fbpx

Lista płac 2021 – jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców

Lista płac

Sporządzając listę płac w 2021 r., naliczając składki ZUS oraz podatek i kalkulując kwotę netto do wypłaty dla zatrudnionej osoby (np. pracownika lub zleceniobiorcy) należy postępować w zgodzie z przepisami wielu ustaw, których częste zmiany bardzo utrudnia proces właściwego rozliczania świadczeń przyznawanych załodze. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na …

Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Kalkulator wynagrodzeń – rozliczanie podatkowo-składkowe cudzoziemców” Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na 365 dni teraz zamiast 399 zł za jedyne 149 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl. Opłata jest jednorazowa. Dostęp na 183 dni teraz zamiast 299 zł …

Lista płac – rozliczenie podatkowo – składkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Lista płac

Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na 365 dni teraz zamiast 399 zł za jedyne 149 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl. Opłata jest jednorazowa. Dostęp na 183 dni teraz zamiast 299 zł za jedyne 99 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz …

Kalkulator – rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Kalkulator – rozliczenie wynagrodzenia oddelegowanego pracownika (PIT i ZUS w Polsce)” Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na 365 dni teraz zamiast 399 zł za jedyne 149 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl. Opłata jest jednorazowa. Dostęp na 183 …

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników – poradnik

Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyjątkiem: wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub za czas odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczeń społecznych (art. 18 ust. 1 i 2 …

Poradniki ZUS

Poradniki ZUS Zestaw najciekawszych i najnowszych poradników zusowskich dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom ZUS, naliczania składek oraz wypełniania dokumentacji zusowskiej takiej jak np. ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS OSW, ZUS RPA, ZUS RIA, ZWUA, ZUS, A1 i wiele innych. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na 365 dni teraz …

Składki a wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku państwach członkowskich

Ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych mające zastosowanie (ustawodawstwo właściwe) 1. Gdzie należy płacić składki ubezpieczeniowe oraz jakie reguły dotyczące zabezpieczenia społecznego są w danych okolicznościach właściwe? Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na 365 dni teraz zamiast 399 zł za jedyne 149 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 …

Świadczenia wypłacane / przyznawane zatrudnionym a PIT i ZUS

Spis treści Ogólne zasady rozliczania listy płac dla pracowników i zleceniobiorców Podstawa wymiaru podatku Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia Naliczanie podatku w przypadku umowy o pracę Kwota zmniejszająca podatek Koszty uzyskania przychodów pracownika Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r. Podstawa wymiaru składek ZUS Maksymalna podstawa wymiaru składki …