fbpx

Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Niekiedy trzeba uzupełnić podstawę wyliczeń ekwiwalentu. Taka konieczność pojawia się wtedy, gdy w okresie, z którego ta podstawa jest ustalana, pracownik przez pewien czas był nieobecny w pracy (np. z powodu choroby lub urlopu bezpłatnego). Uzupełnienie (dopełnienie) sprowadza się do: podzielenia faktycznie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało oraz pomnożenia uzyskanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby (w…

zobacz więcej ➤➤