fbpx

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2021 r.

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych – niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień. W przypadku zaś pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, górne limity czasu pracy to 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, przy czym ograniczeń tych nie stosuje się:  wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne…

zobacz więcej ➤➤