Co nowego w serwisie

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM

Aktualizacje 2 – 8 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kompendium Kadr i Płac
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni zgodna z Konstytucją RP – zobacz aktualizację (nowy wyrok TK)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Delegowanie pracowników na teren RP – aspekty praktyczne – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 26 lipca – 1 sierpnia 2021 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) dla pracodawców – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12-7-2021 r. – 0112-KDIL2-1.4011.389.2021.3.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak podatkowo rozliczać zakwaterowanie zagranicznych zleceniobiorców?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zmiany przewidziane w programie “Polski Ład” – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń przygotowany przez resort finansów – Polski Ład – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwolnienia z polskiej ustawy podatkowej dotyczą zarówno rezydentów jak i nierezydentów)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 7-7-2021 r. – WPI/200000/43/480/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a rekompensata za zagraniczną podróż służbową)

Aktualizacje 19 – 25 lipca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kolejna nowelizacja przepisów antykryzysowych – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2022 r. – projekt rozporządzenia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Grupowanie, chronologia, numeracja oraz wykaz dokumentów – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: Podział na podczęści w aktach osobowych nie musi być taki sam dla wszystkich pracowników)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19? – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 15-7-2021 r. – WPI/200000/43/491/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy wartość pakietu medycznego wolna jest od składek ZUS?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację w związku z opublikowaniem w Dz.U. pod poz. 1316 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Rodzaje i okoliczności zwolnień od pracy udzielanych przez pracodawcę – zobacz aktualizację (doprecyzowanie kwestii, kiedy pracownik może skorzystać z tzw. urlopu okolicznościowego)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Uchwała Sądu Najwyższego z 16-6-2021 r. – III UZP 2/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w razie niestawienia się na badania

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14-7-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.421.2021.1.MS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zwrot kosztów zakupionego przez pracowników sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków pracowniczych oraz zryczałtowana refundacja z tytułu wykupionego dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej w trakcie pracy zdalnej w okresie do 3 miesięcy po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w Polsce oraz po upływie tego okresu)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy pensja za dany m-c wypłacana jest w m-cu kolejnym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 12 – 18 lipca 2021 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak obliczać wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy w niektórych miesiącach nie należały się pracownikowi zmienne składniki – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Świadectwo pracy – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Pytania i odpowiedzi. Wyjaśniono w nim m.in. kwestię tego, czy w świadectwie pracy wskazuje się okres przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 24-6-2021 r. – WPI/200000/43/270/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Które odprawy wypłacane pracownikom wolne są od składek ZUS?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zaniechanie poboru podatku z umorzonej subwencji PFR – projekt rozporządzenia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Ustanie lub nawiązanie stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału: Jak ustalać wymiar czasu pracy w niepełnym okresie rozliczeniowym)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 5 – 11 lipca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zasady przetwarzania wizerunku pracowników (RODO a organizacja, nagrywanie i udostępnianie nagrań z telekonferencji) – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierajacy wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak wyliczać i rozliczać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, gdy z pracownikiem po skończeniu jednej umowy nawiązywana jest kolejna – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak rozliczyć dofinansowanie do wypoczynku dziecka pracownika – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 1.6.2021 r. – II FSK 472/21 – zobacz wyrok (najnowszy wyrok NSA dotyczący zagadnienia: Jaka dokumentacja uzasadnia stosowanie pracowniczych kosztów autorskich?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Terminy odprowadzania wpłat do PPK – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii skutków spóźnienia się przez pracodawcę z wpłatą do instytucji finansowej)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Urlop rodzinny na opiekę nad członkiem rodziny – propozycja zmian – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 28 czerwca – 4 lipca 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązuje już formularz RDU – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Konferencja o pracy zdalnej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych – zobacz aktualizację rozdziału polegającą na zawarciu w nim wyjaśnień ZUS z 28 czerwca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zapłata przez płatnika składek ZUS w części, która powinna zostać pokryta ze środków zatrudnionego – zobacz aktualizację (interpretacja ZUS dotycząca zagadnienia: Czy składki ZUS opłacone w całości za zatrudnionych ze środków pracodawcy podlegają ozusowaniu?)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Odpowiedzi PIP na często zadawane pytania dotyczące czasu pracy – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 21 – 27 czerwca 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 2-6-2021 r. – WPI/200000/43/408/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy składki ZUS opłacone w całości za zatrudnionych ze środków pracodawcy podlegają ozusowaniu?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Urlop wypoczynkowy – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Uprawnienia pracownicze ojca – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie pracownika do ZUS – zobacz aktualizację (wyjaśnienia NFZ dotyczące obowiązku wyrejestrowywania członków rodziny zatrudnionej osoby z ubezpieczenia zdrowotnego)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 20-5-2021 r. – WPI/200000/43/283/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a jednorazowe świadczenia rekompensujące pracownikom koszty związane z pracą zdalną)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Odpowiedzi PIP na często zadawane pytania dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Odpowiedzi PIP na często zadawane pytania dotyczące kwestii wynagrodzeniowych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #4 – zobacz nowy przegląd nowości, orzeczeń, wyjaśnień resortu pracy oraz interpretacji PIT i ZUS z zakresu kadr i płac

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
PIP przypomina o obowiązkach pracodawcy w czasie upałów – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 14 – 20 czerwca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (umożliwienie składania w jednym dokumencie RUD danych więcej niż jednego wykonawcy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
Poradnik PPK dla kadr i płac – zobacz aktualizację (nowe wydanie z czerwca 2021 r.)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – obliczenie i rozliczanie wyn. za urlop wypoczynkowy, gdy pensja za dany m-c wypłacana jest w m-cu kolejnym – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak wyliczać i rozliczać wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych i stałych składników – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców
Zmiany dotyczące wiz od 1 grudnia 2020 r. oraz czerwca 2021 r. – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie z dniem 1 i 15 czerwca nowych rozporządzeń dot. wiz

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wynagrodzenie minimalne za pracę w 2022 r. – propozycja rządu – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Jakich danych może wymagać od pracodawcy organ podatkowy? – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierajacy wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy polska firma może udostępniać świadectwa pracy cudzoziemca (np. zagranicznemu konsulatowi)? – zobacz aktualizację (nowy rozdział zawierajacy wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Aktualizacje 7 – 13 czerwca 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27-5-2021 r. – 0114-KDIP3-2.4011.173.2021.2.JM – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a zawarcie przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorców umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rzecz zleceniobiorców)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Normy czasu pracy niepełnosprawnego – zobacz aktualizację (opisanie kwestii stosowania szczególnych lub ogólnych norm czasu pracy wobec osoby niepełnosprawnej w okresie pandemii z uwzględnieniem nowych wyjaśnień resortu pracy)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Obniżanie składki zdrowotnej na nowych zasadach – zobacz aktualizację (doprezycowanie kwestii stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową w kontekście obniżania składki zdrowotnej w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu uzyskuje przychody z różnych źródeł)

Kategoria: Wzory Dokumentów
Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK (dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia) – zobacz nowy wzór

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Ćwiczenia z płac – Jak rozliczać listę płac z uwzględnieniem wpłat na PPK – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: PPK w praktyce – wzory
PPK – obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika – nowy wzór z 2 czerwca 2021 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Praktyka stosowania dopłat do minimalnego wynagrodzenia za pracę – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 31 maja – 6 czerwca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 7 do 25 czerwca 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 12-5-2021 r. – WPI/200000/43/333/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Składki ZUS a ustanowienie wartości świadczenia w naturze w postaci zapewnienia pracownikom zakwaterowania w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kwestia badań alkomatem po nowelizacji przepisów w zakresie RODO – zobacz aktualizację (Możliwość samodzielnego badania trzeźwości przez pracodawcę – projekt zmian przepisów)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Planowane zmiany w zakresie świadczeń chorobowych – zobacz aktualizację

