Kalkulator pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu zawodowym

Kalkulator Online „Pierwszy urlop wypoczynkowy w życiu zawodowym

Osoba przyjmowana do pracy jako pracownik po raz pierwszy w swym życiu zawodowym, w roku kalendarzowym, w którym został zatrudniony, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Uprawnienie do kolejnych urlopów pracownik zyskuje w każdym następnym roku kalendarzowym.

Powszechnie obowiązujące przepisy nie nakazują zaokrąglenia pierwszego urlopu w górę do pełnego dnia. A zatem najczęściej pracodawcy przyjmują, że w pierwszym roku pracy za każdy przepracowany miesiąc pracownik nabywa prawo do:

  • 1,66 dnia urlopu, czyli 13 godz. i 17 min. urlopu, co wynika z wyliczenia: 1,66 x 8 godz. (przy stażu urlopowym poniżej 10 lat) lub
  • 2,16 dnia urlopu, czyli 17 godz. i 17 min. urlopu (przy stażu urlopowym wynoszącym co najmniej 10 lat).

Co ważne, pracodawca może z korzyścią dla pracownika zaokrąglić ustalony wymiar urlopu do pełnych godzin lub dni.

Poniższy kalkulator w sposób maksymalny upraszcza proces ustalania wymiaru pierwszego urlopu wypoczynkowego, dając odpowiedź nie tylko na pytanie z ilu dni urlopowych skorzystać może pracownik w pierwszym roku swej pracy zawodowej, ale również jaka jest data nabycia przez niego prawa do „cząstkowego” urlopu.Zobacz wszystkie Kalkulatory Online dla Kadr i Płac