fbpx

Wynagrodzenie z umowy cywilnej zawartej z pracownikiem a podstawa zasiłkowa

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

W kontekście ubezpieczeń zusowskich za pracownika uważa się również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, a także umowy o dzieło – jeśli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy (mimo że zawarła …