Aktualizacje 24 – 30 maja 2021 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak rozliczać potrącenie niealimentacyjne pracownika otrzymującego w jednym miesiącu wyn. za pracę i chorobę – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Okres przedawnienia – zobacz aktualizację rozdziału – wyjaśnienia resortu pracy dotyczące okresu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Badania medycyny pracy a kwestie przetwarzania danych – zobacz aktualizację rozdziału opisującą kwestie możliwości pozyskiwania adresu zamieszkania od przyszłego pracownika

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Planowane zmiany dla płatników składek ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak rozliczać należności pracownika do 26 roku życia uprawnionego za część miesiąca do zasiłku z ubezpieczenia społecznego – zobacz rozliczenie listy płac

Aktualizacje 17 – 23 maja 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 24 maja do 6 czerwca 2021 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Ochrona stosunku pracy pracownika – rodzica (np. kobiet w ciąży) – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od umowy zlecenia lub o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy składki ZUS tak jak od pracownika płaci pracodawca – wyrok TK – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych / ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych. Jak wypełnić i skorygować – zobacz nowe poradniki ZUS

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Polski Ład – propozycje zmian ważnych dla pracodawców, samozatrudnionych i pracowników – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Główne założenia / zasady PPK – zobacz aktualizację rozdziału opisującą skutki niezawarcia w terminie przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – jak wyliczać odprawy pieniężne należne pracownikom – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak wypełniać i korygować ZUS ZUA (po zmianach przepisów)
Jak wypełniać i korygować ZUS ZUA (po zmianach przepisów) – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 10 – 16 maja 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Wypłata i rozliczanie należności w przypadku śmierci pracownika lub zleceniobiorcy – zobacz aktualizację rozdziału

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w Panelu Płatnik – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi
Rozliczanie subwencji z Tarczy 1.0. PFR – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczanie wpłat PPK i świadczeń zleceniobiorcy wypłacanych ponad limity zwolnienia z PIT i ZUS – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Transformacja cyfrowa ZUS mająca ułatwić rozliczenia zasiłkowo-składkowe – kolejne konsultacje i spotkania – zobacz aktualizację w związku z kolejnymi konsultacjami (w tym z XXIII Posiedzeniem Rady Przedsiębiorców z udziałem Prezes ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie pracownika do ZUS – zobacz aktualizację (wyjaśnienia ZUS)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: PPK w praktyce deklaracje, wnioski i oświadczenia w PPK – wzory z komentarzem
PPK w praktyce deklaracje, wnioski i oświadczenia w PPK – wzory z komentarzem – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – wyliczanie kwoty potrącenia komorniczego zleceniobiorcy uprawnionego do zerowego PIT – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych wydane w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 13-4-2021 r. – WPI/200000/43/297/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zakwaterowanie pracowników w hotelach a składki ZUS)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Odpowiedzi PIP na pytania dot. pracy w systemie zdalnym, pracy w czasie kwarantanny i ważności badań okresowych – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 3 – 9 maja 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 10 do 23 maja 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Zgłoszenie pracownika do ZUS – zobacz aktualizację (zmiany w drukach ZUS ZUA i ZUS ZZA od 16 maja 2021 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego funkcjonuje kilku odrębnych administratorów? – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy – zobacz aktualizację (dodanie sekcji: pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Rezydencja podatkowa oraz zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce – objaśnienia Ministerstwa Finansów – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
NIP czy PESEL – zobacz aktualizację (nowy podrozdział zatytułowany: Zmiana przepisów od 1 czerwca 2021 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Która przesłanka jest podstawą przetwarzania danych przez pracodawcę stosującego monitoring? – zobacz aktualizację – nowy podrozdział

Aktualizacje 26 kwietnia – 2 maja 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Czas pracy pracownika mobilnego w tym dojazdy do pracy lub klientów – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-2-2021 r. – III PSKP 4/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Czas pracy pracownika mobilnego. Jak liczyć czas pracy przedstawiciela handlowego dojeżdżającego do klientów?

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Najważniejsze zagadnienia z zakresu BHP – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną ze zmianami w określonych ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiT z 23-4-2021 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – zobacz najnowsze wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące wynagrodzenia cudzoziemców – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS z 14-1-2021 r. – DI/100000/43/970/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki na podatek w przypadku zagranicznego oddelegowania i uzyskiwania przez pracownika wynagrodzenia za pracę, chorobę i zasiłku chorobowego?)

Aktualizacje 19 – 25 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 26 kwietnia do 9 maja 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-4-2021 r. – 0112-KDIL2-1.4011.61.2021.1.KF – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Umowa zlecenia wykonywana za granicą przez nierezydenta a podatek. Czy wynagrodzenie za pracę zleceniobiorcy wykonywaną wyłącznie poza granicami Polski podlega opodatkowaniu w Polsce?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7-4-2021 r. – 0113-KDIPT2-3.4011.225.2021.1.AK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a karta podarunkowa dla pracownika ze środków zfśs)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 1-3-2021 r. – WPI/200000/43/120/2021 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Stała, ryczałtowa kwota ekwiwalentu za pranie a składki ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z przedłużeniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 6-4-2021 r. w sprawie legalności kontroli ZUS – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Wszystko o ZFŚS w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza branżowa 9.0 (zwana także tarczą 9.0) – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany planowane przez resort pracy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Planowane od 2022 r. zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców)

Aktualizacje 12 – 18 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że od 19 kwietnia 2021 r. otwarte zostaną żłobki i przedszkola

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi – zobacz aktualizację związaną z najnowszymi wyjaśnieniami UODO w kwestii tego, czy wobec osób z władz związku zawodowego trzeba spełniać obowiązek informacyjny?

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jakie informacje przesyłać komornikowi? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: PPK w praktyce: Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców
Jak utworzyć PPK krok po kroku? Prosta instrukcja dla pracodawców – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – poradnik PFRON – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 5 – 11 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczanie nadgodzin przy równoważnym systemie czasu pracy – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Transformacja cyfrowa ZUS mająca ułatwić rozliczenia zasiłkowo-składkowe – konsultacje z przedsiębiorcami – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 12 do 25 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25-3-2021 r. – 0113-KDIPT2-2.4011.1062.2020.2.AKR – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy zapomogi wypłacone pracownikom z powodu COVID-19 podlegają opodatkowaniu? Czy mogą one korzystać ze zwolnienia z podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z przedłużeniem do 18 kwietnia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiT z 25-3-2021 r. w sprawie regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiT z 25-3-2021 r. w sprawie możliwości podejmowania przez cudzoziemców pracy sezonowej u dowolnego pracodawcy – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik zusowski: Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe – zobacz poradnik

Aktualizacje 29 marca – 4 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy w przypadku PPE (pracowniczy program emerytalny) pracodawca powinien zawrzeć umowę powierzenia? – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2-3-2021 r. – 0115-KDIT2.4011.868.2020.1.MD – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Prezenty i upominki dla pracowników a przychód ze stosunku pracy)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Postanowienie Sądu Najwyższego z 28-1-2021 r. – III USK 42/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie dotyczące wyrażania przez ZUS zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 17-3-2021 r. w sprawie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie przyznawania zasiłków chorobowych – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Forma i treść wypowiedzenia – zobacz aktualizację (nowe stanowisko resortu pracy)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Składka wypadkowa – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi – zobacz aktualizację związaną z najnowszymi wyjaśnieniami UODO w kwestii weryfikacji przynależności związkowej pracownika

Aktualizacje 22 – 28 marca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Profilaktyczne badania wstępne, kontrolne i okresowe w czasie epidemii COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z najnowszymi wyjaśnieniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie zmian rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przedłużenie na mocy ustawy antykryzysowej ważności orzeczeń o niepełnosprawności – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – Jak obliczać i rozliczać świadczenia chorobowe, wynagrodzenie pracę zdalną i urlop w okresie kwarantanny lub izolacji domowej – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 21-1-2021 r. – III PSKP 2/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Kwestie związane z niedochowaniem wymogu formy pisemnej konsultacji z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą – zobacz wyjaśnienia z książki „Mistrz Kadr i Płac”

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac
Kalkulatory – Osobisty Ekspert – Mistrz Kadr i Płac – zobacz nowe kalkulatory pokazujące nie tylko wynik, ale również krok po kroku dokładny sposób wyliczeń, a także zawierające zestawy ćwiczeń / zadań z możliwością sprawdzenia prawidłowego rozwiązania

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Mistrz Kadr i Płac
Mistrz Kadr i Płac – zobacz nową książkę, która z osób znajdujących się na początku swej drogi kadrowo-płacowej uczyni specjalistów, zaś specjalistów przemieni w ekspertów, będących w stanie rozwikłać każdy problem w codziennej pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15-3-2021 r. – 0113-KDWPT.4011.255.2020.2.PPK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie są obowiązki płatnika w związku z zapewnieniem lub zwrotem kosztów noclegów oraz zwrotem kosztów przejazdów na rzecz osób fizycznych podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (nierezydentów podatkowych Polski)?)

