fbpx

Kwalifikowanie godzin pracy pracownika niepełnoetatowego

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Zgodnie z art. 151 § 5 K.p., w umowie o pracę pracownika niepełnoetatowego, pracodawca powinien ustalić liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatków jak za nadgodziny. Wymóg wprowadzenia zapisu dotyczącego limitu, o którym mowa powyżej, ma na celu zrekompensowanie niepełnoetatowemu pracownikowi pracy ponad jego wymiar czasu pracy, która w sensie ścisłym nie jest pracą nadliczbową.…

zobacz więcej ➤➤