fbpx

Jak pomniejszać wynagrodzenie, gdy pracownik chorował we wszystkie dni robocze

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Wśród osób zajmujących się rozliczeniami płacowymi często pojawia się także pytanie: jak pomniejszać wynagrodzenie, gdy pracownik chorował we wszystkie dni robocze? Zagadnienie to odnosi się do zatrudnionych opłacanych stałą stawką miesięczną, którzy byli nieobecni w pracy z powodu np. choroby lub opieki nad dzieckiem przez wszystkie pracujące dni danego miesiąca. Zdarza się wszakże, że pracownik występuje o opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze…

zobacz więcej ➤➤