Aktualizacje 15 – 21 marca 2021 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Profilaktyczne badania lekarskie w czasie zagrożenia COVID-19 – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza branżowa 8.0 (zwana także tarczą 8.0) – zobacz aktualizację – wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dotyczące zasad przyznawania dopłat do miejsc pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kompendium Kadr i Płac
Czy przychód zryczałtowany 250 zł lub 400 zł obejmuje także paliwo? – zobacz aktualizację związaną z wyjaśnieniami resortu finansów dotyczącymi tego, czy pracodawcy i pracownicy mogą lub muszą korygować odpowiednio PIT-11 i rozliczenia roczne

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie zmian rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Aktualizacje 8 – 14 marca 2021 r.

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych – zobacz aktualizację – nowy rozdział zawierający wyjaśnienia ZUS na temat: Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa dla ubezpieczonych, którzy pobierają dodatek covidowy albo zwiększone wynagrodzenie zasadnicze za wykonywanie pracy na podstawie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 15 do 28 marca 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik zusowski: Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Fundusz Solidarnościowy – zobacz poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Postanowienie Sądu Najwyższego z 21-1-2021 r. – III PSK 8/21 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Moment rozpoczęcia biegu miesięcznego terminu na zwolnienie dyscyplinarne

Aktualizacje 1 – 7 marca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pracownicy młodociani w okresie epidemii – odpowiedzi MRPiT na pytania przedsiębiorców – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Zasady naliczania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP oraz reguły zwolnienia z obowiązku ich opłacania
Zasady naliczania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP oraz reguły zwolnienia z obowiązku ich opłacania – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza branżowa 7.0 (zwana także tarczą 8.0) – zmiany od 28 lutego 2021 r. – zobacz aktualizację związaną z przedłużeniem niektórych form wsparcia dla określonych branż na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 – Dz. U z 2021 r., poz. 371)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia społecznego – zobacz nową wersję kalkulatora na okres od 1.3.2021 r. do 28.2.2022 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Kwoty chronione przed potrąceniami dokonywanymi z zasiłków – zobacz aktualizację związaną z nowymi kwotami wolnym od potrąceń z zasiłów obowiązujacymi od 1 marca 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 1 do 14 marca 2021 r.

Aktualizacje 22 – 28 lutego 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
Wszystko o rozwiązywaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a PIT i ZUS z uwzględnieniem wyjaśnień urzędowych
Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a PIT i ZUS z uwzględnieniem wyjaśnień urzędowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Postanowienie Sądu Najwyższego z 15-12-2020 r. – III PK 24/20 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający zagadnienie: Prawo do wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach dla pracowników na stanowisku kierowniczym

Aktualizacje 15 – 21 lutego 2021 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: PPK w praktyce: Cudzoziemcy w Pracowniczych Planach Kapitałowych
Cudzoziemcy w Pracowniczych Planach Kapitałowych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) – zasady przyznawania i wyliczania – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczenie choroby rozpoczętej w trakcie okresu wyczekiwania i trwającej po tym okresie – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1-2-2021 r. – 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy zwrot kosztów zakupu przez pracowników sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej (podczas pandemii COVID-19) stanowi dla nich przychód?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Przewodniczący związków zawodowych nie może być IOD – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy jest dopuszczalne obniżenie cudzoziemcowi wymiaru czasu pracy albo liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, określonej w oświadczeniu wpisanym do ewidencji w PUP, zezwoleniu na pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, jeżeli wskutek epidemii COVID-19 nie ma dla niego tyle pracy, ile wskazano w tych dokumentach?)

Aktualizacje 8 – 14 lutego 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 15 do 28 lutego 2021 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – świadczenia chorobowe a składniki wynagrodzenia należne do określonego terminu – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy w okresie epidemii koronawirusa cudzoziemcy, pracujący w Polsce na podstawie: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – mogą wykonywać pracę zdalnie (czyli poza terenem firmy – np. w domu)?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Badania wstępne i okresowe pracowników w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2021
Składki ZUS za pracowników – zobacz aktualizację podrozdziału: Zmiana w 2021 r. stóp procentowych składek na FP i FS

Aktualizacje 1 – 7 lutego 2021 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Odpowiedzialność porządkowa pracowników – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Kontrole PIP w czasie pandemii – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Wyjaśnienia dotyczące PPK w świetle prawa zamówień publicznych
Wyjaśnienia dotyczące PPK w świetle prawa zamówień publicznych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Informacja PFRON w sprawie wsparcia przedsiębiorców w ramach tarczy branżowej 7.0 – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Antykryzysowa Tarcza Branżowa (tarcza 7.0) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Kiedy ojcu dziecka przysługuje urlop macierzyński – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 25 – 31 stycznia 2021 r.

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Updated guidance on tax treaties and the impact of the COVID-19 pandemic – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 1 do 14 lutego 2021 r.

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
A guide for foreign employers who do not have their registered office or representative office in Poland – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację w związku z możliwością występowania z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o rozliczaniu i korygowaniu wpłat do PPK
Wszystko o rozliczaniu i korygowaniu wpłat do PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dwa dni płatnego zwolnienia od pracy na oddanie krwi i osocza w okresie epidemii – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację dotyczącą zmian w kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 153)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Nowy poradnik – PPK w sektorze finansów publicznych – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 18 – 24 stycznia 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Składki ZUS od działalności gospodarczej w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację dotyczącą tego, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie przedłużenia i rozszerzenia pomocy z tarczy branżowej

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Weryfikowanie karalności pracowników np. firm ochroniarskich – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Jakie dane ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) – zobacz aktualizację (wyjaśnienia ZUS)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczanie miesiąca, w którym pracownik był chory, ale nie miał prawa do świadczenia chorobowego lub miał je tylko za część zwolnienia lekarskiego – zobacz rozliczenie listy płac

Aktualizacje 11 – 17 stycznia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 18 do 31 stycznia 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 17-11-2020 r. – III PK 212/19 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający: Jak wygląda sprawa ciężaru dowodu w postępowaniu dotyczącym rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenie obowiązków pracowniczych?

Kategoria: Multimedia
Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło – pytania i odpowiedzi – posłuchaj nowego podcastu

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczanie miesiąca, w którym pracownik miał prawo wyłącznie do wynagrodzenia za urlop oraz świadczenia chorobowego – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Na PIT-11 musi znaleźć się właściwy PESEL lub NIP zatrudnionego – zobacz aktualziację (nowy podrozdział: „Dziewiątki” na PIT-11 za 2020 r. cudzoziemca jednak dopuszczalne)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o umowach zlecenie i o dzieło
Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – zobacz aktualizację (dodanie odpowiedzi na najczęście zadawane pytania dotyczące nowego obowiązki)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Obliczanie kwoty pomniejszenia wynagrodzenia za okres nieobecności w pracy – zobacz nową wersję kalkulatora na 2021 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #3 – zobacz nowy przegląd nowości, orzeczeń, wyjaśnień resortu pracy oraz interpretacji PIT i ZUS z zakresu kadr i płac

Aktualizacje 4 – 10 stycznia 2021 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Wyliczanie wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 18-12-2020 r. – WPI/200000/43/879/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jak rozstrzygać zbieg tytułów do ubezpieczeń w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy na umowę o pracę na niepełny etat. Czy istnieje obowiązek odprowadzania składek ZUS z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, gdy z tytułu umowy o pracę zawartej w wymiarze 7/8 etatu pracownik uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga) – zobacz aktualizację – nowy podrozdział

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik zusowski: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – zobacz poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak stosować w 2021 r. zwolnienie zerowy PIT w przypadku osób w wieku do 26 lat
Jak stosować w 2021 r. zwolnienie zerowy PIT w przypadku osób w wieku do 26 lat – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R za 2020 r. oraz PIT-11 za 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Checklista / Obowiązki Kadr i Płac na 2021 r.
Checklista / Obowiązki Kadr i Płac na 2021 r. – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 28 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15-12-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a ekwiwalent za zużycie Internetu i energii elektrycznej wypłacany pracownikom pracującym zdalnie)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-12-2020 r. – 0113-KDIPT2-2.4011.750.2020.3.KR – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie są zasady określania rezydencji podatkowej na potrzeby wystawiania PIT-11 dla obcokrajowca?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o umowach zlecenie i o dzieło
Nowy obowiązek związany z umowami o dzieło – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Mały ZUS w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Checklista / Obowiązki Kadr i Płac na 2021 r.
Checklista / Obowiązki Kadr i Płac na 2021 r. – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Umowy zlecenie 2021 – omówienie + wzór – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2021
Jak obliczać zasiłek i wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek macierzyński, wypadkowy i opiekuńczy w 2021 r. – zobacz aktualizację podrozdziału: Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów (zmiana dotycząca zasiłków chorobowych osób w ciąży oraz zasiłków macierzyńskich – wyjaśnienia ZUS)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany we wnioskach na PUE ZUS od 30 grudnia 2020 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Poradnik – PPK w sektorze finansów publicznych – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Legalny pobyt – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Brexit – pobyt obywateli Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii)

Aktualizacje 21 – 27 grudnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można występować także na okres od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację dotyczącą zmian w kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację: nowy podrozdział: Wydane na wniosek Rzecznika MŚP objaśnienia prawne MRPiT w zakresie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku zatrudniania pracowników oddelegowanych za granicę

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację: nowy podrozdział: Wyjaśnienia MRiPS i ZUS dot. tego, jak należy interpretować przesłankę braku poprawy sytuacji materialnej w przypadku świadczenia postojowego

Aktualizacje 14 – 20 grudnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa (tarcza 6.0) – wsparcie przysługujące w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
How to get a PESEL or NIP – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Święto w sobotę 26 grudnia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2021
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela – zobacz aktualizację wyjaśniającą to, jak prawidłowo rozliczyć zwiększony w 2020 r. limit zwolnienia od podatku świadczeń z ZFŚS oraz wprowadzone z mocą od marca 2020 r. zaniechanie poboru podatku od szczepionek przeciw grypie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2021
Jak obliczać zasiłek i wynagrodzenie za chorobę oraz zasiłek macierzyński, wypadkowy i opiekuńczy w 2021 r. – zobacz aktualizację podrozdziału: Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów (zmiana dotycząca zasiłków chorobowych osób w ciąży oraz zasiłków macierzyńskich)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych – zobacz aktualizację – nowy rozdział zawierający wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Składki ZUS w 2021 r. (w tym za pracowników i zleceniobiorców) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – Rozliczenia + PIT-11 za 2020 dla pracownika lub zleceniobiorcy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców
Jak wypełnić PIT-11 i rozliczać w ujęciu rocznym świadczenia pracowników i zleceniobiorców – zobacz nową książkę

Aktualizacje 7 – 13 grudnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację w związku z zakończeniem przez parlament prac nad tarczą branżową 6.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2021
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela – zobacz aktualizację: wejście w życie z dniem 8 grudnia 2020 r. rozporządzenia obejmującego zaniechaniem poboru podatku wartości szczepionek przeciwko grypie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację: wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej w trakcie kwarantanny i izolacji – zobacz aktualizację związaną z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dopuszczającej możliwość świadczenia pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej

Aktualizacje 30 listopada – 6 grudnia 2020 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – Jak obliczać 183 dni pobytu cudzoziemca w Polsce – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 16-10-2020 r. w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania przez pracowników badań okresowych – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
W grudniu 2020 r. trzy niedziele handlowe: 6, 13 i 20 grudnia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Kiedy świadczenie chorobowe za czas kwarantanny i izolacji należne jest na podstawie oświadczenia – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców
Zmiana zasad wjazdu obywateli UE na terytorium Polski – zobacz aktualizację (nowy podrozdział, opisujący projektowane zmiany, jakie mają wejść w życie od stycznia 2021 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację związaną z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2021
Informator Kadrowo-Płacowy 2021 – zobacz nową książkę

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
PIT-11 za 2020 r. do końca stycznia 2021 r. można wysłać elektronicznie tylko na nowym wzorze – zobacz wyjaśnienie MF

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców
Kiedy cudzoziemiec może pracować w RP i kiedy zezwolenie na pracę nie jest wymagane – zobacz aktualizację, związaną z wejściem w życie od 1 grudnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 20 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców
Zmiany dotyczące wiz od 1 grudnia 2020 r. – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację związaną ze zmianami, które weszły w życie 28 listopada 2020 r.

Aktualizacje 23 – 29 listopada 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 24 grudnia 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Poradnik – Umowa o zarządzanie PPK i umowa o prowadzenie PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
NIP czy PESEL – zobacz aktualizację (komunikat resortu finansów mówiący o tym, że na PIT-11 zatrudnionej osoby (w tym obcokrajowca) musi znaleźć się właściwy numer PESEL lub NIP)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Tarcza Finansowa PFR 2.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację: nowy podrozdział dotyczący m.in. możliwości świadczenia pracy zdalnej w trakcie izolacji

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – III PK 38/19 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający: Jak rozumieć pojęcie „czas pracy” pracownika? Co zaliczać do czasu pracy zatrudnionego?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 7-10-2020 r. – II PK 134/19 – zobacz nowy wyrok wyjaśniający: Co oznacza pojęcie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” użyte w art. 52 § 1 pkt 1 k.p.? Jak interpretować ten przepis?

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS – wzór formularza RUD (projekt rozporządzenia) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek PIT – zobacz aktualizację: nowy podrozdział

Aktualizacje 16 – 22 listopada 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację: nowe wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Wybrane zagadnienia z zakresu bhp – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych – zobacz aktualizację związaną z istotnymi zmianami od 1 grudnia 2020 r. w art. 281 Kodeksu pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Jak w 2021 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe – praktyczne ujęcie – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
ZFŚS w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 10-11-2020 r. w sprawie zastosowania art. 43 tzw. ustawy zasiłkowej – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Aktualizacje 9 – 15 listopada 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe wzory formularzy na PUE ZUS – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację – wyjaśnienie kwestii, czy rodzice dziecka na kwarantannie mogą mieć wybór czy wystąpią o zasiłek chorobowy czy o zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację – nowy podrozdział: Samoizolacja – pracownik nie może się na nią decydować bez uzgodnień z pracodawcą

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczanie wynagrodzenia po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS – zobacz rozliczenie listy płac

Aktualizacje 2 – 8 listopada 2020 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tarcze antykryzysowe w pigułce – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację: zapowiedź 10 działań antykryzysowych rządu mających wesprzeć firmy w obliczu drugiej falii pandemii

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację zawierającą wyjaśnienia ZUS oraz wzór wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację – nowy podrozdział: Podsumowanie – Wszystko, co trzeba wiedzieć o kwarantannie

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, że od 9 listopada 2020 r. znów można występować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe wzory PIT-11, PIT-4R oraz PIT-8AR – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe obostrzenia w związku z epidemią COVID-19 – zobacz aktualizację – nowy rozdział

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Obowiązki związane z PPK – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację – nowy podrozdział: Kolejne zmiany dotyczące kwarantanny i izolacji

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 21-10-2020 r. – WPI/200000/43/728/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy uchwała zarządu stanowi źródło prawa pracy w myśl art. 9 Kodeksu pracy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenie składkowego? Czy korzyści materialne wynikające bezpośrednio z takiej uchwały wolne są od składek ZUS?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 13-10-2020 r. – WPI/200000/43/703/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od wartości świadczenia w postaci udostępnienia miejsc parkingowych w części finansowanej przez pracodawcę?)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów – zobacz aktualizację – nowy podrozdział: Kogo znowelizowane przepisy nie dotyczą?

