fbpx

Potrącenia z należności zatrudnionych osób

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Wynagrodzenie za wykonaną pracę podlega szczególnej ochronie prawnej. Na mocy art. 87 § 1 K.p., z pensji pracowniczej – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu tylko następujące należności: Dostęp do…

zobacz więcej ➤➤