Co nowego w serwisie

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 10 – 16 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zmiany w monitoringu pracowników zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Kamery w miejscu pracy – o czym należy pamiętać – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.52.2020.3.KK zobacz interpretację (Jak rozliczać świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników? Czy podlega opodatkowaniu dodatek szkoleniowy przyznany na podstawie umowy szkoleniowej i zapisów regulaminu wewnątrzzakładowego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.57.2020.1.ASZ zobacz interpretację (Zmiana kwalifikacji wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przychód ze stosunku pracy a korekta PIT-11 i PIT-4R. Podatkowe skutki uznania umowy zlecenia za umowę o pracę)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy otrzymanie przez członka rodziny pracownika dodatku solidarnościowego po zwolnieniu z pracy wpływa na możliwość zastosowania wyższej kwoty od potrąceń?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-07-2020 r. – DI/100000/43/474/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS wartość nagrody jubileuszowej z okazji jubileuszu pracodawcy przysługującej pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 16-7-2020 r. zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Dobrowolna zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia musi dotyczyć konkretnych kwot

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 30-07-2020 r. – DI/100000/43/494/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: W jakiej wysokości płatnik może ustalać na potrzeby składkowe w przepisach wewnątrzzakładowych ekwiwalent określający wartość pieniężną świadczeń w naturze? Jak ustalać podstawę składek ZUS w przypadku świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikom i zleceniobiorcom zakwaterowania w lokalu mieszkalnym?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokie temperatury a organizacja pracy zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców zobacz aktualizację: nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 3 – 9 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym (wyjaśnienia dotyczące tego, czy w związku z wejściem w życie art. 15ge ustawy antykryzysowej konieczna jest korekta kosztów podatkowych pracodawcy?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy wyższe kwoty wolne można stosować także w odniesieniu do umów zlecenia?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-6-2020 r. zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Czy umowa o dzieło i umowa rezultatu to pojęcia tożsame? Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-6-2020 r. zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Wartość świadczenia w postaci umożliwienia pracownikowi wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jako przychód ze stosunku pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 4-6-2020 r. zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Jak stosować zasadę równego traktowania pracowników wykonujących taką samą pracę

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z nowymi wytycznymi w kwestii rozliczania dofin. oraz udostępnieniem przez resort pracy kalkulatora służącego do rozliczenia dofinansowania z FGŚP za niepełne m-ce i instrukcji jego wypełniania)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: O wysokości kwoty wolnej przesądza to, za jaki okres należne jest wynagrodzenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontrola w firmie a RODO. Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe? zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Informowanie o wydajności i efektach pracy w świetle RODO zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Aktualizacje 27 lipca – 2 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału zatytułowanego Zwolnienie z opłacania składek ZUS także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia ZUS z 31 lipca)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a składki ZUS zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację dotyczącą zagadnień związanych z naruszeniem warunków otrzymanego dofinansowania

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym (wyjaśnienia dotyczące m.in. sposobu rozliczenia odpisów socjalnych w przypadku zawieszenia tworzenia zfśs na okres obejmujący część roku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, czy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i wyn. za czas pozostawania bez pracy podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej oraz czy limitowanie to ma zastosowanie także do tych roszczeń pracowniczych, które powstały przed 24 czerwca?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24-07-2020 r. – 0113-KDIPT2-2.4011.453.2020.2.AKU zobacz interpretację (Rozliczanie zleceniobiorcy – cudzoziemca po przedłożeniu przez niego certyfikatu rezydencji podatkowej. Czy zleceniodawca może wystąpić o nadpłatę podatku, gdy obcokrajowiec dostarczył certyfikat już po wypłacie wynagrodzenia i odprowadzeniu należności podatkowej?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Przedsiębiorcy, którzy mają współmałżonka jako pracownika, mogą ubiegać się o pomoc z Traczy Finansowej PFR)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie preferencji wprowadzonych z powodu COVID-19
Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie preferencji wprowadzonych z powodu COVID-19 zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Płaca minimalna w 2021 r. – propozycja Rady Ministrów zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
Poradnik PPK dla kadr i płac zobacz aktualizację (nowe wydanie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację związaną z tym, iż od 27 lipca dodatkowy zasiłek opiekuńczy już nie przysługuje

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację (aktualizacja związana jest ze zmianą wzorów wniosków o ponowną wypłatę świadczenia postojowego RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z udostępnieniem przez resort pracy kalkulatora służącego do rozliczenia dofinansowania z FGŚP i instrukcji jego wypełniania)