Aktualizacje 26 października – 1 listopada 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację dotyczącą tego, że na PUE ZUS już można sprawdzić informacje o kwarantannie i izolacji

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników (art. 15f ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację rozdziału

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Co z obowiązkiem informacyjnym wobec członków zarządu osób prawnych? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs – zobacz aktualizację (nowy podrozdział z wyjaśnieniami UODO: Czy związek zawodowy może mieć dostęp do danych z wniosków o przyznanie świadczeń z zfśs?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a przetwarzanie danych osobowych dla celów zfśs – zobacz aktualizację (nowy podrozdział z wyjaśnieniami UODO: Przetwarzanie danych osobowych rodziny pracownika korzystającego z zfśs)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację: wyjaśnienia ZUS dotyczące m.in. zmian na PUE ZUS.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czas pracy nauczycieli – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 21-10-2020 r. – I UK 83/19 – zobacz nowy wyrok

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – przeliczanie świadczeń chorobowych obniżonych wskutek redukcji wymiaru etatu z powodu COVID-19 – zobacz rozliczenie listy płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19 – zobacz aktualizację: nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację: zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1871).

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać, kiedy stosować kwotę wolną od potrąceń – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 19 – 25 października 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz aktualizację: wyjaśnienia ZUS dotyczące tego, że ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Obowiązki związane z PPK – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRiPS z 15-10-2020 r. w sprawie oskładkowania umów zleceń – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiana czasu letniego na zimowy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac 2021 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców – zobacz jak sporządzać listy płac w 2021 r.

Aktualizacje 12 – 18 października 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Wyjaśnienia dotyczące wdrożenia PPK w sektorze publicznym – zobacz nowe wyjaśnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa) – zobacz aktualizację podrozdziału: wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Multimedia
Podcasty – zobacz nową kategorię, w której będą publikowanie m.in. webinaria, szkolenia online z obszaru kadr i płac, a także podcasty omawiające najnowsze i najciekwasze orzeczenia sądowe, interpretacje PIT i ZUS, stanowiska PIP i resortu pracy oraz zmiany przepisów z obszaru kadr i płac (do odsłuchania w dowolnym momencie, np. podczas podróży, ćwiczeń, codziennych zajęć domowych czy w chwilach relaksu)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów – zobacz aktualizację – wyjaśnienia ZUS

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #2 – zobacz nowy przegląd nowości, orzeczeń, wyjaśnień resortu pracy oraz interpretacji PIT i ZUS z zakresu kadr i płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków – zobacz aktualizację związaną z nowymi kwotami wolnymi od potrąceń obowiązującymi od 2021 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator potrąceń z umowy zlecenia – zobacz aktualizację kalkulatora (m.in. dodanie możliwości dokonywania wyliczeń dotyczących 2021 r.)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz aktualizację kalkulatora (m.in. dodanie możliwości dokonywania wyliczeń dotyczących 2021 r.)

Aktualizacje 5 – 11 października 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 6-10-2020 r. – WPI/200000/43/679/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy podlegają ozusowaniu dokonywane na rzecz członków rady nadzorczej zwroty kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia wypłacanych w związku z odbywanymi posiedzeniami rady nadzorczej w sytuacji, gdy stanowią one należności z tytułu podróży służbowej?)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 16-9-2020 r. – WPI/200000/43/606/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy naliczać składki ZUS od różnicy pomiędzy należnym pracownikowi ustawowym wynagrodzeniem minimalnym w Polsce a wynagrodzeniem faktycznie osiągniętym przez pracownika w Polsce?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz nowy podrozdział: Objaśnienia prawne resortu pracy w zakresie możliwości jednoczesnego skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek ZUS oraz z dofinansowania na ochronę miejsc pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-9-2020 r. – WPI/200000/43/655/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Szczepienia przeciwko grypie finansowane przez pracodawcę a składki ZUS)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Szykują się zmiany w zerowym PIT dla osób do 26. roku życia)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Rozliczanie kosztów podróży służbowej do Polski odbywanej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń – wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak obliczać ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
Jak obliczać ekwiwalent i wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 28 września – 4 października 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Współczynnik do ekwiwalentu 2021 + kalkulator
Współczynnik do ekwiwalentu 2021 + kalkulator – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – współczynnik do ekwiwalentu – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21-09-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.117.2020.1.MH – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Jakie w świetle przepisów podatkowych są zasady dokonywania przez pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (np. odprawy)? Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia ma być dokonywany w kwocie brutto?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 29-9-2020 r. – WPI/200000/43/615/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zasady oskładkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa) – zobacz nowy podrozdział: Dofinansowanie i refundacja z PFRON dla korzystających z rozwiązań Tarczy 5.0

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Wymiar czasu pracy 2021
Wymiar czasu pracy 2021 – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – wymiar czasu pracy 2021 – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa PEL – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz nowy podrozdział: Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na podstawie art.15gg

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym z 28 września 2020 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału: Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczenie składnika pensji opodatkowanego lecz zwolnionego z ozusowania – zobacz listę płac

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Uchwała Sądu Najwyższego z 24-9-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Inspektor pracy z PIP może pozywać tylko w kwestii istnienia stosunku pracy

Aktualizacje 21 – 27 września 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa) – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z 15-9-2020 r. w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Warunki, których spełnienie umożliwia zastosowanie, w tym przez płatnika podatku dochodowego (np. pracodawcę), 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez twórców tymi prawami)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 Ministra Finansów z 11-9-2020 r. w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 10-9-2020 r. – WPI/200000/43/672/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zasady ustalania podstawy składek ZUS przy oddelegowaniu pracownika za granicę, w razie np. braku przychodu w danym miesiącu lub skumulowaniu kilku wypłat w jednym miesiącu)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 8-9-2020 r. – WPI/200000/43/662/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy umowa o pracę zawarta z obcokrajowcem nie podlega w Polsce ozusowaniu?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 4-9-2020 r. – WPI/200000/43/628/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy odszkodowanie zasądzone byłemu pracownikowi przez Sąd należy oskładkować?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
30 września mija termin na przekazanie II raty odpisów na zfśs – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 14 – 20 września 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Działania PIP w czasie pandemii – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia płacowe – zobacz nową książkę online

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK
Najnowszy Poradnik dotyczący zagadnień z zakresu PPK – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja
Pracownicze Plany Kapitałowe – prezentacja – zobacz wyjaśnienia

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Nowe rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
To już pewne – płaca minimalna w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Jakie są plany resortu pracy w kwestii pełnego oskładkowania umów zlecenia? – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Deklaracje, wnioski, oświadczenia PPK
Deklaracje, wnioski, oświadczenia PPK – gdzie, kiedy i w jakiej formie można je złożyć? – zobacz wyjaśnienia

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kto jest administratorem danych osobowych w przypadku PKZP działającej przy pracodawcy? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Zatrudniliśmy osobę z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Ważność oświadczenia minęła pod czas stanu epidemii. Przez tydzień pracownik nie pracował, a po tym zgłosił się żeby podpisać nową umowę. Czy w takim przypadku mamy składać na nowe oświadczenie czy możemy podpisać z nim umowę z mocy prawa (zgodnie z tarczą antykryzysową)?)

Aktualizacje 7 – 13 września 2020 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Orzeczenie lekarskie od innego lekarza medycyny pracy niż ten, z którym pracodawca ma podpisaną umowę – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Zatrudnianie osób w wieku 50+ – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Odpis na zfśs w 2021 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Wzory
Wzory dokumentów z zakresu PPK – zobacz nowe wzory

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – zobacz aktualizację rozdziału: zmiany obowiązujące od 5 września 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #1 – zobacz nowy przegląd orzeczeń, wyjaśnień resortu pracy oraz interpretacji PIT i ZUS z zakresu kadr i płac

Aktualizacje 31 sierpnia – 6 września 2020 r.

