fbpx

Jakich dokonywać zaokrągleń?

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

W praktyce do świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy w zakresie zaokrągleń stosuje się przez analogię zasady wynikające z przepisów ubezpieczeniowych. I tak – zgodnie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS, kwoty należnych składek podnosi się do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 grosza, lub w dół, gdy…

zobacz więcej ➤➤