fbpx

Odszkodowanie wypłacone na podstawie umowy o zakazie konkurencji

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Pracodawca może z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Umowa ta musi być odpłatna, a przewidziane w niej odszkodowanie za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Dostęp do…

zobacz więcej ➤➤