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz aktualizację (uzupełnienie poradnika o najnowsze wyjaśnienia PIP)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31-08-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.454.2020.2.KC – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Zwrot kosztów związanych z odwołaniem / przesunięciem pracownikowi zaplanowanego urlopu a przychód. Czy zwrot kosztów zakupu biletów lotniczych w związku z odwołaniem zgody na urlop pracownika podlega opodatkowaniu?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 28-08-2020 r. – WPI/200000/43/656/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy odszkodowanie zasądzone byłemu pracownikowi przez Sąd należy oskładkować?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 2-9-2020 r. w sprawie zasiłków chorobowych oraz macierzyńskich po wprowadzeniu tarcz antykryzysowych – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy dotyczące m.in. zmian w przepisach polegających na tym, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy dokonanej na podstawi ustawy antykryzysowej

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-08-2020 r. – WPI/200000/43/618/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy umowy o pracę lub aneksy do umów o pracę stanowią źródła prawa pracy w myśl art. 9 Kodeksu pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenie składkowego?)

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – rozliczenie podatkowo – składkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą – zobacz listę płac

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz aktualizację (uzupełnienie poradnika o praktyczne kwestie dotyczące m.in. zasad opodatkowania i oskładkowania oddelegowanych)

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – rozliczanie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika – zobacz nowy kalkulator

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, czy zdaniem MRPiPS odprawy emerytalno – rentowe podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowe poradniki zusowskie: ZUS RCA – Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach; Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych; ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa. Jak wypełnić i skorygować – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację – przygotowane przez resort pracy najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące „wznowionego” zasiłku opiekuńczego

Aktualizacje 24 – 30 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z opublikowaniem w Dz.U. pod poz. 1489 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik
Delegowanie pracowników – praktyczny poradnik – zobacz nowy poradnik uwzględniający zmiany, które obowiązują od 30 lipca 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 5-08-2020 r. – WPI/200000/43/499/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Kiedy mozna nie naliczać składek ZUS od ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej wypłacanego zleceniobiorcom lub pracownikom tymczasowym?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, iż od września 2020 r. znów będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a orzeczenie o niepełnosprawności pracownika – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Objaśnienia prawne Ministerstwa Rozwoju w zakresie możliwości ubiegania się o subwencję finansową w ramach tzw. tarczy finansowej przez przedsiębiorców, którzy na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniali wyłącznie pracowników na umowy cywilnoprawne lub tzw. osoby współpracujące)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik: Żołnierze zawodowi i funkcjonariusze zwolnieni ze służby. Tryb i zasady opłacania składek do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych – zobacz poradnik

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Objaśnienia prawne Ministerstwa Rozwoju w przedmiocie ustalania wysokości spadku obrotów gospodarczych na potrzebę skorzystania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców z pomocy udzielanej przez PFR w ramach tzw. Tarczy finansowej)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy rozdział: Objaśnienia prawne Ministerstwa Rozwoju w zakresie sposobu weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej w ramach tzw. tarczy finansowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Koszty uzyskania przychodów pracownika – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Podwyższone koszty pracownicze a praca zdalna)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zgoda nie zawsze jest podstawą przetwarzania danych – zobacz nowy rozdział (najnowsze wyjaśnienia UODO)

Aktualizacje 17 – 23 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Ending employment – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Postępowanie kontrolne PIP – rola zwyczaju, gdy brak konkretnej normy prawnej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Z cyklu: PIP podpowiada
Obowiązki zleceniodawcy względem zleceniobiorcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 19-8-2020 r. w sprawie pracy zdalnej – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z wyjaśnieniami resortu pracy dotyczącymi zagadnienia: Dofinansowanie z FGŚP za czas przestoju ekonomicznego a urlop wypoczynkowy pracownika)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację związaną z tym, że 20 września 2020 r. wchodzą w życie zmiany dla wniosków o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy pomniejszać świadczenie urlopowe wypłacane w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy? – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 września 2020 r. nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Lista płac – praktyczne rozliczenia
Lista płac – obniżanie KUP do przychodu i składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek (zasiłek i wynagrodzenie w jednym miesiącu) – zobacz listę płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Praca zdalna na dłużej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Dokumentacja pracownicza po najnowszych zmianach
Dokumentacja PPK – jak długo należy ją przechowywać w firmie? – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11-08-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.439.2020.1.RS – zobacz interpretację (Jak stosować miesięczne koszty uzyskania przychodu w przypadku, gdy pracownik w jednym miesiącu uzyskuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.76.2020.3.JR – zobacz interpretację (Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu składki na PPK finansowanej przez pracodawcę (w przypadku np. gdy składka taka zostanie opłacona do instytucji finansowej w tym samym miesiącu, w którym została naliczona przez zakład pracy?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy pracodawca może korzystać z prywatnych danych kontaktowych do pracownika (np. z prywatnego numeru telefonu)? – zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników – poradnik – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 10 – 16 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontrolowanie poczty elektronicznej – zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Zmiany w monitoringu pracowników – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Kamery w miejscu pracy – o czym należy pamiętać – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.52.2020.3.KK – zobacz interpretację (Jak rozliczać świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników? Czy podlega opodatkowaniu dodatek szkoleniowy przyznany na podstawie umowy szkoleniowej i zapisów regulaminu wewnątrzzakładowego?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4-08-2020 r. – 0113-KDWPT.4011.57.2020.1.ASZ – zobacz interpretację (Zmiana kwalifikacji wypłacanego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przychód ze stosunku pracy a korekta PIT-11 i PIT-4R. Podatkowe skutki uznania umowy zlecenia za umowę o pracę)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy otrzymanie przez członka rodziny pracownika dodatku solidarnościowego po zwolnieniu z pracy wpływa na możliwość zastosowania wyższej kwoty od potrąceń?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-07-2020 r. – DI/100000/43/474/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek ZUS wartość nagrody jubileuszowej z okazji jubileuszu pracodawcy przysługującej pracownikom w okresie przebywania na urlopie wychowawczym?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok NSA z 16-7-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Dobrowolna zgoda pracownika na potrącenie z wynagrodzenia musi dotyczyć konkretnych kwot

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 30-07-2020 r. – DI/100000/43/494/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: W jakiej wysokości płatnik może ustalać na potrzeby składkowe w przepisach wewnątrzzakładowych ekwiwalent określający wartość pieniężną świadczeń w naturze? Jak ustalać podstawę składek ZUS w przypadku świadczenia polegającego na udostępnieniu pracownikom i zleceniobiorcom zakwaterowania w lokalu mieszkalnym?)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokie temperatury a organizacja pracy – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców – zobacz aktualizację: nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi
Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy poradnik

Aktualizacje 3 – 9 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym (wyjaśnienia dotyczące tego, czy w związku z wejściem w życie art. 15ge ustawy antykryzysowej konieczna jest korekta kosztów podatkowych pracodawcy?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Skutki podatkowe otrzymania subwencji z PFR)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (odpowiedź na pytanie: Czy wyższe kwoty wolne można stosować także w odniesieniu do umów zlecenia?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-6-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Czy umowa o dzieło i umowa rezultatu to pojęcia tożsame? Jakie są różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło?

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 24-6-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Wartość świadczenia w postaci umożliwienia pracownikowi wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jako przychód ze stosunku pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 4-6-2020 r. – zobacz orzeczenie dotyczące zagadnienia: Jak stosować zasadę równego traktowania pracowników wykonujących taką samą pracę

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z nowymi wytycznymi w kwestii rozliczania dofin. oraz udostępnieniem przez resort pracy kalkulatora służącego do rozliczenia dofinansowania z FGŚP za niepełne m-ce i instrukcji jego wypełniania)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: O wysokości kwoty wolnej przesądza to, za jaki okres należne jest wynagrodzenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Kontrola w firmie a RODO. Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe? – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Informowanie o wydajności i efektach pracy w świetle RODO – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Aktualizacje 27 lipca – 2 sierpnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (dodanie nowego podrozdziału zatytułowanego Zwolnienie z opłacania składek ZUS także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono nadpłatę)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (najnowsze wyjaśnienia ZUS z 31 lipca)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Dodatki spisowe i nagrody jednorazowe za wykonywanie prac spisowych a składki ZUS – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację dotyczącą zagadnień związanych z naruszeniem warunków otrzymanego dofinansowania

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Prawo zawieszenia obowiązków związanych z funduszem socjalnym (wyjaśnienia dotyczące m.in. sposobu rozliczenia odpisów socjalnych w przypadku zawieszenia tworzenia zfśs na okres obejmujący część roku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, czy odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i wyn. za czas pozostawania bez pracy podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej oraz czy limitowanie to ma zastosowanie także do tych roszczeń pracowniczych, które powstały przed 24 czerwca?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24-07-2020 r. – 0113-KDIPT2-2.4011.453.2020.2.AKU – zobacz interpretację (Rozliczanie zleceniobiorcy – cudzoziemca po przedłożeniu przez niego certyfikatu rezydencji podatkowej. Czy zleceniodawca może wystąpić o nadpłatę podatku, gdy obcokrajowiec dostarczył certyfikat już po wypłacie wynagrodzenia i odprowadzeniu należności podatkowej?)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Przedsiębiorcy, którzy mają współmałżonka jako pracownika, mogą ubiegać się o pomoc z Traczy Finansowej PFR)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie preferencji wprowadzonych z powodu COVID-19
Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie preferencji wprowadzonych z powodu COVID-19 – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Płaca minimalna w 2021 r. – propozycja Rady Ministrów – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradnik PPK dla kadr i płac
Poradnik PPK dla kadr i płac – zobacz aktualizację (nowe wydanie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z tym, iż od 27 lipca dodatkowy zasiłek opiekuńczy już nie przysługuje

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację (aktualizacja związana jest ze zmianą wzorów wniosków o ponowną wypłatę świadczenia postojowego RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP (aktualizacja związana jest z udostępnieniem przez resort pracy kalkulatora służącego do rozliczenia dofinansowania z FGŚP i instrukcji jego wypełniania)

Aktualizacje 20 – 26 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowości w zakresie przyznawania świadczenia postojowego – zobacz aktualizację podrozdziału (dodanie informacji o udostępnieniu na platformie PUE ZUS nowego wniosku RSP-CZ)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie odmowy wypłaty świadczenia postojowego wspólnikom spółek jawnych – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 16-7-2020 r. w sprawie przepisów dotyczących wystawiania świadectw pracy – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/292/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Pakiety medyczne dla pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS. O jakich aktach prawnych (wewnątrzzakładowych) jest mowa w § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego? Czy obwieszczenie o dodatkowych świadczeniach można zaliczyć do przepisów o wynagradzaniu?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zniesienie kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19 – od 25 lipca)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Legalny pobyt – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Pracodawca ma prawo żądać od pracownika potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatek solidarnościowy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń zdrowotnych – informacja NFZ)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Jak rozliczać dofinansowanie / dopłaty do wypoczynku pracownika i dzieci – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Dokonywanie potrąceń z dofinansowania)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację podrozdziału zatytułowanego: Ograniczenie wysokości niektórych odpraw i odszkodowań (poruszenie kwestii tego, jakiego rodzaju świadczenia podlegają limitowaniu do 10-krotności płacy minimalnej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację rodziału (dodanie sekcji: Pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 13 – 19 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Pracodawca administratorem danych w dokumentacji pracowniczej – zobacz aktualizację (nowy rozdział – najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – ważne informacje)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowy podrozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację podrozdziału: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a proces rekrutacyjny – zobacz aktualizację (rozdział uzupełniony o najnowsze wyjaśnienia UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dotacje na kapitał obrotowy – zobacz nowy podrozdział: Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Kadrowy
Kalkulator – Ustalanie limitu czasowego umów terminowych – zobacz nowy kalkulator

Aktualizacje 6 – 12 lipca 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. – DI/100000/43/409/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Posiłki a składki ZUS. Czy wartość posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim pracownikom poprzez zapewnienie im dostępu do aplikacji mobilnej umożliwiającej zakup dań gotowych do kwoty nie przekraczającej 190 zł miesięcznie zwolnione są z ozusowania?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną z wydłużeniem zasiłku do 26 lipca

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zerowy PIT – jak obliczyć podatek w przypadku przekroczenia limitu zwolnienia z podatku dla młodych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Jakie dane ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Wydane przez MRPiPS objaśnienia prawne w przedmiocie warunków skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń cudzoziemców na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystkie sposoby na niższy ZUS
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, FS i FGŚP – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwolnienie z obowiązku opłacania składki na FP za doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy – zobacz aktualizację (nowy podrozdział: Zwrot dofinansowania z FGŚP + wzór formularza rozliczenia dofinansowania z FGŚP)

Aktualizacje 29 czerwca – 5 lipca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej? – zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Zmiana wymiaru etatu a podstawa „chorobówki” – zobacz aktualizację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-7-2020 r. w sprawie wydłużenia terminu przyznawania zasiłku opiekuńczego – zobacz odpowiedź / wyjaśnienia resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
The employment of workers and co-workers – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30-06-2020 r. – 0114-KDIP3-2.4011.120.2020.4.JK3 – zobacz interpretację (Czy sfinansowanie pracownikowi w całości lub w części biletów miesięcznych komunikacji miejskiej stanowi przychód? Co powinien zrobić płatnik, gdy nie ma faktycznej możliwości pobrania zaliczki na podatek z dochodu pracownika?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26-06-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.178.2020.2.AMN – zobacz interpretację (Czy podlega opodatkowaniu zwrot pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, dotyczy również świadczeń pieniężnych?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23-06-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.304.2020.2.ENB – zobacz interpretację (Jakie są zasady opodatkowania pracowników oddelegowanych do pracy za granicą? Kiedy zastosowanie powinien znaleźć art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 17-06-2020 r. – WPI/200000/43/464/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Czy dokonuje się obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy za członka Rady nadzorczej Spółdzielni?)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy spoza UE – zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone od 3 lipca 2020 r.)

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa – zobacz aktualizację związaną z wejściem w życie przepisów Tarczy 4.0

Aktualizacje 22-28 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0 oraz z wydłużeniem zasiłku do 12 lipca

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację związaną ze zmianami wprowadzonymi na mocy tarczy 4.0

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów – zobacz aktualizację (opis najważniejszych zmian wprowadzonych na mocy tarczy 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatek solidarnościowy – zobacz nowy rozdział

Aktualizacje 15-21 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Koszty uzyskania przychodów pracownika – zobacz aktualizację (praktyczne wyjaśnienia i przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi: Czy świadczenie postojowe jest należne przedsiębiorcy również w sytuacji, w której przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł?; Czy osoba, która ma umowę o pracę, ale przebywa na urlopie bezpłatnym i jednocześnie w okresie tym prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymać świadczenie postojowe?; Czy wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej mogą dostać świadczenie postojowe?)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 9-06-2020 r. – WPI/200000/43/347/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Wolny zawód a możliwość korzystania z „małego ZUS plus”.)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5-06-2020 r. – 0114-KDIP3-1.4011.256.2020.1.MZ – zobacz interpretację (wynagrodzenie wypłacane w ramach umów zlecenia z tytułu praw autorskich a możliwość zastosowania „zerowego PIT”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kogo nie obowiązuje kwarantanna po przekroczeniu granicy Polskiej? – zobacz aktualizację (zmiany obowiązujące od 13 czerwca 2020 r.)

