fbpx

Jak ustalać podstawę świadczeń chorobowych po długiej nieobecności w pracy

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Nierzadko zdarza się, że pracownik zyskuje prawo do zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio po długiej nieobecności, spowodowanej np. chorobą, służbą wojskową, urlopem bezpłatnym lub tym o charakterze rodzicielskim. Bywa, że czas takiej absencji trwał bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru świadczenia chorobowego (np. przez okres 12 miesięcy). Dostęp do treści premium jest płatny…

zobacz więcej ➤➤