fbpx

Przepisy zusowskie interpretować należy ściśle

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Brak obowiązku naliczania składek ubezpieczeniowych od konkretnego świadczenia stanowi wyjątek od ogólnej zasady, iż ozusowaniu podlega przychód podatkowy. Z tego powodu przepisy rozporządzenia składkowego nie podlegają wykładni rozszerzającej i należy je interpretować ściśle (por. interpretacja ZUS z 17 kwietnia 2017 r., sygn. DI/100000/43/449/2017 oraz z 20 listopada 2017 r., sygn. DI/100000/43/1030/2017). Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup dostęp Sprawdź Kup…

zobacz więcej ➤➤