Aktualizacje 8-14 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację (otwarcie granic od 13 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Maternity allowance. Care allowance – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator – Wyliczanie świadczeń chorobowych – zobacz nowy kalkulator, dzięki któremu obliczysz bezbłędnie świadczenia chorobowe

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dotacje na kapitał obrotowy – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 5-6-2020 r. w sprawie objęcia świadczeniem postojowym kobiet na zasiłku macierzyńskim – zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 2-6-2020 r. w sprawie wynagrodzenia za czas przestoju – zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację (objaśnienia prawne MRPiPS otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Aktualizacje 1-7 czerwca 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (komunikat ZUS z 7 czerwca odnośnie uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zobacz aktualizację (dodanie sekcji: pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Kadry i Płace po Angielsku
Sickness allowance, rehabilitation benefit, compensatory allowance – zobacz nowy poradnik

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Odpowiedź MRPiPS z 1-6-2020 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – zobacz odpowiedź resortu pracy

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują? – zobacz aktualizację (podrozdział uzupełniony o stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku RDZ)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Od 1 czerwca 2020 r. wyższe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych – zobacz nowy artykuł

Aktualizacje 25-31 maja 2020 r.

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 26-05-2020 r. – WPI/200000/43/391/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca kwestii tego, czy podlegają ozusowaniu diety i inne należności za podróże odbywane przez zleceniobiorców, wykonujących zlecone im czynności poza terytorium Polski)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Sytuacja cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii koronawirusa COVID-19 – pytania i odpowiedzi – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Kalkulator wynagrodzeń w ujęciu rocznym – umowa o pracę (zerowy PIT) – zobacz jak rozliczać wynagrodzenie w ujęciu rocznym

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
ZFŚS – zobacz aktualizację (wyjaśnienie kwestii terminu przelania I raty odpisów na zfśs w 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zobacz aktualizację (nowy etap „odmrażania”)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację (jak sprawdzić status wniosku o świadczenie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Tarcza 4.0 – propozycje kolejnych zmian przepisów – zobacz aktualizację (nowy podrozdział – tarcza 4.0)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
Brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego – zobacz nowy rozdział (stanowisko UODO z 25 maja 2020 r.)

Aktualizacje 18-24 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe? – zobacz aktualizację (nowe wyjaśnienia resortu pracy + zmiany zaplanowane w ramach tarczy 4.0)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19-05-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.262.2020.1.AMN – zobacz interpretację (zapewnienie przez pracodawcę pracownikowi noclegu a przychód)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Lublinie z 19-05-2020 r. – WPI/200000/43/386/2020 – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca oskładkowania obcokrajowców zatrudnionych w Polsce)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (kwestia sposobu ustalania kwoty 50% składek zwolnionej z zapłaty)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (objaśnienia prawne MRPiPS w zakresie możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne otrzymane przez Rzecznika MŚP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (projekt ustawy przywracającej uprawnienia rodziców dzieci do lat 8 do dodatkowego zasiłku opiek. z mocą od 25 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (jak poprawić wniosek RSP-D, jeśli był w nim błąd)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (zmiany wchodzące w życie od 25 maja 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Tarcza 3.0 – kolejne zmiany w tarczy antykryzysowej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Kwestie związane z kwarantanną pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację (zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 – zobacz aktualizację (opisanie zmian m.in. wprowadzonych od 16 maja 2020 r.)

Aktualizacje 11-17 maja 2020 r.

Kategoria: Kalkulatory
Tytuł: Kalkulator Płacowy
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę, za urlop i za chorobę – zobacz aktualizację (zmiany w związku z podniesieniem kwoty wolnej od potrąceń z powodu COVID-19)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 14 czerwca 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6-05-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.146.2020.1.MD – zobacz interpretację (podatek a wypłata ekwiwalentu w postaci ryczałtu, jako zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania pojazdów stanowiących ich własność, w jazdach lokalnych)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Tarcza finansowa PFR
Nowy poradnik: Tarcza finansowa PFR – poradnik, pytania i odpowiedzi – zobacz poradnik

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Oszczędności w wydatkach na zfśs – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obniżenie kosztów delegacji – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Kadry i Płace a RODO
RODO a ewidencja czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii – zobacz aktualizację (stanowisko UODO z 12 maja 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – zobacz aktualizację (udostępnienie na PUE ZUS nowego wzoru wniosku RDZ)

Aktualizacje 4-10 maja 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację (nowe wzory wniosków: RSP-CK i RSP-DK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zalecenia dla zakładów pracy – Bezpieczny powrót do pracy – zobacz aktualizację (zalecenia PIP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała? – zobacz aktualizację (stanowisko UODO)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Polecenie pracy zdalnej – zobacz aktualizację (dokumentacja papierowa zawierająca dane osobowe a praca zdalna)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację rozdziału (od 4 maja bez kwarantanny dla mieszkańców regionów przygranicznych)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej – zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa – zobacz aktualizację podrozdziału (wyjaśnienia resortu pracy)

Aktualizacje 27 kwietnia-3 maja 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Przydatne linki dla Kadr i Płac – zobacz ciekawe linki z obszaru kadr i płac

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (aktualizacja pytań i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (wydłużenie zasiłku do 24 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odroczenie niektórych obowiązków – zobacz aktualizację (użyteczna tabela)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Lista płac 2020 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Pożyczka 5000 zł – zobacz aktualizację (jak wypełnić wniosek o pożyczkę z urzędu pracy)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
Nowy poradnik: ABC płatnika składek – Informacja dla osób, które rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczając składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących – zobacz aktualizację

Kategoria: Komentarze do Przepisów
Tytuł: Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)
Komentarz do przepisów mających niwelować skutki epidemii koronawirusa – zobacz nowy komentarz

Aktualizacje 20-26 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (przedłużenie okresu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (najnowsze pytania i odpowiedzi zebrane / skonsultowane z WUP)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa – zobacz aktualizację (nowe stanowisko GIP z 20 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Poradniki dla Kadr i Płac
Tytuł: Poradniki ZUS
2 nowe poradniki: Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą oraz Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców – zobacz aktualizację rozdziału (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Ułatwienia dla osób którym ZUS wypłaca zasiłek macierzyński – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców – zobacz aktualizację (omówienie zmian wprowadzonych ustawą antykryzysową – również tych obowiązujących od 18 kwietnia 2020 r.)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? – zobacz aktualizację (linki do nowych wzorów wniosków RDZ i RSP-C oraz RSP-D)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK) – zobacz aktualizację (omówienie kwestii dotyczących możliwości odstąpienia od konieczności dokonywania wpłat na PPK)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem – zobacz aktualizację (nowe rozporządzenie RM z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

Aktualizacje 13-19 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału (praktyczne przykłady)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację podrozdziału uwzględniającą nowelizację przepisów obowiązującą od 18 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Zmiany w tarczy antykryzysowej – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-04-2020 r. – 0112-KDIL2-1.4011.68.2020.2.TR – zobacz interpretację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią – zobacz aktualizację

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ulgi dla młodych (zwanej zerowy PIT) – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Odstępstwa w zakresie czasu pracy kierowców w związku z pandemią do 31 maja 2020 r. – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Instrukcja krok po kroku jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zobacz instrukcję

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce – zobacz aktualizację (nowy rozdział)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Aktualizacje 06-12 kwietnia 2020 r.

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Lista płac a umorzenie składek ZUS z powodu epidemii koronawirusa – jak wyliczyć podatek i wynagrodzenie netto – zobacz nowy podrozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – zobacz aktualizację (dodatkowy zasiłek do 26 kwietnia)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny – od 1 kwietnia 2020 r. na preferencyjnych zasadach – zobacz nowy rozdział

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Obowiązkowa kwarantanna pracownika powracającego z zagranicy – zobacz aktualizację (nowe wzory oświadczeń o kwarantannie)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Informator Kadrowo-Płacowy 2020
Przychody wolne od podatku – praktyczna tabela – zobacz aktualizację (nowe limity zwolnień z PIT)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej) – zobacz aktualizację (nowe pytania i odpowiedzi oraz instrukcja jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego krok po kroku)

Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac
Tytuł: Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS? – zobacz nowy podrozdział z odnośnikami do wzorów wniosków i instrukcji wskazujących jak je wypełniać

Kategoria: Aktualności Kadrowo-Płacowe
Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2020 r. – zobacz nowy artykuł

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 31-03-2020 r. – DI/100000/43/229/2020 – zobacz interpretację

Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac
Wyrok Sądu Najwyższego z 19-2-2020 r. – III UK 104/19 – zobacz orzeczenie

 

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *