 r. – zobacz nowy rozdział z praktycznymi przykładami

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Listy płac 2023
Listy płac 2023 – zobacz nową publikację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Sporządzanie list płac w 2023 r. według nowego PIT-2 – zobacz nowe przykłady pokazujące jak poszczególne warianty wypełnienia PIT-2 według wzoru resortu finansów przekładać się powinny na rozliczenia płacowe w 2023 r.

Aktualizacje 9 – 15 stycznia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację informującą o odrzuceniu przez Sejm wszystkich poprawek zaproponowanych przez Senat

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”) – zobacz aktualizację podrozdziału

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
PIT-11 za 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą Komunikat MF z 10 stycznia 2023 r. pt. „Płatniku – pamiętaj o prawidłowym numerze PESEL/NIP podatnika”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nadpłata zaliczki PIT pobranej ze środków podatnika (osoby zatrudnionej) – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Autozapis w PPK – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nienależne wpłaty PPK – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy – zobacz aktualizację

Aktualizacje 1 – 8 stycznia 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację opisującą szerzej nowe przepisy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania lekarskie z zakresu medycyny pracy – zobacz aktualizację omawiającą zmiany, które zapisano w nowelizacji K.p. przewidującej m.in. zmiany w zakresie pracy zdalnej i badania trzeźwości w zakładach pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Składki ZUS zależne od wysokości dochodu („mały ZUS plus”) w 2023 r.– zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kontrola trzeźwości – zobacz aktualizację szerzej omawiającą zagadnienie kontroli trzeźwości w zakładach pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczenia w 2023 r. umów zlecenia i o dzieło zawartych z własnym pracownikiem – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zwrot kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy – zobacz aktualizację informującą o zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację poruszającą zagadnienie: Dzień urodzin a prawo do ulgi dla pracujących seniorów

Aktualizacje 26 – 31 grudnia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objaśnienia Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2022 r. dotyczące „ulgi dla młodych” – zobacz aktualizację zawierającą najnowsze objaśnienia resortu finansów odnoszące się do ulgi dla młodych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objaśnienia Ministerstwa Finansów z 30 grudnia 2022 r. do PIT-2 oraz oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek – zobacz aktualizację zawierającą wersję objaśnień opublikowaną już po konsultacjach

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących – stan prawny 1.01.2023 r. – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację poruszającą zagadnienie: Warunek nieotrzymywania emerytury / renty a moment otrzymania przychodu

Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pensje za grudzień kierowców w transporcie międzynarodowym płatne w styczniu a składki ZUS – zobacz aktualizację informującą o tym, jaką kwotę prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej uwzględnić przy rozliczaniu składkowym pensji grudniowych płatnych w styczniu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników – zobacz aktualizację zawierającą tabelę wskazującą zasady składania wniosków i oświadczeń istotnych z punktu widzenia PIT w 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą informację o poprawkach Senatu

Aktualizacje 19 – 25 grudnia 2022 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać wynagrodzenie pracownika przy wniosku o niepobieranie zaliczki PIT – zobacz nową listę płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać umowy zlecenia z PIT-2 – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
PIT-11 za 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą komunikat MF z 15 grudnia 2022 r. pt. „PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla Płatnika”

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 oraz oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek – zobacz aktualizację zawierającą nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację

Aktualizacje 12 – 18 grudnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 19-9-2022 r. w sprawie ustalania „niedzieli” przez pracodawców w świetle prawa pracy – zobacz wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Aktualizacje 5 – 11 grudnia 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski w 2023 r. (pobór zaliczki PIT) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania w 2023 r. (pobór zaliczki PIT) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację związaną z wydaniem na rok 2023

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 1-12-2022 r. w sprawie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy w kontekście stawki minimalnej – zobacz wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach dotyczących korekt ZUS oraz przedawniania i umarzania należności składkowych – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia ZUS dotyczące skrócenie czasu na przekazywanie korekt dokumentów rozliczeniowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Sporządzanie list płac w 2023 r. według nowego PIT-2 – zobacz konkretne przykłady pokazujące jak poszczególne warianty wypełnienia PIT-2 według wzoru resortu finansów przekładać się powinny na rozliczenia płacowe w 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać potrącenia z zasiłków (za okres od 1.1.2023 r. do 28.2.2023 r.) – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 28 listopada – 4 grudnia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą informację o uchwaleniu przez Sejm nowelizacji

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Aktualizacje 21 – 27 listopada 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Abonamenty / pakiety medyczne a PIT – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Pakiety medyczne / sportowe dla samozatrudnionych w ramach umów B2B)

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. rozliczać w ujęciu rocznym listy płac pracownika uprawnionego do KUP 50% – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie w razie zmiany warunków zatrudnienia w trakcie miesiąca – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Jak samodzielnie utworzyć potwierdzenie danych z ZUS na portalu PUE ZUS – dla płatnika składek – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – zobacz aktualizację kalkulatora

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac pracownika z uwzględnieniem kosztów autorskich 50% – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 14 – 20 listopada 2022 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej – zobacz aktualizację informującą o zmianie wysokości należności za delegacje zagraniczne obowiązującej od 29 listopada 2022 r. oraz o zmianie wysokości należności za delegacje krajowe od 1 stycznia 2023 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie kierowców – pracowników po zmianach od 29 listopada 2022 r. (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto (Polski Ład 2.0) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie kierowców – zleceniobiorców po zmianach od 29 listopada 2022 r. (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto (Polski Ład 2.0) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego pracownika od 29 listopada 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego zleceniobiorcy od 29 listopada 2022 r. – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. wyliczać wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zobacz zaktualizowany kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. wyliczać ekwiwalent za urlop – zobacz zaktualizowany kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Autozapis – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Deklaracje, wnioski i oświadczenia w PPK – wzory z komentarzem (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii dotyczących tzw. autozapisu)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składki ZUS od umów cywilnoprawnych – zobacz aktualizację zawierającą inofmację o obowiązującej w 2023 r. maksymalnej podstawie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie pracownika do ZUS – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie, czy w aktualnym stanie prawnym należy zgłaszać oddzielnie do ZUS drugą umowę o pracę z tym samym pracownikiem i jak postępować, gdy jedna z dwóch umów zostanie zakończona

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym przy zerowym PIT – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy w ujęciu rocznym – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak w 2023 r. rozliczać listę płac pracownika przy zerowym PIT w ujęciu rocznym – nowy kalkulator

Aktualizacje 7 – 13 listopada 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zasady oskładkowania oddelegowanego – zobacz aktualizację związaną ze zmianą wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie członków zarządu – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie członków zarządu – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w 2022 r. i 2023 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 r. – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Dodatki za pracę w porze nocnej w 2023 r. – zobacz aktualizację ze wskazaniem wysokości dodatków na 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w 2023 r. pracowników zatrudnionych na część etatu – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie od 2023 r. składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek przy umowie zlecenia – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację zawierającą nowy podrozdział: Obniżanie składki zdrowotnej przy dzieleniu na 2 lub 3 części kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać w 2023 r. listę płac pracownika w ujęciu rocznym– nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów – zobacz aktualizację zawierającą informację o zmianie w przepisach rozwiązującej problem nadpłaty podatku wynikającej ze znowelizowania z mocą od 1 stycznia 2022 r. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT

Aktualizacje 31 października – 6 listopada 2022 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Świadczenia w razie choroby. Zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany od 28 października 2022 r. w zatrudnianiu obywateli Federacji Rosyjskiej – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2023 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację doprecyzowującą jak wypełniać nowy wzór PIT-2

Kategoria: Wzory
PIT-2 / OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek do stosowania od 1 stycznia 2023 r. – zobacz nowy edytowalny wzór zmieszczony na jednej stronie

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicą po zmianach od stycznia 2023 r.– nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac kierowców – zleceniobiorców po zmianach od stycznia 2023 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac kierowców – pracowników po zmianach od stycznia 2023 (pakiet mobilności) brutto na netto i netto na brutto – nowy kalkulator

Aktualizacje 24 – 30 października 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Zasiłek macierzyński i opiekuńczy – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac pracownika oddelgowanego w 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację doprecyzowującą zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek przy kalkulowaniu zaliczek podatkowych, objaśniającą nowy wzór PIT-2 opracowany przez resort finansów oraz zawierającą pytania i odpowiedzi przygotowane przez MF

