Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #2

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w ostatnim okresie najciekawszymi wyjaśnieniami resortu pracy, interpretacjami PIT i ZUS oraz orzeczeniami sądowymi i nowościami z obszaru kadr i płac.

Poniżej PODCAST do odsłuchania w dowolnym momencie:


Spis zagadnień (po kliknięciu w odnośnik zostaniesz przeniesiony do tekstu opisującego interesujące Cię zagadnienie):

Czy zryczałtowany przychód pracownika uzyskiwany z racji udostępniania mu samochodu służbowego do jazd prywatnych zawiera wartość paliwa?

Jakie są zasady stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu?

Jaki wpływ na rozliczenia z zakresu płac będzie miała zmiana płacy minimalnej od 2021 r.?

Obniżenie wymiaru etatu z powodu COVID-19 bez wpływu na podstawę świadczeń chorobowych – zmiana przepisów

Jaki wymiar czasu pracy będzie obowiązywał w 2021 r.?

Jaki współczynnik ekwiwalentowy będzie obowiązywał w 2021 r.?

Nagroda dla pracownika z okazji jubileuszu istnienia pracodawcy a składki ZUS

Kiedy umowa o pracę zawarta z obcokrajowcem nie podlega w Polsce ozusowaniu?

Jakie są zasady ustalania podstawy składek ZUS przy oddelegowaniu pracownika za granicę (w razie np. braku przychodu w danym miesiącu lub skumulowaniu kilku wypłat w jednym miesiącu)?

Inspektor pracy z PIP może pozywać tylko w kwestii istnienia stosunku pracy

Jakie w świetle przepisów podatkowych są zasady dokonywania przez pracownika zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (np. odprawy)? Czy zwrot nienależnie pobranego świadczenia ma być dokonywany w kwocie brutto?

Jakie są reguły oskładkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce?

Czy szczepienia przeciwko grypie finansowane przez pracodawcę podlegają ozusowaniu?

Czy naliczać składki ZUS od różnicy pomiędzy należnym pracownikowi ustawowym wynagrodzeniem minimalnym w Polsce a wynagrodzeniem faktycznie osiągniętym przez pracownika w Polsce?

Czy podlegają ozusowaniu dokonywane na rzecz członków rady nadzorczej zwroty kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia wypłacane w związku z odbywanymi posiedzeniami rady nadzorczej w sytuacji, gdy stanowią one należności z tytułu podróży służbowej?

Kiedy sfinansowanie pracownikowi studiów podyplomowych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Czy stanowi opodatkowany przychód sfinansowanie przez pracodawcę ze środków obrotowych wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla pracowników i członków ich rodzin?

Kiedy nie trzeba naliczać podatku od dofinansowania świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników?

Czy generuje przychód po stronie pracowników i zleceniobiorców z Ukrainy udostępnianie im na koszt pracodawcy miejsc noclegowych?

Czy podlegają opodatkowaniu świadczenia w postaci pokrycia kosztów edukacji dzieci pracowników?

Pojęcie wynagrodzenia otrzymanego przez podatnika z tytułu umowy o pracę w okresie sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc wypłaty odszkodowania w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT

Kwota ograniczenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

W IV kwartale 2020 r. podstawa zasiłkowa na potrzeby ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji

PFRON może przez 5 lat dochodzić od pracodawców zwrotu dofinansowań do wynagrodzeń

Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa)

Nowe formularze dotyczące pełnomocnictwa PEL

Zaświadczenie A1 – nowe ułatwienia na PUE ZUS

Czy ZUS wyręczy firmy w rozliczaniu składek?

Wkrótce szczepionki przeciw grypie dla pracowników mają być całkowicie zwolnione z opodatkowania

Szykują się zmiany w zerowym PIT dla osób do 26. roku życia

Stanowisko MRPiPS z 22 września 2020 r. w sprawie ryczałtu za nadgodziny przy pracy zdalnej wydane dla DGP

Pracownica, która zawarła niekorzystne porozumienie zmieniające umowę o pracę, nie wiedząc, że jest w ciąży, może od niego odstąpić, powołując się na błąd

Propozycja zmian w Kodeksie pracy – telepracę zastąpi praca zdalna

Od 10 października nowe ograniczenia i zakazy w związku z koronawirusem

Refundacja wydatków wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej z innego konta jest bezprawna

Realizacja wsparcia z FGŚP po 27 września 2020 r.

Według jakich zasad rozliczać koszty podróży służbowej do Polski odbywanej przez pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Nowe kalkulatory online

 

 

Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp na 365 dni teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

Dostęp na 183 dni teraz zamiast 399 zł
za jedyne 199 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 183 dni (pół roku) do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

/
Kup dostęp na 365 dni
Sprawdź
Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności DotPay.
Umożliwia on dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp przelewem kliknij w link i wykup dostęp płacąc przelewem tradycyjnym w naszym sklepie.

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.