fbpx

Kalkulator rocznej podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność

Kalkulator umożliwia wyliczenie rocznej podstawy wymiaru i składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się formy opodatkowania: zasady ogólne (podatek według skali, podatek liniowy) i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • w tym, za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”.

Aby wyliczyć roczną podstawę wymiaru i składki należy:

  • wybrać rok, którego dotyczy rozliczenie roczne oraz
  • formę/formy opodatkowania,
  • podać kwotę dochodu lub przychodu,
  • liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • podać kwotę podatku należnego – tylko w przypadku osób, które stosowały opodatkowanie wg skali i stosowały w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności obniżenie składki do wysokości zaliczki.

Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie. Na tej podstawie ustalana jest łączna kwota do zwrotu lub do dopłaty składki.

🏆 Wiarygodne treści Premium dla kadr i płac

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *