fbpx

Dwa algorytmy wyliczeń

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przy wyliczeniach, o których mowa wyżej, niezbędna jest umiejętność stosowania w praktyce przede wszystkim dwóch przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (zwanego dalej: rozporządzeniem z 29 maja 1996 r.). Dostęp do treści premium jest płatny…

zobacz więcej ➤➤