fbpx

Nowa Antykryzysowa Tarcza Branżowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp na 365 dni teraz zamiast 399 zł za jedyne 149 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz dostęp na 365 dni do wszystkich treści premium serwisu Premium.SerwisKadrowego.pl. Opłata jest jednorazowa. Dostęp na 183 dni teraz zamiast 299 zł za jedyne 99 zł (brutto)Wybierając tą opcję otrzymujesz …

Lista płac – rozliczenie składnika pensji opodatkowanego lecz zwolnionego z ozusowania

Lista płac

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego, wolne od składek ZUS są składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Chodzi tu …

Doborowy przegląd kadrowo-płacowy #1

Doborowy przegląd kadrowo-płacowy

Zapraszamy do zapoznania się z wydanymi w ostatnim okresie najciekawszymi wyjaśnieniami resortu pracy, interpretacjami PIT i ZUS oraz orzeczeniami sądowymi z obszaru kadr i płac. Poniżej PODCAST do odsłuchania w dowolnym momencie: Spis zagadnień (po kliknięciu w odnośnik zostaniesz przeniesiony do tekstu opisującego interesujące Cię zagadnienie): Czy zwrot pracownikowi poniesionych kosztów wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych może korzystać z …

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników – poradnik

Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyjątkiem: wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub za czas odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłków z ubezpieczeń społecznych (art. 18 ust. 1 i 2 …

Komentarz do ustawy antykryzysowej (tarczy antykryzysowej)

Komentarz do ustawy antykryzysowej

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374; zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 567, Dz.U. z 2020 r. poz. 568, Dz.U. z 2020 r. poz. 695, Dz.U. z 2020 r. poz. 875, Dz.U. z 2020 r. poz. …

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik

Pracodawca w obliczu koronawirusa – praktyczny poradnik AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. Dzisiaj na zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu, relacjami pracownik-pracodawca czy z obowiązkami z zakresu bhp, musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się …

Jak rozliczać dofinansowanie / dopłaty do wypoczynku pracownika i dzieci

Informator Kadrowo-Płacowy 2020

Dofinansowanie wypoczynku pracownika (a często także jego rodziny) to popularne świadczenie, które jest przyznawane bardzo często w okresie wakacyjnym, z reguły w postaci dopłat do: zorganizowanych form wypoczynku takich jak np. wycieczki, kolonie, obozy, wczasy lub niezorganizowanych form odpoczynku (nazywanych potocznie „wczasami pod gruszą”). Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup dostęp Anuluj Dostęp …

§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego

rozporządzenia

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej Komentarz Orzecznictwo sądowe Interpretacje ZUS Komentarz Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego Wolne od składek ZUS są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, …

Świadczenia wypłacane / przyznawane zatrudnionym a PIT i ZUS

Spis treści Ogólne zasady rozliczania listy płac dla pracowników i zleceniobiorców Podstawa wymiaru podatku Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenia Naliczanie podatku w przypadku umowy o pracę Kwota zmniejszająca podatek Koszty uzyskania przychodów pracownika Zerowy PIT dla osób w wieku do 26 lat Nowe zasady poboru zaliczek na podatek od 2020 r. Podstawa wymiaru składek ZUS Maksymalna podstawa wymiaru składki …