fbpx

Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)

Komentarz do ustawy antykryzysowej

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 567, Dz.U. z 2020 r. poz. 568, Dz.U. z 2020 r. poz. 695, Dz.U. z 2020 r. poz. 875, Dz.U. z 2020 r. poz. …

Co nowego w serwisie

Aktualizacje

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM Aktualizacje 3 – 9 sierpnia 2020 r. Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac Tytuł: Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19 zobacz aktualizację (dodanie podrozdziału zatytułowanego: O wysokości kwoty wolnej przesądza to, za jaki okres należne jest wynagrodzenie) Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac …

Wniosek o Wydanie Informacji Starosty Na Temat Możliwości Zaspokojenia Potrzeb Kadrowych

Pobierz pliki dla kadr i płac

Pobierz wzór dokumentu „Wniosek o Wydanie Informacji Starosty Na Temat Możliwości Zaspokojenia Potrzeb Kadrowych Podmiotu Powierzającego Wykonanie Pracy Cudzoziemcowi w Oparciu o Rejestry Bezrobotnych i Poszukujących Pracy” w formacie PDF (.pdf) Wniosek o tzw. test rynku pracy zawiera prośbę o przygotowanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na podstawie oferty …

Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi o Zgłoszeniu Się Cudzoziemca w Celu Wykonywania Pracy Sezonowej

Pobierz pliki dla kadr i płac

Pobierz wzór dokumentu „Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi o Zgłoszeniu Się Cudzoziemca w Celu Wykonywania Pracy Sezonowej” w formacie PDF (.pdf) Wzór oświadczenia podmiotu zatrudniającego o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (wskazany w załączniku nr 5 do rozporządzenia MRPiPS z 7 grudnia 2017 r.)