fbpx

Listy płac 2023 – jak rozliczać umowy zlecenia z PIT-2

Listy płac na 2023 rok

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2023 r. prawidłowo powinno rozliczać się zleceniobiorcę, który złożył PIT-2 upoważniając zleceniodawcę do stosowania w jego przypadku kwoty zmniejszającej podatek przy kalkulowaniu zaliczki podatkowej. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni tylko teraz zamiast 499 zł za jedyne …

Listy płac 2023 – jak rozliczać kilka wypłat dla pracownika w jednym miesiącu

Listy płac na 2023 rok

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2023 r. rozliczać pracownika, który w danym miesiącu otrzymał od swego pracodawcy dwie wypłaty (lub więcej). Chodzi tu więc o sytuacje, w których zatrudniony w obrębie jednego miesiąca ma wypłacane w różnych terminach np. premię oraz płacę zasadniczą. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup …

Rozliczanie w 2023 r. listy płac pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

Listy płac na 2023 rok

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2023 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców, który złożył w dwóch miejscach PIT-2 (a więc oświadczenie potwierdzające prawo do korzystania z kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki podatkowe). Przykład Zatrudniony w łódzkiej spółce z o.o. na 3/4 etatu pracownik opłacany jest stałym wynagrodzeniem w wysokości 3490 zł brutto. Dodatkowo pracuje on …

Lista płac ze świadczeniem z zfśs w części zwolnionym z podatku (PIT od nadwyżki ponad limit)

Lista płac

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2022 r. dokonać rozliczenia pracownika, który oprócz wynagrodzenia za pracę otrzymał w danym miesiącu świadczenie finansowane ze środków zfśs, które w całości jest wolne od składek ZUS, zaś w części – do limitu 2000 zł – podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT. Dostęp …

Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu zerowego PIT (ulgi dla rodzin 4+)

Lista płac

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak w 2022 r. rozliczać wynagrodzenie pracownika korzystającego z tzw. zerowego PIT (np. z ulgi dla rodzin 4+) w przypadku, gdy jego przychód w roku przekroczył pułap 85.528 zł Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni tylko teraz zamiast 499 …

Lista płac – Rozliczanie w 2022 r. listy płac przy przekroczeniu progu podatkowego i limitu składek ZUS

Lista płac

Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni tylko teraz zamiast 499 zł za jedyne 249 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu ★Premium.SerwisKadrowego.pl ★ Opłata jest jednorazowa. Dostęp Premium na 183 dni tylko teraz zamiast 399 zł za jedyne 199 …

Lista płac – Rozliczenie niskiego wynagrodzenia i świadczenia urlopowego przy zerowym PIT

Lista płac

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się, jak rozliczać listę płac z uwzględnieniem wynagrodzenia i świadczenia urlopowego, przy zastosowaniu zerowego PIT i nowych zasad obniżania składki zdrowotnej do wysokości hipotetycznej zaliczki podatkowej, po zmianach od lipca 2022 r. przewidzianych w ramach Polskiego Ładu 2.0 Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp …

Lista płac – Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (podwyżka i choroba)

Lista płac

Z przygotowanego przykładu płacowego dowiesz się jak obliczać wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w razie choroby i podwyżki w trakcie miesiąca Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni tylko teraz zamiast 499 zł za jedyne 249 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich …

Lista płac – Rozliczanie listy płac z dietą za delegację, której wysokość przewyższa 38 zł (Polski Ład 2.0)

Lista płac

Z przygotowanego przykładu listy płac dowiesz się jak rozliczać listę płac z uwzględnieniem diety za delegację, której wysokość przewyższa 38 zł po zmianach od lipca 2022 r. przewidzianych w ramach Polskiego Ładu 2.0 Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni tylko teraz zamiast 499 zł za jedyne …