Wzory do Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców

Dodatek do książki "Wzory dokumentów do Wszystko o zatrudnianiu i rozliczaniu cudzoziemców" w formacie zip.

Spis wzorów dokumentów:

Powierzenie Pracy Na Podstawie Oświadczenia

Wzory Dokumentów

 • Oświadczenie O Powierzeniu Wykonywania Pracy Cudzoziemcowi
 • Oświadczenie Podmiotu Działającego Jako Agencja Pracy Tymczasowej O Powierzeniu Wykonywania Pracy Cudzoziemcowi W Charakterze Pracownika Tymczasowego
 • Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi Dotyczące Okoliczności, O Których Mowa W Art. 88z Ust. 5 Pkt 1-6 Ustawy Z Dnia 20 Kwietnia 2004 R. O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy

Zezwolenia Na Pracę

Wzory Dokumentów W Postępowaniu O Wydanie Zezwoleń Na Pracę:

 • Wniosek O Wydanie Zezwolenia Na Pracę Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zezwolenie Na Pracę Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wniosek O Wydanie Przedłużenia Zezwolenia Na Pracę Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przedłużenie Zezwolenia Na Pracę Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi Dotyczące Okoliczności, O Których Mowa W Art. 88j Ust. 1 Pkt 3-7 Ustawy Z Dnia 20 Kwietnia 2004 R. O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy - Oświadczenie Dot. Karalności, Składane Pod Rygorem Odpowiedzialności Karnej
 • Informacja Starosty Na Temat Możliwości Zaspokojenia Potrzeb Kadrowych Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi Obejmująca Obywateli Polskich I Cudzoziemców Określonych W Art. 87 Ust. 1 Pkt 1-11 Ustawy Z Dnia 20 Kwietnia 2004 R. O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy, Zarejestrowanych Jako Osoby Bezrobotne Lub Poszukujące Pracy

Zezwolenia Na Pracę Sezonową
Wzory Dokumentów W Postępowaniu O Wydanie Zezwoleń Na Pracę Sezonową:

 • Wniosek O Wydanie Zezwolenia Na Pracę Sezonową Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wniosek Podmiotu Działającego Jako Agencja Pracy Tymczasowej O Wydanie Zezwolenia Na Pracę Sezonową Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W Charakterze Pracownika Tymczasowego
 • Zaświadczenie O Wpisie Wniosku Do Ewidencji Wniosków W Sprawie Pracy Sezonowej
 • Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi O Zgłoszeniu Się Cudzoziemca W Celu Wykonywania Pracy Sezonowej
 • Zezwolenie Typ S Na Pracę Sezonową Cudzoziemca W Charakterze Pracownika Tymczasowego Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zezwolenie Typ S Na Pracę Sezonową Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wniosek Podmiotu Działającego Jako Agencja Pracy Tymczasowej O Wydanie Przedłużenia Zezwolenia Na Pracę Sezonową Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej W Charakterze Pracownika Tymczasowego
 • Wniosek O Wydanie Przedłużenia Zezwolenia Na Pracę Sezonową Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przedłużenie Zezwolenia Typ S Na Pracę Sezonową Cudzoziemca W Charakterze Pracownika Tymczasowego Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Przedłużenie Zezwolenia Typ S Na Pracę Sezonową Cudzoziemca Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi Dotyczące Okoliczności, O Których Mowa W Art. 88j Ust. 1 Pkt 3-7 Ustawy Z Dnia 20 Kwietnia 2004 R. O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy - Oświadczenie Dot. Karalności, Składane Pod Rygorem Odpowiedzialności Karnej
 • Informacja Starosty Na Temat Możliwości Zaspokojenia Potrzeb Kadrowych Podmiotu Powierzającego Wykonywanie Pracy Cudzoziemcowi Obejmująca Obywateli Polskich I Cudzoziemców Określonych W Art. 87 Ust. 1 Pkt 1-11 Ustawy Z Dnia 20 Kwietnia 2004 R. O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy, Zarejestrowanych Jako Osoby Bezrobotne Lub Poszukujące Pracy - Nie Dotyczy Obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji I Ukrainy

Legalizacja Pobytu

 • Wniosek O Udzielenie Zezwolenia Na Pobyt Rezydenta Długoterminowego
 • Wniosek O Udzielenie Zezwolenia Na Pobyt Stały
 • Wniosek O Udzielenie Cudzoziemcowi Zezwolenia Na Pobyt Czasowy
  Wnioski UE
 • Wniosek O Zarejestrowanie Pobytu Obywatela UE
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Nowego Zaświadczenia O Zarejestrowaniu Pobytu Obywatela Unii Europejskiej
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Dokumentu Potwierdzającego Prawo Stałego Pobytu
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Karty Pobytu Członka Rodziny Obywatela Unii Europejskiej
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Karty Stałego Pobytu Członka Rodziny Obywatela Unii Europejskiej
  Wizy
 • Wniosek O Przedłużenie Wizy Krajowej
 • Wniosek O Przedłużenie Wizy Schengen
 • Wydania I Wymiany Dokumentów
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Dokumentu Zgoda Na Pobyt Tolerowany
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Karty Pobytu
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Nowego Dokumentu Podróży Przewidzianego W Konwencji Genewskiej
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Polskiego Dokumentu Podróży Dla Cudzoziemca
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Polskiego Dokumentu Tożsamości Cudzoziemca
 • Formularz Zgłoszenia Urtaty Lub Uszkodzenia Dokumentów
 • Wniosek O Wydanie Lub Wymianę Tymczasowego Polskiego Dokumentu Podróży Cudzoziemca

 

 • Oświadczenie Do Celów Podatkowych
 • Oświadczenie Do Celów Składkowo-Podatkowych
 • Oświadczenie Dotyczące Rezydencji Podatkowej
 • Rachunek Do Umowy O Dzieło
 • Rachunek Do Umowy Zlecenia
 • Umowa O Prace W Jezyku Ukrainskim
Dostęp do treści premium jest płatny
Zaloguj się lub Kup dostęp
Sprawdź Kup dostęp
Anuluj

Dostęp na 365 dni teraz zamiast 499 zł
za jedyne 249 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

Dostęp na 183 dni teraz zamiast 399 zł
za jedyne 199 (brutto)


Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 183 dni (pół roku) do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl.
Opłata jest jednorazowa.

/
Kup dostęp na 365 dni
Sprawdź
Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
/
Kup dostęp na 183 dniDokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl oraz Polityką prywatności i plików cookies.Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy). Przyjmuję do wiadomości, że w związku z powyższym nastąpi utrata prawa do odstąpienia od umowy.
Anuluj

Płatności obsługiwane są przez system bezpiecznych płatności Przelewy24.
Umożliwia on dokonanie płatności szybkim przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
lub BLIKiem.
Jeśli chcesz zapłacić za dostęp przelewem kliknij w link i wykup dostęp płacąc przelewem tradycyjnym w naszym sklepie.

Zobacz Ile Zyskujesz Kupując Dostęp Online!

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.