fbpx

Wymiar czasu pracy w 2021 r. w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym – kalkulator

Kalkulatory Online dla Kadr i Płac

Kalkulator Online „Wymiar czasu pracy w 2021 r. we wskazanym okresie (w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym)„ Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp Premium na 365 dni teraz -50% zamiast 599 zł za jedyne 299 zł (brutto) Wybierając tą opcję otrzymasz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu ★premium.SerwisKadrowego.pl★…

zobacz więcej ➤➤

Odpowiedzi PIP na często zadawane pytania dotyczące czasu pracy

Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny za pracę w sobotę, jeżeli w dniu ustalonym jako wolny w zamian za pracę w sobotę pracownik był na zwolnieniu lekarskim ? Zgodnie z art. 129 § 1 k.p., zasadą jest, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym…

zobacz więcej ➤➤

Wymiar czasu pracy 2021 + kalkulator

Przydatne linki dla Kadr i Płac

Wymiar czasu pracy w 2021 r. ustalony w oparciu o art. 130 § 1 Kodeksu Pracy dla pracownika zatrudnionego na cały etat łącznie wynosi w skali roku 2016 godzin czyli 252 roboczych dni (co oznacza 1 dzień roboczy mniej niż w roku 2020). Pracownicy pełnoetatowi pracujący w podstawowym systemie czasu pracy w 2021 r. najwięcej mają do przepracowania w marcu…

zobacz więcej ➤➤

Czas pracy nauczycieli

W ramach 40-godzinnego tygodnia pracy nauczyciel, zgodnie z Kartą Nauczyciela, obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (tzw. pensum), inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, oraz zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Przedmiotem niniejszego opracowania jest czas pracy nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych (szkołach, przedszkolach i innych placówkach…

zobacz więcej ➤➤