fbpx

Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Od 1 sierpnia 2019 r. funkcjonuje zwolnienie podatkowe (tzw. „ulga dla młodych”) obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (a od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, zaś od 2022 r. również z racji zasiłku macierzyńskiego), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej od…

zobacz więcej ➤➤

Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potrąceń

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków

Od 1 sierpnia 2019 r. funkcjonuje zwolnienie podatkowe (tzw. „ulga dla młodych”) obejmujące przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (a od 2021 r. z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, zaś od 2022 r. również z racji zasiłku macierzyńskiego), otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej od…

zobacz więcej ➤➤