fbpx

Rozliczanie umów cywilnoprawnych

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które ustanawiają dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług (z pewnymi wyjątkami) minimalną stawkę godzinową. Wprowadzono je na mocy ustawy z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265), zwanej dalej: ustawą nowelizującą. Dostęp do treści…

zobacz więcej ➤➤