fbpx

Komentarz do ustawy wypadkowej czyli ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Przydatne linki dla Kadr i Płac

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą wypadkową”, określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty tych…

zobacz więcej ➤➤

Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

Mistzrz Kadr i Płac - Książka

Osoba, która stała się niezdolna do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (albo gdy jej niezdolność do pracy jest następstwem wypadku przy pracy lub orzeczonej choroby zawodowej), ma prawo do zasiłku chorobowego (od pierwszego dnia niezdolności do pracy – bez wymogu stosowania okresu wyczekiwania), ale zasiłek ten jest wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego, a nie chorobowego. W takiej sytuacji nie przysługuje wynagrodzenie,…

zobacz więcej ➤➤