fbpx

Osobisty Ekspert – Kalkulator Jak obliczać zasiłek i wynagrodzenie chorobowe

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Osobisty Ekspert – Jak obliczać świadczenia chorobowe (w tym zasiłek i wynagrodzenie za chorobę)„ Wyliczanie świadczeń chorobowych można podzielić na 5 etapów: ustalenie podstawy świadczenia z poszczególnych miesięcy (z uwzględnieniem przepisów ustawy zasiłkowej i komentarza ZUS do tej ustawy); podzielenie sumy podstaw przez liczbę miesięcy, które uwzględniono przy obliczaniu świadczenia chorobowego; podzielenie skalkulowanej w powyższy sposób kwoty przez 30…

zobacz więcej ➤➤

Baza obliczeniowa świadczeń chorobowych po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zaprzestanie opłacania tychże składek ma bezpośredni wpływ na sposób ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Do podstawy tej przyjmuje się wszakże wynagrodzenie pracownika pomniejszone o składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe faktycznie pobrane z wynagrodzenia pracownika. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na…

zobacz więcej ➤➤