Aktualizacje 20 – 26 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowości w zakresie przyznawania świadczenia postojowego zobacz aktualizację podrozdziału (dodanie informacji o udostępnieniu na platformie PUE ZUS nowego wniosku RSP-CZ)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie odmowy wypłaty świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie przepisów dotyczących wystawiania świadectw pracy zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/292/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Pakiety medyczne dla pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS. O jakich aktach prawnych (wewnątrzzakładowych) jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? Czy obwieszczenie o dodatkowych świadczeniach można zaliczyć do przepisów o wynagradzaniu?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19 – od 25 lipca)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Legalny pobyt zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatek solidarnościowy zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń zdrowotnych – informacja NFZ)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Jak rozliczać dofinansowanie / dopłaty do wypoczynku pracownika i dzieci zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Dokonywanie potrąceń z dofinansowania)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, jakiego rodzaju świadczenia podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację rodziału (dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 13 – 19 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – ważne informacje)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a proces rekrutacyjny zobacz aktualizację (rozdział uzupełniony o najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dotacje na kapitał obrotowy zobacz nowy podrozdział: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – Ustalanie limitu czasowego umów terminowych zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 6 – 12 lipca 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/409/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Posiłki a składki ZUS. Czy wartość posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim pracownikom poprzez zapewnienie im dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej zakup dań gotowych do kwoty nie przekraczającej 190 zł miesięcznie zwolnione są z ozusowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację związaną z wydłużeniem zasiłku do 26 lipca

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zerowy PIT – jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Jakie dane ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r. zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP za doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP)

Aktualizacje 29 czerwca – 5 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej? zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zmiana wymiaru etatu a podstawa „chorobówki” zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-7-2020 r. w sprawie wydłużenia terminu przyznawania zasiłku opiekuńczego zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
The employment of workers and co-workers zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30-06-2020 r. – 0114-KDIP3-2.4011.120.2020.4.JK3 zobacz interpretację (Czy sfinansowanie pracownikowi w całości lub w części biletów miesięcznych komunikacji miejskiej stanowi przychód? Co powinien zrobić płatnik, gdy nie ma faktycznej możliwości pobrania zaliczki na podatek z dochodu pracownika?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26-06-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.178.2020.2.AMN zobacz interpretację (Czy podlega opodatkowaniu zwrot pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, dotyczy również świadczeń pieniężnych?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23-06-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.304.2020.2.ENB zobacz interpretację (Jakie są zasady opodatkowania pracowników oddelegowanych do pracy za granicą? Kiedy zastosowanie powinien znaleźć art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 17-06-2020 r. – WPI/200000/43/464/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy dokonuje się obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy za członka Rady nadzorczej Spółdzielni?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy spoza UE zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone od 3 lipca 2020 r.)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie przepisów Tarczy 4.0

Aktualizacje 22-28 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0 oraz z wydłużeniem zasiłku do 12 lipca

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów zobacz aktualizację (opis najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy tarczy 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatek solidarnościowy zobacz nowy rozdział

Aktualizacje 15-21 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Koszty uzyskania przychodów pracownika zobacz aktualizację (praktyczne wyjaśnienia i przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi: Czy świadczenie postojowe jest należne przedsiębiorcy również w sytuacji, w której przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł?; Czy osoba, która ma umowę o pracę, ale przebywa na urlopie bezpłatnym i jednocześnie w okresie tym prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymać świadczenie postojowe?; Czy wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej mogą dostać świadczenie postojowe?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 9-06-2020 r. – WPI/200000/43/347/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Wolny zawód a możliwość korzystania z „małego ZUS plus”.)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5-06-2020 r. – 0114-KDIP3-1.4011.256.2020.1.MZ zobacz interpretację (wynagrodzenie wypłacane w ramach umów zlecenia z tytułu praw autorskich a możliwość zastosowania „zerowego PIT”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej? zobacz aktualizację (zmiany obowiązujące od 13 czerwca 2020 r.)

Aktualizacje 8-14 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację (otwarcie granic od 13 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Maternity allowance. Care allowance zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – Wyliczanie świadczeń chorobowych zobacz nowy kalkulator, dzięki któremu obliczysz bezbłędnie świadczenia chorobowe

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dotacje na kapitał obrotowy zobacz nowy rozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 2-6-2020 r. w sprawie wynagrodzenia za czas przestoju zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł zobacz aktualizację (objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Aktualizacje 1-7 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (komunikat ZUS z 7 czerwca odnośnie uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zobacz aktualizację (dodanie sekcji: pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Sickness allowance, rehabilitation benefit, compensatory allowance zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-6-2020 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują? zobacz aktualizację (podrozdział uzupełniony o stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku RDZ)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 czerwca 2020 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 25-31 maja 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-05-2020 r. – WPI/200000/43/391/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca kwestii tego, czy podlegają ozusowaniu diety i inne należności za podróże odbywane przez zleceniobiorców, wykonujących zlecone im czynności poza terytorium Polski)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Sytuacja cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 – pytania i odpowiedzi zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (zerowy PIT) zobacz jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
ZFŚS zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii terminu przelania I raty odpisów na zfśs w 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem zobacz aktualizację (nowy etap „odmrażania”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku o świadczenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – propozycje kolejnych zmian przepisów zobacz aktualizację (nowy podrozdział – tarcza 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego zobacz nowy rozdział (stanowisko UODO z 25 maja 2020 r.)

Aktualizacje 18-24 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? zobacz aktualizację (nowe wyjaśnienia resortu pracy + zmiany zaplanowane w ramach tarczy 4.0)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-05-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.262.2020.1.AMN zobacz interpretację (zapewnienie przez pracodawcę pracownikowi noclegu a przychód)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-05-2020 r. – WPI/200000/43/386/2020 zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca oskładkowania obcokrajowców zatrudnionych w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (kwestia sposobu ustalania kwoty 50% składek zwolnionej z zapłaty)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (objaśnienia prawne MRPiPS w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (projekt ustawy przywracającej uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek. z mocą od 25 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (jak poprawić wniosek RSP-D, jeśli był w nim błąd)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (zmiany wchodzące w życie od 25 maja 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tarcza 3.0 – kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 zobacz aktualizację (opisanie zmian m.in. wprowadzonych od 16 maja 2020 r.)

Aktualizacje 11-17 maja 2020 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę zobacz aktualizację (zmiany w związku z podniesieniem kwoty wolnej od potrąceń z powodu COVID-19)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 14 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6-05-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.146.2020.1.MD zobacz interpretację (podatek a wypłata ekwiwalentu w postaci ryczałtu, jako zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania pojazdów stanowiących ich własność, w jazdach lokalnych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Nowy poradnik: Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obniżenie kosztów delegacji zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a ewidencja czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii zobacz aktualizację (stanowisko UODO z 12 maja 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS zobacz aktualizację (udostępnienie na PUE ZUS nowego wzoru wniosku RDZ)

Aktualizacje 4-10 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację (nowe wzory wniosków: RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zalecenia dla zakładów pracy – Bezpieczny powrót do pracy zobacz aktualizację (zalecenia PIP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała? zobacz aktualizację (stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej zobacz aktualizację (dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe a praca zdalna)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację rozdziału (od 4 maja bez kwarantanny dla mieszkańców regionów przygranicznych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa zobacz aktualizację podrozdziału (wyjaśnienia resortu pracy)

Aktualizacje 27 kwietnia-3 maja 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przydatne linki dla Kadr i Płac zobacz ciekawe linki z obszaru kadr i płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 24 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odroczenie niektórych obowiązków zobacz aktualizację (użyteczna tabela)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Lista płac 2020 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł zobacz aktualizację (jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik: ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa zobacz nowy komentarz

Aktualizacje 20-26 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (przedłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (najnowsze pytania i odpowiedzi zebrane / skonsultowane z WUP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa zobacz aktualizację (nowe stanowisko GIP z 20 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
2 nowe poradniki: Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców zobacz aktualizację rozdziału (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ułatwienia dla osób którym ZUS wypłaca zasiłek macierzyński zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców zobacz aktualizację (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? zobacz aktualizację (linki do nowych wzorów wniosków RDZ i RSP-C oraz RSP-D)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK) zobacz aktualizację (omówienie kwestii dotyczących możliwości odstąpienia od konieczności dokonywania wpłat na PPK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem zobacz aktualizację (nowe rozporządzenie RM z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Aktualizacje 13-19 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału (praktyczne przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w tarczy antykryzysowej zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-04-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.68.2020.2.TR zobacz interpretację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią zobacz aktualizację

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi dla młodych (zwanej zerowy PIT) zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią do 31 maja 2020 r. zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Instrukcja krok po kroku jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą zobacz instrukcję

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 06-12 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Lista płac a umorzenie składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa – jak wyliczyć podatek i wynagrodzenie netto zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zobacz aktualizację (dodatkowy zasiłek do 26 kwietnia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – od 1 kwietnia 2020 r. na preferencyjnych zasadach zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy zobacz aktualizację (nowe wzory oświadczeń o kwarantannie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela zobacz aktualizację (nowe limity zwolnień z PIT)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi oraz instrukcja jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego krok po kroku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? zobacz nowy podrozdział z odnośnikami do wzorów wniosków i instrukcji wskazujących jak je wypełniać

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2020 r. zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-03-2020 r. – DI/100000/43/229/2020 zobacz interpretację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 19-2-2020 r. – III UK 104/19 zobacz orzeczenie

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *