fbpx

Dokumentacja pracownicza po najnowszych zmianach

Dokumentacja pracownicza po najnowszych zmianach

Dokumentacja pracownicza po najnowszych zmianach

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Zawiera kompleksową wiedzę z zakresu nowych reguł prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dzięki niemu dowiesz się, jak prawidłowo wypełnić wszystkie obowiązki związane ze wspomnianym zagadnieniem. Wszyscy zajmujący się zagadnieniami z zakresu Kadr i Płac powinni zaznajomić się ze znowelizowanymi przepisami regulującymi kwestie związane z szeroko rozumianą dokumentacją pracowniczą. Tym bardziej, że za ich nieprzestrzeganie grozi kara grzywny nawet do 30.000 zł.

Spis treści

Zmiany w zakresie dokumentacji sporządzanej przez zakład pracy
Co powinniśmy rozumieć pod pojęciem dokumentacji pracowniczej?
Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Procedura skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Najnowsze zmiany Informacja o okresie przechowywania dokumentów pracowniczych po zakończeniu pracy
W jakich przypadkach podstawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu?
Czy pracodawca, po upływie podstawowego okresu przechowywania dokumentacji musi nadal ją trzymać?
Czy po upływie terminu na odebranie dokumentacji pracowniczej pracownik może nadal żądać jej wydania?
Jakim osobom pracodawca ma obowiązek wydać kopię całości albo części dokumentacji pracowniczej?
Kiedy pracodawca niszczy dokumentację pracowniczą?
Czy zakład może przechowywać dokumentację pracowniczą po upływie czasu przeznaczonego na jej zniszczenie?
Czy w razie ponownego zatrudnienia tego samego pracownika powinno się założyć i prowadzić dla niego nową dokumentację pracowniczą?
Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty
Za kogo składa się raport informacyjny ZUS RIA?
Jakie są terminy na złożenie raportu ZUS RIA?
Dane, które przekazuje się w raporcie informacyjnym ZUS RIA
Skutki nieprzekazania raportów informacyjnych
Co pracodawca przekazuje pracownikowi po złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA?
Co zleceniodawca jako płatnik składek przekazuje zleceniobiorcy?
Jakie informacje w związku z nowymi przepisami przekazuje ZUS?
ZUS RPA – nowy imienny raport miesięczny o przychodach i wykonywaniu pracy nauczycielskiej
Zmiany w innych dokumentach zusowskich
Elektronizacja akt
Na czym polega zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną?
Na czym polega zmiana postaci dokumentacji pracowniczej z elektronicznej na papierową?
Czy pracodawca może wielokrotnie zmieniać postać dokumentacji pracowniczej?
Czy pracodawca może prowadzić i przechowywać część dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej a część w elektronicznej?
Jakie informacje pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikom w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej?
Kto może odebrać poprzednią postać dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika?
Czy pracodawca, który zmienił postać, w której prowadzi i przechowuje dokumentację, może zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji?
Jak powinna wyglądać procedura zmiany formy prowadzenia dokumentacji?
Zmiany w Programie Płatnik i ePłatnik oraz na profilu płatnika składek na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS)
Dostosowanie systemów kadrowo-płacowych
Wyjaśnienia resortu pracy z 8 lutego 2019 r. dotyczące kwestii prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
Najnowsze zmiany Rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Pytania i odpowiedzi
Czy pracodawca musi składać raporty informacyjne za wszystkich zatrudnionych?
Ile czasu ma pracodawca na złożenie raportu informacyjnego?
Jakie działania lub zaniechania pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą stanowią wykroczenie?
Co grozi pracodawcy, który zadeklaruje złożenie ZUS RIA, a tego nie zrobi?
Czy krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nie pozbawi prawa do emerytury?
Jak pracownik może zapoznać się ze swoją dokumentacją?
Co jeśli dokumentacja będzie potrzebna zatrudnionemu jako dowód w sprawie?
Czy przekazane informacje do ZUS gwarantują wszelkie uprawnienia emerytalne?
Czy pracodawca musi prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej?
Jak stworzyć dokumentację w postaci elektronicznej?
Czy można żądać od pracownika posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego?
Co z poprzednią postacią dokumentacji?
Czy pracodawca może wrócić do papierowej postaci dokumentacji?
Skąd pracownik dowie się, w jakiej postaci przechowywana jest jego dokumentacja?
Czy sąd albo organ przyjmie jako dowód elektroniczną postać dokumentacji?
Czy nowe przepisy przewidują jakieś zabezpieczenia elektronicznej postaci dokumentacji przed zniszczeniem?
Czy możliwe jest przechowywanie w postaci elektronicznej dokumentacji byłych pracowników, czy tylko tych nowych?
Jak ktoś niemający komputera, może uzyskać kopie dokumentacji od pracodawcy prowadzonej w formie elektronicznej?
Jakie są zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po zmianach?
Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją pracowniczą – podsumowanie
Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej od 2019 r. – praktyczna tabela
Najnowsze zmiany Dokumentacja PPK – jak długo należy ją przechowywać w firmie?
Najnowsze zmiany Gdzie przechowywać orzeczenie o niepełnosprawności pracownika?
Najnowsze zmiany Zmiany dotyczące świadectwa pracy
Zmiana objaśnienia dotycząca ust. 6 pkt 11 świadectwa pracy
Zmiany z zakresu wydawania świadectw pracy od 7 września 2019 r.
Sankcje za niewydanie w terminie świadectwa pracy
Najnowsze zmiany Zmiany rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy oraz nowy wzór świadectwa pracy 
Najnowsze zmiany Dokumentacja dotycząca wynagradzania
Zmiany w wypłacie wynagrodzeń
Najważniejsze zasady wypłacania pensji po zmianach

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *