fbpx

Ochrona sygnalistów

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 928 ustawa z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów nakazuje określonym podmiotom prawnym (zarówno prywatnym jak i publicznym) ustalenie wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowanie tzw. działań następczych.   Procedurę zgłoszeń wewnętrznych ma obowiązek wdrożyć podmiot prawny, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku…

zobacz więcej ➤➤