Zmiany w pobieraniu zaliczek podatkowych od 8 stycznia 2022 r.

Spis zagadnień związanych ze zmianami w poborze zaliczek podatkowych

 

 

WSTĘP

Po krytyce zmian związanych z Polskim Ładem i ich skutków w postaci niższych wynagrodzeń netto (kwot do wypłaty tytułem pensji), resort finansów zdecydował się na wydanie rozporządzenia zmieniającego zasady pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), zwane dalej: rozporządzeniem.

Co ważne, zmiany weszły w życie 8 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie:

  • przesuwa pobór i wpłatę zaliczki z umów o pracę, zlecenie i m. in. emerytur, rent czy zasiłków ZUS;
  • ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody określone w art. 31 lub art. 34 ust. 1 ustawy PIT lub z umów zlecenia określonych w art. 13 pkt 8 ustawy PIT w wysokości nieprzekraczającej 12.800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

W największym skrócie: celem rozporządzenia jest doraźne spowodowanie, aby w poszczególnych miesiącach 2022 r. pracownicy oraz zleceniobiorcy osiągający przychód w wysokości do 12.800 zł osiągali wypłaty netto nie niższe niż w 2021 r. Ma to być dokonywane poprzez pobieranie przez płatników w przypadku ww. grupy osób zaliczek na podatek w kwocie nie wyższej niż zaliczki wyliczone od miesięcznego przychodu według reguł obowiązujących w dniu 31 grudnia 2021 r.

Innymi słowy, w 2022 r. wysokość miesięcznej zaliczki podatkowej u pracowników oraz zleceniobiorców uzyskujących przychód nieprzekraczający poziomu 12800 zł nie powinna być pobierana w wysokości wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach z 31 grudnia 2021 r.

Taki mechanizm obowiązuje generalnie do miesiąca, w którym zaliczka podatkowa obliczona na zasadach z Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki PIT skalkulowanej na podstawie przepisów z 2021 r. Od tego miesiąca zaczynamy pobierać zaliczkę „korzystniejszą”, powiększoną o niepobrane w minionych miesiącach 2022 r. nadwyżki zaliczek wyliczonych według Polskiego Ładu nad zaliczkami policzonymi „po staremu”.

Niestety stosowanie rozporządzenia może w wielu przypadkach spowodować, że osoby, które skorzystały z mechanizmu w nim przewidzianego, będą mieli niedopłaty (niekiedy znaczne) podatku, które będzie trzeba uregulować po złożeniu rozliczenia rocznego za 2022 r.

W tym miejscu należy podkreślić, że naliczone do czasu wydania omawianego rozporządzenia zaliczki podatkowe zostały skalkulowane właściwie. A zatem nieprawdą jest powtarzane m.in. w mediach stwierdzenie, jakoby należności podatkowe były źle pobrane przez pracodawców i działające w ich imieniu osoby z działów kadr i płac, działów finansowo-księgowych czy biur rachunkowych. Wyliczenia zostały dokonane prawidłowo – zgodnie z wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu przepisami. Ponieważ jednak zastosowanie tychże przepisów spowodowało to, że wiele osób otrzymało w styczniu niższe wynagrodzenia, obecnie próbuje się „na szybko” zmienić tę sytuację (również w stosunku do wypłat z kolejnych miesięcy 2022 r.).

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp Premium na 365 dni
tylko teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 249zł]

Dostęp Premium na 183 dni
tylko teraz zamiast 399 zł
za jedyne 199 zł (brutto)

Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 183 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl

Opłata jednorazowa. [Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 199zł]

/
Kup dostęp na 365 dni
Sprawdź
Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Umożliwia on dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp przelewem kliknij w link i wykup dostęp płacąc przelewem tradycyjnym w naszym sklepie.

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *