fbpx

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym

Poradnik dla kadr i płac

Jeśli pracodawca decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, musi zadbać o właściwe uzasadnienie swojej decyzji. Kodeks pracy precyzyjnie ustala, jakie mogą być przyczyny takiej formy rozwiązania umowy. Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy (www.pip.gov.pl), autor: Aleksandra Dejniak, młodszy specjalista, OIP Warszawa   Sposoby rozwiązania umowy o pracę Przepisy Kodeksu pracy w sposób enumeratywny określają sposoby rozwiązania umowy o pracę.…

zobacz więcej ➤➤

Dłużnicy alimentacyjni w stosunku pracy

Poradnik dla kadr i płac

Dłużnicy alimentacyjni często szukają pracodawców, u których będą mogli podjąć pracę na czarno, aby uniknąć zajęcia wynagrodzenia. Choć takie „zatrudnienie” jest niezgodne z prawem i pociąga za sobą szereg konsekwencji, niektórzy pracodawcy zgadzają się na taką formę pracy. Podczas kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wciąż wykrywa się przypadki takiego właśnie „zatrudnienia”. Bywa ono wygodne dla obu stron, pracodawcy ogranicza…

zobacz więcej ➤➤

Specyfika zatrudnienia w samorządach

Poradnik dla kadr i płac

Pracownicy samorządowi to bardzo zróżnicowana grupa zawodowa, zatrudniona w podmiotach o różnorodnej strukturze organizacyjnej i prawnej. Z prawnego punktu widzenia należy odróżnić użycie pojęcia pracownika samorządowego w znaczeniu potocznym i prawnym. W pierwszym przypadku pracownikami samorządowymi nazywani są pracownicy wykonujący pracę na rzecz podmiotów stanowiących jednostki organizacyjne poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego – gminy, powiatu, województwa, ale także na rzecz podmiotów powiązanych z…

zobacz więcej ➤➤

Pracownik z niepełnosprawnością a wyjście prywatne

Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracowników z niepełnosprawnością Kwestia odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników z niepełnosprawnością nie została precyzyjnie uregulowana w przepisach. Przedmiotem artykułu jest omówienie wątpliwości wokół zagadnienia, które wiąże się z czasem pracy osób z niepełnosprawnościami. Źródło: Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 5 2023 Barbara Krajniak, nadinspektor pracy, OIP Łódź, Oddział w Kutnie   Czas pracy osób z niepełnosprawnościami…

zobacz więcej ➤➤

Praca zdalna a RODO czyli ochrona danych osobowych

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 podmioty sfery publicznej i prywatnej musiały zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, dotyczącymi m.in. organizacji pracy, w tym z możliwością wykonywania pracy zdalnej. Aktualne stały się więc pytania: jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych, i jakie obowiązki ciążą nie tylko na administratorze, ale również (a może przede…

zobacz więcej ➤➤

Płaca zasadnicza a minimalne wynagrodzenie za pracę na przykładzie pracowników w podmiotach leczniczych

Indywidualne warunki wynagradzania pracowników, zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu pracy, ustalane są w umowach o pracę, w których należy określić wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia.   Niezgodnie z ustawą Obowiązek ten realizowany jest w podmiotach leczniczych poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych składników, wynikających z regulaminu wynagradzania, np. dodatku za wysługę lat czy premii regulaminowej.…

zobacz więcej ➤➤

Delegowanie pracowników na teren RP – aspekty praktyczne

Celem znowelizowanej w 2020 r. ustawy o delegowaniu pracowników na teren Rzeczpospolitej Polskiej jest zagwarantowanie przestrzegania odpowiedniego poziomu ochrony praw pracowników delegowanych w celu transgranicznego świadczenia usług. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy sprawdzają, jak to wygląda w praktyce. Źródło: Miesięcznik Państwowej Inspekcji Pracy Nr 8 2021 Rafał Pasik, nadinspektor pracy, OIP Warszawa   Jednym z zadań nałożonych w ostatnich latach na…

zobacz więcej ➤➤

Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19?

Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu ★premium.SerwisKadrowego.pl★ Opłata jednorazowa. [Najniższa cena z 30 dni: 299zł] Dostęp Premium na 183 dni tylko teraz zamiast…

zobacz więcej ➤➤

Wady oświadczenia woli przy rozwiązywaniu umów o pracę

W ramach stosunku pracy pracownik i pracodawca składają liczne oświadczenia woli. Do czynności prawnych, podejmowanych w ramach stosunku pracy, należy zaliczyć zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają między innymi możliwość wystąpienia z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia na podstawie art. 30…

zobacz więcej ➤➤

Konferencja o pracy zdalnej

Wideo Kadry i Płace

Organizatorem, pomysłodawcą i moderatorem konferencji o pracy zdalnej był Główny Inspektorat Pracy. Reagując na aktualne wyzwania, PIP stworzyła przestrzeń do dyskusji dla wszystkich środowisk zainteresowanych wprowadzeniem optymalnych regulacji prawnych. W panelu dyskusyjnym wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów centralnych, pracodawców (w tym Konfederacja Lewiatan) i związków zawodowych (m.in. Solidarność, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz świata nauki. Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko…

zobacz więcej ➤➤
1 2 3