fbpx

Baza obliczeniowa świadczeń chorobowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zaprzestanie opłacania tychże składek ma bezpośredni wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Do podstawy tej przyjmuje się wszakże wynagrodzenie pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe faktycznie pobrane z wynagrodzenia pracownika. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na…

zobacz więcej ➤➤