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację poruszającą zagadnienie: Przejście na emeryturę / rentę a ulga dla seniorów przez część roku

Aktualizacje 17 – 23 października 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Współczynnik ekwiwalentowy w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Listy płac 2023 – jak rozliczać kilka wypłat dla pracownika w jednym miesiącu – zobacz nową listę płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Przeliczenie netto na brutto wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło w 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym w 2023 r. – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Przeliczenie wynagrodzenia netto na brutto pracownika w 2023 r. – nowy kalkulator

Aktualizacje 10 – 16 października 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać kilka wypłat w m-cu pracownika od 1 stycznia 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Profil na PUE ZUS obowiązkowy dla wszystkich płatników od 2023 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak od stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia zleceniobiorcy (z umowy zlecenia) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak od 1 stycznia 2023 r. obliczać potrącenia z wynagrodzenia pracownika za pracę, za urlop i za chorobę – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (w trybie dyscyplinarnym) – zobacz aktualizację uwzględniającą odpowiedź na pytanie: Jak skutecznie rozwiązać umowę o pracę z obywatelem Ukrainy, który przestał nagle przychodzić do pracy i nie ma z nim żadnego kontaktu?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie: Czy jeśli pracownik złoży wedle nowych przepisów wniosek o zaniechanie poboru zaliczki podatku, to czy po gdy jego dochody przekroczą limit 30000 zł, pracodawca sam powinien zacząć naliczać podatek od nadwyżki? A może powinien zacząć pobierać zaliczki podatkowe dopiero po odwołaniu wniosku przez pracownika?

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac zleceniobiorcy i dziełobiorcy z uwzględnieniem zmian przewidzianych w 2023 r. – nowy kalkulator

Aktualizacje 3 – 9 października 2022 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Rozliczanie w 2023 r. listy płac pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców – zobacz nową listę płac

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator Wynagrodzeń 2023 – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listę płac pracownika z uwzględnianiem zmian przewidzianych od 1 stycznia 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę wyn. za zgodą pracownika (w trybie art. 41b ustawy PIT) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać nadpłatę wyn. z poprzedniego m-ca bez konieczności uzyskiwania zgody pracownika (na mocy art. 87 § 7 K.p.) – nowy kalkulator

Aktualizacje 26 września – 2 października 2022 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2022 r. listę ze świadczeniem z zfśs w części zwolnionym z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit zwolnienia podatkowego) – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Informacja dotycząca składania wniosków wizowych w Polsce przez obywateli Ukrainy i Białorusi – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-9-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.252.2022.2.KS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zapomoga dla pracownika z Ukrainy. Czy wypłacona Ukraińcowi pracującemu na umowę o pracę zapomoga korzysta ze zwolnienia podatkowego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9-9-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.680.2022.1.AC – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy przychód wolny od podatku w ramach ulg „zerowy PIT” uwzględnia się przy ustalaniu, czy roczny dochód przekroczył próg skali podatkowej? W jakiej wysokości pobierać podatek po przekroczeniu progu zwolnienia „zerowy PIT” wynoszącego 85528 zł?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15-9-2022 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.471.2022.2.IR – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek i PIT-11 / IFT-1 a zwrot na rzecz cudzoziemców kosztów dojazdów na rekrutację (dotyczących np. wizy, opłaty za ubezpieczenie, biletów lotniczych / autobusowych)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać w 2022 r. listę uwzględniającą „zerowy PIT” przy przekroczeniu progu 85.528 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac ze świadczeniem z zfśs w części zwolnionym z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit zwolnienia podatkowego) – zobacz nową listę płac

Aktualizacje 19 – 25 września 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców – projekt zmian – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
Poradnik oszczędzającego w PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym (2016 – 2023) – kalkulator – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Wymiar czasu pracy w 2023 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulator – Osobisty Ekspert – Minimalne wynagrodzenie w 2023 r. – nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 września 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie oddelegowanego zleceniobiorcy od lipca 2022 r. – nowy kalkulator

Kategoria: Wzory
OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek do stosowania od 1 stycznia 2023 r. (w tym PIT-2) – zobacz nowy wzór

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać listy płac kierowców – zleceniobiorców po zmianach od lipca 2022 (pakiet mobilności a umowa zlecenia) brutto na netto i netto na brutto – nowy kalkulator

Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności a umowy zlecenie) – zobacz aktualizację informującą o tym, że ZUS podobnie jak Ministerstwo Infrastruktury, uważa, że mimo brzmienia przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, składki zusowskie kierowców – zleceniobiorców realizujących przejazdy międzynarodowe należy rozliczać na tych samych zasadach co pracowników – kierowców

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 26-8-2022 r. – WPI/200000/43/941/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Umowa zlecenia a pakiet mobilności. Czy zleceniobiorcy – kierowcy wykonujący przejazdy międzynarodowe powinni w zakresie składek ZUS być rozliczani tak jak pracownicy?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek. Jak wypełnić i skorygować – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu zerowego PIT (ulgi dla rodzin 4+) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowe zasady składania wniosków o wydanie wiz krajowych przez Ukraińców i Białorusinów – zobacz aktualizację

Aktualizacje 5 – 11 września 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź resortu pracy z 5 września 2022 r. na interpelację nr 35419 w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących uregulowania prawnego kwestii dodatku lub ryczałtu do wynagrodzenia pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych zdalnie z miejsca zamieszkania

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu podatkowego i limitu składek ZUS – zobacz nową listę płac

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
II rata odpisów na zfśs do 30 września 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców
Rozliczanie cudzoziemców – poradnik dla pracodawców – zobacz nową publikację

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 29 sierpnia – 4 września 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego – zobacz aktualizację podkreślającą zasadność występowania z wnioskami o wydanie interpetacji indywidualnej i późniejsze odwoływanie się od niej do sądu

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zakwaterowanie zatrudnionych – zobacz aktualizację zawierającą omówienie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 sierpnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.417.2022.2.SJ, a także wyroków NSA: z 16 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1435/19 oraz z 23 sierpnia 2022 r. (sygn. akt II FSK 3268/19)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 22 – 28 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Deklaracje, wnioski i oświadczenia w PPK – wzory z komentarzem (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-8-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.663.2022.2.BM – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Umowa zlecenie a ulga dla młodych. Czy honorarium autorskie zleceniobiorcy może korzystać ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 26-4-2022 r. – III PSK 151/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Dyskryminacja a „zwykłe” nierówne traktowanie pracowników przy jednakowym wypełnianiu takich samych obowiązków. Czym jest dyskryminacja w zatrudnieniu?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 9-3-2022 r. – III PSKP 62/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Krytyka pracodawcy a zwolnienie pracownika z pracy. Reguły i przyczyny rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia czyli w trybie dyscyplinarnym na mocy art. 52 K.p.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 11-8-2022 r. – DI/100000/43/672/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Świadczenia z zfśs a składki ZUS. Czy zawsze trzeba stosować kryterium socjalne, by świadczenia z zfśs były zwolnione z ozusowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Szczególne regulacje dotyczące pobytu obywateli Białorusi będących kierowcami w transporcie drogowym – zobacz aktualizację

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczenie niskiego wynagrodzenia i świadczenia urlopowego przy zerowym PIT – zobacz nową listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop macierzyński / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie: Czy kobieta – pracownica, która na podstawie art. 180[1] § 1 K.p. korzysta ze skróconego urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po poronieniu lub urodzeniu martwego dziecka, może w trakcie trwania tego urlopu skrócić jego okres i powrócić wcześniej do pracy, czy musi wykorzystać go w pełnym 8 – tygodniowym wymiarze?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop ojcowski / zasiłek macierzyński – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie: Czy urlop ojcowski przysługujący na podstawie art. 182[3] § 1 K.p., ulega przerwaniu w sytuacji, gdy w trakcie trwania tego urlopu nastąpi zgon dziecka?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wychowawczy – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie: Czy wymiar urlopu wychowawczego ulega obniżeniu o czas korzystania przez pracownika z obniżonego na podstawie art. 186[7] K.p. wymiaru czasu pracy?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 29-6-2022 r. – DI/100000/43/559/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS za cudzoziemca oddelegowanego do pracy w Polsce? Ubezpieczenia zusowskie a obcokrajowiec oddelegowany przez zagraniczną firmę na teren Rzeczpospolitej)

Aktualizacje 15 – 21 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – WPI/200000/43/698/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Ryczałt / ekwiwalent za pranie a składki ZUS. Kiedy świadczenie za pranie odzieży może korzystać ze zwolnienia z oskładkowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą odpowiedź na pytanie: Czy limit 6000 zł wskazany w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej odnosi się on oddzielnie do każdego tytułu ubezpieczeniowego, o którym mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy PIT, czy do wszystkich tych tytułów łącznie? A zatem czy dany płatnik powinien uwzględniać także określone w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy PIT przychody ubezpieczonego uzyskiwane przez niego od innych podmiotów?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą odpowiedź na pytanie: Czy osoby uzyskujące przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 ustawy PIT, które zostały zgłoszone przed lipcem 2022 r. do ubezpieczenia zdrowotnego (a nie uzyskały przychodu w wysokości przekraczającej 6000 zł) powinny zostać wyrejestrowane z ubezpieczenia z datą, z którą zostały pierwotnie zgłoszone do ZUS (czyli z datą sprzed lipca)? Czy należy zwracać im składki zdrowotne opłacone za okres pierwszych 6 miesięcy 2022 r.?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacje przewidziane w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0 – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź resortu finansów na wątpliwości RPO ws. negatywnych dla obywateli konsekwencji podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie 2.0

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców – zobacz nowy artykuł informujący o tym, że Ministerstwo Infrastruktury przewidziało czasowe rozwiązanie polegające na tym, iż w okresie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. będą obowiązywały tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (podwyżka i choroba) – zobacz nową listę płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 21-7-2022 r. – DI/100000/43/855/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Prokurent a ubezpieczenie zdrowotne. Czy w przypadku prokurentów należy obniżać składkę zdrowotną do 0 zł z powodu niepobierania zaliczki podatkowej od ich świadczeń?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowy wzór PIT-2 – konsultacje – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 8 – 14 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – WPI/200000/43/854/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Premia należna za czas pobierania świadczeń chorobowych a składki ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź na pytanie: W jaki sposób emeryt i rencista mogą odzyskać podatek zryczałtowany, jeżeli został zapłacony przed zmianą przepisów od kwoty powyżej 3000 zł (obecnie 4500 zł)? Czy musi wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty do US czy korekty podatku może (powinien?) dokonać płatnik tego podatku?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ulgi dla pracujących seniorów

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28-7-2022 r. – 0115-KDIT2.4011.233.2022.2.RS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Finansowanie pracownikowi ładowania auta elektrycznego a przychód. Czy interpretacja ogólna Minister Finansów z 11 września 2020 r. odnosi się także do samochodów elektrycznych?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK
PPK w praktyce – Podatki (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 1 – 7 sierpnia 2022 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-7-2022 r. – DI/100000/43/691/2022 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Jak ustalać podstawę wymiaru składek ZUS kierowcy wykonującego przejazdy międzynarodowe w razie jego nieobecności w pracy przez część miesiąca, np. z powodu urlopu bezpłatnego)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 3-8-2022 r. w sprawie warunków pracy w czasie upałów – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację zawierającą odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na zapytanie czy obliczaną wedle reguł z 2021 r. na potrzeby obniżenia składki zdrowotnej zaliczkę podatkową należy pomniejszać o 7,75% podstawy składki zdrowotnej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby – zobacz aktualizację odpowiadającą na pytanie, czy zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego od 2022 r. powinny mieć wpływ na liczenie okresów choroby, o których mowa w art. 53 K.p.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
PPK w praktyce – poradnik PPK dla kadr i płac (nowe wydanie) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-7-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.489.2022.2.MR – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Działalność gospodarcza i umowa o pracę a PIT-2. Czy przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do złożenia pracodawcy PIT-2?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany od 29 lipca 2022 r. w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Nowe stawki opłat za dokumenty wydawane cudzoziemcom – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nadgodziny w robocze niedziele lub święta – zobacz aktualizację wyjaśniającą kwestię, jakie są różnicę w rekompensowaniu pracy w niedzielę pomiędzy pracownikiem, który nie pracuje w niedziele (wszystkie niedziele ma wolne) a pracownikiem, który w daną niedzielę zgodnie z grafikiem miał wyznaczony dzień pracy (chodzi także o pracę ponad 8 godz. w niedzielę)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie listy płac z dietą za delegację, której wysokość przewyższa 38 zł (Polski Ład 2.0) – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Seria nowych poradników ZUS dotyczących m.in. tego jak wypełniać i korygować ZUS RCA, ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS IWA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA – zobacz nowe poradniki

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w K.p. – zobacz aktualizację wyjaśniającą, czy dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywa work-life balance muszą zostać zaimplementowane, by polscy pracodawcy musieli zacząć stosować rozwiązania z nich wynikające

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1-7-2022 r. – 0114-KDIP2-2.4011.403.2022.1.IN – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Odprawa emerytalna a ulga dla seniorów. Czy przychód zwolniony z oskładkowania korzysta z ulgi dla pracujących emerytów (zerowy PIT)?)

Aktualizacje 25 – 31 lipca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Używanie służbowego auta do celów prywatnych – zobacz aktualizację wyjaśniającą jaki wpływ na rozliczenie podatkowe ma obciążanie pracownika kosztami paliwa zużytego do jazd prywatnych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej – zobacz aktualizację ifnormującą o zmianach wynikających z podwyższenia od 28 lipca 2022 r. diety krajowej za podróż służbową

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać od lipca 2022 r. listę płac z dietami ponad 38 zł – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie listy płac z dofinansowaniem do wypoczynku dziecka (Polski Ład 2.0) – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Aktualizacje 18 – 24 lipca 2022 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać od lipca 2022 r. listę płac z dofinansowaniem do wypoczynku dziecka – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
PIT-11 za 2022 r. – zobacz nowy rozdział mówiący o wprowadzeniu nowego wzoru PIT-11 w wersji 29

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą wyjaśnienia ZUS i resortu zdrowia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13-6-2022 r. – 0114-KDIP3-2.4011.377.2022.1.AC – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Soczewki kontaktowe dla pracownika a podatek. Kiedy zwrot za okulary lub soczewki wolny jest od podatku?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kontrola trzeźwości – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany implementujące dyrektywy unijne przewidziane w K.p. – zobacz aktualizację

Aktualizacje 11 – 17 lipca 2022 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wyższa dieta krajowa za podróż służbową od 28 lipca 2022 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w rozliczaniu umów zlecenia od 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia z czerwcowej interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS dotyczącej tego jakie są reguły stosowania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od umów zlecenia na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy PIT i czy zleceniodawca musi weryfikować wysokość dochodów zleceniobiorcy do 30000 zł?

Aktualizacje 4 – 10 lipca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia resortu finansów

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane w 2022 r. zmiany w Kodeksie pracy implementujące dyrektywy unijne – zobacz aktualizację – dodanie nowego podrozdziału opisującego spodziewane zmiany w Kodeksie pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak w 2022 r. dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz nowe wydanie uwzględniające najnowsze zmiany wynikające z Polskiego Ładu 2.0 oraz z z ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jak w 2022 r. krok po kroku zatrudnić obywatela Ukrainy – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie pracownika do ZUS – zobacz aktualizację (wyjaśnienia NFZ dotyczące prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą nowe pytania i odpowiedzi

Kategoria: Szkolenia
Szkolenie online „Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r.” – Polski Ład 2.0. – zobacz nowe szkolenie, w czasie którego przez ponad 4 godziny kompleksowo omawiane są nowe zasady rozliczania list płac wg przepisów Polskiego Ładu 2.0.

