fbpx

Ważny jest charakter danego składnika a nie jego nazwa

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Analizując to, który element płacowy wliczyć do podstawy urlopowej, a który nie, trzeba kierować się charakterem określonego elementu płacowego, nie zaś stosowaną wobec niego nazwą. To faktyczny charakter prawny danej należności, wynikający m.in. z treści umowy o pracę lub z przepisów płacowych albo ze stosowanej w zakładzie pracy praktyki jego naliczania, przesądza o tym, jakie powinny być np. zasady jego przyznawania. Dostęp do treści premium jest…

zobacz więcej ➤➤