fbpx

Ogólna charakterystyka umowy o dzieło

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (wykonawca) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 Kodeksu cywilnego). Umowa o dzieło w odróżnieniu chociażby od umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług jest umową rezultatu. W oparciu o nią przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego oznaczonego, konkretnego dzieła, którym musi być skonkretyzowany przez strony efekt (rezultat) o indywidualnym i unikatowym charakterze. Dostęp…

zobacz więcej ➤➤