fbpx

Rozliczanie przychodu po przekroczeniu nowego progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS

Wszystko o Listach Płac w Polskim Ładzie

W myśl art. 19 ustawy o sus, roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. Dostęp do treści premium jest płatny Zaloguj się lub Kup…

zobacz więcej ➤➤