Aktualizacje 27 czerwca – 3 lipca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Uprawnienia ojców związane z rodzicielstwem – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego od lipca 2022 r.– zobacz aktualizację związaną ze zmianami przewidzianymi w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie listy płac z potrąceniem komorniczym od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0) – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w regułach ustalania kwot wolnych od potrąceń – zobacz aktualizację opisującą zmiany wynikające z ustawy z 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22-4-2022 r. – 0112-KDIL2-1.4011.111.2022.2.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie są reguły stosowania ulgi dla seniora na mocy art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT? Czy pracodawca może uwzględnić ww. zwolnienie podatkowe w przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu już po wypłacie pensji pobierze emeryturę?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu epidemii – zobacz aktualizację

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać dwie umowy o pracę z tym samym pracownikiem (Polski Ład 2.0) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za kontrakt menedżerski od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać wynagrodzenie za akt powołania od lipca 2022 r. (Polski Ład 2.0) – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak rozliczać „małe” (do 200 zł) umowy zlecenia i o dzieło od 1 lipca 2022 – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku umów zlecenia i o dzieło – nowy kalkulator

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Przeliczanie od lipca 2022 r. netto na brutto w przypadku pracownika – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak w 2022 r. w praktyce rozliczać wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym (Pakiet Mobilności) – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżenie zryczałtowanej stawki podatkowej – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacja zwolnienia podatkowego dla emerytów lub rencistów – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Doprecyzowanie w ramach Polskiego Ładu 2.0 przepisów dotyczących obniżania składki zdrowotnej – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w katalogu osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Przykład z rozliczaniem przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozliczanie przychodu po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wniosek o niepobieranie zaliczek podatkowych od 2023 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ograniczenie odpowiedzialności płatnika – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla pracujących seniorów („ulga dla seniorów”) – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga dla podatników z co najmniej czwórką dzieci („ulga dla rodzin”) – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ulga na powrót dla podatników osiedlających się w Polsce – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Objęcie zasiłku macierzyńskiego „zerowym PIT” – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Metodologia wyliczania i pobierania pracowniczych zaliczek podatkowych po zmianach – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Odejście od 1 lipca 2022 r. od mechanizmu odraczania poboru zaliczek na podatek – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Mechanizm odraczania zaliczek podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Możliwość rezygnacji z kosztów uzyskania przychodu – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Stosowanie miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiana progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Skala podatkowa w 2022 r. i wysokość stawek podatku – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżenie stawki podatku – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Modyfikacje przewidziane w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0 – zobacz aktualizację uwzględniającą zmiany w ramach Polskiego Ładu 2.0

Aktualizacje 20 – 26 czerwca 2022 r.

Kategoria: Multimedia
Polski Ład 2.0 – odpowiedź na 3 najczęściej powtarzające się pytania – zobacz nagranie video

Aktualizacje 13 – 19 czerwca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Kolejne zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. i 1 stycznia 2023 r. (w tym obniżenie podatku do 12% i likwidacja ulgi dla klasy średniej) – zobacz aktualizację przedstawiającą kolejne pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące nadchodzących zmian podatkowych

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany dotyczące PPK, których data wejścia w życie to 21 maja, 4 czerwca i 21 listopada 2022 r. – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia PFR w temacie zmiany terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawcy grozi kara za niezgłoszenie do UODO zagubienia świadectwa pracy pracownika – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierający wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Rozliczanie pensji w ujęciu rocznym po zmianach od lipca 2022 r. – zobacz nową listę płac uwzględniającą Polski Ład 2.0

Aktualizacje 6 – 12 czerwca 2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych – zobacz aktualizację przedstawiającą wysokość kwot wolnych od potrąceń obowiązujących od lipca 2022 r.

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać listę płac cudzoziemca – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Praca zdalna – projekt zmian przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 maja 2022 r.– zobacz aktualizację przedstawiająca założenia projektu z 24 maja 2022 r. wprowadzającego do Kodeksu pracy pracę zdalną i zmiany dotyczące badania trzeźwości

Kategoria: Mistrz Kadr i Płac – Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Jak od lipca 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz swego pracodawcy – nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r. – Ebook
Wszystko o listach płac po zmianach od lipca 2022 r. – zobacz nowy ebook

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu choroby – zobacz aktualizację wskazującą na rozbieżności w kwestii tego, co należy rozumieć przez okres 3 miesiący niezdolności do pracy pracownika do pracy z powodu jego choroby, o którym mowa w art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *