fbpx

Odpowiedzi PIP na często zadawane pytania dotyczące czasu pracy

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny za pracę w sobotę, jeżeli w dniu ustalonym jako wolny w zamian za pracę w sobotę pracownik był na zwolnieniu lekarskim ? Zgodnie z art. 129 § 1 k.p., zasadą jest, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym…

zobacz więcej ➤➤

Wymiar czasu pracy 2021 + kalkulator

Przydatne linki dla Kadr i Płac

Wymiar czasu pracy w 2021 r. ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat łącznie wynosi w skali roku 2016 godzin czyli 252 roboczych dni (co oznacza 1 dzień roboczy mniej niż w roku 2020). Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2021 r. najwięcej mają do przepracowania w marcu…

zobacz więcej ➤➤

Czas pracy nauczycieli

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel, zgodnie z Kartą Nauczyciela, obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (tzw. pensum), inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Przedmiotem niniejszego opracowania jest czas pracy nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach i innych placówkach…

zobacz więcej ➤➤