fbpx

Nadgodziny kadry zarządzającej

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Na mocy art. 1514 K.p., pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, jednak z pewnym zastrzeżeniem. Otóż kierownikom wyodrębnionych komórek za nadgodziny przypadające w niedzielę i święto przysługuje prawo do gratyfikacja pieniężna, jeżeli w zamian za pracę w takim dniu nie otrzymali innego dnia wolnego od…

zobacz więcej ➤➤