fbpx

Wysokość kwot wolnych od potrąceń dotyczących pracowników pełnoetatowych oraz niepełnoetatowych

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Jak już to wcześniej zaznaczono, przy ustalaniu kwot wolnych od potrąceń w aktualnym stanie prawnym istotne są przede wszystkim: poziom ustawowej płacy minimalnej, wymiar czasu pracy pracownika wskazany w umowie o pracę, rodzaj dokonywanego z płacy potrącenia, wysokość wpłat dokonywanych na PPK, wskaźniki podatkowe takie jak zryczałtowane koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek, stosowana tylko wówczas, gdy pracownik złoży formularz …