fbpx

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) nie jest świadczeniem powszechnym. Pracownik otrzymuje je jedynie wówczas, gdy takie prawo nadają mu: ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (zwanej dalej ustawą z 12 grudnia 1997 r.), bądź umowa o pracę lub przepisy wewnątrzzakładowe takie jak np. układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania – w przypadku pracodawców prywatnych. Dostęp do…

zobacz więcej ➤➤