fbpx

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Pracodawca w obliczu koronawirusa - praktyczny poradnik

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. Dzisiaj na zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu, relacjami pracownik-pracodawca czy z obowiązkami z zakresu bhp, musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Z tego powodu przygotowaliśmy praktyczny poradnik dla pracodawców, który pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Spis treści

Koronawirus a prawo pracy – wyjaśnienia PIP

Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na groźbę zarażenia?
Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem?
Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, jeżeli ma on być wykorzystany w kraju, gdzie jest duże ryzyko zainfekowania koronawirusem?
Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa?
Czy pracodawca w ramach profilaktyki i kwarantanny może pracownikowi powracającemu z regionów objętych działaniem koronawirusa zaproponować czasową pracę z domu?
Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu objętego koronawirusem?

Najnowsze zmiany Czy w okresie zagrożenia koronawirusem pracodawca może wysłać pracowników na zaległe urlopy wypoczynkowe?

Ochrona zdrowia i życia pracowników w dobie koronawirusa

Jak dzisiaj należy organizować pracę?
Czy w związku z zagrożeniem wirusowym pracodawca odpowiada za zapewnienie pracownikom środków dezynfekcyjnych?
Czy obowiązek informowania pracowników o ryzyku zawodowym obejmuje zagrożenie wirusem COVID-19?
Czy do obowiązków pracodawcy należy przygotowanie instrukcji dotyczących wykonywania pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem?
Czy można mierzyć pracownikom temperaturę ciała?
Czy nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem wirusem COVID-19 zwalniają pracowników z obowiązku przestrzegania opracowanych przez pracodawcę wytycznych, instrukcji i poleceń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu tym wirusem?

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Najnowsze zmiany Polecenie pracy zdalnej

Czy pracodawca może obecnie nakazać swoim pracownikom pracę zdalną?
Jaka jest różnica między pracą zdalną a telepracą?
Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną?
Czy w przypadku zlecenia pracy zdalnej wynagrodzenie ulegnie zmianie?
W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną – czy konieczne jest zlecenie na piśmie?
Jak dokumentuje się pracę zdalną?
Na jak długi okres może być zlecona praca zdalna? Czy ten czas może ulec zmianie?
Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?
Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych? Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?
Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy, regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy wystarczy jego przeświadczenie i doświadczenie życiowe?
Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika?
Przykładowy wzór polecenia pracy zdalnej

Koronawirus a przestój i wynagrodzenie przestojowe

Sposób wyliczania wynagrodzenia za przestój

Koronawirus – zawieszenie / odroczenie płatności składek ZUS

Zawieszenie działalności gospodarczej
Ulgi w spłacie składek lub umorzenia należności z tytułu składek do ZUS
Odroczenie terminu płatności składek
Układ ratalny
Umorzenie należności
Najnowsze zmiany Odroczenie na 3 miesiące terminu płatności składek
Najnowsze zmiany Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek – wyjaśnienia ZUS

Najnowsze zmiany Tarcza antykryzysowa

Najnowsze zmiany Tarcza 5.0 dla branży turystycznej i rozrywkowej (tzw. tarcza branżowa)
Najnowsze zmiany Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa (tarcza 6.0) – wsparcie przysługujące w związku z COVID-19
Najnowsze zmiany Antykryzysowa Tarcza Branżowa (tarcza 7.0) – wsparcie przysługujące w związku z COVID-19
Najnowsze zmiany Tarcza branżowa 8.0
Najnowsze zmiany Tarcza branżowa 9.0
Najnowsze zmiany Tarcza branżowa 10.0
Tarcza 4.0 – kolejne zmiany przepisów
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS (art. 31zo – 31zu ustawy antykryzysowej)
Dopłaty do wynagrodzeń i składek w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy (art. 15g ustawy antykryzysowej)
Dofinansowanie z FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg ustawy antykryzysowej)
Najnowsze zmiany Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga)
Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ZUS od starosty (art. 15zzb ustawy antykryzysowej)
Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc ustawy antykryzysowej)
Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 15zq, art. 15zr, art. 15zs, art. 15zt, art. 15zu, art. 15zv, art. 15zx ustawy antykryzysowej)
Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy i sposobu modyfikowania warunków zatrudnienia (art. 15zf ustawy antykryzysowej)
Najnowsze zmiany Zmiany dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników (art. 15f ustawy antykryzysowej)
Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Przesunięcie terminu wdrożenia PPK (art. 134 ust. 2 ustawy o PPK)
Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 52l ustawy o PIT)
Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumianej pracy (art. 52o ustawy o PIT)
Zmiana polegająca na konieczności informowania ZUS o umowach o dzieło (art. 22 nowelizacji do ustawy antykryzysowej)
Zmiany w zakresie handlu w niedzielę (art. 15i ustawy antykryzysowej)
Zmiany w zakresie dofinansowań z PFRON (art. 17 ustawy nowelizującej ustawę antykryzysową)
Zmiany dotyczące warunków zatrudniania i legalnego pobytu w Polsce obcokrajowców w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2
Zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach
Zmiana w zakresie odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS
Pożyczka 5000 zł
Odroczenie niektórych obowiązków
Najnowsze zmiany Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek PIT

Zawieszenie obowiązywania przepisów zakładowych

Oszczędności w wydatkach na zfśs

Obniżenie kosztów delegacji

Badania z zakresu medycyny pracy i szkolenia z dziedziny bhp w dobie koronawirusa

Prawa i obowiązki pracownika podczas epidemii

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Najnowsze zmiany Od 9 listopada 2020 r. znów można występować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?
Czy pracownik pracujący zdalnie może złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?
Czy jeśli współmałżonek jest chory i przebywa na L4 lub na świadczeniu rehabilitacyjnym to czy mam prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Czy jeśli żona korzysta z urlopu macierzyńskiego na drugie dziecko to czy mogę skorzystać zasiłku opiekuńczego na pierwsze dziecko w związku z koronawirusem?
Czy pracownikowi należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w wieku do 8 lat w sytuacji, gdy jego pracodawca wprowadził przestój?
Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 marca czy dopiero od 16 marca 2020 r.?
Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?
Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?
Co w przypadku kiedy pracownik ma umowę o prace zawartą od tygodnia a chce skorzystać z opieki nad dziećmi z powodu zamkniętego przedszkola i żłobka? Ma prawo?
Jak liczyć dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Jakie dokumenty o dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma złożyć osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą?
Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 sprawuje babcia/dziadek (dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły)?
Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli na co dzień opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 8 sprawuje niania (dziecko nie chodzi do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły)?
Co z opieką nad dziećmi w wieku szkolnym powyżej 8 roku życia?
Jak jest ustalana wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli dziecko w wieku do lat ośmiu jest na co dzień pod opieką drugiego rodzica, który przebywa w tym czasie w domu (jest bezrobotny)?
Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy rodzicowi jeśli drugi rodzic prowadzi działalność gospodarczą w domu?
Czy jeśli z pozarolniczej działalności gospodarczej rodzic dziecka w wieku do lat 8 nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w okresie po 25-tym marca?
Czy mogę przerwać urlop wypoczynkowy, żeby skorzystać z opieki?
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli drugi rodzic przebywa na tzw. „kosiniakowym”?
Czy dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje jeśli drugi rodzic podlega pod KRUS (prowadzi gospodarstwo rolne)?
Jak wypełnić w oświadczeniu okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ?
Czy przysługuje prawo do zasiłku gdy drugi z rodziców objęty jest przestojem ekonomicznym?
Kiedy i kogo trzeba poinformować o korzystaniu z zasiłku i kiedy złożyć oświadczenie?
Czy matka dziecka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli ojciec dziecka wykonuje pracę zdalną w domu, w którym wspólnie zamieszkują?
Czy ojciec dziecka otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli matka dziecka jest na urlopie dla poratowania zdrowia?
Czy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, gdy rodzice dziecka zatrudniają nianię na umowę uaktywniającą, która przestała opiekować się ich dzieckiem w związku z zamknięciem szkoły swojej córki z powodu COVID-19?
Kto finansuje zasiłek?

Koronawirus a świadczenia należne z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji

Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego
Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach

Komunikat resortu pracy i MEN w sprawie pracowników młodocianych

Jak postępować w przypadku stwierdzenia u pracownika koronawirusa?

Kogo poinformować o przypadku zachorowania?
Kogo dotyczy kwarantanna i jak ją zorganizować?
Co z osobami, które nie mają objawów i nie są objęte kwarantanną?
Kogo informować i w jaki sposób?

Komunikat w sprawie ograniczenia funkcjonowania instytucji lub zakładów pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Najnowsze zmiany Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Najnowsze zmiany Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób które wykonują zawód medyczny

Najnowsze zmiany Wytyczne dla zakładów przemysłowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Najnowsze zmiany Zwiększenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID-19

Najnowsze zmiany Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Najnowsze zmiany Sfinansowanie zatrudnionemu testu na COVID-19 a przychód

Najnowsze zmiany Dotacje na kapitał obrotowy

Najnowsze zmiany Dodatek solidarnościowy

Najnowsze zmiany Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Najnowsze zmiany Czy pomniejszać świadczenie urlopowe wypłacane w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy?

Najnowsze zmiany Kwarantanna pracownika – jakie wymagane są dokumenty, jakie należne są świadczenia, czy w jej trakcie może być świadczona praca zdalna

Najnowsze zmiany Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Najnowsze zmiany Aktualne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19

Najnowsze zmiany Dwa dni płatnego zwolnienia od pracy na oddanie krwi i osocza w okresie epidemii

Najnowsze zmiany Szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy

Najnowsze zmiany Wydłużenie kadencji organów związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz społecznych inspektorów pracy

Najnowsze zmiany Sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców

Więcej wiarygodnej wiedzy z obszaru kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *