PIT-2 – nowy wzór od 1 stycznia 2023 r.

Pobierz wzór dokumentu "OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym PIT-2)" do stosowania od 1 stycznia 2023 r. w formacie PDF (.pdf)

 • Wersja
 • Ilość Pobrań 3176
 • Rozmiar 303.82 KB
 • Ilość Plików 1

Ilość komentarzy 2 do “PIT-2 – nowy wzór od 1 stycznia 2023 r.

 1. Od 01.01.2023 ważność oświadczeń składanych płatnikom przez zatrudnionych po ustaniu zatrudnienia zostanie uregulowana w updof. I tak po ustaniu stosunku pracy, płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek pomija uprzednio złożone oświadczenia przez podatnika. Pytanie brzmi: Zatrudnienie kończy się z dniem 20.10.2022.
  1 sytuacja : wynagrodzenie za październik wypłacone jest dnia 28.10.2022,
  2 sytuacja : wynagrodzenie za październik wypłacone jest dnia 06.11.2022,
  Czy podczas obliczania zaliczki na podatek na listach płac oświadczenia pomijane są już na dwóch listach, czy dopiero przy wypłacie 06.11.2022 ?

  1. Niestety już teraz – a więc jeszcze przed wejściem zmian w przepisach od 2023 r. – resort finansów prezentuje stanowisko, iż np. oświadczenia dotyczące podwyższonych kosztów uzyskania przychodu czy PIT-2 są ważne tylko w czasie trwania zatrudnienia, a więc z chwilą ustania umowy o pracę automatycznie tracą moc prawną (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 maja 2022 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.199.2022.1.AMN). Również w poradniku z 2022 r. zatytułowanym: „Przewodnik dla podatnika PIT-2” MF wyraziło pogląd, iż oświadczenie PIT-2 traci jednak ważność z chwilą ustania stosunku pracy. A zatem, by nie narażać się na spór z fiskusem, w obu przypadkach, o których mowa w pytaniu, płatnik powinien zaniechać stosowania np. kwoty zmniejszającej mczne zaliczki PIT.

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *