fbpx

Zmiany w prawie pracy 2022 – projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Informator Kadrowo-Płacowy 2022

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt (z 15 lutego 2022 r.) ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dalej: dyrektywy 2019/1152) oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej (dalej: dyrektywy 2019/1158). Obie dyrektywy muszą zostać wdrożone odpowiednio …

Co nowego w serwisie (Aktualizacje 28 listopada – 4 grudnia 2022 r.)

Aktualizacje

Sprawdź co dodaliśmy / zaktualizowaliśmy w serwisie PREMIUM Aktualizacje 28 listopada – 4 grudnia 2022 r. Kategoria: Książki Dla Kadr i Płac Tytuł: Mistrz Kadr i Płac Pytania i odpowiedzi resortu finansów dotyczące zmian przewidzianych od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r. – zobacz aktualizację zawierającą nowe pytania i odpowiedzi Aktualizacje 21 – 27 listopada 2022 r. Kategoria: Książki …

Sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Rząd planuje przyjęcie przepisów umożliwiających pracodawcom weryfikację czy pracownicy są zaszczepieni przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, posiadają negatywny wynik testu lub przechodzili COVID-19. W przypadku braku informacji na ten temat pracodawca będzie mógł delegować te osobę do pracy poza jej stałe miejsce pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy albo skierować na urlop bezpłatny. Tak wynika z projektu …

Wydłużenie kadencji organów związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz społecznych inspektorów pracy

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Z dniem 19 sierpnia 2021 r. w życie weszła zmiana, wskutek której może zostać przedłużona kadencja organów statutowych związków zawodowych, związku lub organizacji przedsiębiorców oraz społecznych inspektorów pracy. Została ona wprowadzona mocą nowelizacji art. 14i ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst …

Zmiany reguł wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

W dniu 1 sierpnia 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1394). Zmieniły one wysokość mnożnika kwoty bazowej dla wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. I tak: mnożnik wynagrodzenia w przypadku …

Co nowego w serwisie w 2020 r.

Aktualizacje

Aktualizacje 28 grudnia 2020 r. – 3 stycznia 2021 r. Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15-12-2020 r. – 0115-KDIT2.4011.739.2020.1.RS – zobacz interpretację (najnowsza interpretacja dotycząca zagadnienia: Podatek a ekwiwalent za zużycie Internetu i energii elektrycznej wypłacany pracownikom pracującym zdalnie) Kategoria: Interpretacje i Orzeczenia z zakresu Kadr i Płac Interpretacja Dyrektora …

Przydatne linki dla Kadr i Płac

Przydatne linki dla Kadr i Płac

Wykaz linków: Wyszukiwarka urzędów skarbowych (znajdź, pod który urząd skarbowy podlega dany adres) Wyszukiwarka oddziałów ZUS (znajdź, pod który oddział ZUS podlega dany kod pocztowy) Wyszukiwarka różnych Instytucji Wyszukiwanie informacji dotyczących: jednostek podziału terytorialnego kraju (województw, powiatów, gmin), miejscowości i ulic wg aktualnego stanu Wyszukiwarka kodów pocztowych Wyszukiwarka instytucji / urzędów Urzędy, instytucje i placówki RP Wykaz stron www poszczególnych …