fbpx

Korygowanie świadczeń chorobowych po zwrocie nadpłaconych składek

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Z uwagi na fakt, że do bazy obliczeniowej świadczeń chorobowych wlicza się wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składki chorobowej, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych ze środków ubezpieczonej osoby, błędnie ustalona podstawa składkowa może skutkować koniecznością skorygowania obliczeń dotyczących należności wypłacanych w razie niedyspozycji zdrowotnej, wypadku, opieki lub macierzyństwa. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj…

zobacz więcej ➤➤