Czy usuwać z akt osobowych dane / dokumenty, których zbierania obecne przepisy nie przewidują?

Nie ma potrzeby usuwania z akt osobowych danych i dokumentów, co do których pracodawca w okresie ich pozyskiwania miał podstawę prawną do ich przetwarzania. Jeśli więc zakład pracy przed wejściem w życie RODO pozyskał określone dane i dokumenty czyniąc to w oparciu o obowiązujące w danym okresie przepisy, obecnie nie musi pozbywać się ich z akt osobowych. Na takim stanowisku stoi chociażby resort pracy twierdząc, że:

  • ważne jest, by zakres danych i dokumentów gromadzonych w aktach osobowych, był zgodny z przepisami obowiązującymi w czasie ich pozyskiwania;
  • nie można czynić zarzutu pracodawcy z tego, że pozyskiwał dokumentację oraz informacje o pracownikach, w szerszym niż obecnie dopuszczalny zakresie, o ile odbywało się to w zgodzie z uprzednim stanie prawnym.

 Podobny punkt widzenia prezentuje UODO.

Powrót do spisu treści

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *