fbpx

Liczba godzin przypadających do przepracowania

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Pracodawcy często mają wątpliwość odnośnie tego jak rozumieć użyte w § 12 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. pojęcie: „liczba godzin pracy przypadająca do przepracowania w danym miesiącu”. Prawidłowe „rozszyfrowanie” tego sformułowania jest niezbędne do dokonywania właściwych rozliczeń płacowych. Poruszone zagadnienie jest szczególnie istotne w podmiotach, w których rozkład pracy w poszczególnych miesiącach jest bardzo zróżnicowany, np. w zakładach korzystających z prawa do wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12…

zobacz więcej ➤➤